torsdag 30. august 2018

Nr. 77: Jan Hanvold lever i åpenbar strid med Jesus og Paulus undervisning, «kristenfolket» ber for ham når Gud tillater ham å få hjerteinfarkt!

Nr. 77:
Jan Hanvold lever i åpenbar strid med Jesus og Paulus undervisning, «kristenfolket» ber for ham når Gud tillater ham å få hjerteinfarkt!

Kan Gud helbrede Hanvold? Eller er det Satan gjennom sine demoner som regjerer her? Hva er det? For meg er det åpenbart at det er Satan gjennom sine urene åndsmakter som ligger bak alt dette. Hvordan kan jeg være så sikker på dette? Fordi Hanvold lever i synd og da er han Satans eiendom. Vi mennesker tilhører enten Gud eller Satan. Lever vi i synd, så er vi Satans eiendom. Lever vi rett og har tatt imot Kristus Jesus, så er vi Guds eiendom.
Det er noe som kan innta oss mennesker når vi slipper Satan og synden til, det er ikke bare kjødet vårt som overtar, men også demoner sier skriften som igjen kan forårsake sykdom, andre unaturligheter og abnormiteter.
 


Det er ikke noe imellom, men ikke alle som ikke tror på Jesus er demonbesatte.

La meg gjøre det klinkende klart, alle ikke troende er påvirket av Satan. Dette lærer Skriften:

Efes. 2. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.

Vi leste at den Ånd som er virksom i vantroens barn, men fra dette stadium et over til Åndebesettelse er langt.

Alle troende har Guds Ånd som er innseglet inntil forløsnings dag.

2 Kor. 1. 22 han som og satte sitt innsegl på oss og gav Ånden til pant i våre hjerter.

Men troende mennesker kan også være besjelet av Satans Ånd til tider, spesielt hvis en ikke tar seg tid meg Herren. Men hvor ligger Hanvold her i «landskapet»?

Er han Guds eller Satans eiendom? Han er selvfølgelig ikke Guds eiendom, da han lever i åpenbar synd med å være gjengiftet som en troende (utenom er han vranglærer med sin karismatiske herlighetsteologi). Men han er da Satans eiendom, da åndelig sett? Ja han er nok det.

Først tok Satan nyra hans, nå går han på hjerte. Hva er det som ligger bak her? Det er at Hanvold lever i synd, i mørke. Da gir han ikke Gud men den Onde råderett. Og følgene blir at Satan spiser seg litt og litt innover i hans legeme. Slik opererer Satan. Gir vi ham litt, så tar han over mer og mer. Det er som det heter i ordtaket: «Gir vi Satan lillefingeren, så tar han hele hånda».

Fra nyre – hjerte – så død!

Hanvold sier han skal bli 120 år. For all del, det kan godt være at Satan holder han i live så lenge. Men Hanvold lever utsatt til!

Å være en horkarl og være en Israel venn er en meget dårlig kombinasjon!

Hanvold står opp tilsynelatende for Israel, men samtidig lever selv i synd. Hvor vil da dette ende?

Nå fikk han et hjerteinfarkt, hva blir neste? Slik jeg ser det, så er utsiktene for Hanvold at han skal omvende seg og leve rett meget små. Han er nok kommet i en stilling der han er forherdet og vil leve som han alltid har gjort. Her er det ingen vei tilbake nok?!

De urene åndsmaktene trives i et liv fullt av synd, men Satan gjennom sine demoner elsker at vi ikke tar ting så nøye, spesialt hvis vi vil «tjene» Gud. Da vet han at han får sin vei og vilje med oss allikvel. Det er slik den Onde er.
Først en nyre tok han av Hanvold, så ble han litt «bedre» og så var det hjerte. Demonene får sitt fotfeste, og har de først fått det. Så gir de seg aldri uten kamp! Men hos Hanvold er det ingen kamp, han trives i synd og får også oppbakking i sin synd av veldig mange forførte og villedet troende mennesker.

Sluttkommentar:
Kan vi tilhøre både Gud og Satan? Eller tilhører vi enten Gud, eller Satan? Hva sier Guds ord?

Dette kan selvfølgelig misforståes, men alle mennesker er skapt i Guds bilde. Men vi mennesker er ikke bare kjød og blod, vi har et sjelsliv og åndsliv som bibelen beskriver som hjerte. I dette hjerte bor det enten Guds Ånd eller Satans Ånd. Dette er selvfølgelig veldig radikalt, men det er hva Guds ord lærer.

Ut i fra dette perspektivet så blir vi ikke et Guds barn ved å gi noen slanter til Moldova, eller ved å ha en TV kanal. Er vi et Guds barn, så kan det gjerne være en frukt av å være et barn, men å bli et Guds barn er noe langt mer enn som så.

Å bli et Guds barn dreier seg om å ha Kristus og hans lære i sentrum i sitt liv og leve etter den. Gjør Jan Hanvold dette ved å neglisjere, bortforklare og leve stikk i strid med Jesu lære? Selvfølgelig ikke, derfor kan vi med sikkerhet si at han er ikke et sant Guds barn.

Et sant Guds barn lever etter Jesu lære, elsker den og vil ikke for alt i verden gå bort i fra den. Det er dette som gjør oss til sanne disipler. Og sanne Guds barn, Gud være evig lovet på grunn av Lammet og det blod han gav for oss og kjøpte oss fra verden og til Gud!

