torsdag 30. august 2018

Nr. 82: Avisen Dagen og Anfin Skaaheim kritikk av Jan Kaare Hanvold er bare lureri iscenesatt av den Onde for overse hvor Hanvold sitter fast!

Nr. 82:

Avisen Dagen og Anfin Skaaheim kritikk av Jan Kaare Hanvold er bare lureri iscenesatt av den Onde for overse hvor Hanvold sitter fast!

Horkarlen Jan Kaare Hanvold


Jan Kaare Hanvold lever i synd da han er gjengiftet som en troende, flere ganger!
Bilde av Anfin Skaaheim som åpenbart er ledet av den onde i sin kritikk av Hanvold da han overser det aller viktigste og mest alvorlige å kritiser Hanvold for. Det er at han er gjengiftet som en troende og Pastor, det gjør han til diskvalifisert til å inneha en tjeneste og et åndelig embete i Guds menighet.
 

Å angripe Hanvold for at han har en afrikaner som er glad i penger, og som kommer med lovnader om helbredelse og frelse hvis en gir til Visjon Norge. Å kritisere Visjon Norge for dette er temmelig søkt. De har forkynt slik i alle de år jeg vet om. Samt, hvorfor angripe denne Bayo Oniwinde, som er bare en lakei for Hanvold?

Hanvolds kardinal synd og der han sitter fast er først og fremst at han ikke har sin sti ren på det moralske. Det hjelper ingenting om han får inn penger «lovlig» eller «ulovlig». Han lever i hor uansett!

Avisen Dagen og Anfin Skaaheim kritikk av Jan Kaare Hanvold er å bortlede fra hva som er viktig å kritisere Hanvold for. De som overser Hanvolds kardinal synd, at han er gjengiftet. De går egentlig i den Ondes tjeneste.

Hvis en lege hadde operert en person som har kreft i foten og en skramme på hånden, og hadde fjernet hånda. Hva hadde vedkommende da vært? Ikke en lege, men et monster. Det er akkurat dette som Avisen Dagen og Anfin Skaaheim gjør. De er opptatt med noe som er totalt uvesentlig opp imot at Hanvold er gjengiftet og lever i hor. At han får inn x antall millioner betyr ingenting, så lenge han lever i synd.

Jeg har skrevet en hel del om Hanvold, da han er et rollemønster for hvordan en falsk profet er. Her kommer noen artikkler om Hanvold, som en trenger å lese og gi akt på.


 Nr. 343:

Visjon Norge er en åndelig svinesti!

Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».

http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html

Pastor Jan Hanvold i sammen med sin 3. og foreløpige siste kone som etter Guds ord er hans horekvinne og han er en som driver hor og samtidig driver med vranglære og manipulering i Jesu navn, snakk om hykleri og en ulv i fåreklær.  Nr. 618:

TV VISJON NORGE ET GEDIGENT PENGESLUK FOR KRISTEN FOLKET I NORGE, DEN SOM TJENER PÅ DETTE ER JAN HANVOLD SOM LEVER I SYND OG DRIVER MED HERLIGHETSTEOLOGI!

Av Randi Ingwersen

Visjon Norge koster kristenfolket i Norge 20 Millioner etter hva Hanvold selv sier og han tar ut 2-3 Millioner i lønn selv og lever «Herrens glade dager» på bekostning av en skakkjørt og forført kristenhet. Her er Onkel Skrue avbildet som en skulle tro Hanvold er på godfot med, men det er ikke han, men en lunken og underholdnings syk kristen folk her i Norge. 


 Nr. 546:

Hvorfor jeg mener at TV grunder, Evangelist og Pastor Jan Hanvold er en ulv i fåreklær som Guds ord taler om skal oppstå blant de troende og gjøre stor skade!

Det er åpenbart for meg at Hanvold er en ulv i fåreklær, dette begrunner jeg her i denne artikkelen, bilde av ham her slik at det ikke er tvil om hvem jeg peker på.

 http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-585-visjon-norge-og-pastor-jan.html

 Nr. 585:

Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold er med å legge grunnen for Antikrist og den Falske profet da de står for Satans rike!

Hva er en ulv i fåreklær? Det er en som gir seg ut for å være en kristen leder, Pastor eller Hyrde men som ikke er det. Hanvold er ingen sann kristen, det vitner hele hans liv om, ikke minst om alle hans skilsmisser og påfølgende gjengifter om. Og hans herlighetsteologi likeså. Her er illustrasjonsbilde av Hanvold som er en tilsynelatende Israels venn, men Guds ord forvrenger han til sin egen og andres undergang. La dere aldri bli imponert eller tro at «Gud» er med fordi om Hanvolds arbeid tilsynelatende lykkes. Det lykkes fordi det klør i øret på mennesker at en kan være en kristen og fremdeles leve som en lyster, Gud har da også skapt penger og sex ligger tjukt utenpå Hanvold. Dette er en falsk profet, ikke mer eller mindre! Hanvold fordømmer i TV ruta si mennesker til helvete, men at han selv er på vei der «glemmer» han å ta med!

 http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-608-jan-hanvold-sier-det-jeg-har.html

Nr. 608:

Jan Hanvold sier det jeg har sakt for 10 år siden at Evangelisenteret som står bak Visjon Norge deres fremgang, der grunntonen for det hele er å godta gjengifte av troende!

