fredag 7. oktober 2022

Nr. 162: TV grunder og forkynner Jan Hanvold lever direkte usedelig, hvorfor ser storparten av kristenheten gjennom fingrene på dette er for meg direkte imot Guds ord!

 Nr. 162:

TV grunder og forkynner Jan Hanvold lever direkte usedelig, hvorfor ser storparten av kristenheten gjennom fingrene på dette er for meg direkte imot Guds ord!

 

Vi lever i en pluralistisk og etterkristen tid!

Pluralistisk samfunn i den profane verden er kanskje bra? – Og nødvendig?

Men i menigheten, er det drepen!

Gud ser ikke gjennom fingrene med hverken synd eller vranglære!

Gud er Hellig!

 

La oss holde oss til fakta angående Jan Hanvold.

Frelst og giftet seg på 70 tallet med Berit.

2 barn.

Gikk lei etter eget utsagn p.g.a. dårlig sex.

 

Gift på nytt, og gikk lei p.g.a. dårlig sex etter eget utsagn.

 

Traff Inger, giftet seg og fikk 2 nye barn.

Etter eget utsagn, har han nå «Himmelsk» sex!

 

Jan Hanvold sier selv at han er skyldig i sine 2 første ekteskapsbrudd.

Han er pr. definisjon gjengiftet.

Sier selv til «Hælvede med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet!»

 

Av alt jeg har lest i Guds ord, spesielt det nye testamentet.

Så står Jan Hanvold for det motsatte.

Han er så langt i fra det kristne budskapet og undervisningen og standarden som skal være på en forkynner og tilsynsmann ut i fra bl.a. Paulus undervisning i det nye testamentet i 1 Tim. 3. og Titus 1.

 

Fakta – sannhet – og konsekvenser av dette gjelder dette ikke for troende lengre?

 

Lever ikke Jan Hanvold usedelig?

Så langt jeg kan se det, så lever Hanvold i hor etter Guds ord.

Dette kan vi slå fast etter hva skriften sier og lærer.

 

Lukas 16. 18 “Alle som forlater sin kvinne for å ta en annen til ekte, driver hor. Også alle som tar til ekte en som er forlatt av sin mann, driver hor.”

 

Rom. 7. 1 Dere er ikke uvitende, brødre — og jeg taler til dere som kjenner loven — om at loven har herredømme over et menneske den tiden det lever.

2 En kvinne som har en ektemann, er bundet til ham, men hvis hennes mann dør, er hun løst fra sin manns lov.

3 Hvis hennes mann lever og hun blir sammen med en annen, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes mann dør, er hun fri fra hans lov og er ingen horkvinne om hun blir sammen med en annen mann.

 

1 Kor. 7. 10 Til en ektefelle befaler jeg ved Herren: En kvinne skal ikke gå fra sin mann.

11 Men hvis hun går fra ham, skal hun enten leve i avholdenhet eller bli gjenforenet med sin mann. Og en mann skal ikke forlate sin kvinne.

https://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-745-en-mann-en-kvinne-en-pakt-ett.html

 

Skriften er klar på at også en tilsynsmann skal ikke være oppadgiftet.

Han skal være èn kvinnes mann.

 

1 Tim. 3. 2 Men en menighetsforstander må være uklanderlig, han må være én kvinnes mann, være edruelig og sindig, ha god oppførsel, være gjestfri og dyktig til å undervise.

 

Da er spørsmålet for meg, og sikkert mange med meg?

Hvordan kan en da overse dette klare bruddet på Guds ord og det nye testamentlige lære?

 

For meg beveger hele kristenheten seg på et barnslig, umodent og forførisk område.

Verdens mennesker som ikke ønsker å tilhøre den levende Gud, skal stå til ansvar for sine handlinger.

De skal innrette seg etter Guds ord og Guds bud.

Men forkynnere, Evangelister, lovsangs ledere, eldste, ledere og alle som har en funksjon i Guds menighet. Er det fritt fremm for?

 

Jan Hanvold er selvfølgelig ikke den eneste, og sikker ikke den verste?

Men allikevel, han er en i fronten. Som dessverre såpass mange støtter at han tapper kristen Norge for millioner hvert år.

Det er ikke det verste, men det en den standarden og det miserable forbilde han er. Skjønner, forstår og aksepterer ikke at det er fritt frem for hverken han eller andre som lever direkte i strid med Guds ord og Jesu bud.

Der gjengifte for troende er synd/hor!

 

Sluttkommentar:

 

Skriften sier:

1 Tim. 3. 15 Men hvis jeg blir forsinket, skal du vite hvordan de bør oppføre seg i Guds hus; det som er den levende Guds menighet — sannhetens fundament og søyleverk.

1930 oversettelse:

15 men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

 

Menigheten er sannhetens fundament, grunnvoll, støtte og søyleverk!

 

Det er flere som støtter meg, og noen få som går imot hva jeg skriver og forkynner.

Viktige for meg er hva sier Skriften!

Det er så foruroligende at så mange som er med på Visjon Norge, jeg fatter det ikke hvordan på ny født kristne kan gjøre det, det er for meg en gåte!

Uansett, de skaper helt, helt feil signaler.

De som har vært med å støtte denne kanalen, på noen som helst måte.

