lørdag 2. mars 2024

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163:

Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

 

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/2018/08/nr-98-gordon-tobiassen-som-er-en.html

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/2018/08/nr-7-gordon-tobiassen-som-er-en.html


 

Gordon Tobiassen (til venstre) og Leif S. Jakobsen

 

https://www.dagen.no/tro/endetidsspetakkel-i-pinse-norge-han-sitter-i-thailand-og-skal-instruere-hele-kristen-norge/

https://www.dagen.no/meninger/hva-mener-egentlig-lauvas/

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

 

Vi leser følgende utalser bl.a. i avisen Dagen:

Gordon Tobiassen reisesekretær i Ordet & Israel

Leif S. Jacobsen pensjonert pastor i Metodistkirken

Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy

 

Alle tre advarer imot Finn Arne Lauvås, men samarbeider med Jan Hanvold.

Han blir beskyttet selv om hans liv og lære er like villfaren som Finn Arne er, om ikke mer!

 

Villfarer

 

– Dette er læremessig villfarelse og kan lede til vranglære, sier Halvard Hasseløy til Dagen.

Istedenfor opplever Hasseløy at det råder en arroganse over Lauvås og hans følgere.

– De har ikke forståelse for at det finnes andre syn.

– Dette er en mann som ble frelst i fra gata og nå har skrevet 30 bøker og skal instruere hele Kristen-Norge fra Thailand. Det er hovmodig å ha en sånn holdning.

I Paulus andre brev til Timoteus forteller hedningenes apostel om to vranglærere: Hymeneos og Filetos. Disse vranglærerne forkynte at oppstandelsen allerede var skjedd, og på den måten brøt de ned troen hos folk.

Dette er det samme som Lauvås lærer bort i dag, mener Tobiassen. Og det har de samme konsekvensene.

– Hymeneos og Filetos hadde fart vill og var ledet bort fra sannheten. Dette synet river ned troen og fører til åndelig død.

(sitat slutt.)

 

Skriften sier at vi skal ta avstand fra både Finn Arne Lauvås og Jan Hanvold, da de begge to er kjettere!

 

Rom. 16. 17 Nå formaner jeg dere, brødre, om å være på vakt mot slike som skaper splittelse blant dere og legger snublesteiner i veien for den forkynnelsen dere er opplært i. Avvis dem!

18 Slike som dem slaver ikke for Herren Jesus Kristus, men for sitt eget magemål. Med glatt tale og smiger forfører de den troskyldiges hjerte.

19 Men deres lydighet går det gjetord om over alt, og derfor gleder jeg meg på deres vegne over det! For jeg vil at dere skal være smarte i godhet og naive i ondskap

20 Fredens Gud skal knuse Satan under sine føtter i hast. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere! Amen.

 

Finn Arne har en glatt tunge, men det har også Jan Hanvold.

Hvorfor er en så inkonsekvente?

Dette er da ikke etter den sunne lær. Og hva som er rett!

 

Sluttkommentar:

 

1 Samuelsbok 15. Samuel sa til Saul: Det var mig Herren sendte for å salve dig til konge over hans folk, over Israel; så lyd nå Herrens ord!  1 Sam 10,1 

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg vil hjemsøke Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la sig i veien for ham da han drog op fra Egypten.  2 Mos 17,8-16   4 Mos 24,20   5 Mos 25,17-19 

Gå nå avsted og slå Amalek, og slå med bann alt hvad hans er; spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og får, både kamel og asen.  Jos 6,17-21 

Så kalte Saul folket til våben og mønstret dem i Tela'im; det var to hundre tusen mann fotfolk og ti tusen mann fra Juda.

Da Saul kom til amalekittenes by, la han et bakhold i dalen.

Og Saul sa til kenittene: Gå bort, skill eder fra amalekittene og dra ned, så jeg ikke skal ødelegge eder sammen med dem! For I gjorde vel imot alle Israels barn da de drog op fra Egypten. Så skilte kenittene lag med amalekittene.

Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bortimot Sur, som ligger østenfor Egypten.  1 Mos 25,18 

Og han tok Agag, Amaleks konge, levende til fange, og alt folket slo han med bann og drepte dem med sverdets egg.

Men Saul og folket sparte Agag og det beste og det næstbeste av småfeet og storfeet og lammene - alt som så godt ut - og vilde ikke slå dem med bann; men alt det fe som var ringe og usselt, det slo de med bann.  3 Mos 27,28-29 

10 Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød således:

11 Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge; for han har vendt seg bort fra mig og ikke holdt sig efter mine ord. Da optendtes Samuels vrede, og han ropte til Herren hele natten.

12 Morgenen efter stod Samuel tidlig op for å møte Saul; da kom nogen og sa til Samuel: Saul er kommet til Karmel, og der har han reist seg et minnesmerke; siden vendte han om og drog videre ned til Gilgal.

13 Da nu Samuel kom til Saul, sa Saul til ham: Velsignet være du av Herren! Jeg har holdt mig efter Herrens ord.

14 Men Samuel sa: Hvad er da dette for en bræken av småfe som lyder for mine ører, og hvad er det for brøl av storfe jeg hører?

15 Saul svarte: De har ført dem med fra amalekittene; for folket sparte det beste av småfeet og av storfeet for å ofre det til Herren din Gud; men resten har vi slått med bann.

