onsdag 21. november 2018

Nr. 141: Den sanne historien om Åge Samuelsen og Jan Hanvold sett fra Guds side er en vederstyggelighet og representerer overhode ikke Gud på noen som helst måte, det er den virkelige sannheten som ikke kommer frem!


Nr. 141:
Den sanne historien om Åge Samuelsen og Jan Hanvold sett fra Guds side er en vederstyggelighet og representerer overhode ikke Gud på noen som helst måte, det er den virkelige sannheten som ikke kommer frem!

Bilde av Jostein Janøy og Ole Bjørn Saltnes som dessverre reiser rundt og holder frem historien om broder Åge Samuelsen som dessverre døde som en langt, langt frafallen kristen med på et moralsk nivå som selvfølgelig ikke så ille som Jan Hanvold. Men allikevel ille nok da han ikke levde som Guds ord lærer.Jeg vil ikke være sarkastisk eller ufin, men Guds menighet og verden er to forskjellige størrelser. Verdens standard er på mange måter som Thorbjørn Egner Kardemommeloven som sier følgende:

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.»

Hva sier Guds ord? På mange helt motsatt, her er et sitat fra Jesus.

Lukas 12. 51 Tror I at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg eder, men strid. 52 For fra nu av skal fem være i strid i ett hus, tre mot to og to mot tre, 53 far mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.

Det er forunderlig at Guds folk ikke er mer opptatt med hva som behager Gud, ikke bare opptatt med hva som ikke støter det gamle menneske.

1 Tess. 2. 10 I er vidner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdedes iblandt eder, I troende, 11 likesom I vet hvorledes vi formante hver og en av eder, som en far sine barn, og la eder på hjerte 12 og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet. 13 Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

Jeg vet at jeg ikke er bedre, eller verre enn noen.
Men hva sier Guds ord, om meg og alle? Det er det som er viktig, alt annet er uvesentlig og har ingen betydning.

Hvordan ser Gud på Aage Samuelsen og Jan Hanvold?

Dette er egentlig meget enkelt, samtidig svært vanskelig da jeg ikke er Gud. Men vi har Guds ord, og der står det meget klart at slike personer som lever ikke etter skriften, de har ikke lov og skal ikke forkynne Guds ord!

For meg så fremstår Norges kristenheten av et slikt lavmål at de lever mer etter Thorbjørns Egner Kardemomme lov enn etter skriften – Guds ord. Da er det ikke å forvente mer enn at de godtar også gjengifte.

Sluttkommentar:

Fakta er her i Norge at storparten av de såkalte kristne vil heller forsvarer Åge Samuelsen og Jan Hanvold enn meg som påpeker at de ikke levde og lever rett da Samuelsen er død.

Men det eksemplet han etterlot seg er så trist, så trist. At Jan Hanvold har fortsatt i samme spor bare mye verre og blir forsvart gjør hele kristen Norge til Laodikea. Det er der Norsk kristenhet er i dag!

De første tyve årene av Samuelsen liv var til ære for Herren, resten egentlig en stor tragedie!
Hanvold har egentlig vært en stor tragedie lenge før han ble skilt både en og to ganger, mannen har sikkert aldri vært født på nytt?!
Det er ingen frukter av Jesus og Åndens nye liv i den mannen så langt jeg kan se, det er kun død, åndelig død og forvirring med ham, ikke noe annet.

At Norske kristne støter ham, og helle forsvarer han enn meg som advarer imot utglidningene som er tiden. Forteller at vi er kommet lang på natt, snart så langt at ingen kan arbeide lengre!

Vil benytte anledningen til dere kjære troende venner å be for meg, min familie og tjeneste. Stå med, og støtt oss også økenomisk kjære venner, det trenger vi i denne tiden som aldri før!

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?

Takk!

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!


lørdag 3. november 2018

Nr. 140: Den falske krigen imot Jan Hanvold avslører ikke at han lever i hor og synd!


Nr. 140:

Når jeg leser hva enkelte skriver imot Jan Hanvold på nettet.
Det være seg på hans facebook side, i forskjellige kristne aviser og generelt.
Så er det som 99 % av det som skrivet imot Jan Hanvold ting som Jan Hanvold vil skal bli skrevet.

