onsdag 26. desember 2018

Nr. 143: Vil Gud «straffe» Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som går direkte imot Guds ord som i den gamle pakt og som Gud har gjort i fordums dager? Hva sier skriften!


Nr. 143:
Vil Gud «straffe» Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som går direkte imot Guds ord som i den gamle pakt og som Gud har gjort i fordums dager? Hva sier skriften!

Bilde av min Fru Berit Nyland Christensen, ved siden av ekteparet Frances og Jimmy Swaggart.
Som ung Evangelist Jimmy Swaggart mener jeg at han satt i sitt eget radiostudio i 1975-76 og Gud talte til han at Kathryn Kuhlman ville dø snart da hun hadde gått over flere «streker» i den åndelige verden.

Bl.a. gått ned til Paven ved flere anledninger, kort tid døde hun så alt for tidlig, kun 67 år av problemer med hjerte.Hebr. 12. 25 Se til at I ikke avviser ham som taler! For slapp ikke hine fri, de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi slippe om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen! 26 Hans røst rystet dengang jorden; men nå har han lovt og sagt: Ennu en gang vil jeg ryste ikke bare jorden, men også himmelen. 27 Men det ord: Ennu en gang, gir til kjenne en omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting som ikke rystes, skal bli ved. 28 Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt! 29 For vår Gud er en fortærende ild.

2 Kor. 3. 4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus, 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.  7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, 8 hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!  9 For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet; 10 for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet. 11 For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet.

Gud er den samme, men pakten vi lever i som mennesker – som troende – er helt forskjellige!

Gud ser ikke gjennom fingrene med synd, det har han aldri gjort og kommer aldri til å gjøre. Derfor blir det å sammenligne den gamle og den nye pakt ikke feil. Men å tro at Gud straffer og nærmest slår ned på synden som han gjorde i den gamle pakt. Det blir fort en feil teologi og lære ut av.
Faktumet er at mange av de mennesker som lever under dom med sitt liv, de er de som ønsker og påkaller dom over andre. Derfor skal en som troende be at Jesu Guds Sønn blod dekker enn med nåde, godhet og beskyttelse hver dag! Eller så kan det faktisk gå oss fort ille!

Det nye testamentes lære er at fremfor alt skal vi som mennesker gjør opp og møte Gud en dag, da vil vi bli stil til ansvar for våre liv. Inntil da får vi i en veldig stor utstrekning holde på, og velge vår vei. Om vi vil gå Guds vei eller våre egne veier.

Hebr. 9. 27 Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,

Vi skal alle en dag stå innforbi Gud, og da vil regnskapet time kome. Inntil da får vi mennesker i en veldig stor utstrekning velge hvordan vi vil leve, men ikke alltid.

Rom. 14. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. 11 For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøie sig, og hver tunge skal prise Gud. 12 Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv.

Jo, det er også ganger i det nye testamentet og den nye pakt at Gud griper inn, advarer, refser og holder en «dom» som viser at her går grensa!

Det er utallige eksempler på dette, at Gud åpenbarer hemmeligheter også i den nye pakt for sine tjenere. Men det er mer unntaket enn regelen.

Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

La meg nevne noen eksempler på hvordan Herrens profeter har fått åpenbart andres død og dom. Som vi leser om først og fremst i GT, men det har forekommet i NT og det skjer også i den nye pakt.

Evangelist Jimmy Swaggart mener jeg satt i sitt eget radiostudio i 1975-76 og Gud talte til han at Kathryn Kuhlman ville dø snart da hun hadde gått over flere «streker» i den åndelige verden.
Bl.a. gått ned til Paven ved flere anledninger, kort tid døde hun så alt for tidlig kun mener jeg 67 år av problemer med hjerte.


Rundt 1990 sa jeg til kona mi at det var en «broder» og falsk forkynner som hadde ødelagt så mye i Guds rike, at jeg er overbevist om at Gud vil fjerne ham med døden (eneste gang jeg har sagt noe slikt om noen og det skjedde). Noen dager etterpå leste jeg hans dødsannonse og han døde i kreft. Jo, det skjer en gang imellom at Gud holder dom.

Sluttkommentar.

Vi leser om Asaf i Salem 73. Han hadde et stort problem, det var at de som ikke gikk Herrens vei ble «velsignet». Men de som levde for Gud, gikk det smått med. Slik opplevde Asaf det var urettferdig, og helt imot han teologi, inntil Gud lot ham få se «oppgjørets» time.

Salem 73. 16 Og jeg tenkte efter for å forstå dette; det var en plage i mine øine 17 - inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt. 18 Ja, på glatte steder setter du dem; du lot dem falle, så de gikk til grunne. 19 Hvor de blev ødelagt i et øieblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse. 20 Likesom en akter for intet en drøm når en har våknet op, således akter du, Herre, deres skyggebillede for intet når du våkner op.

Da Asaf gikk inn og så deres endelikt, så var forskjellen himmelvid. Før det, så det ut som de som vek fra Herrens vei klarte seg meget godt.

Gud tillater veldig ofte at mennesker bygger et «luftslott» rundt seg, men dette holder ikke. Det er kun en ting som holder, om vi har bygget vårt liv, tjeneste og alt på Guds ord. Alt annet er høi, haml og strå.

Det er mange eksempler på i det nye testamente at også holder en dom eller avslører mennesker. Men i det gamle testamentet var det langt, langt sterkere og da gjerne også at de som gikk imot Gud og hans tjenere fikk en dødelig utgang. Mens i den nye pakt, ble de avslørt og fikk mulighet til å omvende seg. Dette viser igjen at det er en meget stor forskjell på den gamle og den nye pakt.
Men allikevel, lønnen for synden er alltid den samme både i den gamle og den nye pakt, det er døden! En evig og total adskillelse fra Gud der en bli ende sitt endelikt i Ildsjøen i sammen med Satan, Antikrist, den falske profet, de falne englene og demonene.

Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Den virkelige sannheten er at Gud lar også slike falske forkynnere og lærere holde på slik at Guds folk blir prøvet om de vil gå Guds vei eller mørkets vei.
Når f.eks. narreapostel og hat-Pastor Jan Aage Torp reiser rundt med sin tidligere barnepike som han nå ha giftet seg med. Og en ikke reagerer på dette, så er en åndelig fullstendig blind og forført.
Når Jan Hanvold med all sin herlighets-teologi og mange ekteskap driver en TV kanal og menighet, og en ikke reagerer på dette. Da er en ikke bare åndelig sett nærsynt og har kommet til et kritisk punkt. Men en har vel gått over det, da er en faktisk på et åndelig nivå som menigheten i Laodikea.

Joh. Åp. 3. 17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken,

Her trodde, mente og bekjente man at det åndelige nivået var intakt. At man var rik, hadde overflod og manglet ikke noe.
Sannheten var stikk motsatt, noe som jeg dessverre menigheten i dag er også blitt!

lørdag 15. desember 2018

Nr. 142: Målet «helliger» det midlet? Eller er det en løgn og et bedrag i fra Satan som er en bedrager? Jan Hanvold har nå hjelpesendinger til Moldova, men det frelser vel ikke en som lever i synd etter Guds ord?

Nr. 142:
Målet «helliger» det midlet? Eller er det en løgn og et bedrag i fra Satan som er en bedrager? Jan Hanvold har nå hjelpesendinger til Moldova, men det frelser vel ikke en som lever i synd etter Guds ord?

Bilde av den falske profet Jan Hanvold.
Jeg liker å være presis, eller å vite hva det vil si å være presis. Det i ord og tale. Gud er veldig presis i alt det han gjør og har skapt. Hadde det vært en eller annen prest, Pastor eller gjennomsnitt kristen som hadde styrt universet hadde det vært ute av funksjon for lenge siden. Av den enkle grunn at det som gjennomsnitt kristne gjør er kun omtrentlig. Gud er ikke slik, han er nøye med alt. Og han vil at vi også skal være det.

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.

Hva sier Gud om Jan Hanvold? Det samme som mennesker sier om ham? Nei, Gud sier det samme om ham som det hans ord sier om ham. Dette gjelder ikke bare Jan Hanvold, men alle mennesker. Her er vi alle like.

Hvis en gjør tusen gode ting, vil det ta bort synden i våre liv?
Nei, og atter et nei, kun sann omvendelse og anger vil fjerne synden i våre liv, ikke gode gjerninger oppå de gamle!