Har egentlig vært med på å støtte mørkets rike, for det er det som Jan Hanvold og Visjon Norge står for og representerer!

 

Her en artikkel jeg skrev for flere år siden:

 https://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html

 

Lagt ut første gang onsdag 2. november 2011

 

Nr. 343:
Visjon Norge er en åndelig svinesti!

Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».

http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html


Pastor Jan Hanvold i sammen med sin 3. og foreløpige siste kone som etter Guds ord er hans horekvinne og han er en som driver hor og samtidig driver med vranglære og manipulering i Jesu navn, snakk om hykleri og en ulv i fåreklær.
Den store skjøgen (som uten tvil Visjon Norge og mye av den såkalte pinse\karismatiske kristendommen vi ser i dag er en del av) har å gjøre med en materialistisk, pengebegjærlig og egoistisk luksus og nytelsesholdning. Hva sier skriften om nytelse og rikdom? Dette er å dyrke denne verdens gud istedenfor å være fornøyd med det man har og får, så man kan lære å bli takknemlig av hjertet istedenfor å vente på å få mer, og t.o.m. kreve materiell velsignelse og overflod av «Gud». Det blir nesten blasfemisk og holde på slik i vår del av verden når størsteparten av menneskene ikke en gang får nok mat for dagen i andre deler av verden.
For Jesus var det ingen enkel korsvei og død, men han har gjort det enkelt for oss å komme til korset. Det er nok for oss, resten blir opp til Herren å velsigne oss etter vår trang.
Jak.2,5: "Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? 6 Men I har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene"?
Åp.18,1: Derefter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden blev oplyst av hans herlighet, 2 og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl; 3 for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Gud kaller kristne vekk fra en slik karusell av denne verdens rikdom og nytelser. - Åp.18,4: "Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager".

Hva Herren talte til meg om Visjon Norge

Jeg har fulgt litt med på Visjon Norge siden de begynte med sendinger for noen år siden. Men det siste året har jeg konsekvent sluttet å se og høre på alt som har med Visjon Norge å gjøre, og de siste artiklene her på bloggen om Visjon Norge har ikke jeg skrevet men andre. Eneste gangen jeg så på Visjon Norge var for noen uker siden under Brandon Spikers møte da etter sterk oppfordring fra en søster i Herren som absolutt ville at jeg skulle se og gi en kommentar.

http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-326-brandon-spiker-en-avlegger-av.html


Jeg spurte senere Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».

Jeg har tenkt litt på dette hva som egentlig menes med dette. La oss ta for oss noen punkter.

1.) 1. Kor. 13. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Det hjelper ikke alt hva vi gjør for Jesus (overfor Gud), men hvem vi er (Gud kjenner hjerter og nyrer). Det er himmelvid forskjell på å gjøre og å være. En robot kan gjøre mye av det samme som vi mennesker gjør, men aldri å bli et menneske. En kan ha all tro og t.o.m. brenne og gi sitt legeme, men allikevel gå fortapt og oppleve Guds dom. Gjerninger frelser aldri og viser aldri til fulle hvem vi er. Det er hvem vi er som person som viser hvem vi er og hva vi står for. Forskjellen her er mange ganger enorm! Og det er når vi selv må ta de vanskelige valgene som går imot vårt eget kjød som egentlig viser hvem vi er, ikke på alle de områdene vi «seirer» og «mestrer». Her har Hanvold og Visjon Norge falt igjennom totalt da de bl. a tillater gjengifte over en lav sko og står for den svermeriske Trosbevegelseslæren, og dens forkynnelse og teologi!

2.) Menigheten i Efesus fikk høre Jesu lovord da de avslørte slike falske apostler som i dag står for det samme som Jan Hanvold, Ulf Ekman, Åge Åleskjær m. fl.

Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere; 3 og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett.

Det er underlig at de falske apostler kaller seg for apostler både i dag og for 2000 år siden, dette er nok ikke et tilfeldig sammentreff men de samme demonene som virket i de falske apostler i fordums dager virker fremdeles i dag. Det får meg til å tenke på hva som skjedde under A. A. Allens møter i USA når han drev ut demoner av en religiøs og ikke pånyfødt person under et møte. Det var om jeg ikke husker feil at vedkommende hadde de samme demonene i seg som Saulus hadde som senere ble Paulus. Vedkommende sa at han hadde en legion dvs. si ca. 6000 demoner. Lurer på hvor mange som virker i dag blant de falske apostler, det er nok ikke få. La deg aldri lure av store smil og veltalenhet, var det noen som kunne tale før han ble frelst så var det Paulus. Hanvold og Visjon Norge er under demonisk påvirkning, det ser du på deres væremåte, de omgår sannheten alltid og de manipulerer og lurer lettlurte troende. De er som Apostelen Peter sier oppøvd. De er «flinke» til å manipulere og bruke ord, alt for å «åndeliggjøre» deres egne kjødelige og egoistiske handlinger. At ikke flere ser det kommer av at det er også åndsmakter fra Satan som står bak og de kan forblinde.