Hvorfor, fordi det ikke avslører hans virkelige problem overfor Gud og hans ord. Det er at Jan Hanvold er skilt og gjengiftet tre ganger som igjen gjør at skriften sier at han lever i hor og er diskvalifisert til å være en kristen og forkynner!

Facebook siden til Jan Hanvold er bare et skuespill.

Der er det at Hanvold legger ut et innlegg hvor godt han har det som var en X ingenting. Nå ved «Guds nåde» og hjelp er mitt i «smørøyet» av Guds plan etc.

Så kommer det stort sett to grupperinger som mener at Hanvold er verdens mest fortreffelige mann. Nå er han «Guds store velsignelse» blitt gjennom TV kanalen.

Så kommer liksom «bermen» imot ham og forteller at han er et utskudd, og ingen forteller hva Guds ord sier om ham. Det at Hanvold aldri blir konfrontert med hva Guds ord sier om ham, det er her «problemet» ligger og som gjør at hans Facebook siden er kun et instrument for Djevelen.

Jeg skriver i overskriften følgende:
Den falske krigen imot Jan Hanvold avslører ikke at han lever i hor og synd!

Det er det samme i avisen Dagen og andre steder på nettet. Ingen noen gang som konfronterer med hvor virkelig «proppen» sitter fast. Hvor Djevelen er og operer i Jan Hanvolds liv. Det er at han er en horkarl og er gjengiftet som gjør ham diskvalifisert både til å være en kristen og forkynner!

Satan hater selvfølgelig meg og den Himmelske blogg som holder frem Guds ord imot Satans store tjener Jan Hanvold. Derfor denne veldige motstanden imot meg og den Himmelske blogg.

Her er en artikkel jeg skrev om dette for noen år siden.


Nr. 774:
Jan Hanvold forkynner at Gud tilgir alt uansett derfor er alt tillatt med hensyn til ekteskap, troskap og samliv!

Jan Hanvold er en mega Nikolaitt som er en avart av kristendommen som har fulgt den sanne kristendommen som en skygge fra Apostlenes dag inntil i dag. De tolket Guds nåde som en tillatelse til å være likeglade med syndige vaner som Hanvold. Deres lære forfektet at syndige tanker, mentalitet, handlinger og liv, (altså aktiv synd), ikke påvirket frelsen. Evangeliet, mente de, tilbød en teknisk, teologisk og ”åndelig” frelse, hvor Gud erklærte mennesker rettferdige, uten å gjøre noe i eller med dem. De hevdet videre at denne ”Guds handling” utenfor mennesket, ikke behøvde å vise seg i liv og vandel.

Bilde av Jan Hanvold.Dette skriver Jan Hanvold på nett i avisen Dagen:

Jesus sier at for hor skyld, kan du skille deg. Og det jo tydelig at denne mannen har drevet hor. Så du skulle ikke føle skyld for å gifte deg igjen. Ekteskapet er til for mennesket og ikke mennesket for ekteskapet. Slik som Jesus sa om sabbaten, som var til for mennesket skyld og ikke mennesket for sabbaten skyld. Hva med alle som har vært samboere? Det er jo likestilt med ekteskapet. Idag har vi et kaos av samlivs former, som bryter alle med det fullkomne parforholdet som Gud mente ekteskapet å være. Når en hører på en del loviske teologer, som tar skilsmisse og gjengifte som en evig synd. Min bibel sier at det er, bare en synd det ikke er tilgivelse for. Synd imot Den Hellige Ånd. Jesu Kristi blod renser ifra all synd, også skilsmisse. Folk har rotet og syndet før de ble frelst. Og hatt samboere og vært gift, så har alt gått over styr. De har blitt frelst og født på ny, å da er det gamle livet begravet med Jesus i dåpen. Da er en fri til å gifte seg på ny. Paulus skriver i 1 Kor6: 9 at vi ikke skal fare vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn osv, skal ikke arve Guds rike. Men så står det i vers 11: Slik var det engang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort. I den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd." Så når en har bekjent skilsmisse som synd, å har omvendt seg, da har en blitt tilgitt og er ren. Da kan en inngå et nytt ekteskap. Ganske enkelt fordi Gud ser på deg som om du aldri hadde vært gift. Hvis vi tror på familien og ekteskapet, så må vi hjelpe folk til å begynne på nytt. Og hjelpe folk, å særlig kristne som føler skam og skyld i en skilsmisse. Verden gjør dette veldig overfladisk, å sier : Vi bare vokste ifra hverandre. Jeg tror at Jesus er opptatt at et ekteskap skal fungere og at kjernefamilien skal bestå. Så derfor bør vi hjelpe folk til en ny sjanse. Og hvis ikke folk forstår det, da er det ikke håp. Da får de rote med sin loviske teologi og fariserisme. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør det levende. Kristne som har gått igjennom en skilsmisse, har lidd nok. Om de ikke skal fordømmes resten av livet, fordi de gifter seg igjen. Er det noe rart i at folk ikke føler seg hjemme i slike menigheter, som har fordømmelsens tjeneste istedet for forlikelsens tjeneste. (sitat slutt).

