mandag 22. oktober 2018

Nr. 138: Nå vil narreapostel Jan Aage Torp åpenbart forene den Katolske kirke med oss protestanter til en super-kirke der han er apostelen og den nye «reformatoren»!

Nr. 138:
Nå vil narreapostel Jan Aage Torp åpenbart forene den Katolske kirke med oss protestanter til en super-kirke der han er apostelen og den nye «reformatoren»!

Faksmile fra narreapostel Jan Aage Torps blogg der han omgir seg med etter eget vitnesbyrd Pavens mest betrodde menn.
Uansett, si at disse er grepet av Kristus og Torp går god for dem som også tilber Jomfru Maria, Paven, ber til døde og holder på med det meste innen okkultisme og hedenskap i Guds navn. Det forteller ikke narreapostelen, hvorfor?
Han er og blir å være en forfører og falsk apostel som skriften kaller slike som ham.

Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;
Legg merke til hva Jesus sier «du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere!»

Bedre enn dette passer ikke på Jan Aage Torp, han er en løgner, ond og sier han er en apostel.
Ja, han er en falsk sådan, og når han taler løgn, så taler han ut av seg selv.
Han får politiet og domstolene med på å straffe mennesker som er gode, så viser det at han selv er ond.
Etter å ha fulgt med Jan Aage Torp åndelig utvikling de siste 4 – 5 årene etter han løy til Politiet og evnet å få meg og den Himmelske blogg dømt for å ha skrevet imot han p.g.a. hans gjengifte som en troende.
Så er det med undring og avsky en får med hans mange siste nye sprell med å drive en form for løgnpropaganda for den Katolske kirke.

Det siste nye var da han var gjest i Studio Visjon Norge søndag 21 oktober 2018.

Der gjorde narreapostel Jan Aage Torp noe han har gjort over en lang tid, lovpriste katolikkene og den katolske kirke.

Narreapostel Torp sier han har vært i sammen med Pavens innerste krets, nå var han i sammen med dem i 24 timer.
Da hadde de vært opptatt av kun Kristus.

Vi tror at Katolikkene tror på Jesus, men de tror på så mye annet også.
Som diskvalifiserer dem til å være evangeliske troende. De tror like mye på å Tilbe og be til «jomfru» Maria som de ber til Jesus. De går heller til Paven, enn til Jesus. De trenger egentlig ikke på Jesus, da de har helgener som gjør samme «nytte!

Torp skriver om seg selv at han er en apostel og et utvalgt redskap.

Det tviler jeg ikke på, men han er åpenbart et utvalgt redskap i fra Satan.
Han evner å lure de aller fleste, først politiet, så domstolene, så er det sin egen familie og til slutt menigheten at katolikkene er tross alt fine Kristus troende som den store «apostel» Jan Aage Torp nå går god for!

For et bedrag som denne mannen står for, han er i sannhet et Satans sendebud som nå prøver å bedra de troende – menigheten, ikke bare politiet og domstolene som han har lykkes med før!

Brunstad Christian Church (BCC) eller Smiths Venner er nå på vei inn i Norges kristne råd der helt uforståelig Katolikkene er med.

Vi ser nå utviklingen bare her i Norge i den senere tid der Brunstad Christian Church (BCC) søker seg nå inn imot Norges Kristne Råd og den katolske kirke.

Samt at narreapostel Jan Aage Torp har vært i sammen med Pavens innerste råd rundt i Europa, nå senest i Polen. Tross alt, katolikkene er ingen sann kristen bevegelse og er vel mer sekteriske enn noen andre. De ser på seg selv som selve moderkirken og den eneste sanne menighet og de eneste sanne troende, ikke frelse utenforbi den katolske kriken står det i alle gamle trosbekjennelser og læresetninger.
Dette har de tatt ut i dag, men det er det som den okkulte krikke egentlig står for. Som narreapostel Torp forsøker å gjøre «sturen» med sitt narrespill!

Narreapostel Jan Aage Torp er en hykler, og farlig!

Ordet Hykler kommer av hvordan de før spilte skuespill. Der de tok på seg en maske, og samme person kunne spille flere roller. Med masken som han hadde foran seg kunne han entre alle rollene, ikke noe var en umulighet.
Slik er det Med Torp også. Han er den «fødte» hykler. En dag så taler han klart for kristen moral, ikke minst med hensyn til ekteskapet.
Neste dag så skille og gifter han seg på nytt, som verdens største selvfølge.
Så taler han varm for pinseteologi, neste dag er han i Paven innerste krets og promoterer den katolske kirken.
Så går han til politiet fordi han hater å bli avslørt som den horkarlen han er, og de biter på da de endelig kan få tatt en Jesus-troende.
Neste dag gråter han over hvor ille han er blitt behandlet i media, men hvis andre blir ille behandlet, så fortjener de det.

Sannheten er at slike mennesker er farlige, og er viktig at blir advart imot!

Da jeg vokste opp i pinsebevegelsen var bare det å la en katolsk prest preke kontroversielt og sett på å være ubibelsk.
Torp går uendelig mye lengre, han «godkjenner» de som Kristus troende etc.
Og ønsker dem åpenbart inn i «varmen» der han får æren av å ha bragt dem der. Her ser vi bare hvor ille alt det Torp er og står for, det er i sannhet som det står skrevet om de falske apostlene.
Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;
Legg merke til hva Jesus sier «du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere!»
Bedre enn dette passer ikke på Jan Aage Torp, han er en løgner, ond og sier han er en apostel. Ja, han er en falsk sådan, og når han taler løgn, så taler han ut av sitt eget.
Når han får politiet og domstolene med på å straffe mennesker som er gode, så viser det at han er ond, forførisk og direkte et farlig menneske!

søndag 21. oktober 2018

Nr. 137: Å gi Jan Hanvold kreditt og «tilgivelse» for sitt horeri er blasfemisk og langt fra bibelsk, sunt og rett!

Nr. 137:
Å gi Jan Hanvold kreditt og «tilgivelse» for sitt horeri er blasfemisk og langt fra bibelsk, sunt og rett!