2. Kor. 4. 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.


Et annet eks.:
3.) En husmor\husfar tilberedte en lekker gryterett av mange gode og velsmakende råvarer. Men det var noe hun\han ikke hadde vært oppmerksom på. Blant alle de gode ingrediensene var én enkel giftig sopp, som verken kunne sees eller smakes. Det var kommet gift i gryten og alle som spiste av maten ble alvorlig syke eller døde.
Parallelt til dette sier Paulus: “Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig.” 1. Kor. 5, 6-7.
Den minste lille synd, som vi ikke vil slippe og ikke ber om tilgivelse for og omvender oss i fra, vil som surdeigen gjennomsyre hele vårt liv med Gud og ta vår fred med Jesus bort. Er vi ikke omhyggelige med å unngå å slippe noe urent inn i vårt sinn - onde tanker, misunnelse, selvopptatthet, gjengifte eller fremmed lære, som ikke stemmer med Bibelen - da får vi lett “gift i gryten” og blir åndelig syke. Det er slik forkynnelsen som kommer ut i fra Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold virker. Det er selvfølgelig en del bra, men allikevel er det som en surdeig da Hanvold er uren og lever i synd, driver med vranglære og Trosbevegelsen teologi, er arrogant og selvsentrert, manipulerende og pengekjær. Derfor advarer jeg også på det sterkeste imot ham, hans virksomhet og Visjon Norge. Da Hanvold lever i synd og har er vranglærer i sin teologi og forkynnelse, så vil det gjennomsyre alt det han ellers står for og gjør av gode ting.

4.) Hanvold står for Trosbevegelsens forkynnelse, det er underlig og uforståelig for meg at denne vranglære som dette er blir nesten totalt oversett. T.o.m. Normisjonen samarbeider med ham, Syvendags Adventister og Evangelisenteret og andre. Er de helt bedøvet og skjønner ingenting? De forkynnerne som han inviterer, ikke minst fra USA er renspikka Trosbevegelse mennesker, og ingen legger merke til det? Å samarbeide med Hanvold er å åpne opp for demoner og fremmed lære!

1. Tim. 4. 1. Men ved ånden blir det klart tilkjennegitt at i de siste tider skal noen forlate troen og holde seg til forførende ånder og demoniske læresetninger.

5.) Gjengifte over en lav sko, som flere andre i dag bedriver som f. eks Evangelisenteret. Det er selvfølgelig ille med et samlivsbrudd, for alle impliserte parter. Men de som ikke evner og vil skikke sitt eget hus, de skal aldri under noen omstendigheter ha en plattformtjeneste, men trekke seg ut og tilbake. De skal kort og greit tre ut av tjenesten. Men hos Visjon Norge ser det nesten ut som om en må både godta alt her da Hanvold selv lever som en som har buken til gud på det seksuelle med å være gift og skilt flere ganger, tragisk! Når skal David Østby og alle andre som gladelig går inn og samarbeide med en slik åndelig kjeltring og falsk profet som Hanvold reagere og ta avstand? Eller er de blitt så avstumpet at alt går igjennom nåløyet? Jeg er flau og forferdet på deres vegne som Arvid Bentsen og alle andre som samarbeider med Hanvold, må Gud forbarme seg over dem og de må våkne opp før det er for sent!

6.) Hanvold banner offentlig på lufta og det blir godtatt. Jeg forstår ikke at ikke Emanuel Minos, Norvald Yri og alle andre reagerer mot Hanvolds primitive og stygge ordbruk, også offentlig? Jeg vil ikke gjengi alt jeg har hørt ham si, det er under et lavmål. Men tenk, banne og ikke kunne snakke normalt og godt norsk og hele kristen Norge godtar dette direkte eller indirekte, dette er for meg en gåte. For meg er en person som banner en som ikke er i vater med seg selv og Gud som er den som står han nærmest.

Her en artikkel om banning: http://www.sprakrad.no/Toppmeny/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/2004/Spraaknytt_2004_3_4/Banning/

7.) Hanvold fordømmer andre. Jeg har selv hørt Hanvold sagt flere ganger de mest ekstreme dommer over alle andre bortsett fra seg selv. Han, en mega kjeltring og bedrager, hever seg over alle andre. Hvem er dette? ……………. uten tvil må det vel være uten at jeg kan gi ham den diagnosen da jeg ikke er lege, men for meg er han det og derfor advarer jeg imot ham også. Edin Løvås skrev en bok om maktmenneske i menigheten, da traff han spikeren på hode. En gang skrek Hanvold ut på eteren her i Oslo på 107.7 følgende: «Til Helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet». Tror nok vi ikke vet hvilke manipulerende krefter som er i sving i enkelte mennesker vi har å gjøre med? En ulv i fåreklær og manipulator vær du sikker!

8.) Hanvolds Israels engasjement og annet er positivt, men det er også her den største og farligste forførelsen ligger. Hadde alt det Hanvold sto for vært bare negativt, da hadde det ikke vært vanskelig å avsløre ham, selv for Emanuel Minos? Men når vi ser på det negative med Hanvold og Visjon Norge, da burde vi alle vite at vi har med å gjøre en falsk profet som Jesus skulle få virke i endetiden på en spesiell måte (Matt. 24.11).