Vi leser i Guds ord om Jan Hanvold som også sier han SELV ER SKYLDIG I IKKE MINDRE ENN TO SKILSMISSER. HAN TAR PÅ SEG HELE SKYLDEN SELV OGSÅ, IKKE BARE DET AT HAN ER SKILT OG GJENFIFTET.

1. Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.
Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

1. Tim. 5. 7 Også dette skal du innskjerpe, så ingen skal komme med anklager mot dem. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Jeg har ingen agenda imot Jan Hanvold, men skal ikke vi følge Guds ord? Da er han diskvalifisert til å være en Ordets forkynner!

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

Jeg har utelukkende kun påpekt at det er forkynnere, sangere og andre med et tillitverd eller en offentlig tjeneste som berører andre mennesker som skal leve som Guds ord lærer med å ikke være gjengiftet som en troende. At andre kaller dette for sjikane, hat og sette andre i en offentlig gapestokk er kun for å avlede denne viktige sannheten at den får og skal komme frem!

Sluttkommentar:

Jeg har ingen agenda imot noen, ikke Jan Hanvold heller. Men det er ikke rett og bibelsk at en mann som lever motsatt enn Guds ord og som er diskvalifisert gjennom sine mange ekteskap til å være en Ordets forkynner får lov å holde på uhindret!


onsdag 21. november 2018

Nr. 141: Den sanne historien om Åge Samuelsen og Jan Hanvold sett fra Guds side er en vederstyggelighet og representerer overhode ikke Gud på noen som helst måte, det er den virkelige sannheten som ikke kommer frem!


Nr. 141:
Den sanne historien om Åge Samuelsen og Jan Hanvold sett fra Guds side er en vederstyggelighet og representerer overhode ikke Gud på noen som helst måte, det er den virkelige sannheten som ikke kommer frem!

Bilde av Jostein Janøy og Ole Bjørn Saltnes som dessverre reiser rundt og holder frem historien om broder Åge Samuelsen som dessverre døde som en langt, langt frafallen kristen med på et moralsk nivå som selvfølgelig ikke så ille som Jan Hanvold. Men allikevel ille nok da han ikke levde som Guds ord lærer.Jeg vil ikke være sarkastisk eller ufin, men Guds menighet og verden er to forskjellige størrelser. Verdens standard er på mange måter som Thorbjørn Egner Kardemommeloven som sier følgende:

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.»

Hva sier Guds ord? På mange helt motsatt, her er et sitat fra Jesus.

Lukas 12. 51 Tror I at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg eder, men strid. 52 For fra nu av skal fem være i strid i ett hus, tre mot to og to mot tre, 53 far mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.

Det er forunderlig at Guds folk ikke er mer opptatt med hva som behager Gud, ikke bare opptatt med hva som ikke støter det gamle menneske.

1 Tess. 2. 10 I er vidner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdedes iblandt eder, I troende, 11 likesom I vet hvorledes vi formante hver og en av eder, som en far sine barn, og la eder på hjerte 12 og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet. 13 Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

Jeg vet at jeg ikke er bedre, eller verre enn noen.
Men hva sier Guds ord, om meg og alle? Det er det som er viktig, alt annet er uvesentlig og har ingen betydning.

Hvordan ser Gud på Aage Samuelsen og Jan Hanvold?

Dette er egentlig meget enkelt, samtidig svært vanskelig da jeg ikke er Gud. Men vi har Guds ord, og der står det meget klart at slike personer som lever ikke etter skriften, de har ikke lov og skal ikke forkynne Guds ord!

For meg så fremstår Norges kristenheten av et slikt lavmål at de lever mer etter Thorbjørns Egner Kardemomme lov enn etter skriften – Guds ord. Da er det ikke å forvente mer enn at de godtar også gjengifte.

Sluttkommentar:

Fakta er her i Norge at storparten av de såkalte kristne vil heller forsvarer Åge Samuelsen og Jan Hanvold enn meg som påpeker at de ikke levde og lever rett da Samuelsen er død.

Men det eksemplet han etterlot seg er så trist, så trist. At Jan Hanvold har fortsatt i samme spor bare mye verre og blir forsvart gjør hele kristen Norge til Laodikea. Det er der Norsk kristenhet er i dag!

De første tyve årene av Samuelsen liv var til ære for Herren, resten egentlig en stor tragedie!
Hanvold har egentlig vært en stor tragedie lenge før han ble skilt både en og to ganger, mannen har sikkert aldri vært født på nytt?!
Det er ingen frukter av Jesus og Åndens nye liv i den mannen så langt jeg kan se, det er kun død, åndelig død og forvirring med ham, ikke noe annet.

At Norske kristne støter ham, og helle forsvarer han enn meg som advarer imot utglidningene som er tiden. Forteller at vi er kommet lang på natt, snart så langt at ingen kan arbeide lengre!

Vil benytte anledningen til dere kjære troende venner å be for meg, min familie og tjeneste. Stå med, og støtt oss også økenomisk kjære venner, det trenger vi i denne tiden som aldri før!

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?

Takk!

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!


lørdag 3. november 2018

Nr. 140: Den falske krigen imot Jan Hanvold avslører ikke at han lever i hor og synd!


Nr. 140:

Når jeg leser hva enkelte skriver imot Jan Hanvold på nettet.
Det være seg på hans facebook side, i forskjellige kristne aviser og generelt.
Så er det som 99 % av det som skrivet imot Jan Hanvold ting som Jan Hanvold vil skal bli skrevet.

Hvorfor, fordi det ikke avslører hans virkelige problem overfor Gud og hans ord. Det er at Jan Hanvold er skilt og gjengiftet tre ganger som igjen gjør at skriften sier at han lever i hor og er diskvalifisert til å være en kristen og forkynner!

Facebook siden til Jan Hanvold er bare et skuespill.

Der er det at Hanvold legger ut et innlegg hvor godt han har det som var en X ingenting. Nå ved «Guds nåde» og hjelp er mitt i «smørøyet» av Guds plan etc.

Så kommer det stort sett to grupperinger som mener at Hanvold er verdens mest fortreffelige mann. Nå er han «Guds store velsignelse» blitt gjennom TV kanalen.

Så kommer liksom «bermen» imot ham og forteller at han er et utskudd, og ingen forteller hva Guds ord sier om ham. Det at Hanvold aldri blir konfrontert med hva Guds ord sier om ham, det er her «problemet» ligger og som gjør at hans Facebook siden er kun et instrument for Djevelen.

Jeg skriver i overskriften følgende:
Den falske krigen imot Jan Hanvold avslører ikke at han lever i hor og synd!

Det er det samme i avisen Dagen og andre steder på nettet. Ingen noen gang som konfronterer med hvor virkelig «proppen» sitter fast. Hvor Djevelen er og operer i Jan Hanvolds liv. Det er at han er en horkarl og er gjengiftet som gjør ham diskvalifisert både til å være en kristen og forkynner!

Satan hater selvfølgelig meg og den Himmelske blogg som holder frem Guds ord imot Satans store tjener Jan Hanvold. Derfor denne veldige motstanden imot meg og den Himmelske blogg.

Her er en artikkel jeg skrev om dette for noen år siden.


Nr. 774:
Jan Hanvold forkynner at Gud tilgir alt uansett derfor er alt tillatt med hensyn til ekteskap, troskap og samliv!

Jan Hanvold er en mega Nikolaitt som er en avart av kristendommen som har fulgt den sanne kristendommen som en skygge fra Apostlenes dag inntil i dag. De tolket Guds nåde som en tillatelse til å være likeglade med syndige vaner som Hanvold. Deres lære forfektet at syndige tanker, mentalitet, handlinger og liv, (altså aktiv synd), ikke påvirket frelsen. Evangeliet, mente de, tilbød en teknisk, teologisk og ”åndelig” frelse, hvor Gud erklærte mennesker rettferdige, uten å gjøre noe i eller med dem. De hevdet videre at denne ”Guds handling” utenfor mennesket, ikke behøvde å vise seg i liv og vandel.