Siden jeg har fått og får så mye «peper» og dritt imot meg fordi jeg advarer imot gjengiftede forkynnere skal jeg i denne artikkelen prøve å ta Jan Hanvold nærmest med silkehansker. Selv om han er så vulgær og rett og slett stygg i språkbruken det er til tider mulig å være. At jeg da får høre at jeg er både det ene og det andre, er ikke noe annet en avledningsmanøver for at en ikke vil høre på de argumentene og hva jeg forkynnere og lærer ut i fra Guds ord om skilsmisse og gjengifte. Det er ufint av mine motstandere, men jeg skal prøve å vende det andre kinnet til og kun være saklig, nøktern og konsis i hva jeg her taler og underviser angående Jan Hanvold og skilsmisse og gjengifte ut i fra hva bibelen lærer og taler om disse tingene, ikke hva jeg eller andre mener og synes. Men hva Guds ord sier, og fremfor alt, det nye testamentet.

Jeg har fått drøssevis med tilbakemeldinger om mine skrivererier om Jan Hanvold og Visjon Norge. De fleste er ufine, men noen som denne her er direkte bedragerske når vedkommende «skjenker» syndens tilgivelse til Hanvold bare fordi han har bedt om tilgivelse. Det hjelper null å be Gud om tilgivelse hvis en ikke omvender seg. Les selv her fra hva han har skrevet til meg:

Tor Bruheim commented on your video
Asbjørn Kvalbein er delaktig i Jan Hanvold synd og vranglære

https://www.youtube.com/watch?v=u1sa7WY-0r0&t=5s


Problemet med Hanvold er ikke ekteskapet.

Han har innrømmet sine feil her, og dømt seg selv: "1 Kor 11,31-32 For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt. 32 Men når vi blir dømt, tuktes vi av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden"

Nei problemet til Hanvold er mye verre enn dette.

Store innkjøp av eiendommer, massive lån, der TV titterne belastes med dette gjennom daglige innsamlingsaksjoner, der såkalte profeter blir brukt til å manipulere mennesker til å gi. Dette er langt verre enn hans feil i ekteskapet som han har innrømmet både for Gud og mennesker.

Herren har tilgitt han for ekteskapet.
(sitat slutt).

Har Gud tilgitt Jan Hanvold? Når han ikke har omvendt seg?

Her mener denne broderen at det er Jan Hanvolds omgang med penger som er problemet. Det er vel heller en frukt av et uomvendt liv, men det er Hanvolds gjengifte som er hans kardinal synd. Alt annet har underordnet betydning.

Hvis en ikke omvender seg, så hjelper det null komma null å bekjenne sin synd. Da sitter en fremdeles fast i sin synd, og vil gå fortapt!

Omvendelse hører med til frelsen, og bekjennelse hører med, dette kan ikke skilles!

Akkurat som du har et hjul, der både hjulet og navet går rundt samtidig, slik er det med omvendelse og bekjennelse, det er en del av samme sak,

Når denne Tor Bruheim som helt sikkert er velmenende mener at Hanvold har fått tilgivelse for å bryte ekteskapet men ikke omvendt seg, da er dette direkte i strid med bibelens lære.

Om Hanvold tjener 1, 2 eller flere millioner tror jeg Gud bryr seg fint lite om egentlig. Det er hans moral, eller mangel på moral som tar Hanvold til fortapelsen, ikke hva som står på hans bankkonto,

Da Sakkeus ble frelst, kom han i orden også med sin økonomi.

Her prøver Tor Bruheim å mene det motsatte. Men skriften er klar, først må Hanvold få i orden på at han ikke lever i hor lengre etter Guds ord, så får han ta dette med økonomi etterpå.
Ikke bland dette i sammen, først omvendelse, så kommer fruktene av et omvendt liv.

Jeg skrev en artikkel om dette for noen år siden, som jeg vil legge ut igjen da den er like aktuell om ikke mer enn hva den var da jeg skrev den.

Nr. 37:

Hei!

Du skriver mye om Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold. Men du skriver av og til så mye at det som er selve kardinal synden for Pastor Jan Hanvold at han er selv skyld i to ekteskapsbrudd og er «gift» for tredje gang, det blir borte. Da vil alt annet han gjør, forkynner og hva det måtte være også bli feil. Ellers, stå på broder og Guds velsignelse er over deg og dine. Er du ikke enig i hva jeg skriver?

Agnar P

Hva Hanvold selv har sagt på Radio 107.7 her i Oslo flere ganger er som du skriver at han selv er skyld i sine to ekteskapsbrudd og han ikke klarte og ville leve enslig som Guds ord sier. Er helt enig med deg. Han skal støttes ut av menigheten sier skriften og overlates til Satan slik at han skal om mulig kunne gå i seg selv! Bilde at Satan som står bak Hanvold og som han tilhører og tjener i kraft av sitt syndeliv og heslige teologi. Og de som på en eller annen måte står med han får del i hans synd og kommer i ledertog med onde ånder i større eller mindre omfang. Så alvorlig er dette, Hanvold og Visjon Norge er som en ondartet kreftsvulst som gjør større og større skade etter som den sprer seg og får leve videre uten å bli fjernetJan og Inger Hanvold lever ikke som gifte etter Guds ord, men som samboere. Det er å leve i hor, det betyr ingenting å «bekjenne» sin synd uten en omvender seg 180 grader. Det er å omvende seg som gir og skjenker oss syndenes forlatelse!

Jeg husker at det var de som sa at Hanvold var «uskyldig» og derfor kan han gifte seg på nytt. Men her er det en som også sier det selv noe vi alle vet at han er skyldig i to ekteskapsbrudd. Hva da? Da lever både han og hans «nye» kone i hor da hun – Inger – er gift med en fraskilt. De gjør begge synd til døden og setter seg selv utenforbi Guds nåde. Og de vil dra andre med seg i deres villsomme vei som gjør det samme og som går god for dem og deres virke!

Øynene til Inger ser demoniske og ulykkelige ut, som om hun går på noe. Det hun «går» på er Satan rus sier skriften derfor gjør de også hans vilje.

2Tim 2:26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. 1Tim 5:15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan.

Det er sant det du skriver Agnar at her er det en kardinal synd som gjør at alt annet også blir feil. Om det er «rett» forkynnelse, hjelpearbeid eller TV sendinger. Skriften lærer det samme:

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Kjære Agnar og dere andre som leser dette.

Det er helt riktig som du skriver Agnar, Hanvolds hoved synd er at han lever i hor. Er gjengift for tredje gang som en kristen og har skyld selv i sine to ekteskapsbrudd etter hva han selv sier offentlig!

