onsdag 29. august 2018

Nr. 51: Hvorfor jeg aldri vil at Pastor Jan Hanvold, Pastor Benny Hinn eller andre falske profeter skal be for meg, og advarer imot at du også lar deg lure til det!

Nr. 51:
Hvorfor jeg aldri vil at Pastor Jan Hanvold, Pastor Benny Hinn eller andre falske profeter skal be for meg, og advarer imot at du også lar deg lure til det!

Dette med å bli manipulert, lurt, bedt for ved håndspåleggelse og alt annet som vi ser i PinseKaresmatiske møter er ikke noe som er bare «kristent». Det foregår innen New Age, Spiritisme, Buddhisme og aller fleste åndelige retninger. Og manipulasjonen er størst der en bruker Jesu navn uten å følge ham, hans lære og etterleve han i livet. Derfor er det på sin plass å advare imot disse falske profetene som er ulver i fåreklær.

Bilde av «Pastor» som han ikke er, men spiritist, falsk profet og trollmann Jan Hanvold. 
Håndspåleggelse ut i fra Guds ord:

Hebr 6:2 med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom

2Tim 1:6 Derfor minner jeg dig om at du igjen optender den Guds nådegave som er i dig ved min håndspåleggelse.

1Tim 4:14 Vanskjøtt ikke den nådegave som er i dig, som blev dig gitt ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste.

Apgj 8:18 Men da Simon så at Ånden blev gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa.

Fra helse- og omsorgsdepartementet sine sider:

Healing og håndspåleggelse

Healing betyr helbredelse - å gjøre hel. Healing omfatter metoder hvor utøveren har en intensjon om å hjelpe med konsentrasjon, berøring, eller bevegelse i energifeltet. I følge utøverne kan dette involvere kontakt med en ekstern guddommelig helbredende livsenergi eller spesielle evner/krefter som utøveren selv er i besittelse av.

Healing er først og fremst basert på evner, ikke på teoretisk kunnskap. Kjærlighet og empati anses som sentrale personlige egenskaper hos mennesker med helbrederevner. En healer kan defineres som «en person som har en naturlig evne til å formidle eller overføre en livsenergi (fra «energeia», gresk for «virksom kraft») som kan fremme en helbredelsesprosess». Dette foregår som regel ved en form for håndspåleggelse eller ved å arbeide i feltet nær kroppen. Healing kan også formidles ved tanke, ord og bønn.

Mennesker med helbrederevner kommer fra alle lag av folket. Mange mener de har arvet evnene fra sine forfedre. Noen er blitt fortalt av andre at de har slike evner. De fleste har mer eller mindre tilfeldig blitt oppmerksom på sine evner. Mange av dem har begynt å hjelpe mennesker i sin private omgangskrets, og har etter hvert blitt kjent i sitt nærmiljø. Helbredernes legitimitet har tradisjonelt ligget i resultater og anseelse i nærmiljøet. Klientene er vanligvis rekruttert gjennom bekjente som selv har hatt kontakt med helbrederen. (sitat slutt).

Apostlenes gjerninger 13, 2-4 Mens de tjente Herren og fastet, sa Den Hellige Ånd: "Ta ut for Meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som Jeg har kalt dem til." Etter å ha fastet og bedt og lagt hendene på dem, sendte de dem av sted. Da de slik var sendt ut av Den Hellige Ånd, dro de ned til Seleukia, og derfra seilte de til Kypros.

Vi ser her ut i fra Guds ord at håndspåleggelse er overføring av kraft, salvelse og annet fra en person til neste. Med andre ord, det er «overførsel» av Ånder og alt annet.

Er en spiritist, demonbesatt etc. som uten tvil Benny Hinn, Jan Hanvold og mange andre Pinse Karismatiske er, og ha slike å be for seg selv om de bruker Jesu navn er bare et skuespill, bedrag og forførelse.

Det er en form for seanse og manipulasjon.

Vi leser på Jan Hanvolds Facebook side:

Emanuel ringte meg igår, å ba om forbønn for seg selv. Og hans sykdom var nok nå kom som et stor belastning for Åse. Derfor fikk hun et drypp å er nå lagt inn på sykehus til sjekk. Når vi lager en bønnering og omfavner dem i forbønn i Jesu navn, forventer vi at gud reiser opp den syke. Og det er en nød på mitt hjerte at deres liv må forlenges. Ganske enkelt fordi de er en fakkel for Jesus i vår tid.

Be for vår kjære søster Åse Minos som har fått et drypp. Vi løfter våre kjære venner opp i bønn. Og ber at Herren må legge 15 år til deres alder. De er jo veldig avhengig av hverandre da Åse både er sjåfør og sekretær for Emanuel Minos. Vi trenger denne høvdingen fortsatt iblant oss. (sitat slutt).

Hva er resultatet? Minos kone får et lett slag eller drypp, her er Åndsmaktene på ferde når Minos som mann og overhode søker i de urene kilder og lar selg selv bli manipulert og styrt av den Onde!

Dette her Minos gjør er meget alvorlig, søke hjelp, støtte og forbønn hos spiritister blir dette ut i fra Guds ord. Hva sier skriften om dette

5. Mos. 18. 10 Det skal ikke finnes hos dig nogen som lar sin sønn eller datter gå gjennem ilden, eller som gir sig av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann, 11 ingen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen sannsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde. 12 For enhver som gjør slikt, er en vederstyggelighet for Herren, og for disse vederstyggelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort for dig. 13 Ustraffelig skal du være for Herren din Gud.

Emanuel Minos er en avgudsdyrker som søker forbønn hos den falske profeten Jan Hanvold, ikke rart at han får problemer. Og jeg vil på det sterkeste advare imot å bli bedt for eller ha kontakt med de falske profetene i tiden, selv om de bruker Jesu navn.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-767-utdypnings-pa-hvorfor-jeg-mener.html http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-765-emanuel-minos-syk-nsker-forbnn.html http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...