Bilde av Jan Hanvold.Dette skriver Jan Hanvold på nett i avisen Dagen:

Jesus sier at for hor skyld, kan du skille deg. Og det jo tydelig at denne mannen har drevet hor. Så du skulle ikke føle skyld for å gifte deg igjen. Ekteskapet er til for mennesket og ikke mennesket for ekteskapet. Slik som Jesus sa om sabbaten, som var til for mennesket skyld og ikke mennesket for sabbaten skyld. Hva med alle som har vært samboere? Det er jo likestilt med ekteskapet. Idag har vi et kaos av samlivs former, som bryter alle med det fullkomne parforholdet som Gud mente ekteskapet å være. Når en hører på en del loviske teologer, som tar skilsmisse og gjengifte som en evig synd. Min bibel sier at det er, bare en synd det ikke er tilgivelse for. Synd imot Den Hellige Ånd. Jesu Kristi blod renser ifra all synd, også skilsmisse. Folk har rotet og syndet før de ble frelst. Og hatt samboere og vært gift, så har alt gått over styr. De har blitt frelst og født på ny, å da er det gamle livet begravet med Jesus i dåpen. Da er en fri til å gifte seg på ny. Paulus skriver i 1 Kor6: 9 at vi ikke skal fare vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn osv, skal ikke arve Guds rike. Men så står det i vers 11: Slik var det engang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort. I den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd." Så når en har bekjent skilsmisse som synd, å har omvendt seg, da har en blitt tilgitt og er ren. Da kan en inngå et nytt ekteskap. Ganske enkelt fordi Gud ser på deg som om du aldri hadde vært gift. Hvis vi tror på familien og ekteskapet, så må vi hjelpe folk til å begynne på nytt. Og hjelpe folk, å særlig kristne som føler skam og skyld i en skilsmisse. Verden gjør dette veldig overfladisk, å sier : Vi bare vokste ifra hverandre. Jeg tror at Jesus er opptatt at et ekteskap skal fungere og at kjernefamilien skal bestå. Så derfor bør vi hjelpe folk til en ny sjanse. Og hvis ikke folk forstår det, da er det ikke håp. Da får de rote med sin loviske teologi og fariserisme. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør det levende. Kristne som har gått igjennom en skilsmisse, har lidd nok. Om de ikke skal fordømmes resten av livet, fordi de gifter seg igjen. Er det noe rart i at folk ikke føler seg hjemme i slike menigheter, som har fordømmelsens tjeneste istedet for forlikelsens tjeneste. (sitat slutt).

Når vi i dag benytter uttrykker ”èn gang frelst alltid frelst,” menes nøyaktig det samme som Nikolaittene forkynte. Nåtidens teologer skriver ofte om en ”forinsic” frelse, som betyr at det frelsende forholdet er ordnet utenfor oss og i Guds åndelige system eller sfære, og ikke behøver å uttrykke seg i den frelstes liv. Som eksempel kan nevnes ideen at en teknisk utført dåp av et spedbarn formidler frelse når de rette kodeordene og ritualene blir fulgt, uten at barnet vet noe om det som skjer. Da gjør Gud noe som ikke påvirker ”den frelste,” i og med at individet blir et ubevisst, upåvirket og passivt produkt i frelsesprosessen. Dette vil være en oppfatning som var i full harmoni med det Nikolaittene sto for og som Jesus sier han hater og Bibelen derfor advarer mot.

Hva forkynner Hanvold egentlig? Han sto frem her på radio her i Oslo at han selv var skyld i to ekteskapsbrudd, men nå er det fritt frem uansett.

1.) Det er en synd som det ikke finnes tilgivelse for lærer Hanvold, det er synd imot Den hellige ånd. Men hva er det å synde imot Den hellige ånd? Det er å ikke ville omvende seg kort fortalt. Det er klart at hvis en ikke vil omvende seg så synder en, eller? Hanvold synder imot Den hellige ånd ved å leve som uomvendt og i hor.

Fra mine bibelkommentarer Markus 3. 28 Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de enn spotter. Hvor stor er Guds nåde? Uendelig stor, omfangsrik og omfattende. Jesus døde for alle synder til alle tider. Rom.5. 8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

29 Men den som spotter Den hellige ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd.» Her er et av de mest mistolkede og feiltolkede skriftsteder i hele Guds ord. Det var mange som hevdet, spesielt blant lederskapet i Israel hevdet at Jesus var besatt. De fornektet med andre ord Jesus. Med slik innstilling er de skyldig i en evig synd. Så lenge en går med en slik innstilling og formening er en evig fortapt. Det er noe selv ikke Guds Ånd kan overprøve og gjøre noe med. Å spotte den Hellige Ånd er å ikke ville og ønske omvende seg, og hvis en holder fast ved å ikke omvende seg. Da er en skyld i evig synd. Tenk bare på Judas og Peter, begge sviktet Jesus og Peter alle verst med å banne og sverge på at han ikke kjente Jesus. Hadde Judas omvendt seg før han la løkka rundt halsen hadde han fått tilgivelse. Og hadde ikke Peter omvendt seg hadde han gått evig fortapt. Vi kan få tilgivelse for absolutt alt form for synd uansett hvor heslig og alvorlig den er hvis en omvender seg og ber om nåde og tilgivelse. Det må en omvendelse og erkjennelse til, da er alt mulig for Gud lærer Guds ord oss.

30 Dette sa han fordi de hadde sagt: «Han er besatt av en uren ånd.» Men som her de går med den innstillingen om Jesus; Han er besatt av en uren ånd. Men når de omvender seg, uansett fra hvilken synd er det tilgivelse og nåde å få. Selv mange som en gang sto Jesus imot og sa slike ting om han at han var fra Satan, full av hat og løgn ble frelst og fikk nåde hos Gud. Ap.gj.6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Men tilgivelse er knyttet til omvendelse. En gjengift troende vil ikke få tilgivelse før han går ut av det forholdet og en homoseksuell vil ikke få tilgivelse før han omvender seg. Men når en omvender seg og ber om nåde, er det nåde å få for alle synder. Men det må skje i dette livet eller er det for sent. (sitat slutt).

Det å tro at den eneste synd som Gud ikke tilgir er synd imot Den hellige ånd er så totalt feil det går an å blir. Den eneste synd Gud ikke tilgir er hvis vi ikke omvender oss fra våre synder etter vi har bekjent dem. Derfor sa Jesus gang etter gang etter de hadde opplevd hans helbredende kraft: «Gå bort å synd ikke mere!».

Joh 8:11 Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

2.) Jan Hanvold sier videre: «Idag har vi et kaos av samlivs former, som bryter alle med det fullkomne parforholdet som Gud mente ekteskapet å være».

Her sprer han kaos for selv å gå fri. Guds ord var klart for 2000 år siden, og like klart i dag uavhengig av alt det vi mennesker finner på. Dette som Hanvold her gjør er en form for hersketeknikk ved å slenge ut en påstand som ingen kan motsi men som ikke har noe med virkeligheten å gjøre da vi som kristne har kun en rettesnor. Det er Guds ord om verdens mennesker skiller og gifter seg som på Noahs dager. Men tragedien er at dette er nå like utbredt i menigheten blitt som det er blant hedningene ute i verden.

3.) Hanvold sier også dette: «Så når en har bekjent skilsmisse som synd, å har omvendt seg, da har en blitt tilgitt og er ren. Da kan en inngå et nytt ekteskap. Ganske enkelt fordi Gud ser på deg som om du aldri hadde vært gift».

Hanvold holder seg til nikolaittenes lære, det kommer mer og mer frem. Det er fritt frem å synde, Gud tilgir uansett, spesielt meg som ser mer en de andre. Det er en slik opphøyelse av seg selv og sitt eget kjød. Han burde ha kastet seg på kne og bedt Gud om nåde, men turer frem akkurat som det passer ham, med nye ekteskap. Det er både ansvarsfraskrivelse og stikk i strid med hva Jesus og Paulus lærte og underviste. Hanvold er uten tvil en ul i fåreklær som Jesus sa da han driver med lovløshet. Han er ikke bundet av Guds ord som alle sanne troende er, men av sitt eget kjød og sine egne synsinger.

4.) Pastor Hanvold skriver dette til slutt: «Er det noe rart i at folk ikke føler seg hjemme i slike menigheter, som har fordømmelsens tjeneste istedet for forlikelsens tjeneste».

Ja, det er helt riktig det Hanvold skriver. Det er en fordømmelsens tjeneste overfor verden, kjødet og alt som tilhører mørke, og at de som lever og vandrer i mørke ikke føler seg hjemme der Guds ord blir holdt frem er ikke noe nytt.

Joh. e. 3. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

Sluttkommentar angående Hanvolds famøse og total ubibelske utlegging om skilsmisse og gjengifte.