Når vi i dag benytter uttrykker ”èn gang frelst alltid frelst,” menes nøyaktig det samme som Nikolaittene forkynte. Nåtidens teologer skriver ofte om en ”forinsic” frelse, som betyr at det frelsende forholdet er ordnet utenfor oss og i Guds åndelige system eller sfære, og ikke behøver å uttrykke seg i den frelstes liv. Som eksempel kan nevnes ideen at en teknisk utført dåp av et spedbarn formidler frelse når de rette kodeordene og ritualene blir fulgt, uten at barnet vet noe om det som skjer. Da gjør Gud noe som ikke påvirker ”den frelste,” i og med at individet blir et ubevisst, upåvirket og passivt produkt i frelsesprosessen. Dette vil være en oppfatning som var i full harmoni med det Nikolaittene sto for og som Jesus sier han hater og Bibelen derfor advarer mot.

Hva forkynner Hanvold egentlig? Han sto frem her på radio her i Oslo at han selv var skyld i to ekteskapsbrudd, men nå er det fritt frem uansett.

1.) Det er en synd som det ikke finnes tilgivelse for lærer Hanvold, det er synd imot Den hellige ånd. Men hva er det å synde imot Den hellige ånd? Det er å ikke ville omvende seg kort fortalt. Det er klart at hvis en ikke vil omvende seg så synder en, eller? Hanvold synder imot Den hellige ånd ved å leve som uomvendt og i hor.

Fra mine bibelkommentarer Markus 3. 28 Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de enn spotter. Hvor stor er Guds nåde? Uendelig stor, omfangsrik og omfattende. Jesus døde for alle synder til alle tider. Rom.5. 8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

29 Men den som spotter Den hellige ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd.» Her er et av de mest mistolkede og feiltolkede skriftsteder i hele Guds ord. Det var mange som hevdet, spesielt blant lederskapet i Israel hevdet at Jesus var besatt. De fornektet med andre ord Jesus. Med slik innstilling er de skyldig i en evig synd. Så lenge en går med en slik innstilling og formening er en evig fortapt. Det er noe selv ikke Guds Ånd kan overprøve og gjøre noe med. Å spotte den Hellige Ånd er å ikke ville og ønske omvende seg, og hvis en holder fast ved å ikke omvende seg. Da er en skyld i evig synd. Tenk bare på Judas og Peter, begge sviktet Jesus og Peter alle verst med å banne og sverge på at han ikke kjente Jesus. Hadde Judas omvendt seg før han la løkka rundt halsen hadde han fått tilgivelse. Og hadde ikke Peter omvendt seg hadde han gått evig fortapt. Vi kan få tilgivelse for absolutt alt form for synd uansett hvor heslig og alvorlig den er hvis en omvender seg og ber om nåde og tilgivelse. Det må en omvendelse og erkjennelse til, da er alt mulig for Gud lærer Guds ord oss.

