fredag 31. august 2018

Nr. 113: Kristenfolket tar i de som oppadgiftede som kristne med silkehansker, mens de som lever som homilie eller lesbiske som kristne med jernhansker, selv om Guds ord sier at begge deler utelukker til Guds rike!

Nr. 113:
Kristenfolket tar i de som oppadgiftede som kristne med silkehansker, mens de som lever som homilie eller lesbiske som kristne med jernhansker, selv om Guds ord sier at begge deler utelukker til Guds rike!

Bilde av Jan Hanvold som advarer på det sterkeste imot de homofile og lesbiske, mens selv lever i synd med å være oppadgiftede som en kristen.
Dette er hykleri av verste sort, med selv å leve i synd og advare imot andre!
Jakob 2. 1. Mine brødre! la ikke eders tro på vår Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, være forenet med at I gjør forskjell på folk!  2 For om det kommer en mann inn i eders forsamling med gullring på fingeren, i skinnende klædning, og det også kommer en fattigmann inn i skitten klædning, 3 og I ser på ham som bærer den skinnende klædning, og sier: Sett du dig her på en god plass! og sier til den fattige: Stå du der, eller sett dig her nede ved min fotskammel! -  4 gjør I da ikke forskjell hos eder selv og er blitt dommere med onde tanker?  5 Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?  6 Men I har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene?  7 Er det ikke de som spotter det gode navn I er nevnt med?  8 Visselig, dersom I opfyller den kongelige lov efter Skriften: Du skal elske din næste som dig selv, da gjør I vel;  9 men gjør I forskjell på folk, da gjør I synd, og loven refser eder som lovbrytere. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle. 11 For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter. 12 Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov!

Det står tre ganger i dette avsnittet av vi ikke skal gjøre forskjell på mennesker.

Samt, i vers ti følgende: «For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle.»
Det hjelper ikke noe a redde hele Moldova eller sende på TV 24 timer i døgnet hvis du bryter et av budene.
Du kan være imot homofile og lesbiske skal få gifte seg og alt det der. Men hvis du selv er oppadgiftede som kristne er du på vei imot fortapelse!

Med andre ord, slik som kristenfolket holder på som jeg skriver i overskriften:

Kristenfolket tar i de som oppadgiftede som kristne med silkehansker, mens de som lever som homilie eller lesbiske som kristne med jernhansker, selv om Guds ord sier at begge deler utelukker deg til Guds rike!

Her er det noe som er totalt elementært feil og der en gjør forskjell på mennesker.
Vi kan ikke godta noen typer synder, mens andre ser vi på med avsky!

Her må alle, og alle har krav på samme type behandling.
Både de som er oppadgiftede som kristne, lesbiske og homofile skal behandles på samme måte. Da det etter Guds ord er en livstil som Guds ord advarer imot!


Jeg har skrevet så mye om dette før, ønske å bruke litt av dette her:

Nr. 1504:

Faksimile bilde av Øyvind Kleivelands meget gode artikkel.


Hva med to likekjønnende som opplever kjærlighet?

Jeg betviler ikke på dette, men Gud og Guds ord gir ikke aksept for dette.
De som lever slikt, eller gjengifte skal ikke arve Guds rike sier Apostelen Paulus i 1 Korinterbrev og Romerbrevet helt klart homoseksualitet som synd, en synd blant flere som han nevner i 1 Kor 6,9-10. «De som lever slik, skal ikke arve Guds rike»

Vi må følge skriften i alle deler, ikke bare noen her og der. Skriften sier egentlig veldig klart i NT at ekteskapet er mellom en mann, og en kvinne livet ut!
Alt utenom dette er synd. Hvis en troende som opplever «ekte» kjærlighet etter å ha vært skilt med en ny en. Da er det i dag i de fleste kristne sammenhenger tillat å gifte seg på nytt selv om skriften sier dette er hor.
Mens for homosekuelle er det i dag ikke fullt så enkelt.

Dette er en urimelig forskjellsbehandling, som gjør mange homofile og lesbiske ekstra fortvilet. Og det med god grunn da her gjør en forskjell på mennesker.

Jeg kan ikke se at dette er rett, selv om jeg kan forstå det rent menneskelig.

Tenk deg, det er personer som er født lesbiske eller homosekuelle. Noen er blitt det etter hvert. Andre velger det av andre grunner. Det til felles har de at mange av disse som definerer seg som homosekuelle eller lesbiske er ute etter det samme som mange heterofile er etter et samlivsbrudd. Finne seg en å dele livet med.

Slik jeg ser det, så er deres følelser, aksept og annet like reel og like ekte som det er for heterofile. Men Guds ord sier at veien er stengt både for single heterofile som har vært gift før, like mye som den er stengt for lesbiske og heterofile.

Jeg betviler ikke at følelsene og alt annet kan og er like gode, riktige og sanne for både homofile, heterofile og lesbiske. Men hva sier Guds ord?

Guds ord sier at eneste samlivsformen som Gud aksepterer for troende mennesker. Det er at en finner seg en make som er av det annet kjønn en seg selv, der død er det eneste som opphører et ekteskap.

Vi kan ikke snakke om «legal» synd og ikke «legal» synd. Synd er synd uansett.

Øyvind Kleveland skrev om dette på Verdidebatt, der jeg tar med fem settninger fra den meget gode artikkelen som du kan lese her:
«Hvorfor blir homoseksualitet oppfattet som ekstra skittent/ekstra vanhellig blant kristne?

Bibelen likestiller heteroseksuell utroskap med hor, homoseksualitet, baktalelse og all annen uhellig oppførsel! Hvorfor gjør den det? Fordi Gud sier at det første ekteskapet er hellig og at man er bundet til sin første ektefelle til denne dør. Alt annet er synd og forbys i Bibelen.»


Sluttkommentar:

Det er de som kommer til meg og sier at det er så lett for meg etc. Med andre ord, for andre er det vanskelig. Og da må de få aksept for å leve slik de ønsker det.
Denne argumentasjonen holder ikke, vå må alle forholde oss til Guds ord. Alt utenom Guds ord, det er synd!

Jeg har skrevet så utrolig mye om dette emne før, les derfor andre artikkler fra meg om dette emne. Ville bare kort si fra at vi kan ikke gi aksept for noen form for synd eller det som bryter imot Guds ord. Jeg har ikke noen problemer med å tro at det er også mennesker som er født som homosekuelle, eller utvikler seg i den rettingen. Og de som er født eller utvikler seg til å bli lesbiske. Det er de som helt sikkert er såkalt uskyldige i et samlivsbrudd eller havarert ekteskap, men ingen av dem har lov å innlede et nytt forhold. Skriften sier veldig klart følgende:

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Her snakker det om for troende etter et samlivsbrudd enten å forlike seg med sin ektefelle eller leve singel. Hvem gjør dette i dag og blir sett på å være en Jesu Kristi etterfølger? Dette blir sett på å være lovtrelldom og mye annet rart!

Det smerter og er helt sikkert ikke lett for lesbiske og homosekuelle å innse at Guds ord ikke gir aksept for et slikt liv. Selv om en opplever at sine egne følelser og kjærlighet er reelle.

Det er ikke noe som tyder på at for mange så har de gode følelser og annet for likekjønnende mennesker. Men Gud og Guds ord gir ikke aksept for dette. Da må vi også forholde oss til dette på samme måten!

http://blog.janchristensen.net/2015/01/nr-1002-ingen-som-er-gjengiftet-som.html

Nr. 112: Skjuler du deg bak Jesus og evangeliet med din synd og skam?

Nr. 112:
Skjuler du deg bak Jesus og evangeliet med din synd og skam?

Jan Hanvold (gift for 3. gang), Albert Aanensen (gift for 2. gaang), Jostein Kirkenes (gift for 3. gang), Jan Åge Torp (gift for 2. gang), Harald Hæreide (gift for 2. gang), Arvid Pettersen (gift for 2. gang), Biskop Per Oskar Kjølaas (gift for 2. gang), Rolf Håkonsen (gift for 2. gang), Prest Trygve Hellesøy (gift for 2. gang), Sveinung Ramstad (gift for 2. gang), Kent Morgan Johnsen (2. gang), Jan Eriksen (gift for 5. gang), Terje Berntsen (gift for 2. gang), Asbjørn Skjortnes (gift for 2. gang), Harald Hareide (gift for 2. eller 3. gang), John Langerud (gift for 2. eller 3. gang), Monika Karlsen (gift for 2. gang), Runar Søgård (gift for 2. gang), Ivar Helmersen (gift for 2. gang), Jon Egil Brevik (gift for 3. gang), Hans Inge Fagervik (skilt og gift for 2. gang), Sten Klevås-Olsen (gift for 2. eller 3. gang), Jan Hagen (gift for 2. gang), Arvid Fosse (gift for 2. gang), Jon Welo (gift for 2. gang), Sten Sørensen (gift for 2. gang) og alle andre som er gjengiftet som troende eller gjengiftet med en fraskilt. De er like mye fortapt og lever på sidespor av Guds vilje som homoseksuelle og lesbiske etter hva skriften sier. Samtidig har de og den protestantiske del av kristenheten fått et feilaktig syn på Guds ord og nåden i Kristus som tror at en kan skjule seg bak Jesu navnet om en lever i synd og hor som skriften sier, hvilket selvbedrag! Det er som Adams fikenblader, ikke noe bedre!

