onsdag 29. august 2018

Nr. 52: Fordypning og forklaring hvorfor jeg anser Benny Hinn, Jan Hanvold og andre Pinse Karismatikere som farlige for deg da de egentlig er trollmenn, spiritister og falske profeter!

Nr. 52:
Fordypning og forklaring hvorfor jeg anser Benny Hinn, Jan Hanvold og andre Pinse Karismatikere som farlige for deg da de egentlig er trollmenn, spiritister og falske profeter!

Dessverre så er det langt i fra alle som bruker Jesu navn som har gode, edle og rette hensikter. Men dette er ikke noe nytt eller som vi ikke blir advart imot i skriften. Jeg tror mer og mer at egentlig så har ikke disse menneskene noen gang vært frelst og født på nytt. De er som Apostelen Johannes sier:

1 Joh. b. 2. 18 Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. 19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss. 20 Og I har salvelse av den Hellige og vet alt.

Vi lever i de aller siste dager, de har gått ut i fra oss sier Apostelen. De har ferdes blant de kristne, men de har aldri vært kristne og sanne gjenfødte Guds barn, der er det åpenbart at Jan Hanvold, Benny Hinn, Todd Bentley og veldig mange andre Pinse karismatikere. Hadde de måtte innrettet seg etter Guds ord og bibelsk og sunn menighetstukt, hadde de aldri hatt en nubbesjanse å forføre og villede så mange mennesker. Bilde av Todd Bentley som er gjengift som Jan Hanvold og så mange andre Pinse Karismatikere er. http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-600-todd-bentley-gift-pa-nytt-med.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-287-ikke-alle-som-sier-herre-og-far.html
 Legg merke til at Jesus sier om slike at han aldri har kjent dem:

Matt. 7. 21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.” 24 “Derfor skal alle som hører disse ord, og som gjør etter dem, sammenlignes med en klok mann som bygget sitt hus på en klippe. 25 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo, men huset falt ikke, for det var bygget på en klippe. 26 Men hver eneste som hører disse ordene og ikke gjør etter dem, kan sammenlignes med en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. 27 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo mot huset til det falt sammen — og fallet var kraftig.”

Legg merke til vers 23: «Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.”

Disse personene som Benny Hinn, Emanuel Minos, Jim Bakker, Jan Hanvold og utallige andre Pinse Karismatikere, de har ingen samvittighet som er intakt.

1 Tim. 1. 18 Dette bud overgir jeg dig, min sønn Timoteus, efter de tidligere profetiske ord om dig, forat du ved dem skal stride den gode strid, 19 idet du har tro og en god samvittighet; den har somme kastet fra sig og lidt skibbrudd på sin tro; 20 blandt disse er Hymeneus og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan, forat de skal tuktes til å la være å spotte.

De har kastet fra seg samvittigheten, derfor «overføreres» deres Ånd til andre hvis en åpner seg opp for samme Demonisk og urene påvirkning.

Kong Saul var aldri omskåret på hjerte – selv om han kom inn under profetisk henrykkelse.

1 Sam. 19. 19 Da Saul fikk spurt at David var i Nevajot ved Rama, 20 sendte han nogen menn for å hente David, og da de fikk se profetenes skare, som var i profetisk henrykkelse, og Samuel stående der som deres fører, da kom Guds Ånd over Sauls sendebud, så de og blev grepet av profetisk henrykkelse. 21 Da Saul fikk vite dette, sendte han andre bud; men de blev og grepet av profetisk henrykkelse. Så sendte Saul bud igjen for tredje gang; men også de blev grepet av profetisk henrykkelse. 22 Da gikk han selv til Rama, og da han kom til den store brønn i Seku, spurte han: Hvor er Samuel og David? De svarte: De er i Nevajot ved Rama. 23 Da han så gikk dit, til Nevajot ved Rama, kom Guds Ånd også over ham, så at han hele veien gikk i profetisk henrykkelse til han kom til Nevajot ved Rama. 24 Da rev han og klærne av sig; også han var i profetisk henrykkelse mens han stod foran Samuel, og han falt ned og lå der naken hele den dag og hele natten; derfor sier folk: Er også Saul blandt profetene?

Emanuel Minos, David Østby, Jan Hanvold, Benny Hinn, Todd Bentley og alle andre Pinse Karismatikere er som Kong Saul. De kjenner til både det ene og det andre, men Jesus kjenner de ikke til og Jesus kjenner ikke til dem!

Det er åpenbart at det er slik, da demonene ikke kan bo i hjerte til et sant Guds barn. Enten «bor» Satan eller Gud der. Det er åpenbart at da å ha mennesker som ikke er sanne Guds barn, men er som de religiøse på Jesu tid, Satans barn og har ham til Far.

Joh 8:44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Sluttkommentar:

Etter å ha studert dette emne og Guds ord på nytt, så er jeg kommet mer og mer til den konklusjonen at disse forførerne, trollmennene og falske profeten aldri har vært frelst og har alltid tilhørt den onde da han er deres Far.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-768-hvorfor-jeg-aldri-vil-at-pastor.html http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-765-emanuel-minos-syk-nsker-forbnn.html http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-762-spiritisten-og-andemaneren-benny.html http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...