onsdag 29. august 2018

Nr. 49: Når vil Visjon Norge og Jan Hanvold gå konkurs?

Nr. 49:
Når vil Visjon Norge og Jan Hanvold gå konkurs?

Når Antikrist vil komme så vil han nok sette seg i templet med en jødisk kippa. Som er et tradisjonelt jødisk hodeplagg, særlig for menn, med form som en kalott. Mange troende, praktiserende jøder, gjerne ortodokse, går alltid med kippa, mens andre kun bruker den ved spesielle anledninger, for eksempel for å vise respekt for det guddommelig i forbindelse med høytider, feiringer og besøk på hellige steder. Men dette frelser ingen.

Lever en i synd, er omvendelse og bekjennelse eneste veien til frelse. Godt at Hanvold får prøvd en kippa, det frelser ingen allikevel eller gjør noen mer hellig av den grunn. Hadde vi levd i den gamle pakt, hadde han gått i sekk og aske. Ille er det at han får bedradd og forført så mange, alt fordi vi lever i nådens tid der dommen ligger i påvente.
Vi lever ikke i gamle testamente, hadde vi gjort det hadde Jan Hanvold og de aller fleste PinseKaresmatiske forkynnere vært steinet eller fortært av Guds ild for lenge siden!

Det er de som profeterer Guds straffedom over både den ene og den andre, til det vil jeg si at de profeterer falskt og etter gammel testamentlig standard. Hanvold har sviktet på alle plan det går an å svikte på som en forkynner, forferdelig og nitrist er det. Han har sviktet moralsk, forkynner et falskt budskap og profetere og gir «kunnskap ord» som er tatt ut av løse luften. Han er det som bibelen beskriver en ulv i fåreklær. Men skal han da dø?

Dessverre etter hva Guds ord lærer både angående dom og hva som skal skje i endetiden, Hanvold og den korrupte og demoniske TV kanalen Visjon Norge har meget gode forutsetninger for å «lykkes» og å være på lufta.

I endetiden vil en ha det som klør i øret og det vil være ikke få, men mange falske profeter. Dette er hva bibelen lærer, da passer Hanvold og Visjon Norge inn som hånd i hanske? Eller skal vi ikke tro på Guds ord også når det gjelder disse tingene?

Visjon Norge er ikke den eneste frafalne TV kanalen som sender, det finnes flere som bl.a. God Channel, Kanal 10 og dessverre mange, mange andre.

Jeg har sett litt på andre TV kanaler som gir seg ut for å være kristne. God Channel f.eks. sender Kenneth Copeland, Joyce Mayer, Joel Osteen og mange andre. For meg er de forkynnerne fylt med alt annet enn Guds Ånd og de forkynner overhode ikke Guds ord på rette måte. Blir de straffet og dømt? Like lite som Jan Hanvold blir det ser vi. De holder på og samler rundt seg selv og forførerere og villedere som aldri før.

Hva kan vi da forvente fremover?

En veldig fremgang for alle frafalne kirker, menigheter og forkynnere. Men problemer og vanskeligheter for den som følger Guds ord og Lammet hvor det går. Det er dette som Guds ord lærer, da kan ikke vi leve som vi er under den gamle testamentlige tjeneste. Vi lever i nådens tid med en pakt der Jesus har tatt straffen på seg, også for Hanvold og alle andre frafalne og forførere. Hvor er da straff og dom? Det er i påvente av at nådetiden skal ta slutt. Først etter det kan vi forvente og tro at det blir rettferd, sannhet og kjærlighet som legger malen og lista for alt. Før det, så vil alt bli mer og mer korrupt, forført og lede inn i villfarelse og forførelse!

Jan Hanvold har fremgang fordi så mange kjenner seg igjen i hans liv og virke?

De jeg kjenner som støtter Hanvold og Visjon Norge er stort sett menesker som har kommet til kort i sitt eget liv på en eller flere måter. Da passer Hanvold inn som hånd i hanske som har mislykket og nå «lykkes». Da har vi det vi kaller for gjenkjennelse effekten.

Når vil da Jan Hanvold og alle andre korrupte og villedere bli dømt og stilles til ansvar for sin forkynnelse og sitt liv?

