mandag 12. september 2022

Nr. 161: I Guds øyne er det langt mer alvorlig når enn som en forkynner er gjengiftet enn Verdens Barn feirer Pride og alt annet som Gud er imot i sitt ord!

Nr. 161:

I Guds øyne er det langt mer alvorlig når enn som en forkynner er gjengiftet enn Verdens Barn feirer Pride og alt annet som Gud er imot i sitt ord!

 

Jeg er ikke glad for Pride eller noe av hva som foregår på den måten.

Verden vil bare bli verre og verre, det sier skriften også.

Hva med vi troende som tror på bibelen?

Verden følger kjødet, selvet og mørke.

Vi som troende følger vi Jesus? Er vi etterfølgere?

Når forkynnere ikke klarer eller vil styre sitt kjød, og åndelig gjør sin synd med å kalle det Himmelsk sex.

Er overbevist at i Guds øyne er dette langt mer alvorlig enn Pride.

Dette har ikke noe med å henge ut noen, men hvor langt på natt er vi kommet?

 

Synes du at hvis en gifter seg på nytt for X gang, og da kaller det for Himmelsk SEX, er langt mer alvorlig enn Pride?

Pride er forkastelig, men profeten Jeremias sier noe alvorlig.

Jeremias 30. 21 Og hans herlige skal være av hans egen ætt, og hans hersker utgå av hans midte, og jeg vil la ham komme nær, og han skal trede frem for mig; for hvem vil ellers våge sitt liv og komme mig nær? sier Herren.

Dette forteller at Gud krever så uendelige mye mer av en forkynner, det er verdens desidert viktigste og mest betydningsfulle «jobb».

 

https://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-927-vre-en-ordets-forkynner-er.html

 

Jan Hanvold er skilt og gjengiftet for 3. gang. Han sier selv offentlig at han skilte seg for han hadde så dårlig sex.

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/

 

Nå har han Himmelsk Sex med Inger.

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/2021/10/nr-159-polyamori-har-den-protestantiske.html

 

Dette er for meg å åndelig gjøre synd som Gud sier er hor!

https://www.sokelys.com/jan_k_christensen_med_nye_angrep.htm

 

Vil til avslutning siden det er så åpenbart at Jan Hanvold og Visjon Norge er det som Apostelen Paulus advarte imot til menigheten i Efesus.

 

Ap.gj. 20. 26 Derfor vitner jeg for dere i dag at jeg er ren for alles blod.

27 For jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt hele Guds hensikt for dere.

28 Ta derfor godt vare på dere selv og den flokken som dere ved Den hellige ånd er satt som tilsynsmenn over, og vær gjetere for den Herrens menighet som han selv har frikjøpt med sitt eget blod.

29 For dette vet jeg: Etter min bortgang skal det komme glupske ulver iblant dere som ikke kommer til å spare flokken.

30 Også blant deres egne skal det stå frem menn som taler forvrengt for å få disipler til å følge seg selv.

31 Så vær på vakt! Husk at i tre år sluttet jeg ikke å advare dere, alle som én, dag og natt, med tårer.

32 Nå overlater jeg dere Guds ords nåde, det som gir kraft til oppbyggelse så dere får del i arven blant alle hans hellige.

33 Jeg har ikke begjært noens sølv eller gull eller fine klær.

34 Dere vet selv at jeg med egne hender har tjent til det jeg trenger.

35 Jeg hadde alltid dette for øye: Å arbeide hardt og å hjelpe de syke. Og husk Herren Jesu ord at han har sagt: ‘Det er en større velsignelse å gi enn å få.’”

36 Etter at han hadde sagt dette, falt han på kne og ba for dem alle.

37 Da begynte alle å gråte. Og mange kastet seg om halsen på Paulus og kysset ham.

38 Deres største sorg var hans ord da han sa: ‘Heretter skal dere aldri få se mitt ansikt mer.’ Så gikk de sammen med ham ned til skipet.

 

Her er en artikkel som jeg skrev for flere år siden, som jeg vil gjengi:

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/2018/08/nr-35-veien-som-programleder-i-visjon.html


Nr. 35:
Veien som programleder i Visjon Norge til Pornobladet Cupido er meget kort for Hanne Nabintu Herland som skriver nå kronikk i pornobladet kort tid etter hun var på VN!

Jeg har sagt det før, sier det igjen. Åpner enn først opp for en synd, som f.eks. gjengifte av troende. Så følger flere på. Det er en åndelig lov. Nå er det ingen hindringer snart lengre på kristen fronten. Hanvold kan være imot dette, men han står med begge beina plantet oppe i synden og er fanget selv av Satan og sitt eget kjød. Hvem er det som står bak Hanvold Herland og alle andre som lar seg forlede? Det er Satan og hans demoner sier skriften. De skal være veldig aktive nå i endetiden. 1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer. Illustrasjonsbildet viser hvordan demonene kan se ut, som trives fremfor alt i det som er urent, spesielt på det sexuelle der gjengifte, porno, homoseksualitet og alt annet er tillatt og blir praktisert. Det skandinaviske ordet puke kan brukes både om smådjevel og trollkatt. Demonene kan enten påvirke, innta eller okkupere deler i et menneskes indre vesen. At mennesker har et urent sexliv er et meget sikker tegn på at demonen er på ferde. At Hanvold, Herland og andre er sterkt påvirket her, det tror jeg nokså sikker!