Hanvold skrek ut på eteren her i Oslo for en tid tilbake følgende: «Til helvete med alle dem som ikke godtar at jeg er gjengift». Siden Hanvold selv er i denne situasjonen (har vært skilt to ganger og gift for tredje gang) er det vel ingen som undres over at han tolker Bibelen til sitt eget beste. Det som undrer meg er at han slår så veldig hardt ned på samboerskap og ekteskap mellom to av samme kjønn. Han lever i like stor grad av synd som nevnte.

Det er en slik person som Emanuel Minos, David Østby, Norvald Yri og alle andre støtter når de stiller opp for ham og på Visjon Norge. Hvor langt på natt er vi kommet? Det står om Hanvold og hans forkynnelse i Guds ord flere plasser. Bl.a. her:

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Vi må bare ta det innover oss at vi lever ikke lengre i den mørke middelaldrer, men det protestantiske mørke endetiden der en gjør som Apostelen Paulus underviser: «da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten». Hva vender de seg til sier Guds ord? Eventyr! Hanvold og likesinnede lever der og de som påpeker noe for dem selv om skriften sier at Guds Ånd taler også til formaning, så er de under fordømmelsens tjeneste.

Dette er så frekt, freidig og ubibelsk det kan bli. Hanvold er og forblir en nikolaitt. Tar med til slutt noen utdrag av hvem og hva som er nikolaittenes lære.

I Åpb.2,14.15 leser vi at ”jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære.”

Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære om kristent fellesskap. Dette begynte å gjøre seg gjeldende i Pergamum.

Det var ikke bare eiendommer de skulle ha felles, men alt skulle de ha felles. De gikk så langt at de lærte at man kunne ha felles hustruer. Dette førte til hor, til synd mot det sjette bud. ”Tal derfor med dem og si til dem: Så sier Herren Herren: Hver den av Israels hus som gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte og setter det som er ham en fristelse til synd, for sine øyne, og så kommer til profeten, ham vil jeg, Herren, selv svare for hans mange motbydelige avguders skyld.” (Esek.14,4).

Her tales det om det som er ”fristelse til synd, for sine øyne” Vi skal merke oss at det som vi ser på har en veldig makt over oss, det er farlig når dette inntar vårt hjerte, så en begynner å leve som de andre både i tanker og handlinger.

Dette svarer Guds Ord på. Jesus sier: ”Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete.” Også filmer med sex, banning og råttenskap kaller EO for ”ganske greie filmer.” Jeg er ikke i tvil om at de fleste som er blitt avhengig av denne underholdningen er enige med ham. Behovet er tilsynelatende enormt for slike produksjoner. Dette ser jeg imidlertid som en farlig brobygging over til noe som Bibelen fordømmer på det sterkeste. Noe som dessverre er blitt svært vanlig innen vår kirke, nemlig nikolaittenes gjerninger. Man ville kombinere kristendom med avgudsdyrkelse og synd mot det sjette bud. Jesus hater dette! Les Åp. 2:6. Derfor bør slett ikke kristne ledere tale slik!” (Oddvar Dahl).

Medskyldig

”Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.” (2. Joh. v.9-11).

Kan en gjøre seg medskyldig i andres synder og dermed også i straffen? Ja, når en synes godt om andres synder, sier seg enig i dem, og ikke hindrer eller straffer dem, hvis en kan. ”Vær ikke snar til å legge hendene på noen! Gjør deg ikke medskyldig i andres synder! Hold deg selv ren!” (1. Tim.5,22). Jfr. 3. Mos.19,17 – Åpb.18,4.

”Flertallet i menigheten i Pergamum sluttet seg ikke til nikolaittenes lære, men de tålte dem som holdt seg til denne lære. Denne toleranse var syndig. Derfor formanes menigheten til å omvende seg. Ellers kommer jeg snart over deg og vil stride mot dem med min munns sverd.”

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-287-ikke-alle-som-sier-herre-og-far.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-506-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

torsdag 1. november 2018

Nr. 139: Vil Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som står den levende Gud imot, og som driver med forførelse bli slått til bakken, fortært av ormer og drept som i gamle testamentet og den gamle pakt?


Nr. 139:
Vil Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som står den levende Gud imot, og som driver med forførelse bli slått til bakken, fortært av ormer og drept som i gamle testamentet og den gamle pakt?

I GT hadde Jan Hanvold og Jan Aage Torp blitt steinet, men ikke i NT.
Men straffen er den samme, skriften er klar her om vi lever i den gamle pakt eller den nye pakt.
Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Her ser vi steing, men faktisk Guds syn på Jan Hanvold og Jan Aage Torp er at de fortjener døden da de lever i synd.2 Kor. 3. 4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus, 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.  7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, 8 hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!  9 For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet; 10 for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet. 11 For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet. 12 Eftersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet, 13 og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant. 14 Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. 15 Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; 16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort. 17 Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Det er av vesentlig betydning at vi forstår og aner at det er en stor, stor forskjell på den gamle og den nye pakt. At den Gud som er i GT er den samme Gud som er i NT, men betingelsene er annerledes.

Slik jeg ser det, så vil alle stilles til ansvar for sine ord, handlinger, innstillinger og det skjulte i oss sier skriften.

I GT så kan en si at det var øye for øye, tann for tann. Men i NT så er det ikke det, der lar Gud endog sin sol gå opp over både gode og onde. Vi ser i NT at det åpenbares en Gud som er mer «raus». Samtidig, Gud ser ikke gjennom fingrene med synd hverken i GT eller NT. Men en kan si at i NT lar Gud menneskene holde på, før han tar oppgjørets time. I GT så kunne Gud ved enkelte anledninger ta et oppgjør der og da, ikke minst for å statuere eksempler!

Men det er ganger selv i den nye pakt og i dag at Gud holder dom, selv om det er mer et unntak enn en regel.

Vil så Gud holde «dom» over de menneskene som til de grader lever i synd som Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre, selv i den nye pakt?

Jeg kan ikke si et ja eller nei til dette, eneste jeg vil si at for disse to og andre så skal de være meget glade for at de lever i den nye pakt. Hvis de i GT hadde forbryte seg på Guds ord som disse to gjør. Så hadde de ligget veldig dårlig an, og de hadde blitt steinet eller Gud hadde fortært de med ild eller på annen måte!

Nå skal vi trå varsomt her. Jeg gir ingen garanti for at ikke disse to og andre som lever i synd og lever i opposisjon til Gud og hans ord at det vil gå dem godt. Det vi det så absolutt ikke. Før eller siden vil vi alle mennesker møte Gud, og stilles til ansvar.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen,

Det er en kjensgjerning som ethvert menneske må innrømme, døden innhenter vedkommende før eller siden. Men deretter er det en dom hvis en ikke tar imot Jesus og blir frelst og født på nytt!
(sitat slutt).

Eksempler på hva som kan skje med Torp, Hanvold og andre som lever i synd og vil ikke omvende seg.

Pr. i dag har jeg ingen konkret åpenbaring hva som vil skje med Jan Hanvold og Jan Aage Torp. Eneste jeg kan si, er at før eller senere vil synden innhente dem. Der er skriften klar, meget klar.

4 Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder.

Nå vil jeg hverken frita eller profetere dom over Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som lever et hyklersk og forførisk liv som troende.

Jeg vet kun en ting, at hvis de ikke omvender seg så vil de ikke arve Guds rike, til slutt. Ingen som er skilt og gjengiftet som en troende, eller på andre måter lever i strid med Guds ord og Guds vilje kan påregne og tro at de vil oppleve sluttfrelsen.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Den virkelige sannheten er at det på mange måter «lønner» seg i første omgang i denne verden og i den nye pakt å leve etter sitt kjød i den forstand at Gud ikke straffer så ubønnhørlig som han gjorde i den gamle pakt.
Du får lov å holde på – alt for lenge vil enkelte mene – før en skal og må stå til ansvar for sine gjerninger.
Gud opptrer på mange måter annerledes i den nye pakt, men konsekvensene er alltid de samme, «syndes lønn er døden!»

Sluttkommentar:

Som sagt, pr. i dag så har ikke jeg noen spesiell åpenbaring om disse to kjeltringene som opptrer under falskt flagg.
Eneste jeg vil og kan gjøre, er å advare imot dem og det liv og den lære de har.


Det liv og den lære de står for, vil før eller siden ta de inn i døden, skriften ord er klart, «syndens lønn er døden.» Det gjelder om vi lever i den gamle eller den nye pakt, her er resultatet alltid det samme.