1. Mosebok 3. 6 Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt; og hun gav sin mann med sig, og han åt. 7 Da blev begges øine åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet. 8 Og de hørte Gud Herren som vandret i haven, da dagen var blitt kjølig; og Adam og hans hustru skjulte sig for Gud Herrens åsyn mellem trærne i haven. 9 Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du? 10 Og han svarte: Jeg hørte dig i haven; da blev jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg skulte mig. 11 Da sa han: Hvem har sagt dig at du er naken? Har du ett av det tre som jeg forbød dig å ete av? 12 Og Adam sa: Kvinnen som du gav mig til å være hos mig, hun gav mig av treet, og jeg åt. Rom. 3. 23 alle har syndet og fattes Guds ære.

Alle har syndet

Innfor samvittighetens søkelys og Guds ransakende øye prøver vi å kle oss i alskens fikenblader: vi legger skylden for våre synder på andre mennesker, vi søker å bortforklare at vi har syndet mot Gud, vi prøver å smykke oss med smukke motiver til dårlige handlinger, vi forsvarer vår ferd med alle slags utflukter - osv. Akkurat som Adam. Det er selvrettferdighetens fikenblader - åndelig og moralsk lappverk og makkverk. De skjuler likevel ikke vår skam, og de holder ikke stand for en litt rettskaffen prøvelse. Adam prøvde å bøte på sin brøde med å kle seg i fikenblader og legge skylden på Eva. Er ikke det synonymt for oss mennesker også i dag? Gud måtte kle Adam i skinn klær 1. Mos 3,7 og 21 om de to slags klededrakt det første mennesket opptrådte for Gud i. Da Adam var falt i synd, søkte han først å lage seg en kledning selv - av fikenblader, (v.7). Men Gud forbarmet seg over ham og laget en kledning til ham av skinn (v. 21). 1. Mosebok 3. 21 Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med. Dette sikter hen imot Jesu offer på Golgata. Et dyr måtte bøte med livet for å kle de første mennesker. Slik måtte også Jesus dø for våre synder og på den måten sonet han vår synd. Ved troen på Kristus er Kristus selv vår kledning for Gud. Da holder vi stand i dommen. Da kan vi stå for Gud. "Hvem vil nå anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør", d.e. Gud er den som kler oss med Kristus, for at han skal være vår rettferdighet ved troen. (Rom 8,33). Gud kunne bare kle Adam i skinndrakt idet han lot visse dyr late livet. Disse dyr avga sitt skinn til klær for Adam. Det er et bilde og vil si oss: Gud har bare kunnet kle oss med Kristus idet han lot sin egen sønn dø for våre synders skyld. Jesus er blitt oss til liv idet han døde. Han er blitt oss til velsignelse idet han ble en forbannelse i vårt sted (Gal 3,13). Gjennom hele sitt jordeliv sydde Kristus vår rettferdighets drakt idet han oppfyldte loven i vårt sted med sitt hellige liv. Og han satte den siste søm i den drakt, idet han ropte: "Det er fullbrakt". Fra det øyeblikk av bydes alle syndere Jesus Kristus selv til en kledning for Gud. Tror du hans navn, så finnes du også i ham. "For han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for av vi i ham skal bli rettferdigge for Gud" (2. Kor 5,21).

Det er ikke engang frelst alltid frelst

Det finnes noen som mener at frelsen er en garanti som ikke er mulig å miste. Men frelsen er på betingelse av tro. Hvis man mister troen, mister man også frelsen. Det er ikke engang sikkert at man virkelig tror, selv om man tror at man tror. Men ingenting av dette kan bedømmes av mennesker, for det er Gud som frelser, ikke mennesker. Det er heller ingen mennesker som frelser på vegne av Gud. Det er BARE Gud som frelser. Gud så i medynk til sitt folk som var slaver i Egypt. Han bestemte seg for å frelse sitt folk fra dette fangenskapet. Herren tok for sikkerhets skyld ledelsen under hele ferden. Folket kunne hele tiden SE Herren, enten som en skystøtte om dagen eller som en ildstøtte om natten. De kunne HØRE Herren snakke til Moses fra Sinai berg, mens fjellet skalv og sto i røyk. De hadde SETT at Herren delte havet og at vannet flommet ut av en stor stein på toppen av ei steinrøys. Det ene underet etter det andre. Er det mulig å være personlig vitne til alt dette og likevel komme ut på den andre siden som vantro???? Er det mulig? Ja, dessverre. Det VAR mulig den gangen, og det er mulig idag. Av de ca. 1 500 000 som kom ut av Egypt var det 2-to personer som nådde frem til frelsens mål, Kanaan. 5 Mos 1,32-38 Men allikevel trodde I ikke på Herren eders Gud, 33 han som gikk foran eder på veien for å søke ut leirplass for eder, om natten i en ild, så I kunde se den vei I skulde gå, og om dagen i en sky. 34 Da Herren hørte eders tale, blev han vred og svor: 35 Sannelig, ikke nogen av disse menn, av denne onde slekt, skal se det gode land jeg har svoret å ville gi eders fedre – 36 ingen uten Kaleb, Jefunnes sønn; han skal få se det; ham og hans barn vil jeg gi det land han har trådt på med sin fot, for han har trolig fulgt Herren. 37 Også mig blev Herren vred på for eders skyld og sa: Heller ikke du skal komme der inn. 38 Josva, Nuns sønn, som går dig til hånde, han skal komme der inn; styrk ham, for han skal skifte det ut til arv blandt Israel. Det finnes nesten ikke en mer usann påstand enn "en gang frelst alltid frelst". Frelsen krever en vedvarende tro som er virksom i gjerninger. Det krever lydighet i gudsfrykt. Fil 2,11-16 Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. 12 Derfor, mine elskede, likesom I alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mere i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven; 13 for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag. 14 Gjør alt uten knurr og tvil, 15 forat I kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblandt en vanartet og vrang slekt, iblandt hvilken I viser eder som lys i verden, 16 idet I holder frem livets ord, til ros for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet forgjeves. Det er ikke min mening å gjøre dette vanskelig for noen. Tvert imot. Tro og lydighet er overhodet ikke vanskelig, Det er LETT. Det er lett fordi gudsfrykt er å kjenne Gud. 2 Pet 1,3-8 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft 4 og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten, 5 så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, 6 og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt, 7 og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. 8 For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus; Mange autostradaer fører til Roma, men bare en smal sti fører til Guds rike.

Hvis vi bekjenner Jesu navn så er vi på den trygge siden uansett?

Tenk på f. eks. på alle de som er gjengiftetde som troende, hva med dem? Jan Åge Torp hadde jeg en disputt med på nette og etterpå var han såpass frekk og freidig etter jeg hadde holdt frem Guds ord og hva Guds ord sier om dette at han ikke ville miste nattesøvnen. Tenk for et hovmod. Leste på bloggen hans at nå drømte han om seg selv at han gikk imot tilintetgjørelse (http://pastortorp.org/2012/03/26/en-drom-om-dodens-intethet/).

Men han prøvde å bortforklare det med at de gjaldt hedningene og de som ikke trodde på Jesus. Det hjelper ingenting å tro på Jesus hvis vi ikke har omvendt oss og lever i en daglig omvendelse og fornyelse med Jesus for hver dag. Torp lever i synd da han er gjengiftet som en troende og som en Pastor, skammelig og urent er det!

Hva med f. eks Jan Hanvold som dømmer andre til helvete gjennom TV ruta si hver dag nesten? Det hjelper ikke å dømme andre til fortapelsen når en selv står fremst i køen der som Hanvold gjør! Han lever i åpenbar synd, og er derfor et fortapelsens barn så sant han ikke omvender seg. Dette gjelder alle «troende» som ikke har rent mel i posen og som ikke lever i lyset med sitt liv. Alt er avhengig av det at vi lever rett innforbi Gud til enhver tid for å ha del i frelsen. Vi kan ikke bekjenne våre synder uten også å omvende oss i fra dem. Hvis vi ikke omvender oss så lever vi i et selvbedrag og vil enten miste lønnen vår og i ytterste konsekvens selve frelsen. Skriften sier bl.a. at den som lever med en fraskilt lever i hor og horkarler skal ikke arve Guds rike og vi skal ikke angang spise i sammen med de som er gjengiftede som troende, langt mindre de som er Pastorer og hyrder i Guds menighet som lever i synd! 1. Joh. b. 1. 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; 9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er avhengig av en daglig og jevnlig strøm av nåden over vårt liv. Den brødskiva vi spise i går metter ikke i dag. Vi trenger stadigvek ny påfyll eller så sulter vi. Slik er det også på det åndelige område, vi må ha en kontinuerlig og jevnlig strøm og flyt av Jesu rensende blod over vårt liv. Da må omvendelse være noe som ikke er engangs opplevelse, men det trenger vi å erfare og ta del i jevnlig for å blir bevart i frelsen. Og for å nå frem til seierprisen og kronen som venter oss der hjemme i de evige og salige boliger gjort av Gud en by istand for oss som tror på Jesus.

