lørdag 26. februar 2022

Nr. 160: Jan Hanvolds lære om såing og høsting er fremmed lære og forførende Ånder som står bak!

 Nr. 160:

Jan Hanvolds lære om såing og høsting er fremmed lære og forførende Ånder som står bak!

 

https://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html

https://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html

 

Bilde av «Pastor» og «profet» Jan Hanvold. 

 


Hanvold sier det selv at han skilte seg for han hadde så dårlig sex med sine forje koner. Dette har jeg selv hørt ham si flere ganger.

Nå har han «Himmelsk sex».

Mannen er så ute på viddene, at Gordon Tobiassen, David Østby, Dag Øyvind Juliussen og andre som støtter ham.

Det kan jeg ikke skjønne at mennesker som lever med Gud kan gjøre!?

1 Tim. 4. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.

 

Jan Hanvold promoterer en lære som går ut på så, høste og bli rik!

 

Dette har han selv praktisert – «lykkes med» – og proklamerer ganske så fritt at dette fungerer for alle. Jeg er kun en gategutt fra Drammen.

Funka det for meg, funka det for deg også, sier Hanvold.

 

Men det er mange ting her som ikke stemmer med skriften.

For å nevne noen ting kort.

 

1.)  Jan Hanvold og trosbevegelsen snakker om å gi for å få. Skriften sier også dette til en viss grad. Men poenget er mest for å hjelpe, og være til velsignelse. Skal vi gi, og det viser også vårt hjertelag. Gud velsigner oss, for at vi igjen kan være en velsignelse. Vi skal bli velsignet for å velsigne.

 

2.)  For meg så virker det som Hanvold gir av sin overflod, mens de som er «fotfolket» gir til VN og blir fattigere av å gi til Hanvolds sitt «imperium!»

 

3.)  Det tredje jeg ønsker å ta opp, er at Hanvold driver med en form for «frimureri». Der hvis Hanvold gir til noen, så er det for å få deres aksept.

 

Vi vet at Hanvold er skilt og gift ørten ganger. Som forkynner og tilsynsmann skal han ikke være gjengiftet.

 

Med andre ord, Hanvold «fanger» mennesker på den måten som legaliserer hans synd. Hanvold gir penger, han lar deg komme på TV skjermen etc.

Så må du tie fullstendig stilt om hva du eventuelt er uenig med Hanvold om.

Nåde deg hvis du sier noe – negativt.

Da stempler Hanvold deg som illojal, en Judas og forræder!

Da er det over og ut! Samarbeid en umulighet.

 

4.)  Utbasunere hva du gir som Hanvold gjør, er også imot skriften.

 

Matt. 6. 2 Derfor, når du gir almisse, da skal du ikke la blåse i basun for dig, som hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å æres av menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.

3 Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hvad din høire gjør,

4 forat din almisse kan være i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.

 

Sluttkommentar:

 

Det er selvsagt mulig å gå mer i dybden her. Men poenget mitt er at Hanvold er en typisk falsk profet som seiler under falskt flagg.

Alle som er med å støtte ham og Visjon Norge er i ytterste konsekvens med å støtte det motsatte enn Jesus, Gud og Guds rike og menighet.

Apostelen Johannes sier om slike:

 

1 Joh.b. 2. 18 Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nå kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. 19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

 

For meg er det derfor så feil på alle måter å gi bare 1 krone til Jan Hanvold og Visjon Norge.

Hanvold er en mann som Bileam, og som har Gudfryktighetens skinn.

Men lever ikke et omvendt kristent liv.

Han mangler alt på dette.                          

Derfor blir absolutt alt som Jan Hanvold lærer, proklamerer og videreformidler ikke noe annet enn et sur og fremmed lære!

Hvis ikke liv og lære samsvarer, så lever vi i et selvbedrag. Jesus selv sier at når liv og lære samsvarer, skal en kalles stor i Guds rike og Guds menighet.

Hos Jan Hanvold samsvarer ikke noe.

 

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

 

Legg merke til hva Jesus sier og lærer. «den som holder dem (Guds bud og Guds ord) og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.»

 

Hos Jan Hanvold er det motsatt, han er blant dem som ikke holder Jesu bud, derfor er han diskvalifisert, satt til side som ubrukelig og er å sammenlignes med bedervet og ubrukelig mat eller en gjenstand.

Kommer du borti bedervet kjøtt eller annet som er infisert og bedervet.

Blir du det også, derfor sier skriften at slike skal en faktisk ikke engang omgås med.

Skriften går så langt at en ikke engang skal spise med dem, med det menes å dele felleskap.

 

1 Kor. 5. 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham.

 

Jan Hanvold faller innenfor denne kategorien, derfor sier skriften både her og mange andre steder.

Pleier du omgang med slike, så vil du også bli preget og infisert av samme Ånd og synd.

Som igjen vil føre deg bort i fra Kristus og Guds ord.

Skriften gir råd, veiledning og formaner oss, for at vi skal nå Himmellandet og være skikket til all god gjerning, i den Herre Jesu Kristi Navn!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...