lørdag 15. desember 2018

Nr. 142: Målet «helliger» det midlet? Eller er det en løgn og et bedrag i fra Satan som er en bedrager? Jan Hanvold har nå hjelpesendinger til Moldova, men det frelser vel ikke en som lever i synd etter Guds ord?

Nr. 142:
Målet «helliger» det midlet? Eller er det en løgn og et bedrag i fra Satan som er en bedrager? Jan Hanvold har nå hjelpesendinger til Moldova, men det frelser vel ikke en som lever i synd etter Guds ord?

Bilde av den falske profet Jan Hanvold.
Jeg liker å være presis, eller å vite hva det vil si å være presis. Det i ord og tale. Gud er veldig presis i alt det han gjør og har skapt. Hadde det vært en eller annen prest, Pastor eller gjennomsnitt kristen som hadde styrt universet hadde det vært ute av funksjon for lenge siden. Av den enkle grunn at det som gjennomsnitt kristne gjør er kun omtrentlig. Gud er ikke slik, han er nøye med alt. Og han vil at vi også skal være det.

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.

Hva sier Gud om Jan Hanvold? Det samme som mennesker sier om ham? Nei, Gud sier det samme om ham som det hans ord sier om ham. Dette gjelder ikke bare Jan Hanvold, men alle mennesker. Her er vi alle like.

Hvis en gjør tusen gode ting, vil det ta bort synden i våre liv?
Nei, og atter et nei, kun sann omvendelse og anger vil fjerne synden i våre liv, ikke gode gjerninger oppå de gamle!

Vi leser i Guds ord om Jan Hanvold som også sier han SELV ER SKYLDIG I IKKE MINDRE ENN TO SKILSMISSER. HAN TAR PÅ SEG HELE SKYLDEN SELV OGSÅ, IKKE BARE DET AT HAN ER SKILT OG GJENFIFTET.

1. Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.
Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

1. Tim. 5. 7 Også dette skal du innskjerpe, så ingen skal komme med anklager mot dem. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Jeg har ingen agenda imot Jan Hanvold, men skal ikke vi følge Guds ord? Da er han diskvalifisert til å være en Ordets forkynner!

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

Jeg har utelukkende kun påpekt at det er forkynnere, sangere og andre med et tillitverd eller en offentlig tjeneste som berører andre mennesker som skal leve som Guds ord lærer med å ikke være gjengiftet som en troende. At andre kaller dette for sjikane, hat og sette andre i en offentlig gapestokk er kun for å avlede denne viktige sannheten at den får og skal komme frem!

Sluttkommentar:

Jeg har ingen agenda imot noen, ikke Jan Hanvold heller. Men det er ikke rett og bibelsk at en mann som lever motsatt enn Guds ord og som er diskvalifisert gjennom sine mange ekteskap til å være en Ordets forkynner får lov å holde på uhindret!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...