Vi skal nå frem til målet, sluttfrelsen

1. Pet. 1. 9 når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse. Målet er å få del i slutt frelsen. Det hjelper ikke å bli frelst en gang, hvis vi ikke når frem. Det er så mange som har bøyd seg for Jesus og blitt frelst, men som ikke får del i sluttfrelsen. Tenk på Demas som forlot Jesus for å ta del i verdens gleder og fornøyelser igjen. 2. Tim. 4. 10a For Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nuværende verden, og drog til Tessalonika.

Bære frukt, frukt som varer

Joh. e. 15. 16 I har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt eder, og jeg har satt eder til å gå ut og bære frukt, frukt som varer, forat Faderen skal gi eder alt det I beder ham om i mitt navn. Mange oppriktige kristne tror at å bære frukt ganske enkelt betyr å føre sjeler til Jesus. Men å bære frukt betyr noe mye større en sjelevinning. Frukten Jesus taler om er Kristuslikhet. For å si det enkelt, å bære frukt betyr å gjenspeile Jesuslikhet. Og uttrykket ”mye frukt” betyr ”stadig voksende Kristuslikhet.” Å vokse mer og mer lik Jesus er selve hovedhensikten i livet. Den må være sentral i alle våre aktiviteter, vår livsstil, våre relasjoner. Ja alle våre gaver og kall – vårt arbeid, tjeneste og vitnesbyrd – må virkelig strømme ut fra denne hovedhensikten. Dersom jeg ikke har et hjerte som Kristus – dersom jeg ikke blir merkbart mer lik ham – så har jeg fullstendig bommet på Guds hensikt med mitt liv. Det betyr ingenting hva jeg har oppnådd for hans rikes skyld. Dersom jeg bommer på denne ene hensikten, så har jeg levd, forkynt og strevd forgjeves. Du må forstå at Guds hensikt for meg kan ikke bli oppfylt i det jeg gjør for Kristus. Den kan ikke måles på grunnlag av noe jeg presterer, selv om jeg helbreder de syke eller kaster ut demoner. Nei, Guds hensikt for meg blir bare oppfylt ved at jeg blir mer lik ham. Kristuslikhet handler ikke om hva jeg gjør for Herren, men om hvordan jeg blir forvandlet til hans bilde. I disiplenes forestilling var tempelet i Jerusalem et stort verk av Gud, en storartet dåd. De tok med Jesus på en omvisning for å vise ham det storslagne ved konstruksjonen, de store folkemengdene som daglig samlet seg der og alle de religiøse aktivitetene som fant sted der. De trodde at Kristus ville bli like imponert over det som dem. I stedet kvalte Jesus deres entusiasme. Han sa til dem, i korte trekk: ”Alt dette vil falle ned. Det vil ikke bli en stein igjen. Disse folkemengdene vil bli spredt og til og med hyrdene vil flykte. Alt ved dette stedet som imponerer dere – alt som ser så religiøst ut – kommer til å bli forkastet. Og det vil skje fordi dette ikke gjenspeiler Kristus. Det er menneskesentrert, og det åpenbarer kun ting om menneskene.” Disiplene hadde faktisk vært opptatt av feil tempel. De hadde festet blikket på dette menneskeskapte tempel. Deres fokus var rettet mot den religiøse aktiviteten. Og de ble imponert over de gale tingene. Det som skjedde der var ingen presentasjon av Faderen. Tempelet hadde blitt en hule for tyver og pengevekslere. Profetene og prestene var bare ute etter å mele sin egen kake. De misbrukte til og med sine foreldres økonomi. Tempelet handlet ikke om Kristi hensikter i det hele tatt. Kort sagt så fikk Jesus vendt disiplenes oppmerksomhet mot det åndelige tempel. Som Paulus senere skrev til menigheten: ”Vet dere ikke at dere er Guds tempel?” (1. Kor. 3.16). Jeg tror at mange av dagens kristne er som disiplene. Vi blir imponert over de enorme kirkebygningene, av de mengdene som strømmer til hver søndag, over den enestående tilbedelsen over de mange programmene og tjenestene. Men Jesu budskap til oss er tydelig: vi skal ikke fokusere på bygninger av stein og tre, på tilbedelsesstil eller hvordan menigheten er ledet. Disse tingene vil bare distrahere oss. I stedet skal vår fokus være på det åndelige tempel. Faktum er at Den hellige ånd er i sitt tempel hele tiden. Han bor i våre legemer. Og han er til enhver tid beredt til å føre oss frem til den hensikt han har for oss. Det betyr at vi må ha vårt åndelige hus i orden. Det finnes tider da vi er kalt til å dømme rettferdig. Skriften kaller alle kristne til å avsløre falske lærer og falske profeter. Spesielt pastorer skal i Guds hus tale tydelig imot det som ikke gjenspeiler Kristus. Men Peter sier at dommen begynner med Guds hus. Og ”hus” betyr ikke bare kirken, men også vårt legemlige tempel. Jeg skal dømme meg selv – å se på tilstanden til mitt eget tempel – før jeg er i stand til å dømme noe jeg ser i kirken. Jesus sier: ” Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort … Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner.” (Joh. 15:2,6). Hva det måtte være i kirken som ikke gjenspeiler Kristus – alt som er fordervet eller falskt, eller som ikke leder hans folk inn i større likhet til ham – vil bli tatt hånd om. Jesus vil kaste det ut. Og han vil få denne tjenesten og dens onde utøvere til å visne. Tilslutt vil han avsløre den, ruinere den og stenge den. Jeg er overbevist om at dersom alle kristne som lever i dag kunne ha vandret gjennom tempelet på Jesu tid, så ville de ha blitt sorgfulle over det de fikk se. Prester som tømte folkets lommer på ’si, grådighet og forderv, pengegalskap – alle ting ville virke sjokkerende. En slik kristen ville undre seg: ”Hvor lenge vil Herren holde ut slik dårskap i sitt hus?” Men sannheten er at tilstanden i tempelet ikke burde være gjenstand for vår bekymring. Jesus tok et oppgjør med ondskapen der. Han tok med seg en svepe og renset sin Fars hus. Og han rev ned alle de korrupte tjenestene som hadde sin virksomhet der. I dag er vi tjenere av den samme Kristus som renset tempelet. Og han er trofast så han vil kaste ut alt forfall i sin menighet, i sin tid og på sin måte. Dersom han ville, kunne han føre alle falske profeter til fall over natten. Derfor skal vi stole på at han skal hånd om sin menighet. Vår oppgave er å sørge for at ingen verdslighet sniker seg inn i vårt eget jordiske tempel.

Dø hver dag

1 Kor 15:31 Jeg dør hver dag, så sant som jeg kan rose mig av eder, brødre, i Kristus Jesus, vår Herre. Her svikter så mange og det gjør at bare av det burde og skulle alle stille seg flere spørsmål om hva de egentlig tror på, er det fra Gud eller er det også den Onde, altså Satan som også har fått innpass? Det er for meg veldig åpenbart at det ordet jeg åpnet med når det gjelder åndsmakter. De går og tar syv verre ånder enn seg selv for å angripe og prøve å få fotfeste for de som er blitt oppfylt med Guds ånd. De er Satan mål og skyteskive nr. 1. Her er pinsevenner ekstra utsatt da de tror og mange erfarer åndsfylde og hva det vil si å kjenne Gud på en dypere måte enn mange andre. Åndsfylde og åndens dåp forplikter, det er ikke bare å få uten å regne med omkostningene og være villig å betale prisen, hver dag dør jeg sa Paulus, her svikter så mange underveis. Men for å si til mange pinsevenners «unnskyldning», de er mer utsatt enn noen andre da de erfarer det som Guds ord taler om og hva de første kristne forkynte. Ikke bare å bli frelst, men at Gud skal være alt i alle i menigheten selv her i tiden.

Ta opp vårt kors

Mark 8:34 Og han kalte folket til sig tillikemed sine disipler og sa til dem: Den som vil følge efter mig, han må fornekte sig selv og ta sitt kors op og følge mig. Hva betyr det? Vi skal ikke bære noe kors for å på den måten frelse oss selv og sone vår synd. Nei, det kors som frelser oss har Jesus båret. Men du og jeg skal bære et kors hvor vi selv skal dø. din gamle natur, ditt begjær, din synd og din stolthet. Alt det som hos deg hindrer deg i å følge Jesus, det skal du daglig gjennom bønn bekjenne og be om tilgivelse. Slik korsfester du ditt kjød, din gamle natur. Og ved å lese Bibelen, og ta til deg forkynnelse gir du føde til din nye natur. Det Jesus snakker om i Lukas 9.23 er det samme som Paulus skriver om i Gal.2.20 Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.

