fredag 19. oktober 2018

Nr. 136: Når jeg har advart imot den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge i alle de år, så er det ikke noe annet egentlig enn en virkelighet av H. C. Andersen fantastiske eventyr «Keiserens nye klær»!


Nr. 136:
Når jeg har advart imot den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge i alle de år, så er det ikke noe annet egentlig enn en virkelighet av H. C. Andersen fantastiske eventyr «Keiserens nye klær»! 
Statue av H. C. Andersen der min kone står ved siden. Dette er fra museumet i Odense på Fyn i Danmark som han kom i fra.

Vi kjenne historien om da Keiseren skulle få nye klær. Men ble lurt på verst tenkelig måte, men bedragerne ble avslørt av en liten gutt som ropte ut “Men han har jo ikke noe på seg!»
Videre leser vi i eventyret følgende for å få med oss beretningen:
«Å, Herregud, hør på den uskyldiges røst!» sa faren, og den ene hvisket til den andre hva det lille barnet hadde sagt: “Han har jo ikke noe på seg, er det et lite barn som sier, han har jo ikke noe på seg!»
“Han har jo ikke noe på seg!” ropte til slutt hele folket. Og det grøsset i keiseren, for han syntes de hadde rett, men han tenkte som så: «Nå må jeg holde ut gjennom hele opptoget!» Og så førte han seg enda stoltere, og kammerherrene gikk der og bar på slepet som slett ikke fantes.
(stat slutt).

Jeg får all mulig med kritikk, men skal prøve å være så saklig, mild og sindig som mulig. Da det er sannheten som er viktig og som jeg ønsker å få frem!

For meg så er det en avledningsmanøver og en form for hersketeknikk som brukes imot meg og den Himmelske blogg når en ikke vil ta innover seg hva jeg egentlig sier.
Saklige og bibelske tilbakemeldinger, det er ikke en vane å få av andre troende, dessverre.

Noen fantaserer at jeg er dømmende, hatsk og mye annet.
Det er kun avledningsmanøver og en form for hersketeknikk som blir brukt imot meg og den Himmelske blogg. Derfor skal jeg i denne artikkelen prøve å være så saklig, mild, nøktern og klar som det er mulig for meg å være.

Foranledningen til hvorfor det er nødvendig, bibelsk og rett å advare imot den falske profeten og lovbryteren Jan Hanvold.

For 2000 år siden fikk apostelen Paulus et oppdrag, det var å lage et «reisverk» for den nytestamentlige menigheten som skulle og skal være gjeldende for hele menighetens tidsepoke.
Vi finner dette i apostelen Paulus 14 brev hvis vi regner med at han også har skrevet Hebreerbrevet som jeg er viss på at han har gjort (hvem andre kunne ha skrevet et slikt brev? Ingen som jeg vet om).

Et av kriteriene på de som skulle ha en offentlig rolle som forkynner, Pastor, hyrde, apostel etc. var følgende som vi leser om bl.a. her:

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.  2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,

Vi leser her at en som «attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning. Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann».

Med andre ord, han skal ikke være gjengiftet, hverken en, to eller flere ganger.
Nå skal jeg ikke gå i dybden her, men vi legger til grunn ut i fra dette skriftstedet og mange andre som vi ikke kan ta oss tid til å gå innpå for da vil det måtte ha skrevet bøker. Men det har vært menighetens klare oppfatning at for kristne mennesker er det kun død som gir anledning til å inngå et nytt ekteskap. For en forkynner, er dette et absolutt krav.

Hva da med Jan Hanvold? Som er faktisk skilt og gjengiftet for tredje gang?

Nå la oss ta Hanvold på alvor, og ikke være unødvendig hard imot han.
Men her bryter han Guds ord på et så sentralt punkt, at dette diskvalifisere og utelukker han fullstendig til å få lov til å gå opp på en talerstol. Langt mindre å være hyrde, lærer og apostel. Hva skal vi da gjøre når en mann som ønsker å ha et tilsyns-embede, men har selv satt seg utenfor til å inneha et slikt embete?

Jeg konstaterer at menigheten og kirken i Norge ønsker egentlig ikke å ta stilling lengre til slike sentrale ting, hvorfor?

Statue av H. C. Andersen. Dette er fra museumet i Odense på Fyn i Danmark som han kom i fra.
Bruk bilde som du vil gratis, men skriv Foto: Jan Kåre Christensen
Vi leser i eventyret som allerede nevnt følgende: «De to bedragerne satte opp to vevstoler og lot som om de arbeidet, men på veven hadde de ingenting. Rett som det var forlangte de den fineste silke og det prektigste gull. Det puttet de i sin egen pose, og så arbeidet de videre ved de tomme vevene til langt ut på natten.»

Dette er som å lese om Hanvold. Han meler kun sin egen kake, har ikke noe egentlig å tilby da han ikke lever selv i samsvar med bibelens lære. Disse ble kalt for bedragere, det er jo man akkurat det som Hanvold er, en bedrager.

Ser vi ikke konturen av det samme? Ingen advarer imot Hanvold, bortsett fra en «hobby-teolog» og fritids-Predikant som meg. Denne lille gutten sa det så fint om Keiseren at han ikke hadde noe klær på seg. Slik er det her også, jeg er stort sett den eneste som sier ifra – som den lille gutten – og før eller siden vil og må alle innse fakta. Hanvold er diskvalifisert for å være en Ordets forkynner!

Sluttkommentar.

Jeg har nå prøvd på mildest mulig måte, saklig og rett på sak hva Guds ord sier om Hanvold og hans påståtte apostel og forkynner tjeneste.
Gud har aldri kalt ham, da hadde Gud gått imot sitt eget ord.
Når Hanvold sier etter hans tredje ekteskap at Gud kalte han til å starte Visjon Norge da ingen andre ville. Så er dette en gedigen bløff og løgn. Gud har aldri kalt ham da Hanvold er diskvalifisert til å ha et tilsyns-embete etter skriften.
Tror vi virkelig at Gud går imot sitt eget ord? Aldri!
Så er det opptil den enkelte hvem en ønsker å tro på. Vil en følge skriften, eller Jan Hanvold? Jeg vil følge skriften ord, det tror jeg også mange andre vil også.
Hvordan og hvorfor de da vil samarbeide og støtte Visjon Norge, det er i hvert fall ikke forenlig med Guds ord og Guds vilje. Så får den enkelte avgjøre om det jeg holder frem stemmer med Guds ord eller ikke!

Jeg er av den oppfatning at Gud ikke kommer til å gripe inn imot eller for noen i denne saken. Vi har Guds ord, som taler klart og tydelig, det er det vi skal forholde oss til.
I GT så åpenbarte Gud seg på en annen måte, noe Gud kan gjøre også i NT. Men vi har Guds ord og Guds Ånd, det er ut i fra dette Gud leder oss og viser oss sin vei!

I GT så talte Gud gjennom profetene, i dag taler Gud først og fremst gjennom Sønnen, som er Jesus.
Hvem er Jesus? Han er Guds ord, derfor er den min tale her som er Guds ord egentlig på den måten som Gud taler i dag til oss hedningekristne, gjennom sitt eget ord.

Vil til slutt si følgende, jeg vurderer Hanvold og Visjon Norge ut i fra Guds ord, der faller de rett igjennom. Slik jeg forstår Guds ord, og nå er jeg så rolig det er mulig for meg å være. Så er Hanvold en falsk profet, som Jesus selv sa ville det komme mange av i de siste dager, de dager vi nå lever.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...