Legg merke til hvor lik Hanvold er demonen, det kommer av at han gjennom hele sitt liv har vært sterkt preget og innfiltrert av dem i hele sitt vesen, livsmønster og det som han har stått for som en forkynner der han lever i hor og driver med vranglære da han er en herlighets teolog.

Den som holder seg til Herren eller en skjøge, blir en Ånd med henne. Herland er nå blitt en Ånd med den gamle grisen Jan Hanvold.

Og så med pornobladet Cupido. Hanvold har lenge vært gjennom hele sitt liv en gris. Han vokste opp med Norges første og verse sex blad som han hadde som lese saker i istedenfor skolebøker, det var hobby og livet for ham før han ble narkoman. Etter han ble narkoman ble han religiøs med ørten ekteskap bak seg. Dette blir nå Herland også et med da hun stiller opp på den forsøpla og urene TV kanalen for å være programleder.

Porno forsøpler oss, og det har sikker forsøplet og fordreid tanken og mønster i Jan Hanvolds liv derfor er han som han er helt unormal og rar. Du ser på hele ham at han er påvirket og inntatt av urene åndsmakter fra demoner. Selv ansikt utrykket hans bærer preg av at han er under sterk demonisk og syndig innflytelse.

Utdrag fra avisen Dagen: Det var Aasheim som ba Herland levere en kronikk til dem på bakgrunn av at de akkurat nå har en serie der de inviterer opinionsledere til å komme med innspill i den seksualpolitiske debatten.

Herland selv sier at det var en stor glede å skrive for «det erotisk hedonistiske magasinet».

– Det er på tide at de som kaller seg kristne tar et oppgjør med sin angst for å snakke om sex, sier hun, og henviser til Jesus som ble kritisert av fariseerne i sin samtid for å samtale med prostituerte kvinner og mennesker som ikke var så prektige.

– For å si det slik: Hvis Cupido er bladet for hedonister og prostituerte, kan jeg ikke huske å ha lest at Jesus noe sted har sagt at man ikke må snakke med seksuelle ekstremliberalister, sier Herland til Dagen. (sitat slutt).

Hven har skylden for dette?

Jeg mener at de lederene og Hyrdene som råder grunnen i kristen Norge har hovedskylden for dette da de aldri har advart virkelig imot noe som helst, bare dillet og dalet med.

Skriften taler om ikke bli medskyldig i andres synder, tar vi ikke avstand i fra de som lever i synd som f.eks. Jan Hanvold er ikke veien lang i fra dette til mer åpenbare og stygge og frekke synder.

Hvor vil dette ende? Jeg har skrevet så mye om dette at skriver jeg mer så gjentar jeg bare meg selv er jeg redd for. Les mine tidligere artikler om relaterte emner.

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

1 Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Vi skal ikke bli delaktig i andres synder. Går vi god for slike personer som Hanne Nabintu Herland, Jan Hanvold og andre. Så vil vi fort bli delaktig i deres synder. Her er ellers det bare en ting å si. Omvend deg, ta avstand, dette vil lede og føre det direkte til fortapelse hvis pornobladet Cupido blir ditt sengelektyre og ikke Guds ord og annet oppbyggelig litteratur.

Det er synd på Hanvold.

Han vokste opp som nærmeste nabo til hard pornobladet Cocktail. Det var ikke skolebøker han leste etter hva han har messet her på Radio her i Oslo, men det bladet. Cocktail var som sagt det han hadde med på skolen og eller overalt. Dette har han selv sagt på Radio her i Oslo. Det var trykkeriet som trykket det bladet som lå rett ved der Hanvold vokste opp i Drammen og han hadde etter hva han selv sier fri adgang til dette bladet gjennom hele oppveksten. Ikke rart at det har gått slik som det har gått med ham. Cocktail er Norges eldste sex blad som Hanvold vokste opp med etter hans eget sigende.

Fly for ditt livs skyld ble det sagt til Lot og hans familie før dommen kom over Sodoma og Gomorra. Tror det er det samme Gud sier til oss!

1 Mos 19:17 Da de hadde ført dem ut, sa den ene: Fly for ditt livs skyld, se dig ikke tilbake og stans ikke på hele sletten, fly op i fjellene, forat du ikke skal bli revet bort!

Det er ganger det er bedre å ta bena fat en å debattere og diskutere hva som er rett, og hva som er galt. Fly for ditt livs skyld, hold deg unna de som leder deg bort i fra Kristus, og ikke til Kristus. Ta dette på alvor, vend om og få øyensalve tror jeg er budskapet til de Norske kristne, ikke minst i denne frafalls og forførelse tid!

Herland skjønner absolutt ingen ting, hun er helt blåst på enkelte områder!

Stiller enn opp for enten Visjon Norge, Cupidio eller annet som er direkte drepen for det åndelige livet. Da blir enn også assosiert med dette, og blir et med dem som står bak og gir slike ting ut. Jeg blir kvalm!

Jeg vet ikke hva som er verst av Visjon Norge eller Cupido, jeg vil uansett advare imot dem begge og som troende vil jeg si å ha med disse å gjøre er å legitimerer og gå god for det som er av Satan, demonene og kjødet vårt!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-279-forholdet-mellom-hustru-og-mann.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-403-pornografi-i-alle-former-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/styrt-av-satan-eller.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://janchristensen.net/index2.php?side=linker


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...