Men på mange måter kan en si at i den nye pakt har Satan og demonene et større spillerom da Gud lar sin sol gå opp over også disse falske kristne som evnet og fått til å lure og bedra mange naive og godtroende kristne mennesker.
Disse utnytter det spillerom de har, og det til fulle. Skriften sier at for enkelte så blir de ikke straffet med en gang. Men dommen kommer, også over disse to, og alle andre som ikke underordner seg Gud og hans ord.

Samt at en kan si at straffen blir alltid den samme, «syndens lodd er døden!»

mandag 22. oktober 2018

Nr. 138: Nå vil narreapostel Jan Aage Torp åpenbart forene den Katolske kirke med oss protestanter til en super-kirke der han er apostelen og den nye «reformatoren»!

Nr. 138:
Nå vil narreapostel Jan Aage Torp åpenbart forene den Katolske kirke med oss protestanter til en super-kirke der han er apostelen og den nye «reformatoren»!

Faksmile fra narreapostel Jan Aage Torps blogg der han omgir seg med etter eget vitnesbyrd Pavens mest betrodde menn.
Uansett, si at disse er grepet av Kristus og Torp går god for dem som også tilber Jomfru Maria, Paven, ber til døde og holder på med det meste innen okkultisme og hedenskap i Guds navn. Det forteller ikke narreapostelen, hvorfor?
Han er og blir å være en forfører og falsk apostel som skriften kaller slike som ham.

Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;
Legg merke til hva Jesus sier «du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere!»

Bedre enn dette passer ikke på Jan Aage Torp, han er en løgner, ond og sier han er en apostel.
Ja, han er en falsk sådan, og når han taler løgn, så taler han ut av seg selv.
Han får politiet og domstolene med på å straffe mennesker som er gode, så viser det at han selv er ond.
Etter å ha fulgt med Jan Aage Torp åndelig utvikling de siste 4 – 5 årene etter han løy til Politiet og evnet å få meg og den Himmelske blogg dømt for å ha skrevet imot han p.g.a. hans gjengifte som en troende.
Så er det med undring og avsky en får med hans mange siste nye sprell med å drive en form for løgnpropaganda for den Katolske kirke.

Det siste nye var da han var gjest i Studio Visjon Norge søndag 21 oktober 2018.

Der gjorde narreapostel Jan Aage Torp noe han har gjort over en lang tid, lovpriste katolikkene og den katolske kirke.

Narreapostel Torp sier han har vært i sammen med Pavens innerste krets, nå var han i sammen med dem i 24 timer.
Da hadde de vært opptatt av kun Kristus.

Vi tror at Katolikkene tror på Jesus, men de tror på så mye annet også.
Som diskvalifiserer dem til å være evangeliske troende. De tror like mye på å Tilbe og be til «jomfru» Maria som de ber til Jesus. De går heller til Paven, enn til Jesus. De trenger egentlig ikke på Jesus, da de har helgener som gjør samme «nytte!

Torp skriver om seg selv at han er en apostel og et utvalgt redskap.

Det tviler jeg ikke på, men han er åpenbart et utvalgt redskap i fra Satan.
Han evner å lure de aller fleste, først politiet, så domstolene, så er det sin egen familie og til slutt menigheten at katolikkene er tross alt fine Kristus troende som den store «apostel» Jan Aage Torp nå går god for!

For et bedrag som denne mannen står for, han er i sannhet et Satans sendebud som nå prøver å bedra de troende – menigheten, ikke bare politiet og domstolene som han har lykkes med før!

Brunstad Christian Church (BCC) eller Smiths Venner er nå på vei inn i Norges kristne råd der helt uforståelig Katolikkene er med.

Vi ser nå utviklingen bare her i Norge i den senere tid der Brunstad Christian Church (BCC) søker seg nå inn imot Norges Kristne Råd og den katolske kirke.

Samt at narreapostel Jan Aage Torp har vært i sammen med Pavens innerste råd rundt i Europa, nå senest i Polen. Tross alt, katolikkene er ingen sann kristen bevegelse og er vel mer sekteriske enn noen andre. De ser på seg selv som selve moderkirken og den eneste sanne menighet og de eneste sanne troende, ikke frelse utenforbi den katolske kriken står det i alle gamle trosbekjennelser og læresetninger.
Dette har de tatt ut i dag, men det er det som den okkulte krikke egentlig står for. Som narreapostel Torp forsøker å gjøre «sturen» med sitt narrespill!

Narreapostel Jan Aage Torp er en hykler, og farlig!

Ordet Hykler kommer av hvordan de før spilte skuespill. Der de tok på seg en maske, og samme person kunne spille flere roller. Med masken som han hadde foran seg kunne han entre alle rollene, ikke noe var en umulighet.
Slik er det Med Torp også. Han er den «fødte» hykler. En dag så taler han klart for kristen moral, ikke minst med hensyn til ekteskapet.
Neste dag så skille og gifter han seg på nytt, som verdens største selvfølge.
Så taler han varm for pinseteologi, neste dag er han i Paven innerste krets og promoterer den katolske kirken.
Så går han til politiet fordi han hater å bli avslørt som den horkarlen han er, og de biter på da de endelig kan få tatt en Jesus-troende.
Neste dag gråter han over hvor ille han er blitt behandlet i media, men hvis andre blir ille behandlet, så fortjener de det.

Sannheten er at slike mennesker er farlige, og er viktig at blir advart imot!

Da jeg vokste opp i pinsebevegelsen var bare det å la en katolsk prest preke kontroversielt og sett på å være ubibelsk.
Torp går uendelig mye lengre, han «godkjenner» de som Kristus troende etc.
Og ønsker dem åpenbart inn i «varmen» der han får æren av å ha bragt dem der. Her ser vi bare hvor ille alt det Torp er og står for, det er i sannhet som det står skrevet om de falske apostlene.
Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;
Legg merke til hva Jesus sier «du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere!»
Bedre enn dette passer ikke på Jan Aage Torp, han er en løgner, ond og sier han er en apostel. Ja, han er en falsk sådan, og når han taler løgn, så taler han ut av sitt eget.
Når han får politiet og domstolene med på å straffe mennesker som er gode, så viser det at han er ond, forførisk og direkte et farlig menneske!

søndag 21. oktober 2018

Nr. 137: Å gi Jan Hanvold kreditt og «tilgivelse» for sitt horeri er blasfemisk og langt fra bibelsk, sunt og rett!

Nr. 137:
Å gi Jan Hanvold kreditt og «tilgivelse» for sitt horeri er blasfemisk og langt fra bibelsk, sunt og rett!

Siden jeg har fått og får så mye «peper» og dritt imot meg fordi jeg advarer imot gjengiftede forkynnere skal jeg i denne artikkelen prøve å ta Jan Hanvold nærmest med silkehansker. Selv om han er så vulgær og rett og slett stygg i språkbruken det er til tider mulig å være. At jeg da får høre at jeg er både det ene og det andre, er ikke noe annet en avledningsmanøver for at en ikke vil høre på de argumentene og hva jeg forkynnere og lærer ut i fra Guds ord om skilsmisse og gjengifte. Det er ufint av mine motstandere, men jeg skal prøve å vende det andre kinnet til og kun være saklig, nøktern og konsis i hva jeg her taler og underviser angående Jan Hanvold og skilsmisse og gjengifte ut i fra hva bibelen lærer og taler om disse tingene, ikke hva jeg eller andre mener og synes. Men hva Guds ord sier, og fremfor alt, det nye testamentet.

Jeg har fått drøssevis med tilbakemeldinger om mine skrivererier om Jan Hanvold og Visjon Norge. De fleste er ufine, men noen som denne her er direkte bedragerske når vedkommende «skjenker» syndens tilgivelse til Hanvold bare fordi han har bedt om tilgivelse. Det hjelper null å be Gud om tilgivelse hvis en ikke omvender seg. Les selv her fra hva han har skrevet til meg:

Tor Bruheim commented on your video
Asbjørn Kvalbein er delaktig i Jan Hanvold synd og vranglære

https://www.youtube.com/watch?v=u1sa7WY-0r0&t=5s


Problemet med Hanvold er ikke ekteskapet.

Han har innrømmet sine feil her, og dømt seg selv: "1 Kor 11,31-32 For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt. 32 Men når vi blir dømt, tuktes vi av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden"

Nei problemet til Hanvold er mye verre enn dette.

