torsdag 30. august 2018

Nr. 72: Jan Hanvold lever i hor (synd), er det da lov for andre å gjøre det samme å kalle seg en kristen og bli godtatt blant de troende?

Nr. 72:
Jan Hanvold lever i hor (synd), er det da lov for andre å gjøre det samme å kalle seg en kristen og bli godtatt blant de troende?

Likhet for loven heter det. Dette emne vi her tar opp blir det aller siste på en god stund vi skriver om Jan Hanvold. Men dette er kanskje det aller viktigste, om andre har lov å leve i synd da Hanvold gjør det? Skriften sier at Gud ikke gjør forskjell på noen, da må det også være angående å se gjennom fingrene på synd og hor? Eller så er Gud en som gjør forskjell!

Bilde av Vivian Zahl Olsen og ektemannen Per Haugan som begge har vært gift før men flittig brukt hos Jan Hanvold og Visjon Norge. Det er en smitte effekt som er som en kreftsvulst. Dette som nå er blitt åpnet opp for i Guds menighet gjennom at gjengifte blir akseptert, forsvart og fortiet!
Skulle virkelig ønsket at David Østby, Emanuel Minos, Arvid Bentzen og alle andre som stiller opp på Visjon Norge. Som står med og forsvarer Jan Hanvold hadde reflektert og tenkt over både hva jeg har skrevet og hva jeg skriver her i denne artikkelen.

Jeg har et budskap, og det er at når Hanvold får lov å leve som han selv lyster og ønsker, da skal og må dette gjelde for alle andre også? Ergo, det er fritt frem å leve som en bare selv ønsker og vil? Ergo, tillatte Hanvold er å tillatte at kjødet til oss mennesker blir retningsgivende, ikke Guds ord.


Ønsker å ta opp ti (10) ting med Hanvolds og hvilken påvirkning det har på hele kristen Norge og utover våre landegrenser:

1.)  Hanvold «klarte» ikke å leve alene, derfor måtte han få lov å gifte seg på nytt etter sine skilsmissen fra Berit, hans første og rette kone?

Det er selvfølgelig meget vanskelig å leve alene etter en skilsmisse. Men Guds ord setter både krav til oss. Samtidig er det mulig å leve i samsvar med Guds ord. Nevner opp flere kilder her:
1.)  Guds ord og bønn.
2.)  Åndens veiledning, kraft og hjelp.
3.)  Daglig renselse i tankelivet ved å lese og meditere på Guds ord.
4.)  Det kristne felleskapet.
5.)  Søke tilbake til sin ektefelle som det er blitt brudd med, dette skjer først i tankelivet.
6.)  Faste.
7.)  Trening eller en hobby der en får avledet ting.
8.)  Leve for andre, ikke bare for sitt egne behov.
9.)  Har en sexuelle behov, så tar kroppen seg selv av dette med naturlig sædtømming. Dette er helt naturlig for enslige, også for skilte.
10.)                    Alle må finne en vei å komme over sine egne drifter når de går på akkord med Guds ord!

2.)  Hanvold får lov å leve i hor, ergo da må også homoseksuelle, lesber og alle andre få lov til det samme?

Det er ikke urimelige eller ulogisk at hvis Hanvold og alle andre som er skilt får lov å gifte seg på nytt blant de kristne. Da gjelder det samme for alle andre typer synd? Hvis ikke, hva da? Skriften sier klart og tydelig at alle får lov å gifte seg en gang. En mann med en dame og en dame med en mann. Alle former for samliv uten forbi dette er synd! Ergo er gjengifte synd, å leve som homo er synd, å leve som lesbe er synd etc.

3.)  Hanvold har «Gud» med seg, derfor lykkes han?

Jeg vil ikke gå inn i forholdet om Hanvold har lykkes eller ikke, men skriften sier veldig klart i fra at ytre forhold om de er positive eller negative er ikke avgjørende for vårt Guds liv, om Gud er med eller ikke. Her er det veldig mange skriftsteder å trekke frem, men jeg tar fra Paulus brev til Korinterne:

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
         
     2 Om jeg har profetisk gave,
          kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
          om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg intet.
         
     3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
          ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
          men ikke har kjærlighet,
          da har jeg ingen ting vunnet.

Ingenting kan erstatte et liv etter Guds ord og vilje, selv for Hanvold!

4.)  Andre som ikke har den fremgangen som Hanvold, de har bare med å tie stilt?

Dette er selvfølgelig et nonsens argument. Alle har lov å utale seg, om en har en liten eller stor menighet bak seg, eller ingen! Vi argumenterer ikke etter hvor mange som står med eller imot oss, men etter hva skriften lærer, og kun det!

5.)  Hanvold har så mange sterke sider, at vi må være overbærende med hans svake sider?

Dette er et argument med litt hold i. Men Hanvolds brøde her er så stor, at det er kun omvendelse 180 grader der han forlater Inger som kan få ham i rett stilling innforbi Gud. Harde ord? Ja, men det er ingen andre en Hanvold selv som har bragt ham opp i dette han er nå kommet inn i, et horeforhold med Inger!