30 Dette sa han fordi de hadde sagt: «Han er besatt av en uren ånd.» Men som her de går med den innstillingen om Jesus; Han er besatt av en uren ånd. Men når de omvender seg, uansett fra hvilken synd er det tilgivelse og nåde å få. Selv mange som en gang sto Jesus imot og sa slike ting om han at han var fra Satan, full av hat og løgn ble frelst og fikk nåde hos Gud. Ap.gj.6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Men tilgivelse er knyttet til omvendelse. En gjengift troende vil ikke få tilgivelse før han går ut av det forholdet og en homoseksuell vil ikke få tilgivelse før han omvender seg. Men når en omvender seg og ber om nåde, er det nåde å få for alle synder. Men det må skje i dette livet eller er det for sent. (sitat slutt).

Det å tro at den eneste synd som Gud ikke tilgir er synd imot Den hellige ånd er så totalt feil det går an å blir. Den eneste synd Gud ikke tilgir er hvis vi ikke omvender oss fra våre synder etter vi har bekjent dem. Derfor sa Jesus gang etter gang etter de hadde opplevd hans helbredende kraft: «Gå bort å synd ikke mere!».

Joh 8:11 Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

2.) Jan Hanvold sier videre: «Idag har vi et kaos av samlivs former, som bryter alle med det fullkomne parforholdet som Gud mente ekteskapet å være».

Her sprer han kaos for selv å gå fri. Guds ord var klart for 2000 år siden, og like klart i dag uavhengig av alt det vi mennesker finner på. Dette som Hanvold her gjør er en form for hersketeknikk ved å slenge ut en påstand som ingen kan motsi men som ikke har noe med virkeligheten å gjøre da vi som kristne har kun en rettesnor. Det er Guds ord om verdens mennesker skiller og gifter seg som på Noahs dager. Men tragedien er at dette er nå like utbredt i menigheten blitt som det er blant hedningene ute i verden.

3.) Hanvold sier også dette: «Så når en har bekjent skilsmisse som synd, å har omvendt seg, da har en blitt tilgitt og er ren. Da kan en inngå et nytt ekteskap. Ganske enkelt fordi Gud ser på deg som om du aldri hadde vært gift».

Hanvold holder seg til nikolaittenes lære, det kommer mer og mer frem. Det er fritt frem å synde, Gud tilgir uansett, spesielt meg som ser mer en de andre. Det er en slik opphøyelse av seg selv og sitt eget kjød. Han burde ha kastet seg på kne og bedt Gud om nåde, men turer frem akkurat som det passer ham, med nye ekteskap. Det er både ansvarsfraskrivelse og stikk i strid med hva Jesus og Paulus lærte og underviste. Hanvold er uten tvil en ul i fåreklær som Jesus sa da han driver med lovløshet. Han er ikke bundet av Guds ord som alle sanne troende er, men av sitt eget kjød og sine egne synsinger.

4.) Pastor Hanvold skriver dette til slutt: «Er det noe rart i at folk ikke føler seg hjemme i slike menigheter, som har fordømmelsens tjeneste istedet for forlikelsens tjeneste».

Ja, det er helt riktig det Hanvold skriver. Det er en fordømmelsens tjeneste overfor verden, kjødet og alt som tilhører mørke, og at de som lever og vandrer i mørke ikke føler seg hjemme der Guds ord blir holdt frem er ikke noe nytt.

Joh. e. 3. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

Sluttkommentar angående Hanvolds famøse og total ubibelske utlegging om skilsmisse og gjengifte.

Hanvold skrek ut på eteren her i Oslo for en tid tilbake følgende: «Til helvete med alle dem som ikke godtar at jeg er gjengift». Siden Hanvold selv er i denne situasjonen (har vært skilt to ganger og gift for tredje gang) er det vel ingen som undres over at han tolker Bibelen til sitt eget beste. Det som undrer meg er at han slår så veldig hardt ned på samboerskap og ekteskap mellom to av samme kjønn. Han lever i like stor grad av synd som nevnte.

Det er en slik person som Emanuel Minos, David Østby, Norvald Yri og alle andre støtter når de stiller opp for ham og på Visjon Norge. Hvor langt på natt er vi kommet? Det står om Hanvold og hans forkynnelse i Guds ord flere plasser. Bl.a. her:

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Vi må bare ta det innover oss at vi lever ikke lengre i den mørke middelaldrer, men det protestantiske mørke endetiden der en gjør som Apostelen Paulus underviser: «da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten». Hva vender de seg til sier Guds ord? Eventyr! Hanvold og likesinnede lever der og de som påpeker noe for dem selv om skriften sier at Guds Ånd taler også til formaning, så er de under fordømmelsens tjeneste.