Store innkjøp av eiendommer, massive lån, der TV titterne belastes med dette gjennom daglige innsamlingsaksjoner, der såkalte profeter blir brukt til å manipulere mennesker til å gi. Dette er langt verre enn hans feil i ekteskapet som han har innrømmet både for Gud og mennesker.

Herren har tilgitt han for ekteskapet.
(sitat slutt).

Har Gud tilgitt Jan Hanvold? Når han ikke har omvendt seg?

Her mener denne broderen at det er Jan Hanvolds omgang med penger som er problemet. Det er vel heller en frukt av et uomvendt liv, men det er Hanvolds gjengifte som er hans kardinal synd. Alt annet har underordnet betydning.

Hvis en ikke omvender seg, så hjelper det null komma null å bekjenne sin synd. Da sitter en fremdeles fast i sin synd, og vil gå fortapt!

Omvendelse hører med til frelsen, og bekjennelse hører med, dette kan ikke skilles!

Akkurat som du har et hjul, der både hjulet og navet går rundt samtidig, slik er det med omvendelse og bekjennelse, det er en del av samme sak,

Når denne Tor Bruheim som helt sikkert er velmenende mener at Hanvold har fått tilgivelse for å bryte ekteskapet men ikke omvendt seg, da er dette direkte i strid med bibelens lære.

Om Hanvold tjener 1, 2 eller flere millioner tror jeg Gud bryr seg fint lite om egentlig. Det er hans moral, eller mangel på moral som tar Hanvold til fortapelsen, ikke hva som står på hans bankkonto,

Da Sakkeus ble frelst, kom han i orden også med sin økonomi.

Her prøver Tor Bruheim å mene det motsatte. Men skriften er klar, først må Hanvold få i orden på at han ikke lever i hor lengre etter Guds ord, så får han ta dette med økonomi etterpå.
Ikke bland dette i sammen, først omvendelse, så kommer fruktene av et omvendt liv.

Jeg skrev en artikkel om dette for noen år siden, som jeg vil legge ut igjen da den er like aktuell om ikke mer enn hva den var da jeg skrev den.

Nr. 37:

Hei!

Du skriver mye om Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold. Men du skriver av og til så mye at det som er selve kardinal synden for Pastor Jan Hanvold at han er selv skyld i to ekteskapsbrudd og er «gift» for tredje gang, det blir borte. Da vil alt annet han gjør, forkynner og hva det måtte være også bli feil. Ellers, stå på broder og Guds velsignelse er over deg og dine. Er du ikke enig i hva jeg skriver?

Agnar P

Hva Hanvold selv har sagt på Radio 107.7 her i Oslo flere ganger er som du skriver at han selv er skyld i sine to ekteskapsbrudd og han ikke klarte og ville leve enslig som Guds ord sier. Er helt enig med deg. Han skal støttes ut av menigheten sier skriften og overlates til Satan slik at han skal om mulig kunne gå i seg selv! Bilde at Satan som står bak Hanvold og som han tilhører og tjener i kraft av sitt syndeliv og heslige teologi. Og de som på en eller annen måte står med han får del i hans synd og kommer i ledertog med onde ånder i større eller mindre omfang. Så alvorlig er dette, Hanvold og Visjon Norge er som en ondartet kreftsvulst som gjør større og større skade etter som den sprer seg og får leve videre uten å bli fjernetJan og Inger Hanvold lever ikke som gifte etter Guds ord, men som samboere. Det er å leve i hor, det betyr ingenting å «bekjenne» sin synd uten en omvender seg 180 grader. Det er å omvende seg som gir og skjenker oss syndenes forlatelse!

Jeg husker at det var de som sa at Hanvold var «uskyldig» og derfor kan han gifte seg på nytt. Men her er det en som også sier det selv noe vi alle vet at han er skyldig i to ekteskapsbrudd. Hva da? Da lever både han og hans «nye» kone i hor da hun – Inger – er gift med en fraskilt. De gjør begge synd til døden og setter seg selv utenforbi Guds nåde. Og de vil dra andre med seg i deres villsomme vei som gjør det samme og som går god for dem og deres virke!

Øynene til Inger ser demoniske og ulykkelige ut, som om hun går på noe. Det hun «går» på er Satan rus sier skriften derfor gjør de også hans vilje.

2Tim 2:26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. 1Tim 5:15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan.

Det er sant det du skriver Agnar at her er det en kardinal synd som gjør at alt annet også blir feil. Om det er «rett» forkynnelse, hjelpearbeid eller TV sendinger. Skriften lærer det samme:

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Kjære Agnar og dere andre som leser dette.

Det er helt riktig som du skriver Agnar, Hanvolds hoved synd er at han lever i hor. Er gjengift for tredje gang som en kristen og har skyld selv i sine to ekteskapsbrudd etter hva han selv sier offentlig!

Det hjelper ingenting å drive med hjelpearbeid, Tv arbeid, forkynnelse, bibelskole og hva det måtte være hvis man lever i åpenbar hor og synd etter skriften – det nye testamente.

Beklager at ikke fokuset mitt alltid har vært der. At Hanvold aldri kan gjøre noe rett for Gud og mennesker. Det står så klart i Guds ord i 1. Kor. 13. (fritt oversatt) 1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men er gjengift som en troende, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men er gjengift som en kristen, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke lever med første og rette kone, da gagner det mig intet. (fritt oversatt men helt i tråd med skriften).

Jeg tenker på mitt eget liv Agnar, jeg har levd stikk motsatt en Hanvold. Men det er ganske så mange som skriver til meg at jeg bør gå i meg selv etc. jeg tror virkelig det er å bomme. Det er Hanvold og den som lever i synd som må gå i seg selv først og fremst, ikke oss andre.

Hva lærer Guds ord om skilsmisse og gjengifte av troende? Ønsker å ta med en Kronikk i Dagen 6.6.01 av Dag Rune Lid

Samboerskap, skilsmisse og gjengifte i Bibelens lys

Skilsmissestatistikkene viser at det totalt er over 10000 ektepar som er skilt det siste året i Norge. Det er et ufattelig tall og det er smerte å tenke på all den nød dette skaper for mange av de involverte - ikke minst barna. Det ser ut for at et av djevelens listigste angrep i denne siste tid er å ødelegge hjemmene, og på den måten ødelegge grunncellene i samfunnsstrukturen. Resultatet blir at samfunn går i oppløsning.

Djevelen vet hvor farlig et kristent hjem er. De kan bli som små fyrtårn i en mørk verden, derfor angripes disse nå fra alle kanter og det oppleves også mye nød på dette området innenfor kristenfolket. Nå leser vi i media at «Det er som proppen har løsnet i kristne sammenhenger; det er blitt helt greit at kristne skiller seg.», og når det tales om samboerskap så blir det lett omtalt i runde formuleringer for ikke å støte noen. Men slik taler ikke Bibelen, og det treng vi som kristenfolk å stanse opp for.

De eldre forkynnerne snakket om at folket blir som forkynnelsen er. Når hyrdene ikke lenger sier hva Bibelen vitterlig taler, da får vi også erfare Bibelens ord at som en sår skal en også høste. Når Bibelen taler om årsaken til det vi nå opplever i vårt folk så taler Gud til sitt folk og sier: ”Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.» (Matt 5:13)

En sann kristen kan ikke gå på akkord med Bibelens ord, da vil en også komme på kollisjonskurs med han som en dag skal dømme levende og døde. Herren Jesu er ett med sitt Ord og han er i går og i dag den samme. Spørsmålet som da blir viktig for den som har tenkt seg til himmelen blir: Hva sier Guds ord om disse emnene?

Samboerskap – ekteskap

I dag er samboerskap allment akseptert i folket - fra toppen av samfunnsstigen og lagt inn i de ”kristnes” rekker, men Bibelen omtaler samboerskap som hor og sier at de som lever slik ikke skal arve Guds rike. (1Kor 6:9; 7:2 og 1Tess 4:2-5.)

Gud ville mennesket vel og innstiftet det livslange ekteskapet som ramme om kjærligheten mellom mann og kvinne. (Mark 10:7 og Ef 5:31) Viktigheten av dette avspeiles også ved at Herren tok dette med i det 6. bud som sier «Du skal ikke bryte ekteskapet,» eller som det også kan oversettes: «Du skal ikke bedrive hor.»

Det finnes noen grunnleggende prinsipper som går igjen i alt som Bibelen taler om ekteskapet. Det er ting som er uforanderlige, de hører til selve skapelsens orden. Gud understreker dette når han sier i 1M 2:24 «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.»

