torsdag 30. august 2018

Nr. 83: Hvorfor jeg mener at Asbjørn Kvalbein hykler og presser ut de «svakeste»!

Nr. 83:
Hvorfor jeg mener at Asbjørn Kvalbein hykler og presser ut de «svakeste»!

Har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på den artikkelen jeg skrev om Asbjørn Kvalbein:  
«Asbjørn Kvalbein vil stenge ute de ubetydelige, men debetydningsfulle som er gjengifede som Jan Hanvold, skal forsvares og stillesopp med!».
Ønsker å komme med noen utfyllende kommentarer her, for her står vi overfor noe av det mest råtneste vi finner i menneske at en gjør forskjell på mennesker og vil ikke konfrontere de som virkelig trengs å få høre at de lever ikke rett! Asbjørn Kvalbein fremstår som primitiv, råtten og rett og slett stygg!

Bilde av Asbjørn Kvalbein som fremstår som en mann som vrir og vrenger på sannhetten. Og vrenger en på sannhetten, så fremstår en mer som en hykler, løgner og som forsvarer Satans gjerninger enn som en sann kristen og Hyrde!

 Asbjørn Kvalbein er webpastor i Norea.

Hva er det forkynner Asbjørn Kvalbein gjør som er så ille? Flere ting.

1.)  Han forkynner imot gjengifte, at det er synd for troende å gifte seg på nytt, rett!

2.)  Han stenger ute de som er gjengiftet, men da de som er «ubetydelige» og «små». Rett, selv om det egentlig har liten og ingen betydning for Asbjørn Kvalbein kun for den som opplever dette, ingen andre.

3.)  Han stiller gladelig opp på Visjon Norge, unnskylder det på alle mulige måter. Men han glir glatt og lett inn der, han forkynner plutselig ikke lengre imot gjengifte. Jan Kaare Hanvold er såpaset «stor» blitt at han våger han ikke å røre ham. Feil og hykleri!

4.)  Når han blir konfrontert med dette. Så er det ene unnskyldningen etter den andre. Bl,a. dette: «Så om Hanvold fronter Visjon Norge, er han ikke å anse som en menighetsleder, og jeg tror ikke han ser det slik heller».

Er det noe Hanvold ser på seg selv som, så er det akkurat dette. Som en stor, stor, stor menighetsleder, Norges største.

Hanvold skriver dette om seg selv på Facebook: «Jan Hanvold er en apostel og en mann med en ukomplisert kristen tro».

Her lyver rett og slett Asbjørn Kvalbein.

5.)  Kvalbein sier videre: «I en menighet må vi drive læretukt og passe på at ikke vranglære slipper til. Når det gjelder et massemedium, kan vi ikke vurdere på samme måten.»
Nok en løgn og fordreining av sannhetten. Selvfølgelig må vi anse Visjon Norge som en menighet, og forholde oss til Visjon Norge som en menighet, dette argumentet er egentlig latterlig og selvmotsigende. Feil og løgn igjen.

6.)  Kvalbein skriver: «Jeg har selv hatt andakter i NRK, men føler jeg ikke dermed godtar alt som sendes der, eller er enig i lære og liv hos dem som slipper til ellers».
Dette er nesten som et barn skriver. Kan ikke sammenligne NRK med Visjon Norge. Visjon Norge drives som en kristne kanal, mens NRK er en almen kringkaster.

7.)  Kvalbein gjør en av de styggeste ting som vi som kristne kan gjøre. Det er å gjøre forskjell på folk. Kvalbein stenger gladelig ute de små og ubetydelige, men Hanvold, han «freder» han. Snakk om å være hykler, dette er stygt gjort av en forkynner og såkalt bibellærer. Skriften sier klart at dette er synd og hykleri!
 

8.) Kvalbein skriver: «Jeg har ansvar i Flekkerøy media, og vi har tatt avgjørelser der om hva vi ikke vil sende og hvem vi ikke vil bruke».

