mandag 27. august 2018

Nr. 27: FINNES DET «AVLATSBREV» OGSÅ I VÅR TID?

Nr. 27:
FINNES DET «AVLATSBREV» OGSÅ I VÅR TID?

Av Randi Ingwersen

Artikkelforfatteren hevder at det er avlat å tro å gi til f.eks. Visjon Norge vil bringe en nærmere Gud når skilsmisse og gjengifte blir godtatt. Det er ikke bare Jan Hanvold som er skilt og gjengiftet der som troende. Men en kobbel av andre også der. Illustrasjonsbilde viser Statue av Martin Luther ved St. Mary's Church, Mitte Berlin. Mannen som sto opp imot det falske, uekte og ubibelske og forkynnte både imot vranglæren og hva Guds ord lærer. La oss også i dag 500 år etter Luther ta hans gode eksempel som forbilde, etterfølge ham. Og både tørre og være villige som Luther var det.FINNES DET «AVLATSBREV» OGSÅ I VÅR TID? Ja, dessverre! og hva er «avlatsbrev»? Ta deg tid til dette innlegget og hør om det ikke lyder kjent også i vår tid?

Til kamp mot det falske vil jeg kalle det!

Hvem er de?

Det er de som tror at alt kan kjøpes for penger og de som tror at å gi mer vil gi de mer tilbake, til seg selv. Det er de som sier seg troende som tror det går an å kjøpe seg «himmelbilletten», alt lar seg kjøpe. Men de vil ikke gå veien som fører dit… Mange lever i et bedrag, men noen er også forført og villedet.

«Tetzel» var en tysk «avlatspredikant», motstander av Luther. Han gikk inn på prekestolen i kirken den gang (menigheten også, i dag) og lovpriste «Avlaten» som Guds kostelige gave. Han erklærte at i kraft av hans avlatsbrev, ville alle de de syndene som kjøperne seinere måtte begå, bli tilgitt. Det var ikke engang nødvendig å angre sine synder.

Det var flere lærde og fromme menn innen kirken, som tvilte på læren om «avlat». Det var ikke i samsvar med Guds ord, og det var fornuftstridig, men ingen våget å kritisere eller bekjempe den tvilsomme handelen – Men blant vanlige folk var det noen som begynte å bli urolige og tvilrådige. Mange spurte om ikke snart noen ville stoppe den åpenbare betenkelige måten, å få syndsforlatelse på. Det spørsmålet tror jeg flere kristne spør seg om i dag. Det er jo bare å se litt på Visjon Norge og sikkert andre kristne tv kanaler, men også i div. menigheter rundt omkring i landet. Mange av oss vet ikke hvor vi engang skal gå på møter hen i dag, mye er bare fokusert på penger, hvordan de selv kan bli større og hva de selv kan få av større og bedre ting og tang. De er ofte bare opptatt av hva du og jeg kan velsigne de med….mens de selv ikke ofrer andre en tanke, for det vi evt. står i bryr de seg svært lite om. Samtidig sier de at de har Jesu kjærlighet…For et bedrag og mange vil la seg bedra!

Luther var fremdeles en streng og trofast katolikk, men han ble skremt av det han så (Det gjør jeg også i dag). Folk kom til han med avlatsbrevene og ville ha syndsforlatelse, ikke fordi de egentlig angret det de ville ha syndsforlatelse for, men fordi de forventet å få syndsforlatelse fordi de hadde kjøpt avlat. Folk ble forlegne da Luther nektet å gi syndsforlatelse på grunnlag av avlatsbrevene og gikk tilbake til «Tetzel» og klagde. Noen var modige nok til å forlange pengene tilbake.

Luther talte om syndens onde vesen og lærte tilhørerne, at det er umulig for noe menneske å gjøre noe selv, for å minske syndens konsekvens eller for å unngå dens straff! Våre valg vil få en eller annen konsekvens og de finnes ikke noen snarveier til himmelen. Vil du dit må du gå veien som fører dit!

Omvendelse til Gud og tro på Kristus er det eneste som kan frelse synderen. En kan ikke kjøpe Kristi nåde. Den er en ufortjent gave. Luther rådet folk til å ikke kjøpe avlat. Han fortalte hvordan han selv hadde forsøkt å oppnå frelse, ved hjelp av bot og ydmykelse, og han forsikret dem at det bare ved å tro på Kristus og ved å se bort fra seg selv, en kunne finne fred og glede. Man gjør noe aktivt som å se bort fra seg selv. Sette deg selv litt på «vent». Vi må kunne vente i mange ting! Klarer du/dere det? Det går faktisk an å lære det og ta en bestemmelse om å klare det.

Mine tanker blir derfor i dag: «Hva med de som ikke klare se bort fra seg selv? ….