Det hjelper ingenting å drive med hjelpearbeid, Tv arbeid, forkynnelse, bibelskole og hva det måtte være hvis man lever i åpenbar hor og synd etter skriften – det nye testamente.

Beklager at ikke fokuset mitt alltid har vært der. At Hanvold aldri kan gjøre noe rett for Gud og mennesker. Det står så klart i Guds ord i 1. Kor. 13. (fritt oversatt) 1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men er gjengift som en troende, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men er gjengift som en kristen, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke lever med første og rette kone, da gagner det mig intet. (fritt oversatt men helt i tråd med skriften).

Jeg tenker på mitt eget liv Agnar, jeg har levd stikk motsatt en Hanvold. Men det er ganske så mange som skriver til meg at jeg bør gå i meg selv etc. jeg tror virkelig det er å bomme. Det er Hanvold og den som lever i synd som må gå i seg selv først og fremst, ikke oss andre.

Hva lærer Guds ord om skilsmisse og gjengifte av troende? Ønsker å ta med en Kronikk i Dagen 6.6.01 av Dag Rune Lid

Samboerskap, skilsmisse og gjengifte i Bibelens lys

Skilsmissestatistikkene viser at det totalt er over 10000 ektepar som er skilt det siste året i Norge. Det er et ufattelig tall og det er smerte å tenke på all den nød dette skaper for mange av de involverte - ikke minst barna. Det ser ut for at et av djevelens listigste angrep i denne siste tid er å ødelegge hjemmene, og på den måten ødelegge grunncellene i samfunnsstrukturen. Resultatet blir at samfunn går i oppløsning.

Djevelen vet hvor farlig et kristent hjem er. De kan bli som små fyrtårn i en mørk verden, derfor angripes disse nå fra alle kanter og det oppleves også mye nød på dette området innenfor kristenfolket. Nå leser vi i media at «Det er som proppen har løsnet i kristne sammenhenger; det er blitt helt greit at kristne skiller seg.», og når det tales om samboerskap så blir det lett omtalt i runde formuleringer for ikke å støte noen. Men slik taler ikke Bibelen, og det treng vi som kristenfolk å stanse opp for.

De eldre forkynnerne snakket om at folket blir som forkynnelsen er. Når hyrdene ikke lenger sier hva Bibelen vitterlig taler, da får vi også erfare Bibelens ord at som en sår skal en også høste. Når Bibelen taler om årsaken til det vi nå opplever i vårt folk så taler Gud til sitt folk og sier: ”Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.» (Matt 5:13)

En sann kristen kan ikke gå på akkord med Bibelens ord, da vil en også komme på kollisjonskurs med han som en dag skal dømme levende og døde. Herren Jesu er ett med sitt Ord og han er i går og i dag den samme. Spørsmålet som da blir viktig for den som har tenkt seg til himmelen blir: Hva sier Guds ord om disse emnene?

Samboerskap – ekteskap

I dag er samboerskap allment akseptert i folket - fra toppen av samfunnsstigen og lagt inn i de ”kristnes” rekker, men Bibelen omtaler samboerskap som hor og sier at de som lever slik ikke skal arve Guds rike. (1Kor 6:9; 7:2 og 1Tess 4:2-5.)

Gud ville mennesket vel og innstiftet det livslange ekteskapet som ramme om kjærligheten mellom mann og kvinne. (Mark 10:7 og Ef 5:31) Viktigheten av dette avspeiles også ved at Herren tok dette med i det 6. bud som sier «Du skal ikke bryte ekteskapet,» eller som det også kan oversettes: «Du skal ikke bedrive hor.»

Det finnes noen grunnleggende prinsipper som går igjen i alt som Bibelen taler om ekteskapet. Det er ting som er uforanderlige, de hører til selve skapelsens orden. Gud understreker dette når han sier i 1M 2:24 «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.»

Jesus henviser også til dette når han omtaler ekteskapet i Mat. 19:3 ff. Ektefellene skal være ett kjød og i felleskap dele både gleder og sorger som dette medfører.

Bibelen setter ekteskapet inn i en sosial og juridisk sammenheng. I ordet fra 1M 2:24 står det at «mannen skal forlate sin far og sin mor». Dette betyr at han går fra en juridisk og sosial sammenheng og over i en annen, hvor det blir klart for alle at disse to ved å inngå ekteskap har dannet en ny enhet som skal vare livet ut.

Ut fra Guds ord kommer en ikke utenom en juridisk bindene bekreftelse på at ekteskap er inngått. Bibelen har ingen oppskrift for hvordan et ekteskap skal inngås. Samfunnets ordninger for ekteskapsinngåelse er gyldige, dersom de ikke bryter med Guds ord. Det som er viktig å understreke er at ekteskapet er en juridisk forandring av livslang sivilstatus som foretas i full åpenhet og bekreftes av ekteparet, deres foreldre og myndighetene. For en kristen vil det være naturlig at ekteskapet også inngås under Guds ord og bønn. Et samboerskap mangler all bibelsk begrunnelse. Det er bygget på subjektive følelser og private avgjørelser. Samboerskap er manglende vilje til å ta en avgjørelse av livslang karakter og et ønske om å leve seksuelt sammen uten å ta på seg den forpliktelse Bibelen knytter til slikt samliv.

Skilsmisse

Bibelen sier at skilsmisse er imot Guds vilje. Jesus sier i Matt 19:4-6: «Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.» Se også Mark 10:6-9, Luk 16:18, 1Kor 7:10-11.

Det nye testamente har to konkrete unntak hvor skilsmisse ikke er synd. Det ene unntaket finner vi i Matt 5:32 «Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, driver hor.» Det andre unntaket omtales i 1Kor 7:12-16. Her gjelder det en vantro ektefelle som krever skilsmisse dersom den andre ikke vil oppgi kristentroen. Andre unntak er ikke nevnt i NT.

Gjengifte

Bibelen taler også klart i denne sak. I Luk 16:18 står det: «Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor.» Jesu ord i Mark 10:11-12 er heller ikke til å misforstå: «Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor.»

Paulus skriver like klart i 1Kor 7:10-11: «Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.»

Vi merker oss at Paulus viser til et bud fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller å forlike seg med sin mann. Teorien om at den uskyldige part kan gifte seg på nytt etter en skilsmisse bygger på Matt 19:9 der Jesus sier: «Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.»