9.) Hanvolds pengeinnsamlingsmetoder er og forblir en løgn og en kjeltring verdig! Dette er manipulering, løgn og virkelig bondefangeri. Tenk, love på Guds vegne når en gir og «sår» inn til ham skal Gud velsigne etc. Gud selv står så langt borte fra den kanalene det er mulig, han selv sa til meg at det var: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!». Da å love på Guds vegne uansett at Gud skal gi deg mer en det du gir til ham, da en sår inn. Det er og forblir en mega løgn og kjeltringsstreker av verste sort, hvor dum og lettlurt skal en bli? Den pinse\karismatiske forførelse er en større og verre løgn en både kommunisten og annet bedrag! De fornekter Gud, men her er det noen som påstår at de er i Guds sted og gir en til dem, så skal han velsigne dem med overflod tilbake, spesielt hvis en gir et større beløp og en gir fast store beløp. Hvor Satanisk og styrt av sitt eget kjød kan en bli i «Guds tjeneste»?!

10.) Hanvold og Visjon Norge stjeler fra alle andre troende. Ved å støtte Hanvold så støtter man en kanal som er helt ute på jorde, og som er som et stort mega penge sluk. Når en hører sendingene så dreier det seg om «sjelers» frelse og penger og atter penger. Hvordan kan dette være Gud? Gud sier om seg selv at han eier alt sølvet og gullet, skal en da mase og tigge og love på Guds vegne time opp og time ned om det samme? Er Gud dum eller hører han ikke? Det er klart at en kan nevne slike ting, men ikke på denne måten. Det er sykt, kvalmende og manipulerende, ikke noe annet.

11.) Hanvold lever super godt på det som han har bygget opp og når han sier at han ikke får all lønn fra Visjon Norge er det å omgå sannheten. Det er gjennom de pengene han har tatt ut på Visjon Norge og som han har investert andre plasser at han lever godt selv om kanalen skulle gå dukken. Han er ingen dumming når det gjelder penger, kvinnfolk og makt. Der forsyner han seg. Er dette kristent og har han noe med Gud å gjøre? Jeg ser kun en person som står bak hele Visjon Norge og det er Satan, ingen andre!

12.) Gjengifte blant forkynnere er og forblir et klart brudd på Guds ord. Å tillate gjengiftede Pastorer, Apostler og andre som forkynnere er å spille russisk rullet. Det kan selvfølgelig gå godt, men vil før eller siden lede deg inn på et villspor! Det er nå så mange gjengiftede forkynnere, at jeg fatter og forstår ikke at langt flere enn meg reagerer på dette, også kjente forkynnere både her i Norge, Scandinavia og eller ute i hele verden. Som Peter Ljunggren, Ray McCauley + en haug med andre. De lever alle direkte i opprør mot Herren og hans ord.

13.) Denne livsstil som kristen virker uanstendig og støtende på «normale» mennesker. Hanvold og mange sier at de virker til frelse for mange, noe jeg ikke tror på. Hanvolds virksomhet og måten han presenterer det kristne budskapet på, virker mot sin hensikt. Det er en stor svakhet at såpass mange som har levd et liv i rus før de ble frelst kommer så fort opp og frem i Guds menighet, spesielt innforbi de pinse\karismatiske kretser. Vi skal bli åndelig fostret og istandsatt før vi går inn i en tjeneste for Herren. Å være forkynner er et embete, som en skal være skikket og istandsatt til.

2. Tim. 2. 02 Det du har hørt av meg blant mange vitner, skal du overlevere til trofaste mennesker, til dem som er verdige, og du skal undervise andre også.

14.) Jeg vil avslutte med hva Gud sa til meg angående Visjon Norge og Jan Hanvold, som jeg er den virkelige sannheten om nevnte kanal, mann og virksomhet.
Jeg spurte da Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!». Det tror jeg også er det rette svaret og hvordan skal en forholde seg overfor en slik virksomhet der en riktignok elsker Gud men en elsker seg selv og lystene sine høyere? Skriften er klar.

2. Tim. 3. 01 Dette skal du vite: I de siste dager skal det komme vanskelige tider. 02 Menneskene skal bli egenkjære, pengekjære, skrythalser, stolte, blasfemiske, ulydige mot foreldrene, utakknemlige og fulle av ondskap.
03 De skal være uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalerske, mangle selvkontroll, og de skal være voldelige og uten kjærlighet til det som er godt.
04 De er forrederske, oppfarende, stolte og de skal elske sine lyster høyere en de elsker Gud.
05 De har en tilsynelatende gudsfrykt, men de avviser dens kraft. Selv skal du holde deg borte fra slike som dem.

Skriftens ord er klar, hold deg borte fra slike. Hold deg borte fra Visjon Norge, ikke støtt dem økonomisk, ikke still opp på deres sendinger eller på noen måte ta del i deres onde gjerninger slik at du ikke skal komme under samme dom, det er snakk om din og andres frelse og å få full lønn en dag.

2. Joh. 10 Hvis det kommer noen til dere som ikke fører denne læren, skal dere ikke ta imot ham i deres hus, og ikke ønske ham velkommen.
11 For den som hilser ham velkommen, tar del i hans onde gjerninger.

Å støtte Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge er å støtte en ulv i fåreklær og en vil også få hans «lønn» og dom! Eller har Satan forblindet ditt hjerte og dine øyne slik at du ikke evner og ønsker å se sannheten? Dette jeg her skriver om burde være enkelt å forstå utfra skriften og dens advarsler, å avsløre Hanvold og Visjon Norge er slik jeg ser det ganske åpenbart, eller?

