onsdag 26. desember 2018

Nr. 143: Vil Gud «straffe» Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som går direkte imot Guds ord som i den gamle pakt og som Gud har gjort i fordums dager? Hva sier skriften!


Nr. 143:
Vil Gud «straffe» Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som går direkte imot Guds ord som i den gamle pakt og som Gud har gjort i fordums dager? Hva sier skriften!

Bilde av min Fru Berit Nyland Christensen, ved siden av ekteparet Frances og Jimmy Swaggart.
Som ung Evangelist Jimmy Swaggart mener jeg at han satt i sitt eget radiostudio i 1975-76 og Gud talte til han at Kathryn Kuhlman ville dø snart da hun hadde gått over flere «streker» i den åndelige verden.

Bl.a. gått ned til Paven ved flere anledninger, kort tid døde hun så alt for tidlig, kun 67 år av problemer med hjerte.Hebr. 12. 25 Se til at I ikke avviser ham som taler! For slapp ikke hine fri, de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi slippe om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen! 26 Hans røst rystet dengang jorden; men nå har han lovt og sagt: Ennu en gang vil jeg ryste ikke bare jorden, men også himmelen. 27 Men det ord: Ennu en gang, gir til kjenne en omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting som ikke rystes, skal bli ved. 28 Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt! 29 For vår Gud er en fortærende ild.

2 Kor. 3. 4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus, 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.  7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, 8 hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!  9 For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet; 10 for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet. 11 For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet.

Gud er den samme, men pakten vi lever i som mennesker – som troende – er helt forskjellige!

Gud ser ikke gjennom fingrene med synd, det har han aldri gjort og kommer aldri til å gjøre. Derfor blir det å sammenligne den gamle og den nye pakt ikke feil. Men å tro at Gud straffer og nærmest slår ned på synden som han gjorde i den gamle pakt. Det blir fort en feil teologi og lære ut av.
Faktumet er at mange av de mennesker som lever under dom med sitt liv, de er de som ønsker og påkaller dom over andre. Derfor skal en som troende be at Jesu Guds Sønn blod dekker enn med nåde, godhet og beskyttelse hver dag! Eller så kan det faktisk gå oss fort ille!

Det nye testamentes lære er at fremfor alt skal vi som mennesker gjør opp og møte Gud en dag, da vil vi bli stil til ansvar for våre liv. Inntil da får vi i en veldig stor utstrekning holde på, og velge vår vei. Om vi vil gå Guds vei eller våre egne veier.

Hebr. 9. 27 Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,

Vi skal alle en dag stå innforbi Gud, og da vil regnskapet time kome. Inntil da får vi mennesker i en veldig stor utstrekning velge hvordan vi vil leve, men ikke alltid.

Rom. 14. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. 11 For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøie sig, og hver tunge skal prise Gud. 12 Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv.

Jo, det er også ganger i det nye testamentet og den nye pakt at Gud griper inn, advarer, refser og holder en «dom» som viser at her går grensa!

Det er utallige eksempler på dette, at Gud åpenbarer hemmeligheter også i den nye pakt for sine tjenere. Men det er mer unntaket enn regelen.

Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

La meg nevne noen eksempler på hvordan Herrens profeter har fått åpenbart andres død og dom. Som vi leser om først og fremst i GT, men det har forekommet i NT og det skjer også i den nye pakt.

Evangelist Jimmy Swaggart mener jeg satt i sitt eget radiostudio i 1975-76 og Gud talte til han at Kathryn Kuhlman ville dø snart da hun hadde gått over flere «streker» i den åndelige verden.
Bl.a. gått ned til Paven ved flere anledninger, kort tid døde hun så alt for tidlig kun mener jeg 67 år av problemer med hjerte.


Rundt 1990 sa jeg til kona mi at det var en «broder» og falsk forkynner som hadde ødelagt så mye i Guds rike, at jeg er overbevist om at Gud vil fjerne ham med døden (eneste gang jeg har sagt noe slikt om noen og det skjedde). Noen dager etterpå leste jeg hans dødsannonse og han døde i kreft. Jo, det skjer en gang imellom at Gud holder dom.

Sluttkommentar.

Vi leser om Asaf i Salem 73. Han hadde et stort problem, det var at de som ikke gikk Herrens vei ble «velsignet». Men de som levde for Gud, gikk det smått med. Slik opplevde Asaf det var urettferdig, og helt imot han teologi, inntil Gud lot ham få se «oppgjørets» time.

Salem 73. 16 Og jeg tenkte efter for å forstå dette; det var en plage i mine øine 17 - inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt. 18 Ja, på glatte steder setter du dem; du lot dem falle, så de gikk til grunne. 19 Hvor de blev ødelagt i et øieblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse. 20 Likesom en akter for intet en drøm når en har våknet op, således akter du, Herre, deres skyggebillede for intet når du våkner op.

Da Asaf gikk inn og så deres endelikt, så var forskjellen himmelvid. Før det, så det ut som de som vek fra Herrens vei klarte seg meget godt.

Gud tillater veldig ofte at mennesker bygger et «luftslott» rundt seg, men dette holder ikke. Det er kun en ting som holder, om vi har bygget vårt liv, tjeneste og alt på Guds ord. Alt annet er høi, haml og strå.

Det er mange eksempler på i det nye testamente at også holder en dom eller avslører mennesker. Men i det gamle testamentet var det langt, langt sterkere og da gjerne også at de som gikk imot Gud og hans tjenere fikk en dødelig utgang. Mens i den nye pakt, ble de avslørt og fikk mulighet til å omvende seg. Dette viser igjen at det er en meget stor forskjell på den gamle og den nye pakt.
Men allikevel, lønnen for synden er alltid den samme både i den gamle og den nye pakt, det er døden! En evig og total adskillelse fra Gud der en bli ende sitt endelikt i Ildsjøen i sammen med Satan, Antikrist, den falske profet, de falne englene og demonene.

Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Den virkelige sannheten er at Gud lar også slike falske forkynnere og lærere holde på slik at Guds folk blir prøvet om de vil gå Guds vei eller mørkets vei.
Når f.eks. narreapostel og hat-Pastor Jan Aage Torp reiser rundt med sin tidligere barnepike som han nå ha giftet seg med. Og en ikke reagerer på dette, så er en åndelig fullstendig blind og forført.
Når Jan Hanvold med all sin herlighets-teologi og mange ekteskap driver en TV kanal og menighet, og en ikke reagerer på dette. Da er en ikke bare åndelig sett nærsynt og har kommet til et kritisk punkt. Men en har vel gått over det, da er en faktisk på et åndelig nivå som menigheten i Laodikea.

Joh. Åp. 3. 17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken,

Her trodde, mente og bekjente man at det åndelige nivået var intakt. At man var rik, hadde overflod og manglet ikke noe.
Sannheten var stikk motsatt, noe som jeg dessverre menigheten i dag er også blitt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 162: TV grunder og forkynner Jan Hanvold lever direkte usedelig, hvorfor ser storparten av kristenheten gjennom fingrene på dette er for meg direkte imot Guds ord!

 Nr. 162 : TV grunder og forkynner Jan Hanvold lever direkte usedelig, hvorfor ser storparten av kristenheten gjennom fingrene på dette er...