tirsdag 28. august 2018

Nr. 34: Hvorfor vil ikke Kristen Norge ta en diskusjon og debattere Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge? Sannheten vil alltid seire – til slutt!

Nr. 34:
Hvorfor vil ikke Kristen Norge ta en diskusjon og debattere Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge? Sannheten vil alltid seire – til slutt!

Jeg har prøvet å få i gang en diskusjon eller debatt om Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge, uten å lykkes skikkelig. Det ser ut som det er veldig stengt for dette, selv om Jan Hanvold er en herlighets og lykke profet som lever i hor etter skriften. Hva er grunnen? Prøver her å gi noen svar og antydninger. Bilde at Satan som står bak Visjon Norge og Jan HanvoldJan Hanvold kan ikke være en troverdig kristen leder da han er gjengift som troende.

Riktignok er han ærlig nok til å innrømme at han selv er skyld i dette, men Gudsordet taler klart og tydelig om dette med ekteskap, skilsmisse og gjengifte, og hva vi har å holde oss til som troende. Ikke minst gjelder dette for en forsamlingsleder og tilsynsmann som er et forbilde og mønster for hjorden.

Det er trist at denne alvorlige sannhet enkelt og greit blir neglisjert og oversett. Som kristen skal alle ting i våre liv kunne bli blottlagt og eventuelt bli gjenstand for overveielse og diskusjon dersom man gjør noe som strider imot Skriftens ord. Riktignok kan alle ta feil, men ved å høre og ta imot råd skal vi som troende ikke trå feil og det er lov å omvende seg dersom man har gjort feil. Det er uforståelig og skremmende at vi som kristne lever som verden, de gir til ekte og tas til ekte, dette er også et endetidstegn sier Joh. Åp. Er det virkelig rett fatt når vi gjør dette, hvorfor taler ingen om dette og imot dette? Feigheten og falskheten er stor!

I endetiden vil det oppstå mange falske profer, det vil bli vanskelige tider og de troende vil ikke høre på sannheten, bare på eventyr. Jesus advarte imot forførelse som det sikreste endetidstegnet. Det første han sa i sin endetidstale var at ingen måtte bli ført vill!

Matt. 24. 3 Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!

Vi er alle troende som skal tilbringe en evighet i sammen, er det da ikke rett og riktig å begynne å snakke i sammen her? Vi har alle samme mål, samme Far og samme frelser? For meg er dette å ikke debattere en så villfaren og falsk profet som dessverre får mer og mer fotfeste innforbi store deler av den Norske kristenheten som kjødets gjerning.

1.) Pastor Jan Hanvold er en av nidingene i Israel! Hvordan kan han da ha blitt en av kristen Norges fremste ledere og med mest innflytelse?

2 Sam 16:7 Og Sime'i bante ham med de ord: Bort, bort med dig, din blodhund, din niding!

Jeg er sikker på en ting, hadde den åndelige standarden vært intakt i Guds menighet i Norge hadde Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold fått hørt: «bort med deg din niding!».

2.) Guds ord advarer imot å «forsvare» personer som Hanvold som lever i synd og forkynner herlighetsteologi (les vranglære). Ved det så setter en ting opp ned.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Det er av ytterst alvorlig åndelig betydning å på en eller annen måte gå god for Visjon Norge og Hanvold. Da kommer vi over på neste punkt.

3.) Den som ikke advarer imot VN og Pastor Hanvold indirekte forsvarer de. Men det som er langt mer alvorlig, det er å forsvare, tale vel om og stille opp på den kanalen og i sammen med Hanvold. Da blir en medskyldig i hans perverse og kjødelige liv og levnet sier skriften. Og det er de som lar Hanvold og andre be for seg, det vil jeg på det sterkeste advare imot for da overførers Hanvolds åndsmakter på deg fortere og i en større skala en du er klar over det.

Her fra en artikkel jeg skrev om å være medskyldig: 2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare! Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet. De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre. Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham! Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Enno i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen? Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup». Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier. (sitat slutt).

4.) De gamle kristne godtok aldri gjengifte, er vi kommet lengre i dag spør jeg meg selv?