Ut fra dette mener man å ha dekning for at en mann som er skilt fra sin hustru fordi hun har drevet hor, kan gifte seg igjen. Men en slik tolkning bryter med de parallelle bibelversene som er sitert ovenfor. Sann bibelfortolkning har alltid hatt som ledestjerne at de klare ord må belyse de mindre klare, og i dette tilfelle er det flere klare bibelvers som går imot gjengifte.

Lær den unge

Bibelen sier i Ord 22:6: «Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.» Skriften understreker at det er viktig å lære de unge. Vi tror det i vår tid er særlig viktig i denne sammenheng, for når de konkrete situasjonene oppstår med egne barn, i familie og mellom venner, blir det langt vanskeligere å ta dette opp dersom det ikke før har vært omtalt.

Slik samfunnet er blitt avkristnet gjennom de siste 20-30 årene, har mange kjørt seg opp i svært vanskelige situasjoner menneskelig sett, og det trengs både kjærlighet, omsorg og frimodighet hos den sjelesørger som skal prøve å veilede ut fra Guds ord. En vil sannelig erfare behovet for den hjelp som Bibelen anviser i Jak 1:5 «Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den.»

Også på disse områdene i livet er det oppreisning og tilgivelse å få for den som vender om og erkjenner synd som synd. Gud sier så fint i Jes 1:18-19: «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.»

Men tilgivelse og nåde kan aldri benyttes som plaster på syndesår, uten oppgjør og omvendelse fra synd. I dag opplever vi at nåden brukes slik, men det er ikke Bibelens tale. Det er det de gamle kalte å «synde på nåden». Nei, la oss lytte til Bibelens tale og leve slik Gud har bestemt for sitt folk. Det er forskjell på å falle i synd og å innrette sitt liv i strid med Guds ord. Da lever vi i synd!

Og glem ikke at Gud vil deg bare det beste: «Jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.» (Jer 29:11) Det beste for ethvert menneske er å innrette sitt liv etter Guds bud og vilje og la Ordet dømme synd som synd. Den som gjør det vil erfare det samme som David – ”Og du tok bort min syndeskyld.” (Sal 32:5)

Sluttkommentar:

Agnar og dere andre som har lest denne artikkelen, håper der har fått med dere hva jeg vil ha sagt. At Hanvold er etter skriften en person som skal støttes ut av menigheten og det kristne felleskapet. Det taler skriften om. Hvorfor? Fordi han ikke har omvendt seg fra sin synd. Det hjelper fint lite å bekjenne sin synd, så lenge en ikke omvender seg i fra den.

1 Kor 5. 1. I det hele høres det om hor iblandt eder, og det slikt hor som ikke engang nevnes blandt hedningene: at en holder sig til sin fars hustru. 2 Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder. 3 For jeg for min del, som vel er fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, felt den dom over den som har gjort dette, 4 at han skal I vår Herre Jesu navn, idet I og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, 5 overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, forat hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. 6 Det er ikke smukt det som I roser eder av. Vet I ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? 7 Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være ny deig, likesom I er usyrede! for vårt påskelam er jo slaktet: Kristus. 8 La oss derfor holde høitid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød! 9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

Hva menes med dette? Jo, når en som lever som Hanvold gjør eller i andre åpenbare synder skal han nektes adgang i menigheten. Ikke ha anledning å være med i det kristne felleskapet, og ikke få ta del i nadverden. For at han skal kunne gå i seg selv og ikke smitte det kristne felleskapet. Dette er bibelens vei og det nye testamentes lære selv om det motsatte blir praktisert og håndhevet i dag, så er dette hva Guds ord lærer!

Tar med til slutt en artikkel av Jan Johansson om menighetstukt:

Forsamlingstukt eller menighetstukt – eller som det vanligvis ble kalt tidligere, kirketukt – er det ganske taust om i dag. På mange kanter blir den knapt praktisert heller. Og det er en alvorlig sak. Mange mener nok – med et snev av sannhet – at den hører til fortiden i den kristne kirkes historie, til en dømmende og kjærlighetsløs tidsalder. Som alt annet har ganske sikkert også forsamlingstukten vært misbrukt og dermed forårsaket stor skade. Jo større velsignelse, jo større blir forbannelsen når noe misbrukes.

Men rett anvendt er forsamlingstukt en uvurderlig velsignelse. Derfor bør det være om å gjøre for alle og enhver at den igjen blir praktisert der det ikke nå er tilfellet.

Men her skal vi skynde oss langsomt. Ikke noe menneske er i seg selv dugelig til å utøve forsamlingstukt. Gjøres den med et slikt utgangspunkt, vil den for det meste volde skade. Det kan enten være ved ukjærlig dømmesyke eller ved å følge den såkalte "kristne" opinion og la folk fortsette å leve i synd. Derfor skal vi være varsomme med å forsøke å organisere fram forsamlingstukt. Den lar seg ikke organisere, men vokser fram der det åndelige livet er friskt. For sann forsamlingstukt er ikke annet enn sjelesorg fra begynnelse til ende. Derfor trenger vi alle å vende oss til våre "sjelers hyrde og tilsynsmann" (1 Pet 2,25) for at han kan sørge for vår egen sjel. Slik kan vi også vekkes til omsorg for sjelene til våre trossøsken, og bli fylt av Kristi kjærlighet, visdom og iver. Det er dette som kreves for at forsamlingstukten kan fungere. Videre bør vi tenke over at forsamlingstukt medfører smerte. Det gjelder ikke bare den falske, der man går dømmende fram i menneskelig kraft, men også den ekte, der mennesker ledet av Den Hellige Ånd lar seg bruke til å forsøke å vise til rette den som har kommet på feil spor. Intet godt blir født uten smerte. Det gjelder for den som føder så vel som for den som fødes.

Men når dette smertelige arbeid blir utført med Kristi kjærlighet som drivkraft, kommer de åndelige broderband til å bli styrket. Ingen steder er de så sterke som der trådene til den lidende og ofrende kjærlighet blir flettet inn.

