torsdag 19. august 2021

Nr. 158: (Falsk) Apostel og TV Visjons grunnlegger og Redaktør Jan Hanvold sier at han og hans ekteskap med Inger er laget i himmelen, er da hans to andre ekteskap laget i helvete?

 Nr. 158:

(Falsk) Apostel og TV Visjons grunnlegger og Redaktør Jan Hanvold sier at han og hans ekteskap med Inger er laget i himmelen, er da hans to andre ekteskap laget i helvete?

 

Bilde av Jan Kaare Hanvold

 


 

Det er noe som jeg blir forundret over, det er at slike personer som Jan Hanvold kan få seg til å si det meste for å forsvare sin synd.

En av de uttalelsene som er høyst merkverdige, er at Jan Hanvold mener at han og hans ekteskap med Inger Hanvold er laget eller made in heaven som han sier. Eller laget i himmelen, som han også sier.

 

Men hva da med hans andre ekteskap?

Det som er laget i Himmelen er fullkomment!!!!!!!!

Hans to andre ekteskap fungerte ikke etter hans eget vitnesbyrd, ergo er da hans andre ekteskap ikke laget i Himmelen?

Men i Helvete og av Satan?

 

Det er klart at det som Jan Hanvold holder på med, er ikke noe annet en løgn.

Det er klart at ekteskapet er en Guds ordning, som Hanvold har bryt flere ganger!

Vi leser i skriften:

 

Matt. 19. 3 Fariseerne kom også til ham for å utfordre ham. De spurte: “Er det tillatt for en mann å forlate sin kvinne av en hvilken som helst grunn?”

 

4 Jesus svarte dem: “Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem som hannkjønn og hunnkjønn?

 

5 Og han sa: ‘Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin kvinne, og de to skal være ett kjøtt.’   1 Mos 2,24

 

6 Da er de ikke lenger to, men ett kjøtt. Og det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille fra hverandre.”

 

Gud hadde sammenføyet alle Jan Hanvold ekteskap?

 

Nei, kun det første.

Det var laget eller made in heaven som han sier. Eller laget i himmelen, som han også sier.

De to andre var laget for Jan Hanvolds lyster, dermed snur Hanvold opp ned på det Gud sier i sitt eget ord med å holde på slik han gjør!

 

Pastor Jan Hanvold er mannen som ikke har kontroll på eget liv, men kontrollerer manges liv med sin manipulering og mange løgner!

 

Som Pastor og kristen, så må en egentlig leve etter Guds ord. Dette gjør ikke Jan Hanvold, derfor driver han med utpreget manipulering.

Samt at hans mange løgner må også til, for å tilpasse sitt liv etter hva som kreves av en forkynner.

Hanvold lever i hor. Men å si noe slikt åpenlyst, det ville selvsagt gjort at han hadde hatt null tilhører og null inntekt.

Hanvold manipulerer med at han siste ekteskap som er horeri forhold etter Guds ord.

At det er laget i Himmelen, derfor å tale imot dette.

Det er å tale imot Herren.

Men Hanvold lever imot Guds ordninger, da er det nødvendig, riktig og sant å tale imot Jan Kaare Hanvolds ekteskap med Inger Hanvold.

Det er hor sier skriften klart og tydelig!

 

Sluttkommentar:

 

Det er også en annen siden med fruktene av Jan Hanvold blir akseptert og så mange stiller opp på hans «porno-kanal» da Hanvold lever i hor.

 

På mange måter kan en si at det er ikke plass til Jan Hanvold og Jesus i sammen.

Jan Hanvold lever i hor, og hevder så mye som er løgn og fører med seg demonisk og kjødelige akevitter. Da må en ta stilling til hvem en vil gå for.

Jesus eler Jan Hanvold.

Guds ord eller synd.

Renhet eller urenhet.

Gud eller Satan.

Det er slik at velger du det ene, så frasier du deg det andre!

 

2 Kor. 6. 14 Dra ikke i åk sammen med ikketroende. For hva har rettferdighet å gjøre sammen med lovløshet? Og hva har lyset til felles med mørket?

 

15 Og hvilken harmoni er det mellom Kristus og Belial? Og hvilken del har en troende med en ikke-troende?

 

16 Og hvilket fellesskap er det mellom Guds helligdom og avguder? For vi er alle en helligdom for Den levende Gud. For Gud har sagt: ‘De skal ta bolig blant oss og leve med oss. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.’  3 Mos 26,12

 

17 Derfor: ‘Kom ut fra dem og vær adskilt,’ sier HERREN* ‘Ikke rør noe som er urent, og jeg skal ta imot dere.’  JES 52,11

 

18 ‘Jeg vil være en Far for dere, og dere skal være mine sønner,’ sier HERREN,* Den allmektige.  2SA 7,14

       *JHVH

 

19 Fordi dere har fått disse løftene, dere kjære, så rens dere for enhver flekk på kjøtt og ånd for at dere skal gjennomgå en helliggjørelse i frykt for Gud.

 

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...