Dette har ikke noe med Hanvold som person, han er like høyt elsket av Gud som alle andre mennesker. Gud hverken ser eller gjør forskjell på noen, men gjennom det livet som Hanvold har levd og lever. Så gir han mørke fullt adgang til sitt liv, dessverre er det så mange andre som gjør det samme som ham.

Vi må ta ansvar for våre liv, eller så går det oss ille. Men tar vi ansvar, lever i samsvar med Guds ord, så tar Gud vare på oss.

1 Joh.b. 3. 24 Og den som holder hans bud, blir i ham og han i ham; og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss.

Hva må så Hanvold gjøre?

Han må kort og godt omvende seg, og hva er det? Først og fremst leve singel, han lever i et forhold som etter Guds ord er samboerskap. Guds ord står over alt og alle.

Hva er det som skjer med Hanvold når han ber og befaler? Disse åndsmaktene i han, de bare flytter seg rundt i ham. En dag i nyra, neste dag i hånda. Så når de nærmer seg hjerte, da kommer en nærmere og nærmere døden.

Hanvold sier han skal bli 120 år!

Hva betyr det egentlig. Om vi skal leve til vi er 100, 70 eller 120, det å leve med Herren som er avgjørende. Her kommer Hanvold til kort, han holder ikke mål. Derfor er han et lett byte for Satan, han er hans eiendom rent juridisk. Lever og vandre enn i mørke, så tilhører enn Satan. Lever og vandrer vi i lyset, så tilhører vi Herren. Her er det ikke noen gylden middelvei. Men et enten eller!

Slik jeg ser det, så går vel Hanvold fra vondt til verre? Han er kommet inn i en vond spiral med livet sitt. Da må en omvende seg og forbedre sine egne veier med Herren. Men hva gjør han? Han tror det er løsningen å hjelpe og å gjøre noe. Med løsningen er aldri å gjøre, men å omvende seg. Da kan vi også gjøre. Det viktige er å komme i rett forhold overfor Gud, dernest kommer alt det andre. er vi ikke i et rett forhold overfor Gud. Da lever vi og vandrer i mørke!

Men omvender vi oss, og bedrer våre veier, vandre i lyset. Da er vi også lysets og Guds barn og Satan kan ikke røre oss og fa has på oss!

Eksempler på i skriften der demonbesettelse ligger bak sykdom. Men det er langt derifra til å si at all sykdom er demonbesettelse. Men i enkelte tilfeller er det som med Hanvold at det er åndebesettelse som ligger bak og trigger og gjør en person syk.

Matt. 17. 14 Og da de kom til folket, kom en mann til ham og falt på kne for ham og sa: 15 Herre! miskunn dig over min sønn! Han er månesyk og lider storlig; ofte faller han i ilden og ofte i vannet. 16 Og jeg førte ham til dine disipler; men de kunde ikke helbrede ham. 17 Da svarte Jesus og sa: Du vantro og vrange slekt! hvor lenge skal jeg være hos eder? hvor lenge skal jeg tåle eder? Før ham hit til mig! 18 Og Jesus truet ham, og den onde ånd fór ut av ham, og gutten blev helbredet fra samme stund. 19 Da gikk disiplene til Jesus i enrum og sa: Hvorfor kunde ikke vi drive den ut? 20 Jesus sa til dem: For eders vantros skyld; for sannelig sier jeg eder: Har I tro som et sennepskorn, da kan I si til dette fjell: Flytt dig derfra og dit! og det skal flytte sig, og intet skal være umulig for eder. 21 Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste.

Her var det en som var både syk og demonbesatt. Da Åndsmaktene forlot ham, da ble han også frisk.
Hva ar årsaken til hans sykdom? Besettelse. Med andre ord så er det i enkelte tilfeller besettelse som er årsak til sykdom, men andre ganger er det ikke det. Da er det alderdom, dårlig levesett, arvelig belastning etc. som står bak. Alt som kom inn blant oss mennesker etter syndefallet!

Ikke be for Hanvold, han lever i synd til døden med å være en horkarl eller ekteskapsbryter. Skriften oppfordrer ikke å be for slike, da de først må omvende seg, før de kan regne med helbredelse. Da det er åndsmaktene som går rundt i kroppen og angriper en dag foten, så går det en periode, så kan det være nyrene. Og komme de til hjerte, så vet vi at døden inntreffer. Hanvold har gitt Satan full råderett i sitt liv ved å tillatte synden komme inn i sitt liv. Derfor å be og befale Jesus Kristus om både det ene og det andre, det gjør vondt verre. Hanvold må omvende seg da han lever i synd og er åndelig død.

1 Tim. 5. 6 men den som lever efter sine lyster, er levende død.

Skriften sier at Hanvold er levende død da han lever etter sin lyster, og vi skal hverken be eller spise i sammen med en slik ekteskapsbryter og horkarl!Han lever i synd til døden som vi ikke skal be for, før han eventuelt omvender seg.

1 Joh. b. 5. 16 Dersom nogen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han bede, og han skal gi ham liv - jeg mener dem som ikke synder til døden. Der er synd til døden; det er ikke om den jeg sier at han skal bede.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...