Forsamlingstukt i praksis

Vi begynner med å lese i 1 Kor 5,1-8: "I det hele høres det om hor blant dere, og det slikt hor som ikke engang nevnes blant hedningene: at en mann lever med sin fars hustru. Og dere er oppblåste! Burde dere ikke heller sørge, slik at han som har gjort dette, kunne bli støtt ut fra dere? Jeg som nok er fraværende med legemet, men til stede i ånden, jeg har allerede – som om jeg var hos dere – felt dommen over ham som har gjort dette. I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. Det passer dårlig at dere roser dere! Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!" Vi må også ta med noen ord fra Matt 18,15-18: "Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller! Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen."

Et dobbelt siktemål

Forsamlingstukt har en dobbelt hensikt. Først og fremst gjelder det å berge den enkelte som er fanget i syndens garn, "for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag". Men det gjelder også å bevare forsamlingen ren, "rens derfor ut den gamle surdeig". På den måten skal tukten bli til vekkelse og advarsel for de andre i forsamlingen.

Det er viktig at begge sider er med. Dersom den fremste drivkraften og hensikten er å bevare forsamlingen, mangler man det viktigste – omsorgen for den enkeltes sjel. I stedet innretter man seg på å redde det som er igjen av forsamlingen. Men hva hjelper det å være med i en "ren" forsamling dersom det ikke finnes noen virkelig sjelesorg der? Tollere og syndere vil knapt finne sitt åndelige hjem i slike forsamlinger. Men til Jesus er de velkomne!

Han har hjärta för de arma, gärna vill han sig förbarma. Ingen kan, ingen kan ömma för dig så som han.

Derfor må omsorgen for den enkeltes sjel komme først. Siktemålet må være at "hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu Kristi dag". Da ser vi av Jesu undervisning i Matt 18 – som ligger til grunn for det Paulus skriver i 1 Kor 5 – at beslutning om utestengelse ikke må fattes på en lettvint måte av noen få personer. Det er en sak som gjelder hele forsamlingen.

Men før det kommer så langt, skal den falne få gjentatte anledninger til å angre og få forlatelse for sin synd. Først skal den som har fått kjennskap til synden, ta kontakt og forsøke å vinne vedkommende. Merk ordlyden: "Hører han på deg, har du vunnet din bror" (v 15). Det gjelder hele tiden å forsøke å vinne sin bror! Ikke å felle eller utelukke. Nei, han skal vinnes tilbake til Frelseren i bekjennelse og tilgivelse. Forsamlingens oppgave er jo å samle mennesker til Jesus, og da må ingen møye spares. Hører vedkommende ikke på én person, skal man ta med seg en eller to til. Men ikke nok med det. Hører han heller ikke på dem, skal dette bli en sak som blir en nød for hele forsamlingen. Er det da så ille at han ikke vil høre på forsamlingen heller, gjenstår det ingen annen råd enn å utelukke ham fra forsamlingen. Men det skal først skje nå – etter gjentatte forsøk på å vinne ham tilbake til Frelseren. Saken må ikke stanse opp i en form for innbilt snillhet, slik at man lar være å treffe tiltak overfor den ubotferdige.

For da kommer den gamle surdeigen snart til å gjennomsyre hele forsamlingen. Som eksempel kan vi tenke på et par samboende ungdommer. Dersom de på tross av gjentatte samtaler, i samsvar med Matt 18, likevel fortsetter å forsvare og leve sitt liv i synd, og ikke blir utelukket fra forsamlingen, kommer deres eksempel til å sende en rekke skadelige signaler både innenfor og utenfor forsamlingen.

Utenfor forsamlingen ser verdens barn at de kristne ikke lenger tar det så nøye med Guds ord. Saltet mister sin kraft. Innenfor forsamlingen kan de som det gjelder, lett slå seg til ro og tro at de fremdeles hører til Guds rike, selv om de lever i åpenbar synd. Andre som kanskje fristes til samme synd, oppfatter det slik at det ikke er så farlig. Kan de, så kan vi …

En annen i forsamlingen har kanskje tilbøyelighet til en annen synd. Men dersom samboende ikke blir gjenstand for forsamlingstukt, kan jo ikke forsamlingen stenge ham heller ute. Dermed blir det en til som forsvarer sin synd med å vise til andres eksempel. Surdeigen sprer seg! Og stadig flere havner på den brede veien som fører til helvete. Derfor er forsamlingstukten så viktig – og så velsignet. Rett anvendt kan den berge mange fra fortapelsen.

Men er det ikke for hardt å utelukke en person fra forsamlingen?

Det kan synes så. Men det er mye hardere – og kan ikke sammenlignes – å la en som lever i åpenbar synd og forsvarer den, få fortsette i forsamlingen og så en dag bli utestengt fra himmelen. Det blir mye, mye verre. Da er det mye bedre å bli utelukket fra forsamlingen på jorden og virkelig bli stilt overfor valget mellom syndens eller Guds vennskap, og forhåpentligvis velge det siste – og bli salig.

Forsamlingstukt virker vitaliserende

Hvor ikke denne gjensidige omsorgen for sjelene finnes, hvor både broderlig formaning og forsamlingstukt er opphørt, der kan alle slags synder forekomme uten å bli påtalt. Derfor virker forsamlingstukten sammen med den gjensidige formaningen vekkende på forsamlingen. Tenk deg selv at du har fått kjennskap til at en bror i forsamlingen lever i en synd som han hverken angrer eller vil gi slipp på. Der ligger nå ditt ansvar for å tale med ham "under fire øyne". Dersom du på noen måte innser ansvaret og alvoret med denne oppgaven, så kommer du først og fremst til å ransake deg selv i bønn innfor Ordet om du er dugelig til dette. De kan det hende at en uoppgjort synd som du lenge har forsøkt å fortrenge, blir så sviende at du kjenner at du må få tale ut med Frelseren om den før du kan gå og formane din bror. Bjelken må bort! Og så ber du Frelseren om nåde og forlatelse og hjelp til å gi slipp på den – og ganske sikkert hører han deg!

Nå behøver det jo slett ikke være slik at du har en uoppgjort synd på din samvittighet. Men det blir i alle fall en særlig anledning til selvransakelse innfor nådestolen, og det er meget nyttig for hver og en. Da har du vært i sjelesorg hos Herren, og kan trygt med hans hjelp få formane din bror. Tenk så stort! Du er selv blitt dradd nærmere Frelseren og har fått se ennå tydeligere hvor viktig det er at ikke synden surdeig får ese opp. Og du har sikkert også fått en porsjon ydmykhet overfor oppgaven ved at Herren har fått vise deg noe av din egen synd og svakhet. Da kommer du neppe til å møte den feilende med fariseisk kulde, men i stedet enten varme eller brenne ham med Kristi kjærlighets ild. Det beror på hvordan det blir tatt imot.