16 Da sa Samuel til Saul: Hold op, så vil jeg forkynne dig hvad Herren har talt til mig inatt! Han sa til ham: Tal!

17 Samuel sa: Da du var ringe i dine egne øine, blev du hode for Israels stammer, og Herren salvet dig til konge over Israel.  1 Sam 9,21   1 Sam 10,21-24 

18 Og Herren sendte dig avsted og sa: Gå og slå disse syndere, amalekittene, med bann og strid mot dem til du får gjort ende på dem!

19 Hvorfor lød du da ikke Herrens ord, men kastet dig over hærfanget og gjorde hvad ondt var i Herrens øine?

20 Da sa Saul til Samuel: Jeg har lydt Herrens ord og har gått den vei Herren sendte mig; jeg har ført Agag, Amaleks konge, hit og slått Amalek med bann.

21 Men folket tok av hærfanget småfe og storfe, det ypperste av det bannlyste, for å ofre det til Herren din Gud i Gilgal.

22 Da sa Samuel: Har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fettet av værer;  Hos 6,6   Matt 9,13   Matt 12,7 

23 for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig, så du ikke skal være konge.  1 Sam 16,1 

24 Da sa Saul til Samuel: Jeg har syndet; jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord; for jeg var redd folket og gav efter for dem.

25 Men forlat mig nå min synd og vend tilbake med mig, forat jeg kan tilbede Herren!

26 Samuel svarte Saul: Jeg vil ikke vende tilbake med dig; for du har forkastet Herrens ord, og så har Herren forkastet dig, så du ikke skal være konge over Israel.

27 Dermed vendte Samuel sig og vilde gå. Men Saul grep fatt i kanten av hans kappe, så den blev revet av.

28 Da sa Samuel til ham: Herren har idag revet kongedømmet over Israel fra dig og gitt det til en annen, som er bedre enn du.  1 Sam 28,17   1 Kong 11,11 

29 Og Israels trofaste Gud lyver ikke og angrer ikke; for han er ikke et menneske, så han skulde angre.  4 Mos 23,19   Hebr 6,18 

30 Saul svarte: Jeg har syndet, men vis mig allikevel nå ære for mitt folks eldste og for Israel og vend tilbake med mig! Så vil jeg tilbede Herren din Gud.

31 Da fulgte Samuel Saul tilbake, og Saul tilbad Herren.

32 Så sa Samuel: Før Agag, Amaleks konge, hit til mig! Glad i hu gikk Agag bort til ham, og Agag sa: Visselig, dødens bitterhet er veket bort.

33 Men Samuel sa: Likesom ditt sverd har gjort kvinner barnløse, så skal nå din mor bli barnløs fremfor andre kvinner. Så hugg Samuel Agag ned for Herrens åsyn i Gilgal.

34 Derefter drog Samuel til Rama, men Saul fór op til sitt hus i Sauls Gibea.

35 Og Samuel så ikke Saul mere helt til sin dødsdag, for Samuel sørget over Saul. Men Herren angret at han hadde gjort Saul til konge over Israel.

 

Tar med hele kapitlet fra Samuels boken da dette er så utrolig lærerikt!

 

Saul hadde fått klar beskjed at alt skulle drepes, ikke noe skulle spares.

«Gå nå avsted og slå Amalek, og slå med bann alt hvad hans er; spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og får, både kamel og asen.»

 

Hva gjorde så Kong Saul? Vi leser:

«Saul og folket sparte Agag og det beste og det næstbeste av småfeet og storfeet og lammene - alt som så godt ut - og vilde ikke slå dem med bann; men alt det fe som var ringe og usselt, det slo de med bann.»

 

Saul lot det som så bra ut leve, resten drepte han etter Guds ord!

 

Det er da enkelt å advare imot Finn Arne Lauvås som sitter i en bungalow i Thailand og gjennom sin Facebook side og bøker han gir ut.

Kontrollerer lettlurte stort sett kvinner.

Men hva gjør da Jan Hanvold?

Han har en egen TV Kanal som disse forkynnerne får promotere seg selv.

Dette gjør at de skåner den falske profet og forføreren Jan Hanvold!

Dette er ikke noe annet enn kjød, og Guds ord advarer imot en slik praksis!

 

Det som kristen Norge gjør både her og gang etter gang. Er at ne holder kjød for sin arm, og er inkonsekvent og en slipper kjødet, Verden og synden inn i menigheten! Igjen og igjen. De som skulle holdes utenfor!

 

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.  5 Mos 23,3   Neh 13,1   Sal 79,1 

 

Hvorfor operere Gordon Tobiassen reisesekretær i Ordet & Israel, Leif S. Jacobsen pensjonert pastor i Metodistkirken og Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy med to standarer?

 

Jeg er enig med dem at Finn Arne Lauvås er en kjetter. Men er ikke Jan Hanvold også det med sine mange ekteskap og sin herlighets teologi? Selvsagt!

Begge to er splittende virksomhet. Som villeder og forfører.

Da sier skriften klart, disse skal en vende seg ifra. Hvorfor advares det så klart imot Lauvås, men ikke Hanvold? Dette er hykleri og feil!

 

Relaterte linker:

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3344-jeg-advarte-imot-finn-arne.html

https://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-630-kristen-norge-styres-og-ledes-av.html

https://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-767-utdypnings-pa-hvorfor-jeg-mener.html

https://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1541-bibelskolelrer-og-pastor-leif-s.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3780-arne-bakken-fikk-juling-pa-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1606-frafallet-er-ikke-noe-som.html

https://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1611-gordon-tobiassen-som-er-en.html

https://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1731-espen-ottesen-angrer-na-at-han.html

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...