fredag 31. august 2018

Nr. 103: Pengepredikanten kommer på NRK under brennpunkt, men dessverre, det er bare toppen av et isfjell de får belyst av den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 103:
Pengepredikanten kommer på NRK under brennpunkt, men dessverre, det er bare toppen av et isfjell de får belyst av den falske profeten Jan Hanvold!
Man er temmelig lettlurt når man gir penger til Hanvold & Co
Mannen tjente 3,4 millioner i årslønn i fjor.

Mente vel han fortjente såpass av kollekten? Uansett, det er at han er gjengiftet som en troende og forkynner herlighetsteologi som gjør ham til en falsk profet!!!!!!!!!!!!

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet
Jan Hanvold og Visjon Norge sin nettside!


Programinformasjon fra NRK – skjermfoto.


Brennpunkt er Norges største redaksjon for undersøkende journalistikk. Vi lager dokumentarer om kritikkverdige forhold og forteller historier som angår deg.

Han tilbyr frelse, helbredelse og suksess. Den som ber, skal få. Og den som gir, får enda mer. Jan Hanvold leder TV Visjon Norge. Kanalen har de siste årene hatt enorme gaveinntekter, fra givere som er overbevist om at tv-pastoren handler på oppdrag fra Gud.

Kategorier: Dokumentar og NRK-arkivet
Tilgjengelig til: Ingen Planlagt sendt: NRK1 · Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 21:30
Toppen av et isfjell!

Det som kommer frem i programmet er bare toppen av et isfjell av mennesker som Jan Hanvold og Visjon Norge har evnet å lure ut av godtroende mennesker!

Jeg har aldri vært opptatt med om Jan Kaare Hanvold har tjent 1 eller 10 Millioner.
Hovedfokuset har vært hans feil lære og at han er gjengiftet flere ganger som troende.
Som Guds ord sier er drive hor, ved å gifte seg på nytt etter en skilsmisse som en troende.

Jeg kjenner til mange skrekkhistorier av Jan Hanvold og Visjon Norge.

Her er en artikkel jeg har skrevet om dette før der Visjon Norge oppfordrer å ta opp lån på kredittkort for å støtte dem. Se her:

http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-347-visjon-norge-oppfordrer-gi-en.html

Et vennepar av oss, der har foreldrene til den ene av dem gitt bort også hele arven og de har ikke nåla i veggen. Nå sitter de på gamlehjem og barna har fått stoppet tiggerbrevene fra Visjon Norge. Men denne familien er robbet av horkarlen og den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge!

http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-618-tv-visjon-norge-et-gedigent.html

Her er den mest kjente artikkelen jeg har skrevet om Jan Kaare Hanvold.

Nr. 546:
Hvorfor jeg mener at TV grunder, Evangelist og Pastor Jan Hanvold er en ulv i fåreklær som Guds ord taler om skal oppstå blant de troende og gjøre stor skade!

Det er åpenbart for meg at Hanvold er en ulv i fåreklær, dette begrunner jeg her i denne artikkelen, bilde av ham her slik at det ikke er tvil om hvem jeg peker påHvorfor jeg mener at Hanvold er en ulv i fåreklær, begrunner og utdyper jeg her:

1.) Han er rent teologisk sett herlighetsteolog eller tilhører trosbevegelsen som er en kristen vranglære sekt av verste sorten.

Hva er det Hanvold står for? Kort fortalt er det å tro på Guds mirakler etc. men en følger ikke Guds ord nøye ellers, da i særdeleshet i liv og lære. Har skrevet en hel del om den svermeriske og okkulte PinseKaresmatiske bevegelse som Hanvold og Visjon Norge er en del av.

2.) Han er skilt og gjengiftet som en «troende» og lever pr. bibelens definisjon i hor og lever da permanent i synd og er da ikke en kristen.

Har også skrevet en hel del om dette før, ber derfor leserne lese dette. Skriften lærer at en troende som Hanvold gir seg ut for å være, og ikke bare det, en forkynner. Skal etter et samlivsbrudd enten leve enslig eller forlike seg. Og skulle han gifte seg igjen, Hanvold har gjort dette 2 ganger. Noe som vitner om et hovmod uten like. Da er han ingen sann troende, men en horkarl og vi skal ikke engang spise i sammen med han eller hans «nye» kone. 1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

3.) Han har ved flere anledninger selv sagt at han er en forfører og en falsk profet, vi må da tro hans eget vitnesbyrd!