Seireskaransen venter

2. Tim. 4. 7 Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. 8 Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse. Som å være på en løpebane ser Paulus for seg kristenlivet. Langs veien er det herlige og viktige opplevelser, men fokuset må en ikke bort i fra. Det er å komme i mål og med seierskransen rundt hode. Det finnes ingen snarveier eller muligheter for å jukse for å nå frem. Og det er med et høyt kall. Ingen har et høyere kall enn oss kristne. Vi har i sikte: 2. Pet.3. 13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-172-de-frste-grunner-i-guds-ord.html http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Veiskille http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-70-hva-mente-jesus-med-ta-opp-sitt.html

Nr. 111: "Uten Filter "

Nr. 111:
"Uten Filter "

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet


Bilde av Jan og Inger Hanvold der nå Inger har begynt å reagere på at det er noe som ikke stemmer. Og Jan Hanvold bruker Guds ord for å villede og forføre henne! Dette viser med all tydelighet at Jan Hanvold er en falsk profet.


 
Har en jobb der jeg har anledning å høre på radio med diverse kristne forkynnere. Da på 107.7 her i Oslo som sender diverse kristne programmer.
En som har undervisning fast her på radio mellom kl. 06.30 – 7.00 er ingen ringere enn den store «apostel» Jan Hanvold.

Her en morgen så sa han følgende: «Nå har jeg vært gift med Inger i 19 år, da vil jeg si at de som kritiserer meg for å være oppadgiftet som fariseere»!

Videre fortalte han at Inger var noe forlegen mente han over alle hans ekteskap og hva det hadde å si overfor barna og andre. Han mente at det var trøblete, men han var over dette. Han var ikke hale, men hode. Med andre ord, det ordtaket passer inn her i Jan Hanvolds bibelforståelse at «tiden leger alle sår»!

I min bibel står det ikke noe om dette, tvert imot. Guds ord sier klart om at vi må gjøre opp vår synd, om vi har levd i denne synden en dag eller 19 år.

Vi leser ikke et eneste vers i Guds ord om at fordi Jan Hanvold var gift flere år med første kona, og kortere med kone nr. 2.
Men nå har han slått seg til ro med Inger.
Skriften sier tvert imot at dette er enda mer alvorlig at han ikke har gjort opp sin synd, og forlikt seg med sin første hustru.

I følge Jan Hanvold er kone nr. 3 brydd over at han har flere ekteskap bak seg.

Skal en tro Jan Hanvolds egen undervisning denne morgenen jeg hørte ham, så skal kona nr. 3 være brydd over dette.
Men sjefen selv, Jan Hanvold har nå sagt at 19 års ekteskap, det har gjort «susen!
Nå er han ikke lenger hale, men hode. Han er satt over enhver makt og myndighet, ingen er lenger oppe i «systemet» nå enn ham.
19 års ekteskap og Satan har og mennesker har ingen anklager er nå den «nye» lære til apostel Jan Hanvold!

Jan Hanvold fremstår som en falsk profet og Inger Hanvold som en dame med dårlig samvittighet. Det forteller meg at det sikkert finnes noe godt i Inger Hanvold som tross alt reagerer på at hun lever i hor etter skriftens ord?!

Skriften er veldig klar på at Inger Hanvold ikke lever rett, da han hun er gift med en fraskilt. Samt at Hanvold som en Herrens tjener skulle vært ikke tre, men èn kvinnes mann.

Når nå Inger åpenbart har reagert på dette, så kommer Jan Kaare med Guds ord overfor Inger. For å berolige henne, dette er ikke noe annet enn Satans triks, vi kan ikke bruke Guds ord i hytt og vær!

Vi kan ikke bruke 5. Mosebok 28 om å være hode og ikke hale når samvittigheten begynner å reagere. Hanvold gjør alt for å trykke ned samvittigheten hos Inger med å bruke disse skriftstedene. Det er om gjengifte og hva Guds ord sier om dette, som Hanvold åpenbart hater. Derfor manipulerer han Inger som hadde sagt ifølge Hanvold selv at hun følte seg utilpass med bl.a. at han var så ekstrem og flere ekteskap bak seg!

Jan Hanvolds siste bok heter "Uten Filter "

Dette er så feil det kan bli! Hanvold over presenterer enkelte skriftsteder, og andre sider ved Guds ord nevner han ikke.
Mannen er ikke noe annet enn en typisk falsk profet som lever akkurat som en falsk profet lever. Etter sine egne lyster og etter et falskt evangelium der synd og gjengifte er det fritt frem for!

Hanvold kan f.eks. ikke si at Inger skal bruke 5 Mosebok 28 om å være hode og ikke hale når samvittigheten reagerer. Og han kan ikke si at han nå har vært gift 19 år med Inger og de andre 21 år i tjenesten med to andre damer, og for at tiden med Inger er lengst.
Så overser Gud at gjengifte er å leve i hor for en sann kristen? Nei!!!!

Som sagt, igjen har vi på den Himmelske blogg avslørt Jan Hanvold. Vil du følge han og støtte Visjon Norge er det selvfølgelig fritt frem. Men aldri regn med at dette vil ta hverken deg eller noen andre til Himmelen.
Guds ord sier veldig klart at det er når vi vandrer etter Guds ord, da vandrer vi i Ånden og er på Himmelveien!

Nr. 110: Jan Kaare Hanvold banner, sverter, bruker skjellsord, eder og forbannelse, men sier det er fake News og han banner kun på privaten!

Nr. 110:
Jan Kaare Hanvold banner, sverter, bruker skjellsord, eder og forbannelse, men sier det er fake News og han banner kun på privaten!

Artikkelen først gang publisert her ca. 2010 - 11:


Bilde av den falske profeten Jan Kaare Hanvold.
Hva som skjer nå rundt Jan Kaare Hanvold er så mye, jeg evner ikke å holde orden på alt. Men at han har selv bragt seg oppe i denne situasjonen er vel liten tvil på og om.
Jeg hører han på radio her i Oslo en del mellom kl. 06.30 og 07.00.
Det han æreskjeller ut andre troende og ikke troende. Han banner, forbanner og herjer og holder på. At han æreskjeller og banner ut en NRK journalist er vel ikke overraskende? At han har gjort dette og etterpå kaller det fake News. Når det ikke går, så gjorde han det på privaten, dette tror kun Hanvold selv på, ingen andre!

Har skrevet så mye om denne falske profeten, at jeg stopper med denne artikkelen jeg skrev tror jeg for ca. 7 - 8 år siden:

Jan Hanvold, en falsk profet!

Av Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen, Smyrna Oslo.
Jeg har prøvd å ha litt fokus på Hanvold, for hvis en ikke ser at han er en falsk profet, da ser en ikke heller andre som er det men mer fordekt. Hvis en ikke klarer å se at han er det, da tror jeg en er så forført og lurt, at en må virkelig revurdere alle sin holdninger og synspunkt. For å nevne kort 10 punkter for ordens skyls som gjør Hanvold, Pastor Jan Hanvold til en falsk profet i enighet med skriften:

1.) Hanvold er fraskilt og lever da i hor sier skriften. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

2.) Hanvold selv sier han er en falsk profet, da får vi tro hans egne ord:

En profet er en person eller budbringer som anses å kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra Gud.
Jan Hanvold sa jo selv, når han profeterte på Visjon Norge at fru Clinton ble neste president, at vist ikke dette går i oppfyllelse, så er jeg en falsk profet, noe han hadde helt rett i.

Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.
Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.

3.) Hans pengetigging er manipulerende og ubibelsk. Han lover på vegne av Gud, noe som ingen har myndighet og makt til å gjøre.

4.) Han snakker om såing og høste, som et mantra. 1000 kr til ham, så får du 10.000 tilbake. Dette har Gud aldri lovet i sitt ord.

5.) Han skor seg på godtroende og forførte menneskers gavmildenhet, skremmende at han håver inn millioner på dette, som han også puter rikelig ned i sin egen lomme.

6.) Fordømmer andre og irettesetter andre men selv lever i synd og driver med ubibelsk lære. Dette er stikk i strid med Jesu Bergprekenen og Guds ord lære. Det er først når vi har skikket vårt eget liv at vi skal kunne være frimodige å avsløre og irettesette andre. Her er bibelen virkelig radikal, les selv! Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 20 For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

7.) Hanvold er en karismatiker og trosbevegelsen mann. Åpner en opp for ham, så får en også med disse forkynnerne og disse lærene på “lasset”. Dette er virkelig å gå i ledertog med satan og de onde åndsmakter, noe jeg vil på det sterkeste advare imot. 2. Kor. 6. 14 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt:
         Jeg vil bo og ferdes blant dem,
         jeg skal være deres Gud,
         og de skal være mitt folk.
     17 Derfor sier Herren:
         Dra bort fra dem,
         og skill dere fra dem,
         rør ikke noe urent!
         Da vil jeg ta imot dere,
     18 jeg skal være deres far,
         og dere skal være mine sønner og døtre,
         sier Herren, Den Allmektige.
 7. 1. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.

