torsdag 30. august 2018

Nr. 84: Jan Hanvold ber kl. fire på morgenen – dette deler han på sin Facebook side sin og skriften sier at vi skal ikke nevne for andre slike ting!

Nr. 84:

Jan Hanvold ber kl. fire på morgenen – dette deler han på sin Facebook side sin og skriften sier at vi skal ikke nevne for andre slike ting!

Dette skriver den falske profeten Jan Hanvold på sin Facebook side:
«Idag ble jeg vekt av Herren kl 04.00 og har bedt om vekkelse over Norge. Så har jeg vært på telefonen til pastor ………».

Bilde av en unge som kjører en lekebil, ingen må forveksle Hanvold med dette barnet. Dette er bare et illsutrasjonsbilde, ikke Jan Kaare Hanvold da han var liten unge.


 

Hvorfor tar jeg opp dette med den falske profeten Jan Hanvold? Av flere grunner, nevner her to grunner:

1.)  Den falske forkynneren Jan Hanvold lever og står for akkurat det motsatte enn Jesus og Guds ord.

2.)  For at andre skal få muligheten, og bli klar over den villfarne vei han er på og ikke følge i samme fotspor. Da er de vil komme inn i den samme villfarelse!

Leser en Facebook siden til Hanvold, så skjønner en at en har med en kjempestor unge som elsker oppmerksomhet og å få viljen sin. Det er nesten som en faller av stolen, at det går an å tro på noe slikt? Mannen er en forvokst unge som underholder andre med å være i sentrum!

Men jeg har egentlig aldri angrepet Hanvold for å være en forvokst unge eller hans pengebruk. Men at han er gjengiftet som en kristen og har herlighetsteologi i sin forkynnelse som er en kraftig forførelse og vranglære!

De ringte fra NRK Buskerud og ville ha meg til å fortelle noen røverhistorier om Jan Hanvold. Til det må jeg si at jeg kjenner svært lite til ham, så jeg kan ikke så mange. Og de spurte videre om hvorfor Hanvold hadde «fremgang». Jeg svarte følgende. Det er veldig underlig, mannen kan egentlig hverken preke, oppføre seg eller noe. Men det er sikkert gjenkjennelse effekten.
Andre som ikke lever som Guds ord, men innbiller seg at alt står bra til. Må elske en mann som Hanvold! Der kan en gjøre akkurat som en selv lyster og ønsker, og fremdeles tro på «Jesus»! Dette er både et narrespill, forførelse og et annet evangelium!

Sluttkommentar:

Det er mange ting å si om Jan Kaare Hanvold, men en ting som en ikke kommer utenom. Det er at han er gjengiftet som en kristen, og skal være forkynner. Da har vi med å gjøre med en mann som setter seg over Gud og Guds ord. Og slike skal en ikke engang spise i sammen med, og tar en del i deres liv, blir en medskyldig i hans onde gjerninger sier skriften:

2 Joh. 10 Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. 11 For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.

«Pastor» Jan Kaare Hanvold må ha en «herlig» kristendom! En kan ture frem i synden akkurat som det passer ham, og fårene følger villig med og er som oftest skilt og gjengiftet som ham. Men de tror på «Jesus», men ikke skriftens Jesus. Han sier at slike som Hanvold er:

Matt. 7. 15 Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.
21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.” 24 “Derfor skal alle som hører disse ord, og som gjør etter dem, sammenlignes med en klok mann som bygget sitt hus på en klippe. 25 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo, men huset falt ikke, for det var bygget på en klippe. 26 Men hver eneste som hører disse ordene og ikke gjør etter dem, kan sammenlignes med en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. 27 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo mot huset til det falt sammen — og fallet var kraftig.”

Det er her Hanvold og snart hele den pinse karismatiske bevegelse står!

Dette er som skriften sier en annen Ånd, en annen Jesus og et annet evangelium. Det er ikke evangeliet, men mettelse for kjødet og det gamle menneske!

2 Kor. 11. 2 For jeg vokter dere med Guds brennende sjalusi. Jeg har lovet dere bort til Kristus, og bare til ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru.  3 Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus.  4 For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.  5 Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse superapostlene.

Er Jan Kaare Hanvold og dagens pinse karismatikere som Apostlen Paulus sier superapostler?

Nei, og atter et nei! De er Satans lydige og hengivne tjenere og de tilhører ikke den levende Gud, de har ikke kjennetegnene på å være et sant Guds barn!

Joh. e. 14. 21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Et sant Guds barn holder seg til Guds ord, og holder Guds bud. Later ikke som en har fått nåde helte tiden. Men lever i daglig fornyelse, omvendelse og hengivelse. En er rett og slett ansvarsbevisst og tillater ikke den Onde å få innpass i sitt liv, familie, ekteskap, tjeneste og alle områder i livet.

Hele skriften gir et vitnesbyrd om dette, å ransake seg selv, prøve seg selv. Ja, vurdere om en lever rett, sant og i samsvar med Guds ord og vilje!

Hanvolds mantra er for Israel og imot de homoseksuelle.

Det er vel og bra å være for Israel og forkynne imot synd!
Men ikke på den måten som Hanvold og dagens kristne mennesker gjør det. De forkynner imot andre sine synder, men det aller viktigste er å være påpasselig der den enkelte selv sitter fast, ikke alle de andre. Her går så mange vill, og når forkynnere og såkalte hyrder gjør det, desto verre!

Hvor vil dette ende? Det vil ende i fortapelsen, og før det, i den store skjøge kriken som omfavner dessverre flere og flere! Er du blant dem? Da ta dette til hjerte, omvende deg. Og be om Jesu blod rensende og legende kraft over ditt liv. Dette har jeg gjort, det fungerer! Anbefales!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...