tirsdag 28. august 2018

Nr. 38: Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?

Nr. 38:
Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?

Bilde av Norges svar på Bileam, Beor`s sønn Evangelist Emanuel Minos. Han representerer den tiden Apostelen Paulus talte om i 2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Dessverre i frafalls tider så får kristenfolket ikke de lederne og forkynnerne de trenger, men de som de selv ønsker og «produserer». Men la oss be at Minos blir «pensjonert» fortest mulig og Gud og Guds menighet får de forkynnerne de trenger og som forkynner og lærer etter Guds ord og skriften.

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html

Emanuel Minos har fått kreft, og ber om forbønn står det i flere kristne aviser, her fra VL:

«Forkynneren Emanuel Minos har fått diagnosen kreft. Sist helg trosset han sykdommen og var med på Israel-stevnet i Kongeparken ved Stavanger.

– Jeg trenger forbønn, sier han.»

Men Minos er en bedrager, forfører og en sann Bileam, Beor`s sønn for vår tid!

Minos er en sann bedrager og kjeltring på det åndelige område, en gris eller en hund som får ikke først og fremst seg selv, men andre til å boltre seg i synden ved å aldri si hva skriften sier om det han påpeker. Bare at ting er viktig, men ikke hva Guds ord sier.

http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

Det aller beste hadde vært at Minos hadde fått avsluttet sin «tjeneste». Det er bare falskhet, feighet og han får andre til å tro og innbille seg at det er helt greit å leve i synd. For en likhet det er mellom ham og Bileam, han er vår tids bedrager som Bileam. Har skrevet en artikkel om Bileam, som er like aktuell i dag og som passer perfekt på Minos.

http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html
 Minos ble også intervjuet på Visjon Norge. Han er og forblir tåpelig, han kunne ikke svare på et så enkelt spørsmål om det er tillatt for en troende å gifte seg på nytt. Mannen er farlig for alles åndsliv, ikke minst for de som trenger til å høre sannheten.

http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-vart-land-30-07-2008.html

Hvor jeg vil hen.

At Emanuel Minos reiser rundt og gir sin «anbefaling» både til den ene og den andre betyr ingenting. Det er hva skriften sier, ikke at Minos sier at f.eks. ekteskapet er viktig. Hva sier Guds ord om ekteskapet? Hva sier Guds ord om gjengifte og at en som forkynner Guds ord er gjengiftet? Alt annet er uvesentlig på det åndelige planet, han er og forblir en ordgyter som er som gift på ditt åndelige liv.

Står Minos over Guds ord?

Får høre av andre at en ikke skal ta opp slike ting. Men hva skal en da ta opp? Jeg nevner konkret alt og der andre tier og legger tabuer over ting, der holder jeg frem hva Guds ord sier, og det ber jeg ikke om unnskyldning for.

Minos er ingen åndelig høvding, men en lurendreier.

At han har vært med i pinsebevegelsen siden Barratts dager betyr ei heller noe hvis en ikke lærer andre hva skriften sier. Minos ser ut til å ha vært trofast imot sin egen kone og det er bra. Men han lærer ikke og forteller ikke at Guds ord sier at dette gjelder for ikke bare ham, men for alle andre. Og finner noen kristne på å gifte seg på nytt, så driver de hor. Hvorfor er Minos så unnvikende og feig her? Koster det for mye og det blir mindre med predikantoppdrag? Det ser slik ut for meg!

Sluttkommentar:

Minos forkynner «nesten» hva Guds ord lærer, men ikke hva Guds ord sier. Han holder seg alltid innforbi «normen» i kristen Norge som sover tungt. Derfor er også han så populær tross sin høye alder. Skriften sier klart at den som taler, skal ikke tale nesten som Guds ord, men tale nøyaktig som Guds ord.

1 Pet. 4. 10 Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde: 11 om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

Det som Minos holder på med er ikke hans kreftsykdom en skulle be for først og fremst om selvfølgelig det å være syk er alvorlig nok. Men å be at han ikke får ødelagt, forført og ført flere til fortapelse med å fortelle og unnlate å forkynne Guds klare ord. Den som taler, taler som Guds ord, gjør han ikke det er det mye bedre at han pensjoneres, desto fortere, desto bedre!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-254-er-emanuel-minos-og-co-ved-sine.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-360-jeg-angrer-ingenting-ikke-minst.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-235-den-norske-pinsebevegelsen-er-en.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-136-edvardsen-hvem-var-han.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...