15.) Enhver som er født på nytt burde ha klart og evnet å avslørt og tatt avstand fra denne virksomheten da det står i Guds ord at mine får hører min røst sa Jesus.

Joh. e. 10. 01 “Denne sannhet sier jeg: Han som ikke går gjennom porten inn i sauekveet, men vil komme over på et annet sted, er en tyv og en røver.
02 Han som går inn gjennom porten, er sauenes gjeter.
03 Portvokteren åpner selv porten for de sauene som hører hans røst, og han kaller selv sauene med navn og leder dem frem.
04 Når han fører frem de sauene som tilhører ham, går han foran dem, og de følger etter ham fordi de kjenner hans røst.
05 Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, fordi de ikke kjenner røsten til den fremmede.”

Jeg hørte Jesus stemme når han sa følgende om Visjon Norge og «Pastor Jan Hanvold»:

Jeg spurte senere Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».

16.) Ut fra GT så var svinene et urent dyr og de som kom i kontakt med det urene dyret ble selv urene da dyret var urent. Slik er det også med Visjon Norge og «Pastor» Jan Hanvold. Hanvold er uren på det åndelige og moralske område. Han har pengekaos og konkurs, havarerte ekteskap bak seg, men har «lykkes» nå med å klart å manipulere og lure så mange lettlurte troende til å støtte seg og sin virksomhet. Bibelen snakker også om urene dyr, i tiden rett før Jesu andre komme, i Åpenbaringen. Den snakker om urene fugler f.eks......i åpenbaringsboken, dette er tiden rett før Jesus kommer tilbake, den bruker også frosker, som symbol på urenhet.....
Hanvold er som en gris på det åndelige og moralske område, alle som kommer i kontakt med et slikt urent «dyr» vil bli like uren som det dyret etter Moseloven. Slik er det i dag også, da åndelig sett.

3. Mosebok 11. og svinet, for det har vel klover og har klovene kløvd helt igjennem, men det tygger ikke drøv, det skal være urent for eder. 8 Av disse dyrs kjøtt skal I ikke ete, og ved deres døde kropper skal I ikke røre; de skal være urene for eder.
43 Gjør ikke eder selv vederstyggelige ved noget sådant kryp, og la eder ikke smitte ved dem, så I blir urene.

Dyret (les Jan Hanvold) er urent. Og alle som kommer i kontakt med svinet, er urene fordi svinet er urent! Dette lærte Moseloven, i dag kan vi spise svin da dette var forbilder og eksempler på det åndelige og moralske som vi i dag lever i og under. Avstå fra slike åndelige «svin» og du holder deg selv ren og du blir bevart i Kristus Jesus.

2. Tim. 2. 20 I et stort hus er det ikke bare gjenstander av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen brukes til høyverdige formål, andre til uverdige.
21 Men hvis noen renser seg, blir han et redskap for det som er høyverdig — helliggjort og nyttig for sin overherre og forberedt til all god gjerning.

Det er ved selv borte fra slike forkynnere og forkynnelse, og holde seg til de som lever i pakt med Guds og som preker i samsvar med Guds ord. At vi blir et kar og en troende til ære for vår Gud og for våre Herre og frelser Jesus Kristus!

17.)Enkelte påstår at det er jeg som er negativ og kontroversiell, men det er helt feil å si noe sånt, det er disse som påstår at de står for Guds ord og forkynner noe helt annet både med sitt levesett og i sin forkynnelse enn det Bibelen klart sier som er det. Også de som samarbeider med slike står da for dette. Kristenfolket i dag har beveget seg så mye fra Guds ord at det er skremmende, nå skal målet hellige midlet istedenfor at vi skal være et hellig folk for Gud som Bibelen oppfordrer til.

Rom. 16. 17 Nå formaner jeg dere, brødre, om å være på vakt mot slike som skaper splittele blant dere og legger snublestener i veien for den forkynnelsen dere er opplærd i. Avvis dem!
18 Slike som dem slaver ikke for Herren Jesus Kristus, men for sitt eget magemål. Med glatt tale og smiger forfører de den troskyldiges hjerte.
19 Men deres lydighet går det gjetord om over alt, og derfor gleder jeg meg på deres vegne over det! For jeg vil at dere skal være smarte i godhet og naive i ondskap
20 Fredens Gud skal knuse Satan under sine føtter i hast. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere! Amen.
21 Timoteus, min medarbeider, og Lukius, Jason og Sosipater, mine landsmenn, hilser dere.
22 Jeg, Tertius, som har skrevet ned dette skrivet, hilser dere i Herren.
23 Gaius, min vert, han som er verten for hele menigheten, sender sine hilsener. Erastus, bykassereren, hilser dere sammen med Kvartus, en bror.
24 [Herren Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen.]
25 Lovet være ham som har maktet å styrke dere gjennom budskapet og min forkynnelse om Jesus Kristus ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra de tidligste tider, men som nå er blitt åpenbart.
26 For gjennom profetenes skrifter og tidernes befalinger fra Guds er det kunngjort for alle, for alle folkeslag skal komme til lydighet gjennom tro.
27 Ham, den eneste vise Gud, tilhører æren i tider — ved Jesus Kristus! Amen.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-167-visjon-norge-er-det-en-kanal-vi.html
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

 


mandag 12. september 2022

Nr. 161: I Guds øyne er det langt mer alvorlig når enn som en forkynner er gjengiftet enn Verdens Barn feirer Pride og alt annet som Gud er imot i sitt ord!