8.) Dette punket er et meget vanskelig punkt å ta opp da denne mann har skaffet seg enda en ny kone og barn, men det må allikevel sies i fra da han er en offentlig person og som promoterer seg selv og sin egen virksomhet som få og ingen andre. Når ha står for det han står og lever i hor, så vil ha dra alle andre med seg i den samme dom som alle andre falske profeter til alle tider har gjort. Først sin egen nye familie, sine medarbeidere og alle som stiller opp på hans kanal som David Østby, Emanuel Minos, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Vebjørn Selbak og alle andre som med vitende vilje stiller opp i sammen med ham.
 2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

9.) En meget viktig grunn for å advare imot Hanvold som bl.a. Kong David ble dømt så strengt av Gud for var at ved det han gjorde, gav han fienden eller hedningen en grunn til å spotte Gud. Dette vil ikke Herren gjøre seg bekjent ved. Her kunne jeg tatt flere og mange eksempler men jeg nevner kun et eksempel hva Hegner og Kapital skrev om Hanvold. For Gud så betyr vårt vitnesbyrd ovenfor den døende og fortape verden mye. Se her hva Kapital skrev: Predikant Jan Hanvold med fattigfolk som sponsor
 Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge.

10.) Det siste punket er også meget viktig som jeg vil ta opp. Når Hanvold og Visjon Norge får så stor plass og så mye økonomisk støtte vil de ta opp meget stor plass som går på bekostning av andre. Derfor finner vi i Guds ord igjen og igjen at Herren vil ha førsteplassen og ikke avgudene. Og Herren ville at hans sanne Profeter skulle ha førsteplassen, ikke de flakse profeten. Dette er et mønster som gjør seg gjeldende. Ved alle midler, tid og krefter mange oppriktige, godtroende og naive mennesker bruker på ham. Som de skulle og kunne brukt på andre, blir da forbigått og de vil ikke få lønn for det hos Himmelens Gud, men heller dom og miste sin lønn. Hvis de blir frelst.

2. Krøn. 20. 20 Morgenen etter brøt de tidlig opp og drog ut til Tekoa-ødemarken. Med det samme de drog ut, trådte Josjafat fram og sa: «Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem! Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand! Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere!»

Nå har jeg ikke tatt med fruktene av hans arbeid og “tjeneste”. Har så vidt hvert innom dommen over det, men slik kunne jeg har fortsatt, men dette må være mer en nok for at en skulle ta 100 % avstand overfor ham og Visjon Norge!
Nr. 109: Jeg er ikke generelt ute etter å peke på skilsmisse og gjengifte, men blant forkynnere, hyrder, prester og andre innforbi kristenfolket da dette er et kriterium for å kunne være en prest eller Pastor!

Nr. 109:
Jeg er ikke generelt ute etter å peke på skilsmisse og gjengifte, men blant forkynnere, hyrder, prester og andre innforbi kristenfolket da dette er et kriterium for å kunne være en prest eller Pastor!

Bilde fra Moldova. Visjon Norge har samlet inn store pengesummer gjennom alle disse årene. Dette er penger som er blitt brukt til blant annet til å bygge både skole og utbedre husene på Bethany Christian Center.
Går en Visjon Norge nærmere etter i sømmene, så er nok bare en brøkdel av de pengene de har samlet inn, gått til Moldova og alt det som de gir inntrykk av pengene går til. Dette er bare ei melkeku for å lure og bedra lettlurte troende mennesker til å gi penger til Jan Kaare Hanvold og han får lov å bruke pengene til seg selv og sitt imperium!

2. Pet. 2. 14 de har øine som er fulle av skjøgen og umettelige i synd; de forlokker ubefestede sjeler; de har et hjerte som er opøvd i havesyke, de forbannelsens barn!

Det står om de falske profeter at de har øyne som er fulle av skjøgen. Hanvold har både et skjøge-liv og en skjøge-lære. Velbekommene å gi til ham og Visjon Norge!Satan går rundt som en lysets engel, der han evner å innbille og lure godtroende kristne mennesker. Og det kraftig!
Når f.eks. Jan Kaare Hanvold står frem med et hjelpeprogram til Moldova, som ingen av oss engang vet virkelig eksisterer da det dukker opp på skjermen stort sett når de trenger penger som mest!

For meg så ser dette velig arrangert ut, men uansett. Dette er ikke poenget mitt om hans hjelpearbeid i Moldavia er arrangert eller ikke!
For meg så virker det til å være et lite hjelpearbeid som han slår noe stort opp!
Poenger mitt er, at det er i virkeligheten et skalkeskjul for Jan Kaare og hans synd. Han poengterer igjen og igjen at de som angriper han er både syke og gjør ikke noe selv.
Jeg har aldri påstått at jeg gjør ditten eller datten, og gjør jeg noe. Så er det herlig, og gjør jeg ikke noe, så er det herlig. Jeg bare påpeker at gjengifte er synd for en troende.

Her angriper Jan Kaare Hanvold oss som kritiserer ham igjen på sin egen Facebook side.

Gjengitt fra Jan Kaare Hanvolds Facebook side:

med 3050 og Elverum. Har ellers slappet av med malerkosten, på hytta. Det er deilig med fysisk arbeid. Hvor en kan arbeide samtidig som jeg kan meditere på Etter en hektisk uke, hvor mine kjære beundrere har gitt meg mye oppmerksomhet i media. Dette stopper jo ikke Visjon Norge, men øker bare seer oppslutningen. Så det virker jo imot sin hensikt.  
Jeg må si at jeg fryder meg i Herren, å ler av disse husmennene. Som ikke har forstått, at de kan være Kongebarn. Guds barn igjennom troen på Jesus Kristus. Nå feirer jeg 40 år i evangeliets tjeneste, å har ved Guds nåde sett tusener, på tusener frelst. Hvor mange har husmennene vært med å frelse? Sannsynlig vis ingen. Det er alltid slik med folk som klager og henger ut andre. De har stort sett, store personlighet forstyrrelser og problemer.

Som de prøver, å få utløp for ved å henge ut andre. Men vi ber og velsigner disse personene. Uten at vi kan gå i noe dialog eller kommentere deres forvridde forestillinger. Det blir bare for dumt. Jeg har blitt invitert mange ganger av NRK og andre medier, for å debattere. Da sier jeg alltid, mitt kall er ikke å debattere, men å forkynne evangeliet. Og det gleder vi oss over, at igjennom forkynnelsen på Visjon Norge blir folk frelst, daglig. I går ba vi med 3 stykker til frelse ifra Troms.
Foruten alle som blir velsignet igjennom Visjon Norge og Vision Sverige. Vi er så takknemlig for at Gud bruker oss. Så synes vi synd på disse innesnødde nissene.
(sitat slutt).

Jan Hanvold er ikke et Kongebarn, men et barn av mørke da han lever og vandrer i mørke!

Med andre ord, om Jan Hanvold kaller meg for en av husmennene. Så gjør ikke det noe, usant er det. Jeg har hatt og har et hovedanliggende. Det er å påpeke at Jan Hanvold er gift - skilt – gjengiftet – skilt – gjengiftet og er på vei imot fortapelsen da han lever i hor. Skriften sier at slike som han skal ikke arve Guds rike!

Her er en artikkel jeg skrev om nevnte tema for noen år siden!


Nr. 599:
Bibelsk råd og veiledning til Inger og Jan Hanvold og deres støttespillere. Da de burde og skulle gjøre da de ikke lever som rette ektefolk etter Guds ord!

Hei!

Du skriver om Pastor Jan Hanvold og hans nye flamme som han har barn med Inger Hanevold. Er enig med deg at de ikke er bibelsk gift, men hva mener du de to skulle gjøre og de som støtter dem, hva bør de gjøre når de først er blitt villedet og forført?

Agnar P

Her er «samboer-paret» Jan og Inger Hanvold avbildet. Skriften sier at de lever i et ugyldig ekteskap etter Guds ord og dermed er det eneste utvei hvis de skal leve i samsvar med bibelen å bryte opp og starte et nytt liv på hver sin kant. Inger Hanvold er egentlig fri, men jeg vil ikke anbefale henne å gifte seg på nytt da hennes brøde er meget stor og stygg i Herrens øyne!http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html

Inger og Jan Hanvold lever pr. bibelens defensjon i et somboerskap og ikke i et bibelsk ekteskap. Skriften taler om at horkarler og horer ikke har adgang og skal arve Guds rike. Ekteparet er et ekteskap som er og forblir urent, de lever i synd og driver hor. Slike skal vi vende oss bort i fra og ikke ta del i deres onde gjerning.

