torsdag 30. august 2018

Nr. 75: La aldri Jan Hanvold eller andre urene mennesker be for deg og dine behov, det vil alltid gjøre vondt verre!

Nr. 75:
La aldri Jan Hanvold eller andre urene mennesker be for deg og dine behov, det vil alltid gjøre vondt verre!

Jeg er veldig nøye med hvem jeg lar be for meg og mine behov. Jeg vil kun at mennesker som lever rent og hellig skal be for meg. Slike som dette bør og skal alle troende ha, noe skriften lærer.

Jan Hanvold og Visjon Norge er som en enøyet banditt. De er åpen for «Jesus» med den ene halvdelen, mens den andre halvdelen er de åpen for Satan og hans demoner. Og ikke minst pengene til de menneskene de klare å favne og å lure inn til seg.
Bilde av Jan Hanvold som er og forblir en falsk profetEn blander kortene og vil ende i et åndelig mørke og tomrom.

Jeg vet hvor dette vil ende, derfor advarer jeg på forhånd. Det eneste som vil føre frem, er at de som en inviterer inn i sitt liv for å be for og med en, lever rent og hellig.

Jan Hanvold og de aller fleste på Visjon Norge er oppattgifte som kristne, de er under vanhellig og kjødelig innflytelse. Vil du at disse som tjener Satan og sitt eget kjød, som er innfiltrert og styrt av sitt kjød og demoniske og forførende åndsmakter skal be for deg? Dette vil ende i katastrofe for deg før eller siden!

La meg forklare hva forbønn er.

Hanvold og de på Visjon Norge lar seg bruke av urene åndsmakter gjennom at de lever et kjødelig liv i vanhellighet. Dette urene blir «overført» til andre bl.a. gjennom kontakt og forbønn, noe Bibelen advarer mot.

Jan Hanvold og hans medarbeider en som en medium å regne.

Visjon Norge og Jan Hanvold ser jeg som ikke kristne, men som spiritister. Og da må du forvente å komme i kontakt med dem, er akkurat de samme fruktene og opplevelsen det er å komme i kontakt med spiritister eller et medium. Det er bare å studere dette, og det er det samme en kan forvente vil skje med de eller dem som oppsøker Visjon Norge som et spiritist senter eller medium. Det er dypest sett sak samme uansett hvor mye en bekjenner Jesu navn når en ikke følger hans lære. Skriften sier at ingen kan si Jesus er Herre uten ved å også å følge hans lære. Derfor sier Jesu også, at den som elsker meg, han hilder mine bud eller mitt ord.

Hanvold og de på Visjon Norge er et medium for Satan og et tilholdssted for hærskarer av demoner. Det å ha slike personer til å be for seg er innbundet med fare. Aldri i livet om jeg ville at han skulle kommet i nærheten av meg, og langt mindre bedt for meg. De som henvender seg til Visjon Norge, skjønner ikke at de leker med ilden, kanskje ikke før det er for sent?

Hanvold og de på Visjon Norge er som trollmenn i Jesu navn, farlig og forført!

Det aller beste er å holde seg så langt unna han som mulig, og selvfølgelig, aldri la en slik be for seg!

1 Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Fly for ditt livs skyld er budskapet til de som lar seg bli involvert på Visjon Norge.

Hva skjer når slike de som lever i urenhet ber for deg.

De er selv kontrollert av Satan. Det som skjer er at sykdommen gjerne forlater deg et sted, slik at det ser ut som noe positivt skjer, så dykker den opp flere andre steder. Gjerne i de personene som de som du ber for og er i kontakt med. Slik som her får kona til Minos er drypp. Alt på grunn av at Minos åpner seg opp for de onde Åndene gjennom den demonbesatte Hanvold.

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Alle som kommer i kontakt med Visjon Norge og Hanvold. Vil erfare mer eller mindre å bli syv ganger verre enn det var med dem når de søker kontakt med en slik trollmann og åndemaner som Hanvold og Visjon Norge er. Det står om slike som ham flere plasser i Guds ord. Bl.a. her:

2 Tim 3:13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

Hva vil det si å kverve synet?

Her er en ordforklaring: Slike som kverver synet på folk De som får folk til å vike bort fra en god og kristen måte og tenke på.

King James står det: seducers. Det betyr å lure.

Hanvold prøver å fremstå som noe han ikke er. Virkeligheten om Hanvold er at han er en falsk profet og en trollmann som Barjesus eller Elymas.

Ap.gj. 13. 6 Efterat de nu hadde vandret gjennem hele øen like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet, en jøde ved navn Barjesus, 7 som var hos landshøvdingen Sergius Paulus, en forstandig mann. Denne kalte Barnabas og Saulus til sig og bad om å få høre Guds ord. 8 Men Elymas, trollmannen for således uttydes hans navn stod dem imot og søkte å vende landshøvdingen bort fra troen. 9 Da blev Saulus, som også kaltes Paulus, fylt av den Hellige Ånd, og han så skarpt på ham og sa: 10 Du som er full av all svik og all ondskap, du djevelens barn, all rettferdighets fiende! vil du ikke holde op med å forvende Herrens rette veier? 11 Og nu, se, Herrens hånd er over dig, og du skal bli blind og til en tid ikke se solen. Og straks falt det skodde og mørke over ham, og han gikk omkring og søkte efter nogen som kunde lede ham ved hånden.

For Apostelen Paulus møtte en del magikere, det må vi også forvente å møte i dag. Der dessverre de som lar Visjon Norge be for seg, de er forblindet og må bære omkostningene for det. Akkurat som de som følger disse får syv onder verre enn ham over og i seg. Dette vil en ende opp med.

Vi må ha et skille mellom oss selv og disse som er styrt av kjødet sitt og forførende åndsmakter lærer Guds ord.

2 Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige. 7.1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Gudsfrykt!

Visst er det vel og bra med forbønn for familievekkelse. Men her må en spørre seg, er dette et skalkeskjul for å føre mennesker nær seg for dernest å bedra dem og loppe dem for penger og alt annet. Dette er Jan Hanvold og Visjon Norge er dessverre et eksempel på. Derfor, hold deg unna Jan Hanvold og Visjon Norge. Og søk omgang med og forbønn fra mennesker som lever og lærer i samsvar med skriften, Guds ord. Vi i Smyrna Oslo er et veldig godt alternativ i så måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...