Dette er så frekt, freidig og ubibelsk det kan bli. Hanvold er og forblir en nikolaitt. Tar med til slutt noen utdrag av hvem og hva som er nikolaittenes lære.

I Åpb.2,14.15 leser vi at ”jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære.”

Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære om kristent fellesskap. Dette begynte å gjøre seg gjeldende i Pergamum.

Det var ikke bare eiendommer de skulle ha felles, men alt skulle de ha felles. De gikk så langt at de lærte at man kunne ha felles hustruer. Dette førte til hor, til synd mot det sjette bud. ”Tal derfor med dem og si til dem: Så sier Herren Herren: Hver den av Israels hus som gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte og setter det som er ham en fristelse til synd, for sine øyne, og så kommer til profeten, ham vil jeg, Herren, selv svare for hans mange motbydelige avguders skyld.” (Esek.14,4).

Her tales det om det som er ”fristelse til synd, for sine øyne” Vi skal merke oss at det som vi ser på har en veldig makt over oss, det er farlig når dette inntar vårt hjerte, så en begynner å leve som de andre både i tanker og handlinger.

Dette svarer Guds Ord på. Jesus sier: ”Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete.” Også filmer med sex, banning og råttenskap kaller EO for ”ganske greie filmer.” Jeg er ikke i tvil om at de fleste som er blitt avhengig av denne underholdningen er enige med ham. Behovet er tilsynelatende enormt for slike produksjoner. Dette ser jeg imidlertid som en farlig brobygging over til noe som Bibelen fordømmer på det sterkeste. Noe som dessverre er blitt svært vanlig innen vår kirke, nemlig nikolaittenes gjerninger. Man ville kombinere kristendom med avgudsdyrkelse og synd mot det sjette bud. Jesus hater dette! Les Åp. 2:6. Derfor bør slett ikke kristne ledere tale slik!” (Oddvar Dahl).

Medskyldig

”Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.” (2. Joh. v.9-11).

Kan en gjøre seg medskyldig i andres synder og dermed også i straffen? Ja, når en synes godt om andres synder, sier seg enig i dem, og ikke hindrer eller straffer dem, hvis en kan. ”Vær ikke snar til å legge hendene på noen! Gjør deg ikke medskyldig i andres synder! Hold deg selv ren!” (1. Tim.5,22). Jfr. 3. Mos.19,17 – Åpb.18,4.

”Flertallet i menigheten i Pergamum sluttet seg ikke til nikolaittenes lære, men de tålte dem som holdt seg til denne lære. Denne toleranse var syndig. Derfor formanes menigheten til å omvende seg. Ellers kommer jeg snart over deg og vil stride mot dem med min munns sverd.”

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-287-ikke-alle-som-sier-herre-og-far.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-506-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

torsdag 1. november 2018

Nr. 139: Vil Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som står den levende Gud imot, og som driver med forførelse bli slått til bakken, fortært av ormer og drept som i gamle testamentet og den gamle pakt?


Nr. 139:
Vil Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som står den levende Gud imot, og som driver med forførelse bli slått til bakken, fortært av ormer og drept som i gamle testamentet og den gamle pakt?

I GT hadde Jan Hanvold og Jan Aage Torp blitt steinet, men ikke i NT.
Men straffen er den samme, skriften er klar her om vi lever i den gamle pakt eller den nye pakt.
Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Her ser vi steing, men faktisk Guds syn på Jan Hanvold og Jan Aage Torp er at de fortjener døden da de lever i synd.2 Kor. 3. 4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus, 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.  7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, 8 hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!  9 For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet; 10 for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet. 11 For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet. 12 Eftersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet, 13 og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant. 14 Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. 15 Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; 16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort. 17 Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Det er av vesentlig betydning at vi forstår og aner at det er en stor, stor forskjell på den gamle og den nye pakt. At den Gud som er i GT er den samme Gud som er i NT, men betingelsene er annerledes.