Jesus henviser også til dette når han omtaler ekteskapet i Mat. 19:3 ff. Ektefellene skal være ett kjød og i felleskap dele både gleder og sorger som dette medfører.

Bibelen setter ekteskapet inn i en sosial og juridisk sammenheng. I ordet fra 1M 2:24 står det at «mannen skal forlate sin far og sin mor». Dette betyr at han går fra en juridisk og sosial sammenheng og over i en annen, hvor det blir klart for alle at disse to ved å inngå ekteskap har dannet en ny enhet som skal vare livet ut.

Ut fra Guds ord kommer en ikke utenom en juridisk bindene bekreftelse på at ekteskap er inngått. Bibelen har ingen oppskrift for hvordan et ekteskap skal inngås. Samfunnets ordninger for ekteskapsinngåelse er gyldige, dersom de ikke bryter med Guds ord. Det som er viktig å understreke er at ekteskapet er en juridisk forandring av livslang sivilstatus som foretas i full åpenhet og bekreftes av ekteparet, deres foreldre og myndighetene. For en kristen vil det være naturlig at ekteskapet også inngås under Guds ord og bønn. Et samboerskap mangler all bibelsk begrunnelse. Det er bygget på subjektive følelser og private avgjørelser. Samboerskap er manglende vilje til å ta en avgjørelse av livslang karakter og et ønske om å leve seksuelt sammen uten å ta på seg den forpliktelse Bibelen knytter til slikt samliv.

Skilsmisse

Bibelen sier at skilsmisse er imot Guds vilje. Jesus sier i Matt 19:4-6: «Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.» Se også Mark 10:6-9, Luk 16:18, 1Kor 7:10-11.

Det nye testamente har to konkrete unntak hvor skilsmisse ikke er synd. Det ene unntaket finner vi i Matt 5:32 «Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, driver hor.» Det andre unntaket omtales i 1Kor 7:12-16. Her gjelder det en vantro ektefelle som krever skilsmisse dersom den andre ikke vil oppgi kristentroen. Andre unntak er ikke nevnt i NT.

Gjengifte

Bibelen taler også klart i denne sak. I Luk 16:18 står det: «Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor.» Jesu ord i Mark 10:11-12 er heller ikke til å misforstå: «Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor.»

Paulus skriver like klart i 1Kor 7:10-11: «Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.»

Vi merker oss at Paulus viser til et bud fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller å forlike seg med sin mann. Teorien om at den uskyldige part kan gifte seg på nytt etter en skilsmisse bygger på Matt 19:9 der Jesus sier: «Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.»

Ut fra dette mener man å ha dekning for at en mann som er skilt fra sin hustru fordi hun har drevet hor, kan gifte seg igjen. Men en slik tolkning bryter med de parallelle bibelversene som er sitert ovenfor. Sann bibelfortolkning har alltid hatt som ledestjerne at de klare ord må belyse de mindre klare, og i dette tilfelle er det flere klare bibelvers som går imot gjengifte.

Lær den unge

Bibelen sier i Ord 22:6: «Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.» Skriften understreker at det er viktig å lære de unge. Vi tror det i vår tid er særlig viktig i denne sammenheng, for når de konkrete situasjonene oppstår med egne barn, i familie og mellom venner, blir det langt vanskeligere å ta dette opp dersom det ikke før har vært omtalt.

Slik samfunnet er blitt avkristnet gjennom de siste 20-30 årene, har mange kjørt seg opp i svært vanskelige situasjoner menneskelig sett, og det trengs både kjærlighet, omsorg og frimodighet hos den sjelesørger som skal prøve å veilede ut fra Guds ord. En vil sannelig erfare behovet for den hjelp som Bibelen anviser i Jak 1:5 «Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den.»

Også på disse områdene i livet er det oppreisning og tilgivelse å få for den som vender om og erkjenner synd som synd. Gud sier så fint i Jes 1:18-19: «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.»

Men tilgivelse og nåde kan aldri benyttes som plaster på syndesår, uten oppgjør og omvendelse fra synd. I dag opplever vi at nåden brukes slik, men det er ikke Bibelens tale. Det er det de gamle kalte å «synde på nåden». Nei, la oss lytte til Bibelens tale og leve slik Gud har bestemt for sitt folk. Det er forskjell på å falle i synd og å innrette sitt liv i strid med Guds ord. Da lever vi i synd!

Og glem ikke at Gud vil deg bare det beste: «Jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.» (Jer 29:11) Det beste for ethvert menneske er å innrette sitt liv etter Guds bud og vilje og la Ordet dømme synd som synd. Den som gjør det vil erfare det samme som David – ”Og du tok bort min syndeskyld.” (Sal 32:5)

Sluttkommentar:

Agnar og dere andre som har lest denne artikkelen, håper der har fått med dere hva jeg vil ha sagt. At Hanvold er etter skriften en person som skal støttes ut av menigheten og det kristne felleskapet. Det taler skriften om. Hvorfor? Fordi han ikke har omvendt seg fra sin synd. Det hjelper fint lite å bekjenne sin synd, så lenge en ikke omvender seg i fra den.

1 Kor 5. 1. I det hele høres det om hor iblandt eder, og det slikt hor som ikke engang nevnes blandt hedningene: at en holder sig til sin fars hustru. 2 Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder. 3 For jeg for min del, som vel er fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, felt den dom over den som har gjort dette, 4 at han skal I vår Herre Jesu navn, idet I og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, 5 overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, forat hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. 6 Det er ikke smukt det som I roser eder av. Vet I ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? 7 Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være ny deig, likesom I er usyrede! for vårt påskelam er jo slaktet: Kristus. 8 La oss derfor holde høitid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød! 9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

Hva menes med dette? Jo, når en som lever som Hanvold gjør eller i andre åpenbare synder skal han nektes adgang i menigheten. Ikke ha anledning å være med i det kristne felleskapet, og ikke få ta del i nadverden. For at han skal kunne gå i seg selv og ikke smitte det kristne felleskapet. Dette er bibelens vei og det nye testamentes lære selv om det motsatte blir praktisert og håndhevet i dag, så er dette hva Guds ord lærer!

Tar med til slutt en artikkel av Jan Johansson om menighetstukt:

Forsamlingstukt eller menighetstukt – eller som det vanligvis ble kalt tidligere, kirketukt – er det ganske taust om i dag. På mange kanter blir den knapt praktisert heller. Og det er en alvorlig sak. Mange mener nok – med et snev av sannhet – at den hører til fortiden i den kristne kirkes historie, til en dømmende og kjærlighetsløs tidsalder. Som alt annet har ganske sikkert også forsamlingstukten vært misbrukt og dermed forårsaket stor skade. Jo større velsignelse, jo større blir forbannelsen når noe misbrukes.

Men rett anvendt er forsamlingstukt en uvurderlig velsignelse. Derfor bør det være om å gjøre for alle og enhver at den igjen blir praktisert der det ikke nå er tilfellet.

Men her skal vi skynde oss langsomt. Ikke noe menneske er i seg selv dugelig til å utøve forsamlingstukt. Gjøres den med et slikt utgangspunkt, vil den for det meste volde skade. Det kan enten være ved ukjærlig dømmesyke eller ved å følge den såkalte "kristne" opinion og la folk fortsette å leve i synd. Derfor skal vi være varsomme med å forsøke å organisere fram forsamlingstukt. Den lar seg ikke organisere, men vokser fram der det åndelige livet er friskt. For sann forsamlingstukt er ikke annet enn sjelesorg fra begynnelse til ende. Derfor trenger vi alle å vende oss til våre "sjelers hyrde og tilsynsmann" (1 Pet 2,25) for at han kan sørge for vår egen sjel. Slik kan vi også vekkes til omsorg for sjelene til våre trossøsken, og bli fylt av Kristi kjærlighet, visdom og iver. Det er dette som kreves for at forsamlingstukten kan fungere. Videre bør vi tenke over at forsamlingstukt medfører smerte. Det gjelder ikke bare den falske, der man går dømmende fram i menneskelig kraft, men også den ekte, der mennesker ledet av Den Hellige Ånd lar seg bruke til å forsøke å vise til rette den som har kommet på feil spor. Intet godt blir født uten smerte. Det gjelder for den som føder så vel som for den som fødes.

Men når dette smertelige arbeid blir utført med Kristi kjærlighet som drivkraft, kommer de åndelige broderband til å bli styrket. Ingen steder er de så sterke som der trådene til den lidende og ofrende kjærlighet blir flettet inn.