Profetens Esras råd til de ulydige var klart, det var å skille seg fra de «ekteskap» som var inngått som var «ugyldige». Han rev dem t.o.m. i håret og befalte dem å skille seg for å leve enslige og oppdra barn uten en far som ikke var den rette ektemann. Gud har ikke forandret seg, skriften sier i Hebreerbevet 13 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Esra 10. Mens nu Esras lå gråtende på jorden foran Guds hus og bad og bekjente, samlet det sig om ham en meget stor skare av Israels folk, både menn og kvinner og barn; for folket gråt sårt. 2 Da tok Sekanja, Jehiels sønn, av Olams barn, til orde og sa til Esras: Vi har båret oss troløst at mot vår Gud og tatt fremmede kvinner av de andre folk her i landet til hustruer; men ennu er det håp for Israel i denne sak. 3 Så la oss nu gjøre en pakt med vår Gud om å skille oss med alle disse kvinner og deres barn, således som Herren vil det og de menn som har ærefrykt for vår Guds bud, og la oss gå frem efter loven! 4 Stå op! For det er du som må sørge for dette, og vi skal hjelpe dig; vær frimodig og sett det i verk! 5 Da stod Esras op og lot de øverste prester og levitter og hele Israels høvdinger sverge at de vilde gjøre som sagt var; og de svor på det. 6 Så gikk Esras bort fra plassen foran Guds hus og inn i Johanans, Eljasibs sønns kammer. Og da han var kommet dit, kunde han hverken ete eller drikke, så dypt sørget han over de hjemkomnes utroskap. 7 Derefter lot de utrope i Juda og Jerusalem til alle de hjemkomne at de skulde samles i Jerusalem, 8 og om det var nogen som ikke kom innen tre dager, således som høvdingene og de eldste hadde fastsatt, skulde alt hans gods bannlyses, og han selv utelukkes fra de hjemkomnes menighet. 9 Så samledes alle Judas og Benjamins menn i Jerusalem innen de tre dager; det var den tyvende dag i den niende måned. Alt folket satt på plassen ved Guds hus og skalv både for sakens skyld og for regnbygene. 10 Da stod presten Esras op og sa til dem: I har båret eder troløst at og tatt fremmede kvinner til hustruer, og dermed har I øket Israels skyld. 11 Så bekjenn det nu for Herren, eders fedres Gud, og gjør hans vilje! Skill eder fra de andre folk her i landet og fra de fremmede kvinner! 12 Da svarte hele folket og sa med høi røst: Ja, som du har sagt, så er vi skyldige å gjøre. 13 Men folket er tallrikt, og det er nu regntid, så vi ikke er i stand til å stå her ute, og dette er et arbeid som ikke kan utføres på en dag eller to; for det er mange av oss som har syndet i denne sak. 14 La derfor våre høvdinger stå frem for hele folket, og la alle dem i våre byer som har tatt fremmede kvinner til hustruer, møte til fastsatte tider sammen med de eldste og dommerne i hver by, til vi får vendt vår Guds brennende vrede bort fra oss, og denne sak er avgjort. 15 Bare Jonatan, Asaels sønn, og Jahseja, Tikvas sønn, satte sig imot dette, og Mesullam og levitten Sabbetai støttet dem. 16 De hjemkomne gjorde da som sagt var, og valgte presten Esras og nogen menn som var overhoder for sine familier, og som alle var nevnt ved navn, og de trådte sammen på den første dag i den tiende måned for å granske saken, 17 og de blev ferdig med alle de menn som hadde tatt fremmede kvinner til hustruer, til den første dag i den første måned. 18 Blandt prestenes sønner fant de nogen som hadde tatt fremmede kvinner til hustruer; det var: av Josvas, Josadaks sønns sønner og hans brødre: Ma'aseja og Elieser og Jarib og Gedalja; 19 de gav sin hånd på at de vilde skille sig fra sine hustruer og ofre en vær av hjorden som skyldoffer for den skyld de hadde pådradd sig. 44 Alle disse hadde tatt fremmede kvinner til hustruer, og blandt dem var det nogen som hadde fått barn.

Nehemja 13. 25 Jeg gikk i rette med dem og forbannet dem, ja, nogen av dem slo jeg og rev dem i håret; jeg lot dem sverge ved Gud og sa: I skal ikke gi eders døtre til deres sønner eller ta nogen av deres døtre til hustruer for eders sønner eller for eder selv. 26 Var det ikke med sådant Israels konge Salomo forsyndet sig? Iblandt de mange folk var det ingen konge som han, og han var elsket av sin Gud, og Gud satte ham til konge over hele Israel; men endog ham forførte de fremmede kvinner til synd. 27 Og eder skulde det være tillatt å gjøre denne store ondskap og vise troløshet mot vår Gud ved å ta fremmede kvinner til hustruer! (sitat slutt).

Dette var et betimelig og det kreves et klart svar som nok går langt på utsiden av hva som blir praktisert og etterlevd i dag. Ønsker å sette opp ti (10) punkter som en vei ut for dette kraftig forførte og villedet paret.

1.) Det må ligge en klar bekjennelse, syndserkjennelse bak en omvendelse skal de komme ut av sitt horeri.

Jan Hanvold har flere ganger bekjent at han har syndet og har forvoldt ektespasbrudd. Men han har ikke gjort noe med det. Det hjelper ingenting å bekjenne sin synd hvis en ikke omvender seg. Men at det er en syndserkjennelse, det er første steg i riktig retning. Men så er det å begynne å gå veien som fører til livet. Smal er den port, men bred er den vei som fører til fortapelse sier Jesus i Bergprekenen.

2.) De kan aldri under noen omstendighet dele felles bo og ekteseng da Hanvold er fraskilt og Inge Hanvold er da «gift» med en fraskilt og er under samme dom som ham.

Dette er egentlig ikke så ekstremt. På misjonsmarken som Norske og andre misjonerer har praktisert når det er flerkoneri, så har mannen hatt en kone og forsørget de andre. Det samme kan Jan Hanvold gjøre. Leve enslig eller forlike seg med sin første kone. Og forsørge Inger og barna med barnebidrag som er helt vanlig i Norge. Vi trenger ikke å gjøre det vanskeligere enn det er!

3.) Omvendelse her må bli at de ikke bare bekjenner det som synd. Men at de begynner et nytt liv på hver sin kant da de lever i dag i hor etter hva Guds ord sier og det vil de gjøre så lenge de lever i sammen.

Veien ut for dem begge er å starte på nytt på hver sin kant da de lever i hor etter hva Guds ord sier. Da gjør de det rette og vil få en god samvittighet og fred med Gud. De vil ha mulighet for å nå Himmel landet, slik de nå lever så lever de i synd og er på vei mot fortapelsen, begge to da Inger har innledet et forhold til en person som tilhører en annen. Skriften sier å gifte seg med en fraskilt er å drive eller å leve i hor ved flere anledninger.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

4.) Sexuelle synder tiltrekker seg også åndsmakter og vi må regne med at begge to er besjelet om de ikke er inntatt av åndsmakter derfor burde de innledet de nye steg med faste og bønn.

Seksuelle synder er ødeleggende, selv når uheldige virkninger ikke synes med det samme. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,18. ”Hold dere borte fra hor! All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.” Hva utgjør ofte første skritt mot seksuelle synder? Det står i Bibelen, Matteus 5,28. ”Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.” Bibelen forbyr seksuell omgang med fraskilte som er det samme som å drive en form for prostitusjon. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,15.16. ”Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Vil du da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Det må ikke skje! Eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, blir ett legeme med henne? Det er sagt: ”De to skal være ett”.”

Dette har også pågått over tid, derfor trengs det her noen som går inn og kjemper striden med dem. Det er akkurat slik når noen har lagt på seg for mane kilo. Så trengs det tid for å bli kvitt dem. På samme måte er det her. De er så sterkt og stygt inntatt av urene åndsmakter som de to er blitt. Vil de mer og mer bli inntatt av dem før de omvender seg og bryter opp. Utfrielsen her er uten tvil noe som ikke vil skje på minuttet eller noen sekunder. De trenger å komme tilbake til Gud. Og komme inn i en et liv med legedom, gjennopprettelse og i sammen med andre troende for å bli fri. Så sier også Guds ord at menneske er slikt skadet etter slike feilgrep og synd, at det vil ta tid for å bli fri – virkelig fri! Vi har ikke bare å gjøre med kjød her, men også Ånd da Hanvold er blitt inntatt og besjelet av urene åndsmakter. Akkurat som Todd Bentley, Jan Åge Torp og andre som er gjengiftet som troende.

5.) De trenger hjelp av andre troende i begynnelse på en spesiell måte.

Nå har Inger og Jan Hanvold kommet over på Satans territorium med sine liv som alle andre troende også gjør hvis de gifter seg på nytt mens den første ektefellen lever eller en gifter seg med en fraskilt. At forkynnere og Pastorer gjør det er dobbelt så ille da de er et mønster og forbilde for de andre troende. Skulle Inger skille seg fra Jan eller motsatt, så er det en ting som er sikkert. De trenger hjelp, støtte og forbønn for å gå til et slikt skritt, det er det ingen tvil om.

6.) Det hadde vært naturlig at de hadde også søkt hjelp hos Advokat og ellers forskjellige samfunns institusjoner for å fordele ungene og bo.

Vi er ikke av denne verden som troende, men vi er i denne verden. Så lenge vi er her til «huse» må vi innrette oss etter samfunnet og de forordningen som er der. Derfor ville det vært også rett og naturlig at de hadde søkt råd og veiledning hos Advokat, Kommunen og skole for at de skal legge til rette at de kan begynne åp fungere på hver sin kant, selv om de har felles barn.

7.) Da de har påført seg selv og de ungene så mye smerte vil jeg si at begge to bør leve enslig resten av livet om Inger Hanvold egentlig kan gifte seg da ekteskapet med Jan Hanvold aldri har vært et gyldig ekteskap innforbi Gud.