Nr. 161:

I Guds øyne er det langt mer alvorlig når enn som en forkynner er gjengiftet enn Verdens Barn feirer Pride og alt annet som Gud er imot i sitt ord!

 

Jeg er ikke glad for Pride eller noe av hva som foregår på den måten.

Verden vil bare bli verre og verre, det sier skriften også.

Hva med vi troende som tror på bibelen?

Verden følger kjødet, selvet og mørke.

Vi som troende følger vi Jesus? Er vi etterfølgere?

Når forkynnere ikke klarer eller vil styre sitt kjød, og åndelig gjør sin synd med å kalle det Himmelsk sex.

Er overbevist at i Guds øyne er dette langt mer alvorlig enn Pride.

Dette har ikke noe med å henge ut noen, men hvor langt på natt er vi kommet?

 

Synes du at hvis en gifter seg på nytt for X gang, og da kaller det for Himmelsk SEX, er langt mer alvorlig enn Pride?

Pride er forkastelig, men profeten Jeremias sier noe alvorlig.

Jeremias 30. 21 Og hans herlige skal være av hans egen ætt, og hans hersker utgå av hans midte, og jeg vil la ham komme nær, og han skal trede frem for mig; for hvem vil ellers våge sitt liv og komme mig nær? sier Herren.

Dette forteller at Gud krever så uendelige mye mer av en forkynner, det er verdens desidert viktigste og mest betydningsfulle «jobb».

 

https://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-927-vre-en-ordets-forkynner-er.html

 

Jan Hanvold er skilt og gjengiftet for 3. gang. Han sier selv offentlig at han skilte seg for han hadde så dårlig sex.

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/

 

Nå har han Himmelsk Sex med Inger.

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/2021/10/nr-159-polyamori-har-den-protestantiske.html

 

Dette er for meg å åndelig gjøre synd som Gud sier er hor!

https://www.sokelys.com/jan_k_christensen_med_nye_angrep.htm

 

Vil til avslutning siden det er så åpenbart at Jan Hanvold og Visjon Norge er det som Apostelen Paulus advarte imot til menigheten i Efesus.

 

Ap.gj. 20. 26 Derfor vitner jeg for dere i dag at jeg er ren for alles blod.

27 For jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt hele Guds hensikt for dere.

28 Ta derfor godt vare på dere selv og den flokken som dere ved Den hellige ånd er satt som tilsynsmenn over, og vær gjetere for den Herrens menighet som han selv har frikjøpt med sitt eget blod.

29 For dette vet jeg: Etter min bortgang skal det komme glupske ulver iblant dere som ikke kommer til å spare flokken.

30 Også blant deres egne skal det stå frem menn som taler forvrengt for å få disipler til å følge seg selv.

31 Så vær på vakt! Husk at i tre år sluttet jeg ikke å advare dere, alle som én, dag og natt, med tårer.

32 Nå overlater jeg dere Guds ords nåde, det som gir kraft til oppbyggelse så dere får del i arven blant alle hans hellige.

33 Jeg har ikke begjært noens sølv eller gull eller fine klær.

34 Dere vet selv at jeg med egne hender har tjent til det jeg trenger.

35 Jeg hadde alltid dette for øye: Å arbeide hardt og å hjelpe de syke. Og husk Herren Jesu ord at han har sagt: ‘Det er en større velsignelse å gi enn å få.’”

36 Etter at han hadde sagt dette, falt han på kne og ba for dem alle.

37 Da begynte alle å gråte. Og mange kastet seg om halsen på Paulus og kysset ham.

38 Deres største sorg var hans ord da han sa: ‘Heretter skal dere aldri få se mitt ansikt mer.’ Så gikk de sammen med ham ned til skipet.

 

Her er en artikkel som jeg skrev for flere år siden, som jeg vil gjengi:

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/2018/08/nr-35-veien-som-programleder-i-visjon.html


Nr. 35:
Veien som programleder i Visjon Norge til Pornobladet Cupido er meget kort for Hanne Nabintu Herland som skriver nå kronikk i pornobladet kort tid etter hun var på VN!

Jeg har sagt det før, sier det igjen. Åpner enn først opp for en synd, som f.eks. gjengifte av troende. Så følger flere på. Det er en åndelig lov. Nå er det ingen hindringer snart lengre på kristen fronten. Hanvold kan være imot dette, men han står med begge beina plantet oppe i synden og er fanget selv av Satan og sitt eget kjød. Hvem er det som står bak Hanvold Herland og alle andre som lar seg forlede? Det er Satan og hans demoner sier skriften. De skal være veldig aktive nå i endetiden. 1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer. Illustrasjonsbildet viser hvordan demonene kan se ut, som trives fremfor alt i det som er urent, spesielt på det sexuelle der gjengifte, porno, homoseksualitet og alt annet er tillatt og blir praktisert. Det skandinaviske ordet puke kan brukes både om smådjevel og trollkatt. Demonene kan enten påvirke, innta eller okkupere deler i et menneskes indre vesen. At mennesker har et urent sexliv er et meget sikker tegn på at demonen er på ferde. At Hanvold, Herland og andre er sterkt påvirket her, det tror jeg nokså sikker!

