torsdag 30. august 2018

Nr. 71: Den falske profeten Jan Hanvold hevder på Sommerkonferansen at Ulf Ekman er bedratt og lurt av Satan!

Nr. 71:
Den falske profeten Jan Hanvold hevder på Sommerkonferansen at Ulf Ekman er bedratt og lurt av Satan!

Hanvold er «fritatt» for å stå til ansvar for sitt eget liv, tjeneste og alt hva han gjør.
For så langt jeg vet, så er det ingen kristne bortsett fra oss i Smyrna Oslo som angriper han for å hevde noe annet enn hva Guds ord sier angående ekteskapet. Hanvold lever i hor etter hva Jesus, Paulus og mange av bibelens menn hevdet var rett for en troende å leve etter.
Bilde av Ulf Ekman og hans kone som møter Pave Frans 1 som Hanvold korrekt sier er forført av Satan, men den som er mest forført, han selv, overser han. For et stort, stort selvbedrag.
Jan Hanvold hevdet på sommerkonferansen nå her i august 2014 følgende om Ulf Ekman. Da i bakgrunn at Ekman er blitt katolikk. Ekman er forført av Satan, dette er klare ord. Klarer enn dette kan dere vel ikke få det? (fritt gjengitt).

Hva da med Hanvold selv som er herlighets teolog og er gjengiftet som en kristen?

Da hevder jeg følgende. Ekman er forført av Satan, men Hanvold desto mer som både har en okkult lære og et liv som er 100 % imot skriften. Da han lever i hor ved å være gjengiftet som en kristen. Og har selv også sagt at han var det som var skyld i sine to første skilsmisser. Her på Radio i Oslo har han selv sagt at han ikke var glad i Berit, hans første kone. Og han hadde ikke god sex med dem, kun med Inger. Denne mannen er pervers, gal og en falsk profet!

Jan Hanvold er en hykler

Hanvold påpeker andres feil og mangler, igjen og igjen! Men selv lever han på ingen som helst måte opp til bibelens budskap. Da er man faktisk en hykler!

Hanvold har en dobbelt moral.

Noe gjelder for andre, å følge Guds ord. Men på de punktene Hanvold selv sliter, og har vanskeligheter med. Der er det hvis helt rett å hoppe bukk over hva som koster og smerter i hans liv. Skriften sier at vi skal kjempe, og ta opp kampen imot våre kjødelige og mannlige lyster. Ikke som Hanvold, som gir etter og lar kjødet bli den dominerende faktoren i sitt liv.

Hanvold skriver om seg selv at han er en Apostel!

Fra Hanvolds Facebook profil:
Jan Hanvold er en apostel og en mann med en ukomplisert kristen tro.
Biografi
Hans brennende lidenskap og ønske er at folk må bli frelst og bli disipler, slik at de også vil tjene Herren og nå andre mennesker med evangeliet om Jesus Kristus.

Ja, Hanvold er en Apostel. Men en falsk apostel.

Jeg registrerer at noen av disse såkalte apostlene holder frem egne åpenbaringer og såkalte kunnskapsord, som de mener er dirkete fra Herren. Disse åpenbaringer sidestilles i praksis ofte mer eller mindre med Guds åpenbarte ord i Bibelen. Dette er svermeriets farlige grøft, og fører til at man står i fare for å legge noe til Skriften. Det er også fristende å spørre disse såkalte apostler hvem som har gitt dem myndighet til å bli innsatt som apostler? Hvilke bevis har de for at de er ekte og ikke falske apostler? Vi vet at djevelen har sin strategi nettopp i forbindelse med å innsette falske apostler. I 2Kor 11,13-15 leser vi: For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. Løgnen er alltid farligst når den er omgitt av 90 % sannhet. Slik infiltrerer Djevelen Guds menighet for å lure inn falske lærdommer. 2Pet 2,1 sier: Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Vi skal ikke se bort fra at mange av disse såkalte trosforkynnere, som til tider også gir seg ut for å være apostler, med sine tegn, under og egne åpenbaringer er en del av dette spill. Vi bør i denne sammenheng også merke oss Jesu ord i Matt 7,22-23: Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som levde i lovløshet!

I den første kristne tid var noen som uberettiget ga seg ut for å være apostler og opptre med apostolisk myndighet. Dette kan bety at de mente å ha mottatt egne åpenbaringer direkte fra Gud eller ha en spesiell autoritet overfor menigheten. Paulus hadde et kraftig oppgjør med disse (Se 2. Kor 11,13). I Åp 2,2 står det om Efesusmenigheten: Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Hanvold og Ekman, begge to tilhører den kategorien!

Med andre ord, det er fritt frem å leve i synd, bare en «tror på Jesus!»

Hanvolds lære, liv og virksomhet er ikke noe annet enn et stort, stort selvbedrag. Og de som går med, de er i det samme bedraget!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...