Hanvold har selv sakt han er en falsk profet, jeg tror ham. Ble f.eks. ikke Hillary Clinton President i 2008/9 så var han en falsk profet, dette skjedde ikke. Ergo, Hanvold har selv vitnet at han er en falsk profet. Jeg tror ham!

4.) Pengeinnsamlingen hans er manipulerende.

Skriften er klar, har en ikke kjærlighet er enn intet om en t.o.m. gir sitt legeme for å brennes. Hanvold manipulerer og bedrar hele tiden. Han får frem på skjermen fattige barn i Moldova og andre plasser, og godtroende og på mange måter forførte mennesker gir i søkk og kav til en falskner og bedrager. Jeg fatter ikke hvor lettlurt og godtroende mange er, sjekker de ikke hva virksomheten står for før de gir eller hva er det? Forførende åndsmakter som påvirker de troende må det være!

5.) Han lover mer gjennom sin falske pengeinnsamling enn hva Guds ord og Gud lover, derfor er han også en løgner og falskner.

Hanvold sier det å gi til ham er å så inn i Guds rike er løgn nummer en, gi til Hanvold er å gi til kanskje Satans fremste ambassadør i Norge. Løgn nummer to er at hvis en gir f.eks. ti prosent skal en få hundre ganger igjen etc. Guds ord gir aldri noen slike løfter at vi skal få igjen her i tiden ved å gi materielle ting og penger at dette skal hele tiden økes for vår del som Hanvold lærer og forkynner som er en gammel Hagin og trosbevegelse lære. Gud velsigner alltid en glad og god giver, men da først og fremst i den kommende verden og her i tiden med bl.a. et godt og lykkelig ekteskap etc. Ikke overdådig rikdom etc. Hanvold er og forblir en falskner og en ulv i fåreklær.

6.) Guds folk er blitt så lik verden i alt at de ikke lengre reagerer på en falsk profet som Pastor Jan Hanvold.

Jeg ba til Gud og spurte hvorfor Hanvold så lett og omfattende med et miserabelt liv og en falsk forkynnelse kunne klare å vinne slik innpass blant det brede lag av Norsk kristenheten. Svaret jeg fikk av Gud var følgende: «Verdens sinn, tanke og handlingsmønster er blitt den bekjenne troende sinn, tanke og handlingsmønster. Verden og de troende står hverandre så nær hverandre at det ikke lengre et noen forskjell på dem lengre!». Dette var svaret fra Herren, det forteller en hel del

7.) Fruktene at Hanvolds liv, tjeneste og hva han har gått igjennom vitner om et ekstremt menneske.

Hanvold er og forblir ekstrem. Det vitner alle hans konkurser og damebekjentskaper om, og alt det han står for er og forblir ekstremt og ikke sunt og Gudlikt.

8.) I følge Hanvold selv så hadde han ikke skolebøkene fremme men Cocktail blader.

Hanvold sier det selv at hans nærmeste nabo under oppveksten var de som trykket hard porno bladet Cocktail som var hans lektyre, ikke skolebøker og annet. Er det rart at han er blitt som han er blitt? Det er synd på ham, men en kristen leder er han farlig å ha som. Da har en enn ulv i fåreklær som skulle komme sa Apostelen Paulus. En som er rykket opp med rot, dobbelt død da han ikke har noen kontakt med den levende Gud og som skyer uten regn er Visjon Norge og lignende såkalte kristne virksomheter. Ap.gj. 20. Apgj 20:29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden.

9.) Et vitnesbyrd om en sjel frelst rettferdiggjør aldri noe som er skjevt, feil eller forførisk.

