onsdag 29. august 2018

Nr. 48: Emanuel Minos syk – ønsker forbønn av trollmannen Pastor Jan Hanvold!

Nr. 48:
Emanuel Minos syk – ønsker forbønn av trollmannen Pastor Jan Hanvold!

Simoen trollmannen`s onde Åndener som bodde i ham og tilsvarende onde Ånder lever og er tilstede også her i Norge. En som har de eller tilsvarende onde Åndene er uten tvil den såkalte Pastor og grunnlegger for Visjon Norge, Pastor Jan Hanvold.
Dette skriver Hanvold på sin Facebook siden:

Emanuel ringte meg igår, å ba om forbønn for seg selv. Og hans sykdom var nok nå kom som et stor belastning for Åse. Derfor fikk hun et drypp å er nå lagt inn på sykehus til sjekk. Når vi lager en bønnering og omfavner dem i forbønn i Jesu navn, forventer vi at gud reiser opp den syke. Og det er en nød på mitt hjerte at deres liv må forlenges. Ganske enkelt fordi de er en fakkel for Jesus i vår tid.

Be for vår kjære søster Åse Minos som har fått et drypp. Vi løfter våre kjære venner opp i bønn. Og ber at Herren må legge 15 år til deres alder. De er jo veldig avhengig av hverandre da Åse både er sjåfør og sekretær for Emanuel Minos. Vi trenger denne høvdingen fortsatt iblant oss. (sitat slutt).

1 Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Ville ikke for all verdens penger hatt forbønn av en slik horebukk, demonbesatt og uren person som Jan Hanvold. At kona til Emanuel Minos får et drypp er ikke til å undres over, det er smittsomt med disse Åndsmaktene som blir overført fra Hanvold og til de som kommer i kontakt med en slik Ånds innfiltrert og demonbesatt person.

Fly for ditt livs skyld tror jeg budskapet til Minos er, ikke stå i ledertog og ønsk forbønn fra en person som aldri kan eller er i stand til å hjelpe noen som ikke har klart å hjelpe seg selv engang. Bare til å ture frem i synd og annet er Hanvold i stand til.

Hva skjer når slike Åndemaneren, Spiritist eller uren person som Hanvold «ber» for deg?

Han er selv kontrollert av Satan. Det som skjer er at sykdommen gjerne forlater deg et sted, slik at det ser ut som noe positivt skjer, så dykker den opp flere andre steder. Gjerne i de personene som de som du ber for og er i kontakt med. Slik som her får kona til Minos er drypp. Alt på grunn av at Minos åpner seg opp for de onde Åndene gjennom den demonbesatte Hanvold.

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Minos og andre rundt ham kan bare forvente å bli syv ganger verre enn det var med dem når de søker kontakt med en slik trollmann og Åndemaner som Hanvold. Det står om slike som ham flere plasser i Guds ord. Bl.a her:

2 Tim 3:13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

Hva vil det si å kverve synet?

Her er en ordforklaring: Slike som kverver synet på folk De som får folk til å vike bort fra en god og kristen måte og tenke på.

King James står det: seducers. Det betyr å lure.

Hanvold prøver å fremstå som noe han ikke er. Virkeligheten om Hanvold er at han er en falsk profet og en trollmann som Barjesus eller Elymas.

Ap.gj. 13. 6 Efterat de nu hadde vandret gjennem hele øen like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet, en jøde ved navn Barjesus, 7 som var hos landshøvdingen Sergius Paulus, en forstandig mann. Denne kalte Barnabas og Saulus til sig og bad om å få høre Guds ord. 8 Men Elymas, trollmannen for således uttydes hans navn stod dem imot og søkte å vende landshøvdingen bort fra troen. 9 Da blev Saulus, som også kaltes Paulus, fylt av den Hellige Ånd, og han så skarpt på ham og sa: 10 Du som er full av all svik og all ondskap, du djevelens barn, all rettferdighets fiende! vil du ikke holde op med å forvende Herrens rette veier? 11 Og nu, se, Herrens hånd er over dig, og du skal bli blind og til en tid ikke se solen. Og straks falt det skodde og mørke over ham, og han gikk omkring og søkte efter nogen som kunde lede ham ved hånden.

For Apostelen Paulus møtte en del magikere, det må vi også forvente å møte i dag. Der dessverre Minos er forblindet og må bære omkostningene for det, akkurat som de som følger Minos får syv onder verre enn ham over og i seg. Da Minos får disse ting gjennom Hanvold og alle andre magikere han oppsøker og søker kontakt med.

Relaterte linker: http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...