De har begge to vært ansvarlig for at mange tusener er blitt bedratt og forført, ikke minst gjennom den livstilen de har hatt. Derfor er det noe med å ikke bare omvende seg og begynne på nytt. Men å «sone» for sin brøde, og gjøre rett og skjell for seg etterpå. Derfor vil jeg ikke råde noen av dem egentlig et nytt forhold om enn Inger Hanvold har «rett» til å gifte seg på nytt da hun egentlig kun har vært samboer med Jan Hanvold, ikke bibelsk gift. Skriften lærer klart at Hanvold skulle ha levd alene eller forlike seg med sin første og rette kone, nr. 1. i rekken:

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

8.) Hanvold som er mann har et ekstra ansvar. Selv etter omvendelse så er han aldri mer skikket til å stå på en talerstol da han har tatt seg selv slik til rette.

Kong Ussia ble spedalsk resten av sitt liv, slik vil jeg også betrakte Hanvold. Han er spedalsk ved å leve i synd på en slik ekstrem måte. Jan Hanvold og ikke minst Inger kan en se med letthet at de er enten demon besatte eller sterkt besjelet at urene åndsmakter

9.) Jan Hanvold har et ekstra stort ansvar her, da han er både mann og forkynner. Han er den som har hovedansvaret for det hele.

Kardinalen her er uten tvil Jan Hanvold som er mann og forkynner. At han gir seg slikt hen til sitt eget kjød vitner om en mann med et meget stort ego og som ikke tar itu med sitt eget kjød og dyrker sin egen buk og lyster.

Fra mine bibelkommentar Filipenser brevet 3. 17 Ha meg som forbilde, dere også, og se på dem som følger det eksempel vi har gitt dere. Paulus store forbilde var Kristus. Men det er noe å ha et forbilde, men noe annet å leve opp til det. Paulus evnet det med sin beslutning og ved Åndens hjelp. Hadde Paulus fortsatt med å følge forskrifter og anordninger hadde det ledet inn i hat, intoleranse og parti sinn. Men Jesu kjærlighet hadde smeltet hans hjerte etter han møtte sin Frelser på vei til Damaskus (Ap.gj.9.). Jesu kjærlighet hadde gjort Paulus til en etterfølger og en kunne også ha ham til forbilde.

18 Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. Det er en smerte over å se at andre troende kommer til kort, gjerne gang etter gang. Vi er et legeme, når et lem lider og har det vondt smitter det over på alle andre. Salme 119. 158 Jeg ser med avsky på de troløse, som ikke gir akt på ditt ord. Det er dessverre fremdeles ”Judaser” som går blant de troende, som ikke har bryllups kledning på. Men vi må skille mellom villeder og de som blir villedet. Og mellom bedragere og de som det mislykkes for.

19 De ender i fortapelsen, de har magen til gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting. Det viser dessverre gang på gang at det er så altfor mange som tar så lett på alt. Gud er rik nok for alle men en må åpne seg opp og slippe han inn. Når fornøyelse og kjødets gjerninger får slå rot selv i den troendes hjerte og sinn. Da kan og vil en gå fortapt hvis en ikke omvender seg igjen (Esekiel 33).

20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Vi er på pilegrims reise her, det himmelske løfteslandet venter. Vi har en borgerrett her ned, men det er midlertidig og ikke vår egentlige borgerrett. Det er det nye Jerusalem og i Himmelen vi har vær borgerrett. Vi venter på Jesus men han venter på at Gud vår Far skal si til Sønnen; dra og hent dem. Hvilken dag det må bli.

21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Etter syndefallet kom død, sykdom og forgjengelighet inn. Det skjedde ikke bare noe med vårt åndsliv som ble formørket og vårt sinn ble uopplyst for åndelige sannheter. Selv vårt legeme er ikke lagget lengre for å leve evig som var Guds tanke med oss. Derfor skal vi få et helt nytt legeme som vi skal bære i all evighet, et helt nytt. For Gud er ingenting umulig. Han som har skapt alt og som opprettholder alt skal også en dag forvandle alt etter sitt eget behag og til vårt beste (sitat slutt).

10.) Det er noe som er viktigere enn alt, det er å nå himmelen en dag, det nye Jerusalem.

Det som ligger i bunn for det hele er at vi alle en dag skal nå frem til det Nye Jerusalem og få bli med og funnet verdige. Vi leser om ham som kom inn til bryllupet uten å ha bryllups kledning på i Matteus 22. 2 Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. 3 Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet; men de vilde ikke komme. 4 Atter sendte han andre tjenere ut og sa: Si til de innbudne: Se, jeg har gjort i stand mitt måltid: mine okser og mitt gjø-fe er slaktet, og alt er ferdig; kom til bryllupet! 5 Men de brydde sig ikke om det og gikk sin vei, den ene til sin aker, den annen til sitt kjøbmannskap; 6 og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem og slo dem ihjel. 7 Men kongen blev harm, og sendte sine krigshærer ut og drepte disse manndrapere og satte ild på deres by. 8 Derefter sier han til sine tjenere: Bryllupet er vel ferdig, men de innbudne var det ikke verd; 9 gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllups så mange I finner! 10 Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset blev fullt av gjester. 11 Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklædning på. 12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde. 13 Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel. 14 For mange er kalt, men få er utvalgt.

Jesus spør Inger og Jan Hanvold og alle andre som er fraskilt og gift som troende eller gift med en fraskilt som en kristne følgende: «Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på?». Det hjelper ingenting å være «godkjent» av kristen Norge da en ikke har bryllupsklædning på! At slike personer får komme frem vitner om at vi lever mitt i frafalls og Laodikea tider her i vårt kjære Norge!

Sluttkommentar:

Nå har jeg gått igjen følgende spørsmål: Du skriver om Pastor Jan Hanvold og hans nye flamme som han har barn med Inger Hanevold. Er enig med deg at de ikke er bibelsk gift, men hva mener du de to skulle gjøre og de som støtter dem, hva bør de gjøre når de først er blitt villedet og forført? Agnar P Har fått svar på alt bortsett fra dette: «hva mener du de to skulle gjøre og de som støtter dem?». Alle som støtter Visjon Norge og tilvarende virksomheter får del i deres synd og åndsmaktene vil begynne å virke på den enkelte. Vi skal ikke engang slike urene og synd belastete mennesker som Jan og Inger Hanvold engang be for oss da deres Ånd fra Satan vil bli «overført» til den og de som kommer i kontakt med dem. Jeg ville ikke uansett for enhver pris latt slike personer som overnevnte bedt og lagt hendene på meg. Fått en slik ond Ånd ville jeg ikke for all verdens penger, mak eller annerkjennelse!

1Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Litt utdrag fra en artikkel jeg skrev for noen få år siden: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Er du medskyldig?

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.

Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!

Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem ikke lever i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.

De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.

Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige.

Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!

Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Enno i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen? Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup». Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-189-falske-profeter-eller-sverter-vi.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-512-det-er-forskjell-pa-demonisk.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-401-det-er-narsissistisk-og-falsks.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-396-evangelist-og-dr-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-det-er-kun-i-jan-age-torps-liv.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-360-jeg-angrer-ingenting-ikke-minst.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-361-jan-age-torp-skjnner-ikke-og-vil.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-254-er-emanuel-minos-og-co-ved-sine.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-239gjengifte-er-som-en-prvestein-pa.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

Nr. 108: Den dagen seriøse og «normale» kristne slutter å samarbeide med Visjon Norge og Jan Hanvold, er det over og ut for Hanvold og Visjon Norge!

Nr. 108:
Den dagen seriøse og «normale» kristne slutter å samarbeide med Visjon Norge og Jan Hanvold, er det over og ut for Hanvold og Visjon Norge!

Bilde av Inger Hanvold. Det er slike som henne som gjør og har gjort det mulig for Jan Kaare Hanvold å bygge et «imperium» rundt seg selv!


Hva og hvem er det som har gjort Jan Kaare Hanvold til en slik «stor» kristen leder med innflytelse over hele kristen Norge og utover landets grenser?

Det er ikke hans talegaver eller noe med ham, men det er hans måte å skape og koble kontakter som er «nøkkelen» her. Den dagen dette «raser» i sammen, er det over og ut for Jan Kaare Hanvold og Visjon Norge!

Skriften har advart imot å samarbeide med slike personer som Jan Kaare Hanvold, for du ble delaktig eller «medeier» i deres synd og brøde!

2 Joh. b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Dypest sett, Jan Kaare Hanvold har overhode ikke noen kjennetegn på at han er en troende. Tvert imot, her er det en som skjuler seg bak kristen navnet. For å fremme seg selv, berike seg selv og utnytter andre som er i en posisjon der de trenger hjelp og omsorg. Med andre ord, en ulv i fåreklær.

Advarslene om å samarbeide med Hanvold har vært mange, vi får se hva som nå skjer. Om det blir en bedring, eller som det blir at Hanvold får fremdeles holde på med å bedra, lure og loppe godtroende og snille troende mennesker!

Jeg har skrevet så mye om dette, så for å ikke gjenta meg selv. Så legger jeg dette her ut på nytt!

