onsdag 21. november 2018

Nr. 141: Den sanne historien om Åge Samuelsen og Jan Hanvold sett fra Guds side er en vederstyggelighet og representerer overhode ikke Gud på noen som helst måte, det er den virkelige sannheten som ikke kommer frem!


Nr. 141:
Den sanne historien om Åge Samuelsen og Jan Hanvold sett fra Guds side er en vederstyggelighet og representerer overhode ikke Gud på noen som helst måte, det er den virkelige sannheten som ikke kommer frem!

Bilde av Jostein Janøy og Ole Bjørn Saltnes som dessverre reiser rundt og holder frem historien om broder Åge Samuelsen som dessverre døde som en langt, langt frafallen kristen med på et moralsk nivå som selvfølgelig ikke så ille som Jan Hanvold. Men allikevel ille nok da han ikke levde som Guds ord lærer.Jeg vil ikke være sarkastisk eller ufin, men Guds menighet og verden er to forskjellige størrelser. Verdens standard er på mange måter som Thorbjørn Egner Kardemommeloven som sier følgende:

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.»

Hva sier Guds ord? På mange helt motsatt, her er et sitat fra Jesus.

Lukas 12. 51 Tror I at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg eder, men strid. 52 For fra nu av skal fem være i strid i ett hus, tre mot to og to mot tre, 53 far mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.

Det er forunderlig at Guds folk ikke er mer opptatt med hva som behager Gud, ikke bare opptatt med hva som ikke støter det gamle menneske.

1 Tess. 2. 10 I er vidner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdedes iblandt eder, I troende, 11 likesom I vet hvorledes vi formante hver og en av eder, som en far sine barn, og la eder på hjerte 12 og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet. 13 Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

Jeg vet at jeg ikke er bedre, eller verre enn noen.
Men hva sier Guds ord, om meg og alle? Det er det som er viktig, alt annet er uvesentlig og har ingen betydning.

Hvordan ser Gud på Aage Samuelsen og Jan Hanvold?

Dette er egentlig meget enkelt, samtidig svært vanskelig da jeg ikke er Gud. Men vi har Guds ord, og der står det meget klart at slike personer som lever ikke etter skriften, de har ikke lov og skal ikke forkynne Guds ord!

For meg så fremstår Norges kristenheten av et slikt lavmål at de lever mer etter Thorbjørns Egner Kardemomme lov enn etter skriften – Guds ord. Da er det ikke å forvente mer enn at de godtar også gjengifte.

Sluttkommentar:

Fakta er her i Norge at storparten av de såkalte kristne vil heller forsvarer Åge Samuelsen og Jan Hanvold enn meg som påpeker at de ikke levde og lever rett da Samuelsen er død.

Men det eksemplet han etterlot seg er så trist, så trist. At Jan Hanvold har fortsatt i samme spor bare mye verre og blir forsvart gjør hele kristen Norge til Laodikea. Det er der Norsk kristenhet er i dag!

De første tyve årene av Samuelsen liv var til ære for Herren, resten egentlig en stor tragedie!
Hanvold har egentlig vært en stor tragedie lenge før han ble skilt både en og to ganger, mannen har sikkert aldri vært født på nytt?!
Det er ingen frukter av Jesus og Åndens nye liv i den mannen så langt jeg kan se, det er kun død, åndelig død og forvirring med ham, ikke noe annet.

At Norske kristne støter ham, og helle forsvarer han enn meg som advarer imot utglidningene som er tiden. Forteller at vi er kommet lang på natt, snart så langt at ingen kan arbeide lengre!

Vil benytte anledningen til dere kjære troende venner å be for meg, min familie og tjeneste. Stå med, og støtt oss også økenomisk kjære venner, det trenger vi i denne tiden som aldri før!

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?

Takk!

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...