fredag 25. oktober 2019

Nr. 148: Det er temmelig åpenbart at det store frafallet er NÅ – ikke skal komme når Jan Hanvold er blitt en «profilert» kristen leder, selv om han lever i hor med sitt liv!


Nr. 148:
Det er temmelig åpenbart at det store frafallet er NÅ – ikke skal komme når Jan Hanvold er blitt en «profilert» kristen leder, selv om han lever i hor med sitt liv!

Bilde av den falske profeten og forkynneren Jan Hanvold som driver TV og Radio kanalen Visjon Norge.

1 Tess. 2. 13 Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

Apostelen Paulus hadde en til dels todelt tjeneste i den forstand at hans forkynnelse vant svært lite gehør hos Jødene. Men hos hedningene – de som ikke var jøder. Der vant hans forkynnelse innpass. Apostelen roser også Grekerne her i Tessaloniki at de tok imot hans forkynnelse ikke som menneske-ord. Men som Guds ord som det i sannhet også er.

Jeg må si at nå etter ting er kommet litt på avstand etter egentlig noen hektiske år. At når det gjelder min forkynnelse om det kristne ekteskapet og hva Guds ord sier og lærer.
Så har det vært slik jeg ser det en kolossal åndskamp i og rundt meg og min tjeneste p.g.a. dette. Det er min fulle overbevisning!

Først må frafalle komme, før Jesus kommer igjen!

For å forstå dette trenger vi å kjenne til 2 ting. Guds ord og menighetens historie. Uten dette, vil vi ikke forstå eller klare å plassere dette Guds ord.
Det står ikke at ikke Guds Ånd skal bli utgytt, tegn under og mirakler. Dette kan skje samtidig, men det er noe som skal bli godtatt og akseptert. Som ikke er blitt godtatt og akseptert før, det er dette som er frafall.

F.eks. jeg har i dag en viss «frafallen» kropp i forhold til hva jeg hadde.
Før trente jeg 5 timer om dagen, og det med letthet. I dag holder det med å trene noen timer i uken. Jeg hadde noe, som jeg ikke har i dag.
Det er et forfall eller et frafall.

Hva hadde Guds menighet før – som de ikke har i dag?

2 Tess. 2. 1. Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham, 2 at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren.  3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, 4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.  5 Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder?  6 Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid.

Før så ble ikke gjengifte akseptert blant de troende, da i særdeleshet blant forkynnere, prester og andre med ansvar i Guds menighet.

Når jeg har holdt frem det som egentlig har vært den kristne menighets historie, forkynnelse og lære gjennom snart 2000 år.
Da er jeg mørkemann, har ikke sosiale antenner, negativ, kritisk, løgner, misunnelig og 1000 andre ting.
Selv om dette hadde vært sant, så er det hva Guds ord sier og lærer som er det avgjørende. Slik jeg ser det, så er det ikke noe annet enn falske anklager som blir igjen og igjen bragt til torgs angående forkynnelsen min, hvorfor?
Uten tvil, så langt som jeg vet om det er jeg den eneste som virkelig avslører Jan Hanvold og Visjon Norge.

Andre er samstemte at Hanvold tar ut for mye lønn, er grådig og alt for mye i lønn.
Det er ikke det som er problemet med Hanvold, hva han tjener. Men det er hvordan han lever, eller mangel på hvordan han som en troende lever.

Pastor Jan Hanvold bryter egentlig en 2000 årige tradisjon hvordan pastorer og forkynnere har forholdt seg til ekteskapet.

Gjennom hele menighetens tidsepoke på snart 2000 år har det vært parolen blant Jesus troende at en forkynner skal være gift. Og det ekteskapet er livet ut. Til den andre dør, ferdig arbeid.

At Jan Hanvold nå i sammen med dessverre mange andre lever med kone nr. 2. 3 og videre er stikk i strid med både Guds ord og med hva som er praksis.
Når de nå velger å gjøre opprør og følge sin egen vei og egentlig Satans vei, skal de da ikke bli motsagt og menigheten og verden forøvrig har rett å få høre hva som er rett og bibelsk? Det mener jeg at det er vår plikt, ikke minst de som forkynner Guds ord å advare imot gjengifte blant de troende.
Samt å advare imot de forkynnerne som er gift på nytt!

Sluttkommentar:

Høysangen 2. 15 Fang revene for oss, de små rever som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst.

Nå har jeg vært en troende snart i 40 år, og ved Guds nåde kan jeg si at jeg inntil i dag har blitt stående etter alle kamper.
Hvorfor har jeg blitt stående? Jeg tror jeg kan si at min største force har vært at jeg har alltid elsket bibelen og å takke og prise Gud.

Vi leser her fra Høysangen at vi skal passe oss for «15 Fang revene for oss, de små rever som ødelegger vingårdene!»

Med andre ord, det som fører oss bort i fra Gud og hans vei og vilje, hva er det?
Det er som oftest de «små» legale tingene, som Gud hater.

Jan Hanvold lever på ingen måte imot Norsk lov. Norsk lov sier at en kan være gift og skilt 2 antall ganger. Bare en er gift med en om gangen, slik sett bryter ikke Jan Hanvold noe med Norsk lov og hva som er allment godtatt og hvordan Norske menn lever.
Men hva sier skriften?
Kong David hadde kun et utenomekteskapelig forhold, og det bragte ham død og fordervelse inn i livet og hans Kongedømme.
Vanlig på den tiden var at Konger og de som styrte og regjerte lå med den de ville, akkurat når det passet dem. De kunne ha x antall partnere og leve med nesten ei ny dame hver kveld hvis de ønsket det.

Jeg kan fortsette i det uendelige, men får stoppe her. Det jeg vil ha sagt at Jan Hanvold er superdiskvalifisert til å forkynne Guds ord etter nytestamentlig standard.
Okey, så er han også et tegn i tiden når han blir godtatt, da vet vi at vi lever i et frafall så lenge han og andre som lever på samme måten blir akseptert og ikke advart imot!

Et siste eksempel jeg har med er Bileam, Beors sønn. Han hadde en Kristus forkynnelse og profetier som er faktisk noe av GT sterkeste, i samme kategori som Jesaja nesten.
Men han er omtalt som en falsk profet, hvorfor?
Han hadde «alt» rett i livet bortsett fra en ting, han var pengekjær. Slik er det kanskje med Jan Hanvold, at han har mye som er rett?
Jeg har ikke studert Hanvold så mye, men han er en falsk profet allikevel da han ikke har styr på sine seksuelle lyster og lever i avholdenhet som han skulle ha gjort som en skilt mann!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...