mandag 22. oktober 2018

Nr. 138: Nå vil narreapostel Jan Aage Torp åpenbart forene den Katolske kirke med oss protestanter til en super-kirke der han er apostelen og den nye «reformatoren»!

Nr. 138:
Nå vil narreapostel Jan Aage Torp åpenbart forene den Katolske kirke med oss protestanter til en super-kirke der han er apostelen og den nye «reformatoren»!

Faksmile fra narreapostel Jan Aage Torps blogg der han omgir seg med etter eget vitnesbyrd Pavens mest betrodde menn.
Uansett, si at disse er grepet av Kristus og Torp går god for dem som også tilber Jomfru Maria, Paven, ber til døde og holder på med det meste innen okkultisme og hedenskap i Guds navn. Det forteller ikke narreapostelen, hvorfor?
Han er og blir å være en forfører og falsk apostel som skriften kaller slike som ham.

Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;
Legg merke til hva Jesus sier «du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere!»

Bedre enn dette passer ikke på Jan Aage Torp, han er en løgner, ond og sier han er en apostel.
Ja, han er en falsk sådan, og når han taler løgn, så taler han ut av seg selv.
Han får politiet og domstolene med på å straffe mennesker som er gode, så viser det at han selv er ond.
Etter å ha fulgt med Jan Aage Torp åndelig utvikling de siste 4 – 5 årene etter han løy til Politiet og evnet å få meg og den Himmelske blogg dømt for å ha skrevet imot han p.g.a. hans gjengifte som en troende.
Så er det med undring og avsky en får med hans mange siste nye sprell med å drive en form for løgnpropaganda for den Katolske kirke.

Det siste nye var da han var gjest i Studio Visjon Norge søndag 21 oktober 2018.

Der gjorde narreapostel Jan Aage Torp noe han har gjort over en lang tid, lovpriste katolikkene og den katolske kirke.

Narreapostel Torp sier han har vært i sammen med Pavens innerste krets, nå var han i sammen med dem i 24 timer.
Da hadde de vært opptatt av kun Kristus.

Vi tror at Katolikkene tror på Jesus, men de tror på så mye annet også.
Som diskvalifiserer dem til å være evangeliske troende. De tror like mye på å Tilbe og be til «jomfru» Maria som de ber til Jesus. De går heller til Paven, enn til Jesus. De trenger egentlig ikke på Jesus, da de har helgener som gjør samme «nytte!

Torp skriver om seg selv at han er en apostel og et utvalgt redskap.

Det tviler jeg ikke på, men han er åpenbart et utvalgt redskap i fra Satan.
Han evner å lure de aller fleste, først politiet, så domstolene, så er det sin egen familie og til slutt menigheten at katolikkene er tross alt fine Kristus troende som den store «apostel» Jan Aage Torp nå går god for!

For et bedrag som denne mannen står for, han er i sannhet et Satans sendebud som nå prøver å bedra de troende – menigheten, ikke bare politiet og domstolene som han har lykkes med før!

Brunstad Christian Church (BCC) eller Smiths Venner er nå på vei inn i Norges kristne råd der helt uforståelig Katolikkene er med.

Vi ser nå utviklingen bare her i Norge i den senere tid der Brunstad Christian Church (BCC) søker seg nå inn imot Norges Kristne Råd og den katolske kirke.

Samt at narreapostel Jan Aage Torp har vært i sammen med Pavens innerste råd rundt i Europa, nå senest i Polen. Tross alt, katolikkene er ingen sann kristen bevegelse og er vel mer sekteriske enn noen andre. De ser på seg selv som selve moderkirken og den eneste sanne menighet og de eneste sanne troende, ikke frelse utenforbi den katolske kriken står det i alle gamle trosbekjennelser og læresetninger.
Dette har de tatt ut i dag, men det er det som den okkulte krikke egentlig står for. Som narreapostel Torp forsøker å gjøre «sturen» med sitt narrespill!

Narreapostel Jan Aage Torp er en hykler, og farlig!

Ordet Hykler kommer av hvordan de før spilte skuespill. Der de tok på seg en maske, og samme person kunne spille flere roller. Med masken som han hadde foran seg kunne han entre alle rollene, ikke noe var en umulighet.
Slik er det Med Torp også. Han er den «fødte» hykler. En dag så taler han klart for kristen moral, ikke minst med hensyn til ekteskapet.
Neste dag så skille og gifter han seg på nytt, som verdens største selvfølge.
Så taler han varm for pinseteologi, neste dag er han i Paven innerste krets og promoterer den katolske kirken.
Så går han til politiet fordi han hater å bli avslørt som den horkarlen han er, og de biter på da de endelig kan få tatt en Jesus-troende.
Neste dag gråter han over hvor ille han er blitt behandlet i media, men hvis andre blir ille behandlet, så fortjener de det.

Sannheten er at slike mennesker er farlige, og er viktig at blir advart imot!

Da jeg vokste opp i pinsebevegelsen var bare det å la en katolsk prest preke kontroversielt og sett på å være ubibelsk.
Torp går uendelig mye lengre, han «godkjenner» de som Kristus troende etc.
Og ønsker dem åpenbart inn i «varmen» der han får æren av å ha bragt dem der. Her ser vi bare hvor ille alt det Torp er og står for, det er i sannhet som det står skrevet om de falske apostlene.
Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;
Legg merke til hva Jesus sier «du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere!»
Bedre enn dette passer ikke på Jan Aage Torp, han er en løgner, ond og sier han er en apostel. Ja, han er en falsk sådan, og når han taler løgn, så taler han ut av sitt eget.
Når han får politiet og domstolene med på å straffe mennesker som er gode, så viser det at han er ond, forførisk og direkte et farlig menneske!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...