6.)  Hanvold har en tolkning av Guds ord, andre en annen. Vi må godta ulike oppfatninger?

Ja alle kan tolke Guds ord, noe tolker Guds ord både til sin og andres undergang sier skriften. Og spesielt det som er vanskelig, slik var det før, slik er det nå:

2 Pet. 3. 16 Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv.

Skriften er så klar og tydelig her, at det finnes ingen unnskyldning! Og da vi vet at den kristne menighet har egentlig aldri godtatt gjengifte før etter reformasjonen. Da virker det også nokså søkt at både skriften og hva som er blitt praktisert gjennom snart 2000 år at gjengifte skal være tillatt.

7.)  Minos, Østby, Bentzen og andre skal advare Hanvold, ikke du som ikke står med ham?

Dessverre, disse personene og de aller fleste andre er for feige, unnvikende og har forkastet bibelens syn på gjengifte. Skal Hanvold og likesinnede bli advart ser det ut for at det må komme utenfra, ikke innenfra! Hanvold skviser ut alle som er uenig med ham. Der er han en kløper, å skvise ut andre enn seg selv!

8.)  Det kan være at Gud tillater Hanvolds synd da han er tidligere rusmisbruker og har ikke det samme ansvaret som andre?

Det er selvfølgelig veldig herlig å se at tidligere rusmisbrukere som narkomane og alkoholikere slutter med rusen sin. All ære til dem for det om det er med Guds hjelp eller de evner det selv. Men Guds ord taler ikke om en standard for noen, og en standard for andre. Her er vi alle like. Guds ord må alle forholde seg til om en er direktør eller lasaron!

9.)  Hanvold er den uskyldige «parten», derfor kan han fritt leve videre og være en «fri» mann og gifte seg på nytt?

Hanvold har selv sagt på radio her i Oslo 107.7 at han er selv skyld i sine to første ekteskapsbrudd. Det virket derfor temmelig søkt at han som er skyld i to ekteskapsbrudd skal kunne gifte seg på nytt. Vet ikke hvilke skriftsted de som forsvarer ham bruker? Her er den såkalte grunn for å innlede et nytt forhold helt fjernet. Selv om Guds ord ikke taler om en uskyldig og skyldig part, da en er bundet så lenge som den andre lever. Så er dette et punkt å ta med, da Hanvold selv har erklært seg som en ekteskapsbryter.

10.)                    Det aller verste er at han legger en mal for alle andre der det er fritt frem å leve i synd og fremdeles tro på Jesus og være akseptert blant de troende!

Her er vi kommet til det selve avgjørende punktet hvorfor jeg har skrevet så alt for mye om Hanvold. Det er smitte effekten med Hanvolds miserable liv og levnet. Hadde Hanvolds horeri bare dreiet om ham selv, så hadde jeg tid stilt. Men han, som er forbilde og forkynner, påvirker sikker tusener til å tro at det er allright og helt i orden å leve etter Guds ord på noen punkter. Men på andre punkter, ikke. Bare en ber om tilgivelse. Men skriften sier så absolutt ikke det. Uten omvendelse og anger, ikke syndsforlatelse. Hanvold har ikke gjort noen av delene. Her på Radio i Oslo som jeg har hørt ham sagt to-tre ganger følgende:

«Til Helvete med alle de som ikke godtar at jeg er gjengift!»

For meg er dette ille, for Gud tusen ganger verre!

Sluttkommentar:

Det er med forundring at jeg ser at Hanvold og andre er blitt såkalte ledere og forkynnere i kristen Norge. Men samtidig, så har Guds ord advart oss at i endetiden skal det bli slik vi i dag ser. Derfor er det med en blanding jeg skriver dette. Det er i samsvar med Guds ord at Hanvold og likesinnede får slippe til og frem, da vi finner så mange skriftsteder som taler om at det skal bli vanskelige tider blant oss kristne. De skal ta seg lærere i hopetall som både lever og lærer ukorrekt. Mange falske profeter og skal ha Gudfryktighetens skinn, men ikke leve som en sann troende etc.

Den nedoverbakke tror jeg vil bli bare brattere og brattere. Har en først åpent opp for synden, verden og de forførende Åndsmaktene. Så vil det gå fra vondt til verre!

Hva skal vi så gjøre? Skriften sier klart at vi skal ikke overfokusere det negative. Men ikke bli en del av det, men advare og be for både dem og oss selv, at vi skal bli bevart og om mulig, de som er på villspor skal finne omvendelse og frelse.

Lukas 21. 36 Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.
14 Men legg dere på sinne at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. 15 For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. 16 Men selv foreldre og søsken, slektninger og venner skal forråde dere og sende noen av dere i døden. 17 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. 18 Men ikke et hårstrå på hodet skal dere miste. 19 Hold ut, så skal dere vinne livet!

Og til slutt:
28 Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.

Når dette i dag skjer, så skal vi rette opp våre hoder, og regne med hjelp, veiledning og kraft i fra ham som all kraft og hjelp både vil og evner å gi oss.
Vår fremtid er og forblir lys og vakker, bare vi holder ut til slutt og vandrer i samsvar med Guds ord!

Relaterte linker:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...