onsdag 29. august 2018

Nr. 61: Den okkulte og falske profetinnen Beverly Angel på søppel-kanalen Visjon Norge!

Nr. 61:
Den okkulte og falske profetinnen Beverly Angel på søppel-kanalen Visjon Norge!

Bilde av Beverly AngelBilde av en Bentley, da det er selve toppen av Guds velsignelse å inneha og kjøre en slik doning ifølge denne forkynnelse. Vanvittig, ubibelsk og svermerisk er dette, at en lærer at Gud sier noe slikt. Han har aldri sagt noe slikt, ikke i nærheten engang! Fint med Bentley, men om en har Skoda eller Bentley betyr ingenting for Gud. Det er hva en har kjærlighet til av den bilen enn har som er avgjørende, og det er "farligere" med en Bentley enn med en Skoda, da en Bentley koster sikker ti ganger så mye. Det som betyr noe, er et rent liv og en bibelsk undervisning, det ser Herren til.Jan Hanvolds omtale av Beverly Angel:

- Vi ser frem til et spennende og nytt bekjentskap disse dagene, forteller leder av Visjon Norge, Jan Hanvold.

- Beverly Angel kommer rett til oss fra Zimbabwe. Sammen med sin mann Uebert Angel driver hun et globalt menighetsarbeid kalt Spirit Embassy. Beverly Angel har en sterk profetisk gave og vil være et spennende bekjentskap, sier Hanvold.

Innenfor den verdensomspennende menighetstjenesten er også Beverly Angel leder av noe som kalles H.O.M.E. (Hand of Mercy, en hånd til hjelp og velsignelse). Som det ligger i navnet hjelpes og betjenes en rekke mennesker gjennom dette tiltaket, ikke bare fattige, men også de som er knyttet til den globale virksomheten innenfor Spirit Embassy. (sitat slutt).

Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold har funnet sin like i denne falske profetinnen. Hvorfor advares det ikke mot noe som er helt opplagt? Det bør ikke være alt for vanskelig å kunne se dette? Eller er alle blitt blindet og evner ikke å se og advare lengre? Det ser slik ut, dessverre!

Jeg selv hørte et møte, det var en falsk herlighetsteologi, eller for å si det på en annen måte. Herlighetsteologi er en falsk forkynnelse der enn blir lovet og forkynt at vi skal bli og være rike i denne verden. Som er tegn på Guds velsignelse og at vi er i hans vilje med våre liv.

Det er åpenbart for meg at Hanvold henter slike forkynnere for å prøve å samle mer penger inn til sin falske og ekle virksomhet. Hun som tolket henne så ut i mine øyne som en demon, det er fælt av det er blitt slik!

Artikkel av Eva Nilssen

Hei.. Denne Angel "profetinnen med profetmann" som nå er på Visjon Norge er forkynnelse som fører folket rett til fortapelse. Og det er ikke ett eneste pipp å høre som advarsel fra noen front som mener å være kristne. Jeg ble like dårlig i min ånd som om jeg hadde sett en skrekkfilm i mine tidligere år og måtte sette på salvet musikk i hjemmet for å akklimatisere meg etter å ha hørt dette. Ikke bare forkynte hun Mercedes og Bentley biler men profeterte også både sykdom og ulykker over enkelte!

Hørte ikke navnet Jesus en eneste gang heller, jeg.. Se Matt.7:15-16. På fruktene... ,- skal de kjennes. . Dette var absolutt ikke i nærheten av det som Gal.5:22-25 beskriver som DHÅ's frukt. Heller ikke kam noen tjene to herrer, eks. Gud og mammon. Matt. 6:24. Er det da ingen som kjenner Herren og Sannheten lenger?

Og den eller de som forstår dette og IKKE advarer, blir medskyldig. Rom.1:32 slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

og Esek 3. 18 Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø, og du ikke advarer ham og ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 19 Men når du har advart den ugudelige, og han ikke vender om fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-483-er-pastor-jan-hanvold-antikrist.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-384-en-tid-som-denne-sharon-stone.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-335-falske-profeter-na-rett-inn-i.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-326-brandon-spiker-en-avlegger-av.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...