Nr. 603:
Hva Jarle Haugland daglig leder i Familie & Media ikke sa da han gratulerte Jan Hanvold med 10 års markering for Visjon Norge. En halv sannhet blir en løgn, ja en-mega løgn!

Tidligere Forstander i bl.a. Filadelfia Oslo David Østby sa at Visjon Norge og «Pastor» Jan Hanvold talte der andre tiet. Det kan sikker være sant på enkelte områder. Men ikke når det gjelder hva som er virkelig viktig, at Hanvold er gjengiftet som en kristen og har dermed satt seg selv utenforbi Kristus og det å ha en oppgave som lærer og forkynner for andre. Fra venstre: David Østby, Jan Hanvold og Emanuel MinosHer en meget interessant artikkel eller en liten bok om den falske profeten Jan Hanvold: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24068/master_lene_solvang.pdf?sequence=27

Jarle Haugland, daglig leder i Familie & Media gratulerer Visjon Norge og Hanvold med 10 års markering. Dette var i Dagen mandag 13. mai 2013.

Men han unnlater å nevne det meste, ikke minst hva som er kjerne ankerpunktene mot Visjon Norge.

Hanvold er skilt og gjengiftet som en troende, da lever han i hor etter hva skriften sier. Han er herlighets-teolog, og tror da på all den vranglæren der med såing og pengetigging som også er manipulering.

Hvorfor ikke ta opp de tingene der skoen trykker? Eller koster det for mye, da det er som regel alltid best å være unnfallende og feig!

Ønsker å ta opp ti punkter angående dette. Tar det punktvis da det blir mest oversiktlig og da er det lettere å følge en tråd i det hele.

1.) Jan Hanvold lever i hor etter hva den Herre Jesus Kristus og Apostelen Paulus lærte og underviste.

Jesus da han kom innskjerpet Moseloven ved å si at standarden var en mann og en kvinne, som Gud skapte oss til i begynnelsen. Gjengifte eller å gifte seg med en fraskilt er å drive hor. Da for Jesus-troende mennesker. At Hanvold har overtrådt Jesu bud vitner om et stort og fremtredende ego!

2.) Hanvold er Herlighets-teolog.

Dette burde ikke vært ukjent for noen. Her fra Wikipedia om Hanvold: Hanvold drev på 1980-tallet forretninger som førte til konkurser, konkurskarantene og fengselsstraff. Regnskapstallene fra Visjon Norge og Visjon Bibel Center viser at de har tatt inn omlag 175 millioner kroner gjennom innsamlinger i perioden 1999–2007, av dette over 48 millioner i regnskapsåret 2007. Hanvold har fått kritikk i media for å bruke aggressive metoder i pengeinnsamlingene. Granskninger av innsamlingene har vist at midler som er samlet inn gjennom Hanvold sine ulike prosjekter i liten grad har blitt brukt til de formål de er innsamlet for. I 2010 beskyldte Hanvold norske kristne for underslag mot Gud, og hevdet at de ved å gi mindre enn en tiendedel av inntekten sin i tiende til kristne organisasjoner underslår åtte milliarder kroner årlig. Hanvold ble i 2010 omtalt som den blant norske kristneledere med høyest nettoinntekt. Til tross for mye kritikk har Hanvold mange støttespillere som berømmer hans åpenhet rundt tidligere feiltrinn, og hans evne til å reise seg. (sitat slutt).

3.) Prinsippet om såing og høsting som Visjon bygger på er totalt ubibelsk og forkastelig.

Hanvold lærer at gir du penger, så gir Gud opptil tidobbelt tilbake. Dette kunne vært skrevet mye om, men det er så fullstendig ubibelsk at de som støter ham som oftest ikke tror på det selv, men de håper.

4.) Det er svermeri å snakke om 1 million sjeler frelst her.

Når Hanvold lever i hor og er herlighets- teolog, da blir det forfeilet å snakke om sjelers frelse. Først få orden på sitt eget liv. Hanvold er et Djevelens barn, hvordan kan han da vinne mennesker for Gud? Selvfølgelig ikke, det oser fra hele mannen et stort ego, og de som følger ham blir like.

5.) Thurman Scrivners er da noe av det beste som har vært på Visjon Norge.

Jarle Haugland angriper Thurman Scrivner. Dette blir så totalt feil, en avleder og sier her er det noe muffens, men hva? Snakk om være kalkstryker, han går over alt dette som med en harelabb!

6.) At Hanvold er vulgær og en rebell betyr ingenting opp imot å leve i synd.

En snakker om Hanvold manglende dannelse. Men Apostelen Peter og mange andre var også uhøvlet, men de levde ikke i synd. Om en har dannelse eller ikke, for Gud betyr det svært lite, han ser til hjerte. Når Hanvold lever imot Guds ord, det er her fokuset skal og må være.

7.) Hvorfor nevner enn aldri det som koster?

Kristenheten i Norge er som småbarn i Kristus. De tåler og vil ikke ha fast føde. De holder på med overflate kristendom, de er som det er beskrevet i Ezekiel 47 de som alltid vil ha kontroll over egen situasjon. Men på det åndelige planet fungere det ikke. Det er når Kristus har kontroll over oss, at vi har kontroll. Her snur de alt på hode og er blitt forført. Det er som Apostelen Peter sier det i sitt 2 brev.

3. 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

Skjønner enn ikke at en som er gjengift for tredje gang som troende ikke kan være en kristen leder og hyrde. Da er en som Apostelen Peter sier: «de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang». Ja, det blir deres undergang å tillatte å ha en gjengift leder, lærer og hyrde.

8.) Guds rikes lover, regler og bud gjelder alle troende, uten unntak.

9.) Jarle Haugland, daglig leder i Familie & Media gratulerer Visjon Norge og Hanvold med 10 års markering. Men Visjon Norge og Hanvold står foran Guds dom.

Jeg vet ikke alt, heldigvis for det. Men Visjon Norge driver med feilinformasjon, det er noe som er viktigere enn alt. Det er å ha «rent mel i sin egen pose». Hanvold har ikke det, derfor vet jeg at de står foran Guds dom.

10.) Visjon Norge er tillatt reist opp av Satan for å prøve de troende i Norge.

Allerede da Visjon Norge sendte prøve sendinger med gamle Hans Bratterud program før de begynte egne programmer viste jeg at dette var ikke fra Gud. Denne kanalen er tillatt av Gud med den hensikt for å se hvem av de troende som gir etter for Satan, kjødet og verden. Skriften er klar her.

2 Joh. b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

De som går med Hanvold, er med å støtter opp hans onde gjerning. Og vil også få erfare Guds dom. De blir medskyldige med Hanvold i hans synd og horeri.

Sluttkommentar:

Sal 32:9 Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

Jeg må dessverre si at jeg tror ikke noe særlig av det jeg har skrevet har noe særlig innvirkning på de som går med Visjon Norge. Det er kun en ting som kan stoppe disse menneskene, det er at Gud griper inn på en eller flere måter. De som går med Hanvold er som hest og mylder som ikke har forstand.

Har skrevet, talt og samtalt om Visjon Norge. Har advart og formant. Opplever at nå er tiden kommet at enhver må selv bestemme om en vil la seg selv advare eller gå inn med Hanvold i en verden av løgn, bedrag og forførelse. Dette er en form for kristendom som aldri vil holde da hele Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold har en virksomhet som er bygget på sant, og ikke på Ordets klippegrunn.

Lukas 6. 43 For det er ikke noget godt tre som bærer dårlig frukt, og heller ikke noget dårlig tre som bærer god frukt. 44 For hvert tre kjennes på sin frukt; en sanker jo ikke fiken av tornebusker, og en plukker ikke vindruer av tornekratt. 45 Et godt menneske bærer det gode frem av sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske bærer det onde frem av sitt onde forråd; for hvad hjertet flyter over av, det taler hans munn. 46 Men hvorfor kaller I mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? 47 Hver den som kommer til mig og hører mine ord og gjør efter dem - hvem han er lik, vil jeg vise eder. 48 Han er lik et menneske som skulde bygge et hus, og som gravde dypt ned og la grunnvollen på fjell; og da det blev flom, brøt strømmen imot det hus, og den var ikke i stand til å rokke det, fordi det var godt bygget. 49 Men den som hører og ikke gjør derefter, han er lik et menneske som bygget sitt hus på bare jorden uten grunnvoll; og strømmen brøt imot det, og det falt straks, og det blev et stort fall da det hus falt.

Å åpne opp for «Pastor» Jan Hanvold og Visjon Norge er det samme som å åpne opp for Satan!

1 Kor 6:15-18 Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Langt derifra! Eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham. Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.

Skriften sier: «vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, er ett legeme med henne?». Slik som Hanvold lever, er akkurat slik Satan ønsker. Den som holder seg til en slik person åpner fullstendig opp for ham. Satan kommer ikke i egen person, men de som lever imot Guds ord åpner opp for ham, ikke minst de som bekjenner Jesu navn. Dette er egentlig ikke alt for vanskelig, burde være? En ting er sikkert, Visjon Norge og Hanvold er Satans forlengede arm inn i Norsk kristenhet!

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...