Slik jeg ser det, så vil alle stilles til ansvar for sine ord, handlinger, innstillinger og det skjulte i oss sier skriften.

I GT så kan en si at det var øye for øye, tann for tann. Men i NT så er det ikke det, der lar Gud endog sin sol gå opp over både gode og onde. Vi ser i NT at det åpenbares en Gud som er mer «raus». Samtidig, Gud ser ikke gjennom fingrene med synd hverken i GT eller NT. Men en kan si at i NT lar Gud menneskene holde på, før han tar oppgjørets time. I GT så kunne Gud ved enkelte anledninger ta et oppgjør der og da, ikke minst for å statuere eksempler!

Men det er ganger selv i den nye pakt og i dag at Gud holder dom, selv om det er mer et unntak enn en regel.

Vil så Gud holde «dom» over de menneskene som til de grader lever i synd som Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre, selv i den nye pakt?

Jeg kan ikke si et ja eller nei til dette, eneste jeg vil si at for disse to og andre så skal de være meget glade for at de lever i den nye pakt. Hvis de i GT hadde forbryte seg på Guds ord som disse to gjør. Så hadde de ligget veldig dårlig an, og de hadde blitt steinet eller Gud hadde fortært de med ild eller på annen måte!

Nå skal vi trå varsomt her. Jeg gir ingen garanti for at ikke disse to og andre som lever i synd og lever i opposisjon til Gud og hans ord at det vil gå dem godt. Det vi det så absolutt ikke. Før eller siden vil vi alle mennesker møte Gud, og stilles til ansvar.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen,

Det er en kjensgjerning som ethvert menneske må innrømme, døden innhenter vedkommende før eller siden. Men deretter er det en dom hvis en ikke tar imot Jesus og blir frelst og født på nytt!
(sitat slutt).

Eksempler på hva som kan skje med Torp, Hanvold og andre som lever i synd og vil ikke omvende seg.

Pr. i dag har jeg ingen konkret åpenbaring hva som vil skje med Jan Hanvold og Jan Aage Torp. Eneste jeg kan si, er at før eller senere vil synden innhente dem. Der er skriften klar, meget klar.

4 Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder.

Nå vil jeg hverken frita eller profetere dom over Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som lever et hyklersk og forførisk liv som troende.

Jeg vet kun en ting, at hvis de ikke omvender seg så vil de ikke arve Guds rike, til slutt. Ingen som er skilt og gjengiftet som en troende, eller på andre måter lever i strid med Guds ord og Guds vilje kan påregne og tro at de vil oppleve sluttfrelsen.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Den virkelige sannheten er at det på mange måter «lønner» seg i første omgang i denne verden og i den nye pakt å leve etter sitt kjød i den forstand at Gud ikke straffer så ubønnhørlig som han gjorde i den gamle pakt.
Du får lov å holde på – alt for lenge vil enkelte mene – før en skal og må stå til ansvar for sine gjerninger.
Gud opptrer på mange måter annerledes i den nye pakt, men konsekvensene er alltid de samme, «syndes lønn er døden!»

Sluttkommentar:

Som sagt, pr. i dag så har ikke jeg noen spesiell åpenbaring om disse to kjeltringene som opptrer under falskt flagg.
Eneste jeg vil og kan gjøre, er å advare imot dem og det liv og den lære de har.


Det liv og den lære de står for, vil før eller siden ta de inn i døden, skriften ord er klart, «syndens lønn er døden.» Det gjelder om vi lever i den gamle eller den nye pakt, her er resultatet alltid det samme.

Men på mange måter kan en si at i den nye pakt har Satan og demonene et større spillerom da Gud lar sin sol gå opp over også disse falske kristne som evnet og fått til å lure og bedra mange naive og godtroende kristne mennesker.
Disse utnytter det spillerom de har, og det til fulle. Skriften sier at for enkelte så blir de ikke straffet med en gang. Men dommen kommer, også over disse to, og alle andre som ikke underordner seg Gud og hans ord.

Samt at en kan si at straffen blir alltid den samme, «syndens lodd er døden!»

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...