Svaret en enkelt… De finner IKKE fred og glede. De er stadig på jakt etter ting og tang i denne verden, som faktisk bare gir de en kortvarig glede. Tenk på det selv, får man noe nytt er det som regel bare gildt en liten stund. Hvorfor skulle folk omvende seg og overvinne synden, når de enkelt kunne kjøpe seg fri fra det?

Faktisk så er det svært utbredt i dag også, og for en god del kristne. De har ikke klart å legge bort seg selv…de vil leve å ha alt det materialistiske og alt det beste i verden, men de vil også ha det beste i himmelen. Og de gir mer om prekenen går ut at de får mer igjen selv (såkalt såing, der gir du 10 kr., så får du 100 kr. igjen). Jeg har sett det selv, de kappes om å komme først opp til bankterminalen, og de vil bli sett! Dessuten har jeg sett mange gi store summer og de gjerne øker og øker beløpet, sånn at de blir lagt merke til og fremstår derfor som «gode kristne». Mange vil kamuflere sitt liksom kristne liv og sannheten er at mange faktisk ikke blir avslørt heller.

De ufrelste er ikke det største problemet i dag, men de som sier seg å være kristne. For hvem kan ikke si det? Det behøver slettes ikke være de mest åndelige de som roper amen og halleluja på riktige plasser eller de som klapper høyest eller løfter hendene i været.

«Tetzel» fortsatte sin avlatshandel som før og Luther fant ut at han måtte gjøre noe, som ville skikkelig bli lagt merke til. Luther forsøkte få i gang en diskusjon, men ingen våget å ta imot utfordringen….Ligner ikke dette mye på dagens kristen Norge?

Hvem tør gå imot synden og forkynne om omvendelse og anger? Vi må tilbake til den hele og fulle sannhet som inneholder kjærlighet og nåde, men også omvendelse og anger!!

Læren om avlat passet folk utmerket! Ganske likt i dag… Folk liker seg best i sin komfortsone og våger seg sjelden utover den. Om de hører du/jeg kunne trenge deres hjelp forsvinner de som regel. For å ofte av sin tid, sin energi eller økonomi vil de ikke. Man må ha tid til å høre om andres «kriser» og faktisk tenke på hvor mye det kan koste å åpne hjertet sitt.

Læren om avlat måtte derfor begrunnes i Bibelen - hvis ikke måtte den forkastes.

Luthers motiver ble trukket i tvil og forvrengt av motstanderne. De spottet han og tilla han skittene karaktertrekk. Akkurat slik det kan foregå rundt om kring i dag….

Mange innså at Luther hadde rett….og de innså snart at det ville skje store forandringer dersom disse sannhetene skulle bli godkjent.

Folk ble lært opp til å tenke og handle som ansvarlige individer. Luther ble en ensom og motløs mann, som hadde verdens sterkeste makter imot seg. Men det å føle seg aleine og forlatt ,var ingen ny erfaring for ham….Etterhvert våknet folk….det gjør de også i vår tid….de ble mer og mer opplyst om sannhet og bedrageri, og det er litt av «vår» jobb også i dag….forkynne den fulle og hele sannhet og den sunne lære. Mange som engang startet opp i ånd, er i dag endt opp i kjød. Og de liberale er blitt for liberale, mye er totalt ute av kontroll. Og det sprer seg i rasende fart. Hvorfor sanser ingen det? Hvorfor «godtar» vi at kristne leker med synder og nekter og omvende seg og heller ikke angrer de sin lovløse handlinger?

Bare tenk på hvor ofte vi høre at vi gjør så mye galt og er så fulle av feil og vi er jo bare mennesker…Men om noen er så fulle av synd og feil og alt annet, så er det vel på tide med en renselse? Kristne lever bl.a. i samboerforhold, i hemmelige forhold, skiller seg og gifter seg opptil flere ganger…og faktisk så ble det forkynt på Visjon Norge at «de takket Gud for skilsmissen fordi det hadde gjort det mulig for vedkommende å finne den nye ektefelle han hadde nå », ser det hvor vilt dette er? Skjønner dere alvoret? Vi leker ikke med slike krefter…..og nå er det på tide at kristne reiser seg og sier at nok er nok! Og tar avstand fra det som ikke er av Gud, altså det falske!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-568-guds-ord-gar-i-oppfyllelse-like.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-566-den-kvelden-sa-jeg-ja-til-jesus.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-554-nar-kommer-gruppe-sex-swinging.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-561-romerikskirken-tidligere-oslo.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-560-personlig-vitnesbyrd-om-frelsen.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-559-himmelekspressen-pa-vei-imot.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-559-himmelekspressen-pa-vei-imot.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-558-dette-opplevde-vi-rundt.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-551-ser-gud-gjennom-fingrene-med.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...