Legg merke til hvor lik Hanvold er demonen, det kommer av at han gjennom hele sitt liv har vært sterkt preget og innfiltrert av dem i hele sitt vesen, livsmønster og det som han har stått for som en forkynner der han lever i hor og driver med vranglære da han er en herlighets teolog.

Den som holder seg til Herren eller en skjøge, blir en Ånd med henne. Herland er nå blitt en Ånd med den gamle grisen Jan Hanvold.

Og så med pornobladet Cupido. Hanvold har lenge vært gjennom hele sitt liv en gris. Han vokste opp med Norges første og verse sex blad som han hadde som lese saker i istedenfor skolebøker, det var hobby og livet for ham før han ble narkoman. Etter han ble narkoman ble han religiøs med ørten ekteskap bak seg. Dette blir nå Herland også et med da hun stiller opp på den forsøpla og urene TV kanalen for å være programleder.

Porno forsøpler oss, og det har sikker forsøplet og fordreid tanken og mønster i Jan Hanvolds liv derfor er han som han er helt unormal og rar. Du ser på hele ham at han er påvirket og inntatt av urene åndsmakter fra demoner. Selv ansikt utrykket hans bærer preg av at han er under sterk demonisk og syndig innflytelse.

Utdrag fra avisen Dagen: Det var Aasheim som ba Herland levere en kronikk til dem på bakgrunn av at de akkurat nå har en serie der de inviterer opinionsledere til å komme med innspill i den seksualpolitiske debatten.

Herland selv sier at det var en stor glede å skrive for «det erotisk hedonistiske magasinet».

– Det er på tide at de som kaller seg kristne tar et oppgjør med sin angst for å snakke om sex, sier hun, og henviser til Jesus som ble kritisert av fariseerne i sin samtid for å samtale med prostituerte kvinner og mennesker som ikke var så prektige.

– For å si det slik: Hvis Cupido er bladet for hedonister og prostituerte, kan jeg ikke huske å ha lest at Jesus noe sted har sagt at man ikke må snakke med seksuelle ekstremliberalister, sier Herland til Dagen. (sitat slutt).

Hven har skylden for dette?

Jeg mener at de lederene og Hyrdene som råder grunnen i kristen Norge har hovedskylden for dette da de aldri har advart virkelig imot noe som helst, bare dillet og dalet med.

Skriften taler om ikke bli medskyldig i andres synder, tar vi ikke avstand i fra de som lever i synd som f.eks. Jan Hanvold er ikke veien lang i fra dette til mer åpenbare og stygge og frekke synder.

Hvor vil dette ende? Jeg har skrevet så mye om dette at skriver jeg mer så gjentar jeg bare meg selv er jeg redd for. Les mine tidligere artikler om relaterte emner.

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

1 Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Vi skal ikke bli delaktig i andres synder. Går vi god for slike personer som Hanne Nabintu Herland, Jan Hanvold og andre. Så vil vi fort bli delaktig i deres synder. Her er ellers det bare en ting å si. Omvend deg, ta avstand, dette vil lede og føre det direkte til fortapelse hvis pornobladet Cupido blir ditt sengelektyre og ikke Guds ord og annet oppbyggelig litteratur.

Det er synd på Hanvold.

Han vokste opp som nærmeste nabo til hard pornobladet Cocktail. Det var ikke skolebøker han leste etter hva han har messet her på Radio her i Oslo, men det bladet. Cocktail var som sagt det han hadde med på skolen og eller overalt. Dette har han selv sagt på Radio her i Oslo. Det var trykkeriet som trykket det bladet som lå rett ved der Hanvold vokste opp i Drammen og han hadde etter hva han selv sier fri adgang til dette bladet gjennom hele oppveksten. Ikke rart at det har gått slik som det har gått med ham. Cocktail er Norges eldste sex blad som Hanvold vokste opp med etter hans eget sigende.

Fly for ditt livs skyld ble det sagt til Lot og hans familie før dommen kom over Sodoma og Gomorra. Tror det er det samme Gud sier til oss!

1 Mos 19:17 Da de hadde ført dem ut, sa den ene: Fly for ditt livs skyld, se dig ikke tilbake og stans ikke på hele sletten, fly op i fjellene, forat du ikke skal bli revet bort!

Det er ganger det er bedre å ta bena fat en å debattere og diskutere hva som er rett, og hva som er galt. Fly for ditt livs skyld, hold deg unna de som leder deg bort i fra Kristus, og ikke til Kristus. Ta dette på alvor, vend om og få øyensalve tror jeg er budskapet til de Norske kristne, ikke minst i denne frafalls og forførelse tid!

Herland skjønner absolutt ingen ting, hun er helt blåst på enkelte områder!

Stiller enn opp for enten Visjon Norge, Cupidio eller annet som er direkte drepen for det åndelige livet. Da blir enn også assosiert med dette, og blir et med dem som står bak og gir slike ting ut. Jeg blir kvalm!