Det er akkurat dette som gjør dette så tragikk komisk. Asbjørn Kvalbein stenger gladelig ute mennesker som er gjengiftet. Men de må være såpass små at han vet at dette koster ham ingenting. Det koster han mer å slippe disse til enn å stenge disse ute. Men Hanvold, og andre som han føler står over ham. Da er han taus som en østers, og driver med unnskyldninger. Dette er ikke noe annet en dobbeltmoral, hykleri og totalt ubibelsk og viser at Kvalbein ikke er noen mann som står for Guds ord og Kristus!9.) Kvalbein skriver: «I en menighet må vi drive læretukt og passe på at ikke vranglære slipper til».Dette blir akkurat som mange kristne foreldre har praktisert det. Ungene får ikke se på TV, men de kan gjerne se det hos naboen. De er ikke kristne. Dette er hykleri og dobbeltmoral. Om en får inn vranglæren gjennom en bok, TV, internett, møte eller hvor det måtte være. Skaden skjer allikvel.


Om Hanvold eller noen andre server en løgn, men en plass var på Tv. Og neste gang på en talerstol, så er dette av avgjørende betydning?
Asbjørn Kvalbein lyver, fordreier og manipulere, tror egentlig ikke han selv tror på sine egne fabrikkerte løgner?

Uansett, å stille opp på Visjon Norge, da legitimerer man Hanvolds mange ekteskapsbrud!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kvalbein skriver også da kan vi ikke gå noen plasser etc.
Til dette er det også å si, for noe sludder! Jeg tar ikke bare avstand fra gjengifede forkynnere, jeg pleier ingen omgang med dem heller. Det går kjempefint, ikke noen problemer! Problemene oppstår når man går på akkord med Guds ord!


10.) Jeg har skrevet om dette før egentlig, men det gjør meg opprømt. At her boikotter en forkynnere og andre kristne som er gjengiftet. Helt greit, men de store som har så store og spise albuer som Jan Kaare Hanvold, blir tatt med silkehansker og han maler han for, ille, ille og horribelt!

Steng ute, ta avstand fra alle, absolutt alle ønsker å forkynne Guds ord. Men som er gjengiftet som troende. Ikke gjør forskjell på en eneste, alle, absolutt alle skal egentlig utelukkes fra Guds menighet!

Jakob 2 1. Mine søsken! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk.  2 Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og i skitne klær.  3 Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier: «Vær så god, her er en god plass», men til den fattige: «Du kan stå der!» eller: «Sett deg her ved føttene mine!»  4 Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker?  5 Hør, mine kjære søsken: Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen og til å arve det riket han har lovet dem som elsker ham?  6 Men dere har foraktet den fattige! Er det ikke de rike som undertrykker dere og drar dere fram for retten?  7 Og er det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over dere?
     8 Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett.  9 Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11 For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter. 12 Etter frihetens lov skal dere dømmes, etter den skal dere tale og handle. 13 For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen.

Sluttkommentar:

Etter jeg skrev den artikkelen om Kvalbein, så har jeg fått mange veldig gode tilbakemeldinger på at det har gått opp et lys for mange. De har skjønt at dagens kristen ledere er en gjeng med hyklere som ikke gjør Herrens gjerning.
De kan skalte og valte med ting som det passer dem. http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-630-kristen-norge-styres-og-ledes-av.html
Men det er så selvmotsigende det kan for blitt å være imot Hanvold, men ikke gjøre noe med det. Mannen er en falsk profet som lever etter sine egne kjødelige lyster, mannen er ingen sann troende.
Hva skal vi gjøre overfor slike? Det samme som Asbjørn Kvalbein over de svake og ubetydelige. Boikotte og stenge dem ute, hvis de vil forkynne Guds ord og ikke lever i samsvar med Ordet!Følger ikke liv og lære i sammen, så er vi alle ute å kjøre om vi heter Hanvold, Christensen eller hva vi nå heter. Hos Gud har ingen fortrinn eller rang, her er vi alle like og må forholde oss til en ting; Guds ord!

Relaterte linker:
 http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html
http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-912-la-hanvold-torp-eller-andre-som.html


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...