Forsamlingstukt i praksis

Vi begynner med å lese i 1 Kor 5,1-8: "I det hele høres det om hor blant dere, og det slikt hor som ikke engang nevnes blant hedningene: at en mann lever med sin fars hustru. Og dere er oppblåste! Burde dere ikke heller sørge, slik at han som har gjort dette, kunne bli støtt ut fra dere? Jeg som nok er fraværende med legemet, men til stede i ånden, jeg har allerede – som om jeg var hos dere – felt dommen over ham som har gjort dette. I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. Det passer dårlig at dere roser dere! Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!" Vi må også ta med noen ord fra Matt 18,15-18: "Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller! Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen."

Et dobbelt siktemål

Forsamlingstukt har en dobbelt hensikt. Først og fremst gjelder det å berge den enkelte som er fanget i syndens garn, "for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag". Men det gjelder også å bevare forsamlingen ren, "rens derfor ut den gamle surdeig". På den måten skal tukten bli til vekkelse og advarsel for de andre i forsamlingen.

Det er viktig at begge sider er med. Dersom den fremste drivkraften og hensikten er å bevare forsamlingen, mangler man det viktigste – omsorgen for den enkeltes sjel. I stedet innretter man seg på å redde det som er igjen av forsamlingen. Men hva hjelper det å være med i en "ren" forsamling dersom det ikke finnes noen virkelig sjelesorg der? Tollere og syndere vil knapt finne sitt åndelige hjem i slike forsamlinger. Men til Jesus er de velkomne!

Han har hjärta för de arma, gärna vill han sig förbarma. Ingen kan, ingen kan ömma för dig så som han.

Derfor må omsorgen for den enkeltes sjel komme først. Siktemålet må være at "hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu Kristi dag". Da ser vi av Jesu undervisning i Matt 18 – som ligger til grunn for det Paulus skriver i 1 Kor 5 – at beslutning om utestengelse ikke må fattes på en lettvint måte av noen få personer. Det er en sak som gjelder hele forsamlingen.

Men før det kommer så langt, skal den falne få gjentatte anledninger til å angre og få forlatelse for sin synd. Først skal den som har fått kjennskap til synden, ta kontakt og forsøke å vinne vedkommende. Merk ordlyden: "Hører han på deg, har du vunnet din bror" (v 15). Det gjelder hele tiden å forsøke å vinne sin bror! Ikke å felle eller utelukke. Nei, han skal vinnes tilbake til Frelseren i bekjennelse og tilgivelse. Forsamlingens oppgave er jo å samle mennesker til Jesus, og da må ingen møye spares. Hører vedkommende ikke på én person, skal man ta med seg en eller to til. Men ikke nok med det. Hører han heller ikke på dem, skal dette bli en sak som blir en nød for hele forsamlingen. Er det da så ille at han ikke vil høre på forsamlingen heller, gjenstår det ingen annen råd enn å utelukke ham fra forsamlingen. Men det skal først skje nå – etter gjentatte forsøk på å vinne ham tilbake til Frelseren. Saken må ikke stanse opp i en form for innbilt snillhet, slik at man lar være å treffe tiltak overfor den ubotferdige.

For da kommer den gamle surdeigen snart til å gjennomsyre hele forsamlingen. Som eksempel kan vi tenke på et par samboende ungdommer. Dersom de på tross av gjentatte samtaler, i samsvar med Matt 18, likevel fortsetter å forsvare og leve sitt liv i synd, og ikke blir utelukket fra forsamlingen, kommer deres eksempel til å sende en rekke skadelige signaler både innenfor og utenfor forsamlingen.

Utenfor forsamlingen ser verdens barn at de kristne ikke lenger tar det så nøye med Guds ord. Saltet mister sin kraft. Innenfor forsamlingen kan de som det gjelder, lett slå seg til ro og tro at de fremdeles hører til Guds rike, selv om de lever i åpenbar synd. Andre som kanskje fristes til samme synd, oppfatter det slik at det ikke er så farlig. Kan de, så kan vi …

En annen i forsamlingen har kanskje tilbøyelighet til en annen synd. Men dersom samboende ikke blir gjenstand for forsamlingstukt, kan jo ikke forsamlingen stenge ham heller ute. Dermed blir det en til som forsvarer sin synd med å vise til andres eksempel. Surdeigen sprer seg! Og stadig flere havner på den brede veien som fører til helvete. Derfor er forsamlingstukten så viktig – og så velsignet. Rett anvendt kan den berge mange fra fortapelsen.

Men er det ikke for hardt å utelukke en person fra forsamlingen?

Det kan synes så. Men det er mye hardere – og kan ikke sammenlignes – å la en som lever i åpenbar synd og forsvarer den, få fortsette i forsamlingen og så en dag bli utestengt fra himmelen. Det blir mye, mye verre. Da er det mye bedre å bli utelukket fra forsamlingen på jorden og virkelig bli stilt overfor valget mellom syndens eller Guds vennskap, og forhåpentligvis velge det siste – og bli salig.

Forsamlingstukt virker vitaliserende

Hvor ikke denne gjensidige omsorgen for sjelene finnes, hvor både broderlig formaning og forsamlingstukt er opphørt, der kan alle slags synder forekomme uten å bli påtalt. Derfor virker forsamlingstukten sammen med den gjensidige formaningen vekkende på forsamlingen. Tenk deg selv at du har fått kjennskap til at en bror i forsamlingen lever i en synd som han hverken angrer eller vil gi slipp på. Der ligger nå ditt ansvar for å tale med ham "under fire øyne". Dersom du på noen måte innser ansvaret og alvoret med denne oppgaven, så kommer du først og fremst til å ransake deg selv i bønn innfor Ordet om du er dugelig til dette. De kan det hende at en uoppgjort synd som du lenge har forsøkt å fortrenge, blir så sviende at du kjenner at du må få tale ut med Frelseren om den før du kan gå og formane din bror. Bjelken må bort! Og så ber du Frelseren om nåde og forlatelse og hjelp til å gi slipp på den – og ganske sikkert hører han deg!

Nå behøver det jo slett ikke være slik at du har en uoppgjort synd på din samvittighet. Men det blir i alle fall en særlig anledning til selvransakelse innfor nådestolen, og det er meget nyttig for hver og en. Da har du vært i sjelesorg hos Herren, og kan trygt med hans hjelp få formane din bror. Tenk så stort! Du er selv blitt dradd nærmere Frelseren og har fått se ennå tydeligere hvor viktig det er at ikke synden surdeig får ese opp. Og du har sikkert også fått en porsjon ydmykhet overfor oppgaven ved at Herren har fått vise deg noe av din egen synd og svakhet. Da kommer du neppe til å møte den feilende med fariseisk kulde, men i stedet enten varme eller brenne ham med Kristi kjærlighets ild. Det beror på hvordan det blir tatt imot.

Om det så hender at din bror ikke hører på deg, skal du etter Jesu undervisning ta med deg et par til. Da må disse to gå gjennom den samme selvransakelse før de kan følge med deg – og så går Herrens verk videre i hjerte og forsamling. Det er å "holde høytid … med renhets og sannhets usyrede brød". "Forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik" (Heb 3,13). "For vårt påskelam er slaktet, Kristus" ( 1 Kor 5,7).

Gjenopptagelse

Ettersom det alt overordnede mål er å berge den som er blitt fanget i syndens garn, må aldri en utestengelse betraktes som det endelige siktemål. Det er bare et middel i bestrebelsen på å få broderen / søsteren til å bli gjenopptatt i fullt fellesskap både med Herren og med forsamlingen. Det er svært viktig at også den som blir gjenstand for forsamlingstukt, får ha dette klart for seg.

Hensikten er slett ikke å "bli kvitt" vedkommende, men å redde ham fra evig fortapelse. Til avslutning tar vi med et ord fra 2 Kor 2,6-8, som lærer oss hvordan den som angrer og sørger over sin synd, skal bli møtt: "For ham det gjelder, er det nok med den straff han har fått av de fleste. Nå skal dere i stedet heller tilgi og trøste ham, for at han ikke skal gå til grunne i enda større sorg. Derfor ber jeg dere: Bli enige om å vise ham kjærlighet."

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-603-hva-jarle-haugland-daglig-leder.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-612-hvorfor-vil-ikke-kristen-norge.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-541-hva-skal-en-kristen-gjre-hvis.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...