Om det så hender at din bror ikke hører på deg, skal du etter Jesu undervisning ta med deg et par til. Da må disse to gå gjennom den samme selvransakelse før de kan følge med deg – og så går Herrens verk videre i hjerte og forsamling. Det er å "holde høytid … med renhets og sannhets usyrede brød". "Forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik" (Heb 3,13). "For vårt påskelam er slaktet, Kristus" ( 1 Kor 5,7).

Gjenopptagelse

Ettersom det alt overordnede mål er å berge den som er blitt fanget i syndens garn, må aldri en utestengelse betraktes som det endelige siktemål. Det er bare et middel i bestrebelsen på å få broderen / søsteren til å bli gjenopptatt i fullt fellesskap både med Herren og med forsamlingen. Det er svært viktig at også den som blir gjenstand for forsamlingstukt, får ha dette klart for seg.

Hensikten er slett ikke å "bli kvitt" vedkommende, men å redde ham fra evig fortapelse. Til avslutning tar vi med et ord fra 2 Kor 2,6-8, som lærer oss hvordan den som angrer og sørger over sin synd, skal bli møtt: "For ham det gjelder, er det nok med den straff han har fått av de fleste. Nå skal dere i stedet heller tilgi og trøste ham, for at han ikke skal gå til grunne i enda større sorg. Derfor ber jeg dere: Bli enige om å vise ham kjærlighet."

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-603-hva-jarle-haugland-daglig-leder.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-612-hvorfor-vil-ikke-kristen-norge.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-541-hva-skal-en-kristen-gjre-hvis.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf

fredag 19. oktober 2018

Nr. 136: Når jeg har advart imot den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge i alle de år, så er det ikke noe annet egentlig enn en virkelighet av H. C. Andersen fantastiske eventyr «Keiserens nye klær»!


Nr. 136:
Når jeg har advart imot den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge i alle de år, så er det ikke noe annet egentlig enn en virkelighet av H. C. Andersen fantastiske eventyr «Keiserens nye klær»! 
Statue av H. C. Andersen der min kone står ved siden. Dette er fra museumet i Odense på Fyn i Danmark som han kom i fra.

Vi kjenne historien om da Keiseren skulle få nye klær. Men ble lurt på verst tenkelig måte, men bedragerne ble avslørt av en liten gutt som ropte ut “Men han har jo ikke noe på seg!»
Videre leser vi i eventyret følgende for å få med oss beretningen:
«Å, Herregud, hør på den uskyldiges røst!» sa faren, og den ene hvisket til den andre hva det lille barnet hadde sagt: “Han har jo ikke noe på seg, er det et lite barn som sier, han har jo ikke noe på seg!»
“Han har jo ikke noe på seg!” ropte til slutt hele folket. Og det grøsset i keiseren, for han syntes de hadde rett, men han tenkte som så: «Nå må jeg holde ut gjennom hele opptoget!» Og så førte han seg enda stoltere, og kammerherrene gikk der og bar på slepet som slett ikke fantes.
(stat slutt).

Jeg får all mulig med kritikk, men skal prøve å være så saklig, mild og sindig som mulig. Da det er sannheten som er viktig og som jeg ønsker å få frem!

For meg så er det en avledningsmanøver og en form for hersketeknikk som brukes imot meg og den Himmelske blogg når en ikke vil ta innover seg hva jeg egentlig sier.
Saklige og bibelske tilbakemeldinger, det er ikke en vane å få av andre troende, dessverre.

Noen fantaserer at jeg er dømmende, hatsk og mye annet.
Det er kun avledningsmanøver og en form for hersketeknikk som blir brukt imot meg og den Himmelske blogg. Derfor skal jeg i denne artikkelen prøve å være så saklig, mild, nøktern og klar som det er mulig for meg å være.

Foranledningen til hvorfor det er nødvendig, bibelsk og rett å advare imot den falske profeten og lovbryteren Jan Hanvold.

For 2000 år siden fikk apostelen Paulus et oppdrag, det var å lage et «reisverk» for den nytestamentlige menigheten som skulle og skal være gjeldende for hele menighetens tidsepoke.
Vi finner dette i apostelen Paulus 14 brev hvis vi regner med at han også har skrevet Hebreerbrevet som jeg er viss på at han har gjort (hvem andre kunne ha skrevet et slikt brev? Ingen som jeg vet om).

Et av kriteriene på de som skulle ha en offentlig rolle som forkynner, Pastor, hyrde, apostel etc. var følgende som vi leser om bl.a. her:

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.  2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,

Vi leser her at en som «attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning. Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann».

Med andre ord, han skal ikke være gjengiftet, hverken en, to eller flere ganger.
Nå skal jeg ikke gå i dybden her, men vi legger til grunn ut i fra dette skriftstedet og mange andre som vi ikke kan ta oss tid til å gå innpå for da vil det måtte ha skrevet bøker. Men det har vært menighetens klare oppfatning at for kristne mennesker er det kun død som gir anledning til å inngå et nytt ekteskap. For en forkynner, er dette et absolutt krav.

Hva da med Jan Hanvold? Som er faktisk skilt og gjengiftet for tredje gang?

Nå la oss ta Hanvold på alvor, og ikke være unødvendig hard imot han.
Men her bryter han Guds ord på et så sentralt punkt, at dette diskvalifisere og utelukker han fullstendig til å få lov til å gå opp på en talerstol. Langt mindre å være hyrde, lærer og apostel. Hva skal vi da gjøre når en mann som ønsker å ha et tilsyns-embede, men har selv satt seg utenfor til å inneha et slikt embete?

Jeg konstaterer at menigheten og kirken i Norge ønsker egentlig ikke å ta stilling lengre til slike sentrale ting, hvorfor?