Tilsynelatende gjør Hanvold og Visjon Norge og andre bedragere mye godt. Det er her selve forførelsen ligger, at de ikke bare gjøre det «onde», men også det «gode». Hanvold har et miserabelt liv og lære, at han da også samler inn til fattige og trengende i Moldova og tar såpass mye penger til seg selv at han hever flere millioner i lønn, og troende fremdeles forsvarer ham er meg en sann gåte. Jeg skjønner og fatter ikke at en kan bli så bedratt og forført, men Guds ord har advart og talt om at dette ville skje nå i endetiden før Jesus kommer igjen flere plasser i Guds ord. Bl.a. her: 2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

10.) Alle som går med Hanvold og Visjon Norge blir delaktig i deres onde gjerninger.

Her er en del av en artikkel jeg skrev for noen år siden, den treffer spikeren på hode. Legger den ut til slutt, den er like aktuell om ikke mer en da jeg skrev den.

Er du medskyldig?

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!

Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet. De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre. Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!

Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Enno i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen? Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup». Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier.

Emanuel Minos – en bedrager!

Det er trist å måtte skrive dette i offentlighet, men det er tvingende nødvendig da han er et forbilde for sa mange. Paulus sier til sin unge medarbeider Timoteus i det 2. brevet til ham i kap. 3. 10 Du har fulgt meg i lære og liv, i holdning, tro, tålmod, kjærlighet, utholdenhet, 11 forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hva har jeg ikke måttet tåle av forfølgelser! Men Herren har reddet meg ut av dem alle. Det var også i holdning og liv etc. den unge Timoteus hadde fulgt Paulus. Emanuel Minos har selv en grei forkynnelse, men for noen forferdelige og ubibelske holdninger. Han samarbeider med både den ene og andre horkarler, som Pastorene Jan Hanvold og Jan Åge Torp. Sågar har han profetert noe veldig over Torp at han skal få en flerkulturell Mega-menighet her i Oslo. I dag lever Pastor Torp i åpenbar synd, hvilke profetier han enn gir hjelper ingenting når vedkommende lever ut sitt synderegister og opptrer som han er både gal og en psykopat denne Jan Åge Torp. Det er ille at en slik mann som Minos ikke ser dette, men stiller opp tom på podiet og profeterer over dem! Han kommer inn under denne dommen her og kan i ytterste konsekvens miste lønnen sin. Men som forkynner skal han bedømmes\dømmes ekstra hardt, slik at han selv kan gå fortapt. 2. Joh. b. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. Derfor var Paulus så ekstra nøye med sitt eget liv som åpenbart Minos ikke er. 1. Kor. 9. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.

Sluttkommentar: Hvorfor drar Evangelisenteret, Nor Misjon, Emanuel Minos, Lise Karlsen, David Østby, Arvid Bentsen etc. til Hanvold og Visjon Norge? Er jeg ukjærlig som sier i fra om dette? Et land og et rike har sine lover og regler, de skal følges. Guds Kongedømme har også regler, lover og forordninger, de skal følges. Hanvold har bryt og bryter mange av dem, og gjør det til normen. Da å følge og stille opp for og i sammen med ham er å ta del i Satans rike og underlegge seg mørket og demonene. Dette får være det siste jeg skriver om Hanvold og Visjon Norge på en god stund, alt det jeg mener og tror angående ham og den på mange måter okkulte PinseKaresmatiske bevegelse eller trosbevegelsen finner en på bloggen eller vår hjemmeside. Gud velsigne deg og dine kjære venn!

3. Joh. b. 1 Den eldste - til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men og alle som har lært sannheten å kjenne, 2 for den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid: 3 Nåde, miskunn, fred skal være med oss fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, i sannhet og kjærlighet. 4 Jeg har gledet mig meget fordi jeg har funnet nogen av dine barn som vandrer i sannhet, således som vi har fått påbud av Faderen. 5 Og nu ber jeg dig, frue, ikke som om jeg skrev dig et nytt bud, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. 6   Og dette er kjærligheten at vi vandrer efter hans bud. Dette er budet, således som I hørte det fra begynnelsen, at I skal vandre efter det. 7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn! 9 Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1716-trenger-ikke-jan-hanvold-bli.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-603-hva-jarle-haugland-daglig-leder.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-612-hvorfor-vil-ikke-kristen-norge.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-541-hva-skal-en-kristen-gjre-hvis.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristne-i-norge-sover http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-vart-land-30-07-2008.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...