torsdag 30. august 2018

Nr. 89: Arvid Bentsen syk fordi han stiller opp på Visjon Norge eller av naturlige årsaker?

Nr. 89:

Arvid Bentsen syk fordi han stiller opp på Visjon Norge eller av naturlige årsaker?

Jeg skrev en artikkel for en tre-fire år siden som jeg kalte for «Nr. 343: Visjon Norge eren åndelig svinesti!» etter en tiltale fra Herren og jeg nevnte spesielt Arvid Bentsen: «Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold.

Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!». Jeg er flau og forferdet på deres vegne som Arvid Bentsen og alle andre som samarbeider med Hanvold, må Gud forbarme seg over dem og de må våkne opp før det er for sent!»

Bilde av Jan Kåre Christensen, frisk som en fisk men så holder jeg meg langt, langt unna Visjon Norge og den «Åndelige svinestien der!»


 


Jeg tror at Arvid Bentsen ble syk p.g.a. ulydighet imot Herren og Guds ord!

Det er en stor, stor velsignelse å lyde Gud og Guds ord. Her er noen «godbiter» fra Guds ord angående å lyde Herren og Herrens ord:

Salme 119. 4 Du har gitt dine påbud
          for at de skal holdes nøye.
          5 La meg vandre med faste skritt
          så jeg holder dine forskrifter!

5 Mosebok 28. 1. Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, 2 og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud:
          
     3 Velsignet er du i byen
          og velsignet ute på marken!
         
     4 Velsignet er frukten av ditt morsliv,
          frukten av din åkerjord
          og frukten av din buskap,
          avkommet av ditt storfe
          og tilveksten til ditt småfe!
         
     5 Velsignet er din kurv og ditt bakstetrau!
         
     6 Velsignet er du når du går inn,
          og velsignet er du når du går ut!
 7 Når fiender angriper deg, skal Herren gjøre det slik at du beseirer dem. Om de kommer mot deg på én vei, skal de flykte for deg på sju.
     8 Herren skal befale velsignelse over deg, over din matbod og i alt ditt arbeid. Ja, Herren din Gud skal velsigne deg i det landet som han gir deg.
     9 Dersom du holder budene fra Herren din Gud og går på hans veier, vil Herren gjøre deg til sitt hellige folk, slik han med ed har lovet deg. 10 Da skal alle folk på jorden få se at Herrens navn er ropt ut over deg, og de skal frykte deg.
    11 Herren skal gi deg rikelig av det som godt er, både frukt av ditt morsliv og frukt av din buskap og frukt av din åkerjord, på den jorden Herren med ed lovet dine fedre at han ville gi deg. 12 Herren skal åpne sitt velfylte forrådskammer, himmelen, for deg. Han skal gi landet regn i rett tid og velsigne alt dine hender gjør. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. 13 Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid komme høyere, aldri lavere, så sant du lyder budene fra Herren din Gud som jeg gir deg i dag, så du holder dem og gjør etter dem. 14 Du skal ikke vike av fra noen av de budene jeg gir deg i dag, verken til høyre eller venstre, ikke følge andre guder og ikke dyrke dem.
15 Men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg:
         
    16 Forbannet er du i byen
          og forbannet ute på marken!

Sluttkommentar:
Er alt sykdom fra Satan? Eller kommer det av ulydighet? Jeg tror at Herren taler til oss gjennom omstendigheter. Bentsen hadde aldri hatt så mye problemer med helsa si hadde han gått Herrens vei i samsvar med Guds ord og holdt seg unna den «Åndelige svinestien Visjon Norge»!

Dette er min full overbevisning, og skulle du være frisk og støtte Visjon Norge, så er det virkelig nåde over nåde. Og Gud gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger da han også lar sin sol gå opp over onde og gode.
Men for min del, jeg ville ikke for all verdens av penger satt mine føtter på Visjon Norge uten jeg hadde forkynt imot alle gjengifede troende!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...