Statue av H. C. Andersen. Dette er fra museumet i Odense på Fyn i Danmark som han kom i fra.
Bruk bilde som du vil gratis, men skriv Foto: Jan Kåre Christensen
Vi leser i eventyret som allerede nevnt følgende: «De to bedragerne satte opp to vevstoler og lot som om de arbeidet, men på veven hadde de ingenting. Rett som det var forlangte de den fineste silke og det prektigste gull. Det puttet de i sin egen pose, og så arbeidet de videre ved de tomme vevene til langt ut på natten.»

Dette er som å lese om Hanvold. Han meler kun sin egen kake, har ikke noe egentlig å tilby da han ikke lever selv i samsvar med bibelens lære. Disse ble kalt for bedragere, det er jo man akkurat det som Hanvold er, en bedrager.

Ser vi ikke konturen av det samme? Ingen advarer imot Hanvold, bortsett fra en «hobby-teolog» og fritids-Predikant som meg. Denne lille gutten sa det så fint om Keiseren at han ikke hadde noe klær på seg. Slik er det her også, jeg er stort sett den eneste som sier ifra – som den lille gutten – og før eller siden vil og må alle innse fakta. Hanvold er diskvalifisert for å være en Ordets forkynner!

Sluttkommentar.

Jeg har nå prøvd på mildest mulig måte, saklig og rett på sak hva Guds ord sier om Hanvold og hans påståtte apostel og forkynner tjeneste.
Gud har aldri kalt ham, da hadde Gud gått imot sitt eget ord.
Når Hanvold sier etter hans tredje ekteskap at Gud kalte han til å starte Visjon Norge da ingen andre ville. Så er dette en gedigen bløff og løgn. Gud har aldri kalt ham da Hanvold er diskvalifisert til å ha et tilsyns-embete etter skriften.
Tror vi virkelig at Gud går imot sitt eget ord? Aldri!
Så er det opptil den enkelte hvem en ønsker å tro på. Vil en følge skriften, eller Jan Hanvold? Jeg vil følge skriften ord, det tror jeg også mange andre vil også.
Hvordan og hvorfor de da vil samarbeide og støtte Visjon Norge, det er i hvert fall ikke forenlig med Guds ord og Guds vilje. Så får den enkelte avgjøre om det jeg holder frem stemmer med Guds ord eller ikke!

Jeg er av den oppfatning at Gud ikke kommer til å gripe inn imot eller for noen i denne saken. Vi har Guds ord, som taler klart og tydelig, det er det vi skal forholde oss til.
I GT så åpenbarte Gud seg på en annen måte, noe Gud kan gjøre også i NT. Men vi har Guds ord og Guds Ånd, det er ut i fra dette Gud leder oss og viser oss sin vei!

I GT så talte Gud gjennom profetene, i dag taler Gud først og fremst gjennom Sønnen, som er Jesus.
Hvem er Jesus? Han er Guds ord, derfor er den min tale her som er Guds ord egentlig på den måten som Gud taler i dag til oss hedningekristne, gjennom sitt eget ord.

Vil til slutt si følgende, jeg vurderer Hanvold og Visjon Norge ut i fra Guds ord, der faller de rett igjennom. Slik jeg forstår Guds ord, og nå er jeg så rolig det er mulig for meg å være. Så er Hanvold en falsk profet, som Jesus selv sa ville det komme mange av i de siste dager, de dager vi nå lever.

Nr. 135: Gud ser på det som en vederstyggelighet at seriøse kristne samarbeider med Visjon Norge og Jan Hanvold, men snart kommer oppgjørets time, og de skal stilles til ansvar at de promotorer en horkarl og falsk profet!

Nr. 135:
Gud ser på det som en vederstyggelighet at seriøse kristne samarbeider med Visjon Norge og Jan Hanvold, men snart kommer oppgjørets time, og de skal stilles til ansvar at de promotorer en horkarl og falsk profet!

Illustrasjonsbilde av Tiger-gutt som ligger på ryggen og koser seg.
Det samme gjør Satan og hans demoner hver dag i deres hovedkvarter er jeg overbevist om.
Når de ser på Jan Hanvold og Visjon Norge, og hvordan de evner å samle støtte i kristen-Norge.
Ikke rart at Satan gjennom bl.a. narreapostel Jan Aage Torp har prøvd å stenge ned meg og den Himmelske blogg ved løgn, manipulering og avsporing hva debatten inneholder og hva jeg prøver og vil ha sagt.

Satan og hans demoner hater å bli avslørt, som de er blitt gjennom min tjeneste og den Himmelske blogg.

Jeg får henvendelser fra tid til annet angående Jan Hanvold.

Mange er opptatt hvis det jeg skriver om Hanvold, at han er en falsk profet og lever i hor. Hvorfor har han tilsynelatende fremgang, og andre ikke.

Han lever godt med penger på konto, kone, barn og det meste en kan ønske og tenke seg.
Med andre ord, han er vellykket og klarer seg meget godt i denne verden.

Jeg har aldri angrepet Hanvold for å ha penger og fremgang.
Tvert imot, dette har jeg påpekt har null verdi for Gud.
Hva har verdi da for Gud? Skriften taler om flere ting, bl.a. dette.

Joh.e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg; men den som elsker meg, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

Skriften sier følgende: «Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg!»

Når Hanvold lever i hor og driver med fremmed lære, da er han en falsk profet pr. definisjon etter skriftens ord.

Skriften sier at Hanvold ikke elsker Jesus når han ikke holder Jesu bud.
Det hjelper ikke noe alt det andre når en overser skriftens ord.
Her sier skriften følgende.

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.  2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.  3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Det hjelper ingenting for Hanvold og likesinnede om de sender 24 timers TV, hjelper andre mennesker og uansett hva de gjør.

Så lenge som Hanvold lever i hor med å være gjengiftet for tredje gang, er og forblir han pr. bibelens definisjon et vredens barn som tilhører mørket.

At mennesker mener jeg er kvass, så er det fordi Guds ord sier dette, ikke jeg eller noen andre.

Det er åpenbart da ut i fra Guds ord at Hanvold er ikke en Guds tjener, apostel eller forkynner. Men han er en synder som trenger nåde og omvendelse. Noe som Hanvold på ingen som helst måte har tatt innover seg. Han er rett og slett en falsk profet og lever i strid med Guds ord, og lærer i strid med Guds ord med sin herlighetsteologi med all den vranglære den representerer.