Utdrag fra Dagens artikkel på nett: Takket Evangelisenteret for at Visjon Norge finnes. Jan Hanvold overrakte jubilanten en sjekk som han mente var altfor liten. Pålydende var 100.000 kroner.

Det er Evangeliesenterets skyld at vi finnes. De har pionert noe her, sa Hanvold. (sitat slutt).

Det er noe Gud viste meg for 10 år siden at Visjon Norge er en kanal som Satan står bak, tillatt oppreist for å prøve de kristne, ikke verden. Grunnlaget for denne kanalen ligger i tre ting. Begjær etter makt, penger og sex, aldri tro at denne kanalen har noe med den levende Gud å gjøre. Her er Ludvik Karlsen som selv sa at han ville sende på denne kanalen av ren og skjær egoisme (det står på nett gjengitt av Hanvold selv).

 http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-619-selve-kardinal-synden-for-pastor.html

 Nr. 619:

Selve kardinal synden for Pastor Jan Hanvold er at han er selv skyld i to ekteskapsbrudd og er «gift» for tredje gang!

Hei!

Du skriver mye om Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold. Men du skriver av og til så mye at det som er selve kardinal synden for Pastor Jan Hanvold at han er selv skyld i to ekteskapsbrudd og er «gift» for tredje gang, det blir borte. Da vil alt annet han gjør, forkynner og hva det måtte være også bli feil. Ellers, stå på broder og Guds velsignelse er over deg og dine. Er du ikke enig i hva jeg skriver?

Agnar P

Hva Hanvold selv har sagt på Radio 107.7 her i Oslo flere ganger er som du skriver at han selv er skyld i sine to ekteskapsbrudd og han ikke klarte og ville leve enslig som Guds ord sier. Er helt enig med deg. Han skal støttes ut av menigheten sier skriften og overlates til Satan slik at han skal om mulig kunne gå i seg selv! Bilde at Satan som står bak Hanvold og som han tilhører og tjener i kraft av sitt syndeliv og heslige teologi. Og de som på en eller annen måte står med han får del i hans synd og kommer i ledertog med onde ånder i større eller mindre omfang. Så alvorlig er dette, Hanvold og Visjon Norge er som en ondartet kreftsvulst som gjør større og større skade etter som den sprer seg og får leve videre uten å bli fjernet

 http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-612-hvorfor-vil-ikke-kristen-norge.html

 Nr. 612:

Hvorfor vil ikke Kristen Norge ta en diskusjon og debattere Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge? Sannheten vil alltid seire – til slutt!

Jeg har prøvet å få i gang en diskusjon eller debatt om Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge, uten å lykkes skikkelig. Det ser ut som det er veldig stengt for dette, selv om Jan Hanvold er en herlighets og lykke profet som lever i hor etter skriften. Hva er grunnen? Prøver her å gi noen svar og antydninger. Bilde at Satan som står bak Visjon Norge og Jan Hanvold

 http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-859-fra-fridtjov-siland-birkeli-til.html

Nr. 859:
Fra Fridtjov Søiland Birkeli til Jan Kåre Hanvold!
Avisen Vårt Land hadde en meget interessant artikkel, eller artikler om Biskop Fridtjov Søiland Birkeli som levde i hor i 10 år med sin ungdoms kjæreste. Og til slutt måtte gå av som Biskop. http://www.vl.no/troogkirke/dobbeltlivet-felte-kongens-biskop-1.92036
Tiden i dag har selvfølgelig forandret seg, men grunntrekkene er de samme. Guds menighet står på stededets hvil, synden skal dysses ned, skjules og ingen skal vite noe. "The Show Must Go On".
Bilde av en horkarlen som får gå «fritt» i Guds menighet i dag. Han har «lykkes» og "The Show Must Go On", Pastor Jan Hanvold.
Fra venstre: David Østby, Jan Hanvold og Emanuel Minos.
 Nr. 603:

Hva Jarle Haugland daglig leder i Familie & Media ikke sa da han gratulerte Jan Hanvold med 10 års markering for Visjon Norge. En halv sannhet blir en løgn, ja en-mega løgn!

Tidligere Forstander i bl.a. Filadelfia Oslo David Østby sa at Visjon Norge og «Pastor» Jan Hanvold talte der andre tiet. Det kan sikker være sant på enkelte områder. Men ikke når det gjelder hva som er virkelig viktig, at Hanvold er gjengiftet som en kristen og har dermed satt seg selv utenforbi Kristus og det å ha en oppgave som lærer og forkynner for andre. Fra venstre: David Østby, Jan Hanvold og Emanuel Minos

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...