1 Peter 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal og de som efter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, idet de gjør det gode.

Skriften lærer at hvis en blir frelst, men har misbrukt sitt liv, så vil en stilles for bedømmelse (dom) innforbi Kristi domstol. Eller hvis en ikke «når» opp og blir frelst, så er dommen foran den hvite troende omtalt i Johannes Åpenbaring. Derfor vil det dessverre være gode muligheter for Hanvold og mange, mange andre falske profeter og forførere. De har «fremtiden» foran seg til Gud setter foten ned, vi lever i nådens og menighetens tid. Der en får lov å holde på som en «vil» for Gud skal og vil prøve hva som bor i oss mennesker. Derfor er det dessverre de «rettroende» som har den største utfordringen, og de skal bli frelst, hvis de holder ut inntil enden!

Guds ord taler om dette om vi ikke liker det, oppgjørets og sannhetens time ligger foran, ikke i nuet!

Sluttkommentar:

Når jeg forkynner dette så er det ikke for at troende skal gi eller støtte Hanvold eller Visjon Norge, tvertimot! Men for at en skal være klar over at vi lever i en spesiell nådetid der Gud velsigner både rettferdige ot urettferdige, dette lærere skriften.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 6. 3 Slik vil vi gå fram, om Gud så vil. Nå er det mange ting som tyder på at Paulus kun sendte dette brevet og fikk aldri komme selv til Jerusalem og besøke menigheten. Men allikevel, for et brev han skrev.

4 Når noen en gang har fått lyset, har smakt den himmelske gave og fått del i Den Hellige Ånd, Her både peker han på herligheten med den nye pakt og samtidig advarer imot å ikke forlate det. Lyset er å få se at kun Jesus frelser. Den himmelske gave er Kristus og den Hellige Ånd er å få del i Gud selv. Joh. e. 14. 23 Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

5 har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, Vi er født og blir bevart ved Guds ord. Guds ord er godt og det forener oss som troende. Vi som troende er verdens mest privilegerte mennesker da vi har smakt den kommende verdens krefter.

6 og de så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester selv Guds Sønn på ny og gjør ham til spott. Jeg mener dette ordet og spott i mot Ånden ligger i samme gata. Flere her i menigheten hadde eller var i ferd å vende tilbake til Jødedommen. Ved det stiller en seg utenfor Kristus. Så lenge en stiller seg utenfor Kristus, om en går tilbake til Jødedommen, en fornekter ham eller spotter ham. Så er en utenforbi frelsen og vil være på vei mot fortapelsen. Men vender enn seg bort i fra Jødedommen, fra å fornekte og tom spotte Kristus, så tar Gud imot en og mann blir tilgitt og får del i nåden. Lever man utenforbi Kristus er en utilgitt. Lever en i Kristus er en tilgitt.

7 Den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som dyrker den, får velsignelse fra Gud. Selv om en ikke blir straffet med en gang så ligger dommen å venter. Gud er sjenerøs og lar sin velsignelse også ”ramme” alle!

8 Men den jord som bærer torn og tistel, er til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at den blir svidd av. Her maner forfatteren om å ikke være uten frukt. Før eller siden vil deres valg få konsekvenser. Kristus er oppfyllelsen av alt det gamle testamente og Jødedommen pekte frem i mot. Det vil aldri komme noen bedre enn Kristus. (sitat slutt).

Jesus sier det samme: Matt 5:44-45 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.

Vi må bare leve med det, at det er Gud som selv velger tid, sted og anledning for å dømme og bedømme våre liv. Men kanskje, hvem vet? Så vil Hanvold og hva han står for bli avslørt for alle og enhver? Hvis det blir, så er det en «fordel» for alle. Det er mye bedre å gjøre opp sin synd og omvende seg her i tiden. Der fremme, da vil det være for sent og alt vil være beseglet. Derfor er det slik om å gjøre å leve og vandre i lyset – i dag – senere vil det være for sent og en må betale konsekvensene og få lønn for det en ikke har gjort opp her i tiden! Eller miste lønn og i ytterste konsekvens, gå fortapt som det er åpenbart at Hanvold er på vei imot i dag og de som følger ham.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/11/nr-712-dr-og-evangelist-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...