Kjære venner, la oss ikke angripe Hanvold som person eller noen andre.
Eller bruke ord og uttrykk som de vil kunne angripe oss for.
For det er et av Satans taktikker at de vil avlede denne forkynnelse som jeg her har med alt mellom himmel og jord. Ikke minst at vi driver med hatretorikk og mye annet. Men det gjør vi ikke, kun fremholder hva Guds ord sier og lærer.

Kjære venner – vi er åpen bok for verden på «Guds vegne!»

2 Kor. 3. 1. Begynner vi atter å gi oss selv skussmål, eller mon vi, således som visse folk, trenger til skussmålsbrev til eder eller fra eder?  2 I er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker, 3 idet det blir vitterlig at I er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på hjertets kjødtavler.

Verdens mennesker leser ikke i bibelen, og de forstår ikke bibelens budskap. De lever og vandrer i mørke, og er døde i sine synder og overtredelser. De er utestengt i fra Guds menighet og Guds rike. De ser kun på oss troende.

Når verdens mennesker ser på Hanvold, så fryder og gleder det gamle menneske seg. Tror noen noe annet er det løgn. Når Hanvold som skal være en troende og forkynner, aldri korsfester det gamle menneske med dets gjerninger. Da kan vi gjøre det samme, og tro på Gud. Selvfølgelig er dette Satans selvbedrag, der en mener at en kan tror på Gud og den Herre Jesus, men samtidig gjøre som en selv ellers ønsker og vil.

Jeg prøver å være så mild i formen som jeg kan, men samtidig klar.
Derfor er det ikke til å komme i fra at hvis Hanvold får lov å leve som han i dag gjør. Og bryte Jesu bud og Guds ord, så kan også andre gjøre det og påberope seg å være en kristen, og har krav på å bli møtt med forståelse og respekt. Dette er den absurde verden, der mørke bli lys og lys blir mørke.

Pedofile, gruppesex, lesbiske, homofile, svingers og alle andre former for samliv og sex er akkurat like ubibelsk som det Hanvold lever.
Hvem kan da fordømme disse typer av troende når Hanvold blir forsvart av snart et samlet kristen-Norge?

Alle som på en eller annen måte støter Hanvold og Visjon Norge legitimerer og indirekte forsvarer Satan, synden og denne verden som står Gud og hans rike imot.

Her prøver jeg på en mildest mulig å si ifra, men samtidig kommer en ikke bort ifra at Guds ord ansvarliggjort andre troende som baker opp mennesker som lever imot Guds ord, ikke minst forkynnere.

Skriften sier også at ikke mange skal bli forkynnere, for de skal bli desto strengere dømt (Jakob. 3. 1.).

Når skriften er så klar, at å samarbeide med Hanvold og Visjon Norge, blir en delaktig i Hanvolds horeri, synd og vranglære.
Dette er hva skriften sier, ikke jeg eller noen andre.

2 Joh. b. 9 Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Når jeg holder frem skriftens ord, så får jeg stort sett alltid ukvemsord tilbake som strekker seg i fra at jeg selv ikke lever rett. Til at jeg er for hard og dømmende, alt mulig. Men dette er hva skriften sier «den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.»

Gir du 1 krone til Hanvold og Visjon Norge, eller stiller opp på Visjon Norge uten å si i fra at du tar avstand i fra Hanvolds horeri som Guds ord sier det er å leve som han gjør med å være gjengiftet for tredje gang som en troende. Først med en, så med en og så med en. Hanvold selv har selv sagt at han er selv skyldig i sine mange ekteskapsbrudd, da bør det ringe mange bjeller for kristen Norge som kan tillatte at så mange støtter ham og Visjon Norge. Uten at det blir advart imot han og Visjon Norge.

Sluttkommentar:

Nå har jeg i denne artikkelen prøvd å være så mild og konkret det er mulig, uten å bruke noen karastikker og annet på Jan Kaare Hanvold.

Det er innlysende for meg, at står du med Hanvold og Visjon Norge.
Så får du ikke bare det positive han står for, men også det negative.
Hanvold er som alle vi andre, 100 % Hanvold.

Når Hanvold kan gjøre hva han vil på de fleste områder i livet sitt, da ligger det innbefattet i dette at da kan alle gjøre likedan.
At mange reagerer på dette, det kan jeg ikke noe for. Da skriften sier klart og tydelig at en blir medskyldig.
Selv Hanvold er enig i det, bare prøv å påpeke at han lever og lærer stikk i strid med Guds ord. Da blir du ikke «gammel» på Visjon Norge, for da er det over og ut.
Du kan ha Israel innlegg, bibelundervisning, sang og det meste.
Bare du ikke påpeker at Guds ord sier om ekteskapet, at det er livslangt og det er kun og alene død som gjør at et ekteskap ikke lengre forplikter.
At Hanvold har valgt til de grader å neglisjere Guds ord og Jesu lære, bare forteller oss alle andre at han har tatt sine valg. Som gjør at han er et Gehennas barn, og vil dessverre før mange med seg der. Fra de som støtter ham med 1 krone til de som ser på kanalen morgen, middag og kveld. De er alle like mye redningsløst fortapt, og de vi måtte stå til ansvar at de støttet denne kanalen som er under Guds dom!

Kjære venner, disse ordene og sannheten som jeg her presenterer må vi alle forholde oss til før eller siden. Hør hva Jesus selv sa.

Joh.e. 12. 47 Og dersom nogen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham; for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden; 48 den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer ham: det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den ytterste dag.

Vi blir alle innhentet av det liv og det vi tror på. Jesus selv sier følgende;
«det skal dømme ham på den ytterste dag.»

På den ytterste dag eller før, må vi alle ta stilling til Guds ord.

Når en har samarbeidet med Hanvold og Visjon Norge, så har en dypest sett samarbeidet med Satan og hans demoner da det er i virkeligheten Satan og hans forførende Åndsmakter som Visjon Norge er innfiltrert av og som styrer Hanvold og hans liv og såkalte tjeneste.

Jeg har i denne artikkelen prøvd å være så mild, klar og tydelig som mulig.
Nå får enhver ta stilling til Guds ord, før eller siden må vi alle stilles til ansvar for det liv og den tro vi har.

Kjære venner, la det bli alvor og vend deg bort i fra Jan Hanvold og Visjon Norge, og advar imot denne forføriske og villedende forkynneren og TV-kanalen. Det er mitt klare råd og anbefaling.

Se her for link:

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...