Der fortelles det om hvordan Hanvold, som blant annet driver den kristne TV-kanalen Visjon Norge, siden 2001 har samlet inn 1 milliard kroner, og nå har gaveinntekter på omkring 100 millioner kroner årlig.

Der fortelles det om hvordan Hanvold, som blant annet driver den kristne TV-kanalen Visjon Norge, siden 2001 har samlet inn 1 milliard kroner, og nå har gaveinntekter på omkring 100 millioner kroner årlig.
Mange givere er syke mennesker på jakt etter helbredelse. Budskapet fra Hanvold er at den som gir vil høste velsignelse.

Og mens mange med lite penger gir store pengegaver, har Hanvold bygd oppet privateid eiendomsimperium.

Gang på gang har det vist seg at massiv kritikk mot Hanvold – for eksempel i Vårt Land og Dagen – preller av. Jeg håper ikke det skjer denne gang. Selv om mange av Hanvolds støttespillere antagelig vil akseptere påstanden om at NRK bare er ute etter å ta ham, tror jeg at noen av avsløringene kan ryste.
Få kristne vil støtte en mann som bruker innsamlede midler til å berike seg selv. Til det er Bibelens advarsel mot pengekjærlighet for tydelige.

Burde jeg latt være å stille i programmene?

Selv møtte jeg for første gang Hanvolds teologi som 16-åring, på Tønsberg Gymnas. I det kristne skolelaget dukket det blant annet opp en elev som hadde gått et år på bibelskolen til Livets Ord i Uppsala i Sverige.
Han var opptatt av tungetale, helbredelse, seier og suksess. For en bedehusgutt som meg var det en fremmed tanke at Guds velsignelse skulle handle om penger.
Den såkalte fremgangsteologien eller herlighetsteologien hadde vind i seilene på 80- og 90-tallet. Mange lovte mye på vegne av Gud.
Løsningen på livets problemer – som sykdom og gjeld – var en sterk tro. Jeg opplevde forkynnelsen som et personlig angrep.
Faren min døde av kreft da jeg var fem år. Jeg nektet å akseptere at årsaken til at han døde var at han, eller vi som ba for ham hver kveld, manglet tro.
I dag har trosbevegelsen i Norge omtrent klappet sammen. Den nordiske lederen, Ulf Ekman, ble katolikk. Enevald Flåten i Bergen måtte forlate menigheten Levende Ord som har moderert sin teologi. Det samme har Åge M. Åleskjær gjort i Oslo Kristne Senter. Det er omtrent bare Jan Hanvold som holder koken.Kanskje fordi han har lykkes med å samarbeide bredt og fremstå mer og mer tverrkirkelig. Jeg har selv vært gjest i programmene hans. Det burde jeg kanskje latt være?

Hanvold bør miste tillit

Jan Hanvold har ingen problemer med å be om penger. Det er gode grunner for å hevde at mennesker kan føle seg manipulert og presset til givertjeneste.
Selv synes jeg det er en fullstendig kortslutning å hevde at å gi penger til kanalen øker muligheten for å motta Guds velsignelse.
Enda mer alvorlig – ikke minst for Hanvolds støttespillere – er det faktum at han har beriket seg selv via TV Visjon Norge. Her hadde NRK Brennpunkt funnet ny og interessant dokumentasjon.
Det rimer ikke, og fremstår dypt uetisk, at en mann med millioninntekt og eierskap i store selskaper, stadig bruker tv-sendingene til å formidle et behov for store og økende pengegaver. Det ligner på griskhet.
Jesus sier ofte at det er umulig å tjene både Gud og Mammon (altså penger). Paulus advarer sterkt mot dem som «ser på gudsfrykten som en vei til vinning» (1 Tim 6,5).
Jan Hanvold burde hatt gode svar å gi på relevante spørsmål fra NRK om hans økonomiske forvaltning. Isteden fremstår han som om han har noe å skjule. Det gjør at han bør miste mye av den tilliten støttespillerne har hatt til ham.