fredag 31. august 2018

Nr. 113: Kristenfolket tar i de som oppadgiftede som kristne med silkehansker, mens de som lever som homilie eller lesbiske som kristne med jernhansker, selv om Guds ord sier at begge deler utelukker til Guds rike!

Nr. 113:
Kristenfolket tar i de som oppadgiftede som kristne med silkehansker, mens de som lever som homilie eller lesbiske som kristne med jernhansker, selv om Guds ord sier at begge deler utelukker til Guds rike!

Bilde av Jan Hanvold som advarer på det sterkeste imot de homofile og lesbiske, mens selv lever i synd med å være oppadgiftede som en kristen.
Dette er hykleri av verste sort, med selv å leve i synd og advare imot andre!
Jakob 2. 1. Mine brødre! la ikke eders tro på vår Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, være forenet med at I gjør forskjell på folk!  2 For om det kommer en mann inn i eders forsamling med gullring på fingeren, i skinnende klædning, og det også kommer en fattigmann inn i skitten klædning, 3 og I ser på ham som bærer den skinnende klædning, og sier: Sett du dig her på en god plass! og sier til den fattige: Stå du der, eller sett dig her nede ved min fotskammel! -  4 gjør I da ikke forskjell hos eder selv og er blitt dommere med onde tanker?  5 Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?  6 Men I har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene?  7 Er det ikke de som spotter det gode navn I er nevnt med?  8 Visselig, dersom I opfyller den kongelige lov efter Skriften: Du skal elske din næste som dig selv, da gjør I vel;  9 men gjør I forskjell på folk, da gjør I synd, og loven refser eder som lovbrytere. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle. 11 For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter. 12 Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov!

Det står tre ganger i dette avsnittet av vi ikke skal gjøre forskjell på mennesker.

Samt, i vers ti følgende: «For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle.»
Det hjelper ikke noe a redde hele Moldova eller sende på TV 24 timer i døgnet hvis du bryter et av budene.
Du kan være imot homofile og lesbiske skal få gifte seg og alt det der. Men hvis du selv er oppadgiftede som kristne er du på vei imot fortapelse!

Med andre ord, slik som kristenfolket holder på som jeg skriver i overskriften:

Kristenfolket tar i de som oppadgiftede som kristne med silkehansker, mens de som lever som homilie eller lesbiske som kristne med jernhansker, selv om Guds ord sier at begge deler utelukker deg til Guds rike!

Her er det noe som er totalt elementært feil og der en gjør forskjell på mennesker.
Vi kan ikke godta noen typer synder, mens andre ser vi på med avsky!

Her må alle, og alle har krav på samme type behandling.
Både de som er oppadgiftede som kristne, lesbiske og homofile skal behandles på samme måte. Da det etter Guds ord er en livstil som Guds ord advarer imot!


Jeg har skrevet så mye om dette før, ønske å bruke litt av dette her:

Nr. 1504:

Faksimile bilde av Øyvind Kleivelands meget gode artikkel.


Hva med to likekjønnende som opplever kjærlighet?

Jeg betviler ikke på dette, men Gud og Guds ord gir ikke aksept for dette.
De som lever slikt, eller gjengifte skal ikke arve Guds rike sier Apostelen Paulus i 1 Korinterbrev og Romerbrevet helt klart homoseksualitet som synd, en synd blant flere som han nevner i 1 Kor 6,9-10. «De som lever slik, skal ikke arve Guds rike»

Vi må følge skriften i alle deler, ikke bare noen her og der. Skriften sier egentlig veldig klart i NT at ekteskapet er mellom en mann, og en kvinne livet ut!
Alt utenom dette er synd. Hvis en troende som opplever «ekte» kjærlighet etter å ha vært skilt med en ny en. Da er det i dag i de fleste kristne sammenhenger tillat å gifte seg på nytt selv om skriften sier dette er hor.
Mens for homosekuelle er det i dag ikke fullt så enkelt.

Dette er en urimelig forskjellsbehandling, som gjør mange homofile og lesbiske ekstra fortvilet. Og det med god grunn da her gjør en forskjell på mennesker.

Jeg kan ikke se at dette er rett, selv om jeg kan forstå det rent menneskelig.

Tenk deg, det er personer som er født lesbiske eller homosekuelle. Noen er blitt det etter hvert. Andre velger det av andre grunner. Det til felles har de at mange av disse som definerer seg som homosekuelle eller lesbiske er ute etter det samme som mange heterofile er etter et samlivsbrudd. Finne seg en å dele livet med.

Slik jeg ser det, så er deres følelser, aksept og annet like reel og like ekte som det er for heterofile. Men Guds ord sier at veien er stengt både for single heterofile som har vært gift før, like mye som den er stengt for lesbiske og heterofile.

Jeg betviler ikke at følelsene og alt annet kan og er like gode, riktige og sanne for både homofile, heterofile og lesbiske. Men hva sier Guds ord?

Guds ord sier at eneste samlivsformen som Gud aksepterer for troende mennesker. Det er at en finner seg en make som er av det annet kjønn en seg selv, der død er det eneste som opphører et ekteskap.

Vi kan ikke snakke om «legal» synd og ikke «legal» synd. Synd er synd uansett.

Øyvind Kleveland skrev om dette på Verdidebatt, der jeg tar med fem settninger fra den meget gode artikkelen som du kan lese her:
«Hvorfor blir homoseksualitet oppfattet som ekstra skittent/ekstra vanhellig blant kristne?

Bibelen likestiller heteroseksuell utroskap med hor, homoseksualitet, baktalelse og all annen uhellig oppførsel! Hvorfor gjør den det? Fordi Gud sier at det første ekteskapet er hellig og at man er bundet til sin første ektefelle til denne dør. Alt annet er synd og forbys i Bibelen.»


Sluttkommentar:

Det er de som kommer til meg og sier at det er så lett for meg etc. Med andre ord, for andre er det vanskelig. Og da må de få aksept for å leve slik de ønsker det.
Denne argumentasjonen holder ikke, vå må alle forholde oss til Guds ord. Alt utenom Guds ord, det er synd!

Jeg har skrevet så utrolig mye om dette emne før, les derfor andre artikkler fra meg om dette emne. Ville bare kort si fra at vi kan ikke gi aksept for noen form for synd eller det som bryter imot Guds ord. Jeg har ikke noen problemer med å tro at det er også mennesker som er født som homosekuelle, eller utvikler seg i den rettingen. Og de som er født eller utvikler seg til å bli lesbiske. Det er de som helt sikkert er såkalt uskyldige i et samlivsbrudd eller havarert ekteskap, men ingen av dem har lov å innlede et nytt forhold. Skriften sier veldig klart følgende:

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Her snakker det om for troende etter et samlivsbrudd enten å forlike seg med sin ektefelle eller leve singel. Hvem gjør dette i dag og blir sett på å være en Jesu Kristi etterfølger? Dette blir sett på å være lovtrelldom og mye annet rart!

Det smerter og er helt sikkert ikke lett for lesbiske og homosekuelle å innse at Guds ord ikke gir aksept for et slikt liv. Selv om en opplever at sine egne følelser og kjærlighet er reelle.

Det er ikke noe som tyder på at for mange så har de gode følelser og annet for likekjønnende mennesker. Men Gud og Guds ord gir ikke aksept for dette. Da må vi også forholde oss til dette på samme måten!

http://blog.janchristensen.net/2015/01/nr-1002-ingen-som-er-gjengiftet-som.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...