Jeg vet ikke hva som er verst av Visjon Norge eller Cupido, jeg vil uansett advare imot dem begge og som troende vil jeg si å ha med disse å gjøre er å legitimerer og gå god for det som er av Satan, demonene og kjødet vårt!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-279-forholdet-mellom-hustru-og-mann.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-403-pornografi-i-alle-former-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/styrt-av-satan-eller.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://janchristensen.net/index2.php?side=linker


lørdag 26. februar 2022

Nr. 160: Jan Hanvolds lære om såing og høsting er fremmed lære og forførende Ånder som står bak!

 Nr. 160:

Jan Hanvolds lære om såing og høsting er fremmed lære og forførende Ånder som står bak!

 

https://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html

https://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html

 

Bilde av «Pastor» og «profet» Jan Hanvold. 

 


Hanvold sier det selv at han skilte seg for han hadde så dårlig sex med sine forje koner. Dette har jeg selv hørt ham si flere ganger.

Nå har han «Himmelsk sex».

Mannen er så ute på viddene, at Gordon Tobiassen, David Østby, Dag Øyvind Juliussen og andre som støtter ham.

Det kan jeg ikke skjønne at mennesker som lever med Gud kan gjøre!?

1 Tim. 4. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.

 

Jan Hanvold promoterer en lære som går ut på så, høste og bli rik!

 

Dette har han selv praktisert – «lykkes med» – og proklamerer ganske så fritt at dette fungerer for alle. Jeg er kun en gategutt fra Drammen.

Funka det for meg, funka det for deg også, sier Hanvold.

 

Men det er mange ting her som ikke stemmer med skriften.

For å nevne noen ting kort.

 

1.)  Jan Hanvold og trosbevegelsen snakker om å gi for å få. Skriften sier også dette til en viss grad. Men poenget er mest for å hjelpe, og være til velsignelse. Skal vi gi, og det viser også vårt hjertelag. Gud velsigner oss, for at vi igjen kan være en velsignelse. Vi skal bli velsignet for å velsigne.

 

2.)  For meg så virker det som Hanvold gir av sin overflod, mens de som er «fotfolket» gir til VN og blir fattigere av å gi til Hanvolds sitt «imperium!»

 

3.)  Det tredje jeg ønsker å ta opp, er at Hanvold driver med en form for «frimureri». Der hvis Hanvold gir til noen, så er det for å få deres aksept.

 

Vi vet at Hanvold er skilt og gift ørten ganger. Som forkynner og tilsynsmann skal han ikke være gjengiftet.

 

Med andre ord, Hanvold «fanger» mennesker på den måten som legaliserer hans synd. Hanvold gir penger, han lar deg komme på TV skjermen etc.

Så må du tie fullstendig stilt om hva du eventuelt er uenig med Hanvold om.

Nåde deg hvis du sier noe – negativt.

Da stempler Hanvold deg som illojal, en Judas og forræder!

Da er det over og ut! Samarbeid en umulighet.

 

4.)  Utbasunere hva du gir som Hanvold gjør, er også imot skriften.

 

Matt. 6. 2 Derfor, når du gir almisse, da skal du ikke la blåse i basun for dig, som hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å æres av menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.

3 Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hvad din høire gjør,

4 forat din almisse kan være i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.

 

Sluttkommentar:

 

Det er selvsagt mulig å gå mer i dybden her. Men poenget mitt er at Hanvold er en typisk falsk profet som seiler under falskt flagg.

Alle som er med å støtte ham og Visjon Norge er i ytterste konsekvens med å støtte det motsatte enn Jesus, Gud og Guds rike og menighet.

Apostelen Johannes sier om slike:

 

1 Joh.b. 2. 18 Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nå kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. 19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

 

For meg er det derfor så feil på alle måter å gi bare 1 krone til Jan Hanvold og Visjon Norge.

Hanvold er en mann som Bileam, og som har Gudfryktighetens skinn.

Men lever ikke et omvendt kristent liv.

Han mangler alt på dette.                          

Derfor blir absolutt alt som Jan Hanvold lærer, proklamerer og videreformidler ikke noe annet enn et sur og fremmed lære!

Hvis ikke liv og lære samsvarer, så lever vi i et selvbedrag. Jesus selv sier at når liv og lære samsvarer, skal en kalles stor i Guds rike og Guds menighet.

Hos Jan Hanvold samsvarer ikke noe.

 

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

 

Legg merke til hva Jesus sier og lærer. «den som holder dem (Guds bud og Guds ord) og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.»

 

Hos Jan Hanvold er det motsatt, han er blant dem som ikke holder Jesu bud, derfor er han diskvalifisert, satt til side som ubrukelig og er å sammenlignes med bedervet og ubrukelig mat eller en gjenstand.

Kommer du borti bedervet kjøtt eller annet som er infisert og bedervet.

Blir du det også, derfor sier skriften at slike skal en faktisk ikke engang omgås med.

Skriften går så langt at en ikke engang skal spise med dem, med det menes å dele felleskap.

 

1 Kor. 5. 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham.

 

Jan Hanvold faller innenfor denne kategorien, derfor sier skriften både her og mange andre steder.

Pleier du omgang med slike, så vil du også bli preget og infisert av samme Ånd og synd.

Som igjen vil føre deg bort i fra Kristus og Guds ord.

Skriften gir råd, veiledning og formaner oss, for at vi skal nå Himmellandet og være skikket til all god gjerning, i den Herre Jesu Kristi Navn!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...