Det er rart at en plutselig hoper bukk over alt. Det var utenkelig at en som var gjengift som kristen, og som også har skyld i sine egne skilsmisser. Får anledning til å forkynne Guds ord og bli en av de mest profilerte lederne i landet. Og mange medarbeiderne som han har med seg er også gjengift som kristen (og også som vantro). De har et eller flere ekteskap bak seg, men «tjener» Gud. Slike som Jon Egil Stavik, Sten Klevås-Olsen, Jan Eriksen, Jan Hagen, Albert og Marita Ånensen, Per Haugan og Vivian Zahl Olsen. Her går «far» som et forbilde, et stort forbilde. + mange flere, det er som et ormerede hele Visjon Norge med Jan Hanvold, da på det moralske og åndelige område med ubibelsk lære og et liv som ikke er Kristus verdig!

5.) Hva gjør de for den kommende generasjon? Når de i dag tar seg de friheter for kjødet og lystene akkurat som det passer dem. Hvilken arv legger de igjen til den kommende generasjon?

Vi må aldri tro at det blir lettere, men vanskelige. Hvor egoistiske og ukjærlig er man ikke her, og andre plasser der en åpner opp for det samme med ubibelsk lære, synd og gjengifte etc. det neste som kommer vil bli mer Sadistiske og utsvevende synder. Synd avler synd!

6.) Gjennom dette hadde Gud fått en mulighet til å vise forskjell på hans standard, og verdens standard. Men her er de såkalte kristne like ille som verden, dette mishager Herren og hans dom venter hvis enn ikke omvender seg.

"Da skal dere igjen se forskjellen mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud, og den som ikke tjener ham." Mal.3.18.

Det er dette vakuumet som er i ferd med å komme, som jeg tror vil skape grobunn for an sann vekkelse. Ikke dermed sagt at mennesker kommer i tusentall, men at det kommer flere og flere over på «vår» side, det er jeg overbevist om.

7.) Her er det også et sterkt misbruker av midler som en mener enn gir til Herrens sak. Jeg tror at de som gir til Visjon Norge dypest sett ikke gir til Guds sak.

Guds ord taler om flere plasser å gi. Luk 6:38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker.

Hva er det Gud gir oss i fanget? Er det penger som Hanvold forkynner og herlighetsteologene? Nei, det er vranglære. Han gir oss det vi trenger til for Ånd, Sjel og Legeme! Alt det vi trenger til i livet rett og slett. Hanvold har ikke mestret å være en god ektemann, det kunne han fått hjelp til hos Herren.

8.) Kristenfolket i Norge mangler seriøsitet. Det er så mange innforbi alle menigheter og leier av skilte og gjengifte i dag å ta opp dette tema og belyse det slik Guds ord gjør hadde skapt et ramma skrik. Hele kresenheten i Norge er blitt såpasset forfører, dullet inn i søvn og manipulert av demoene at de ikke vet forskjell på rett og galt, lengre!

Unnfallenheten og likegyldigheten styrer kristen Norge, ikke Gud og hans ord. Strutsen stikker hode ned i sanden, og tror at faren går over. Mon tro han er en gjennomsnitt Norsk kristen? Å ta et tak i ting, studere Guds ord og etterleve det, det er den eneste farbare vei, Hallelujah! Og det er fult mulig hvis en selv vil, og ønsker det. Gud gir kraft og styrke som en trenger til, selv om det bytter imot i kjødet.

9.) Dette med å skille seg og gifte seg på nytt har ikke med et spesielt bibelsyn, men å gå imot Jesu bud å gifte seg på nytt slik Hanvold har gjort. Det er sterke ord, men her sier Apostelen Paulus at dette er et Jesu bud: 1. Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru (sitat slutt).

Legg merke til at dette er hva Jesus selv underviste, og som de første kristne la vekt på. Apostelen Paulus siterte Jesus: «De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren».

10.) Hvorfor vil enn ikke debattere dette? Og drøfte seg igjennom dette som de første kristen gjorde igjen og igjen. I små som store fora? Det er av flere grunner? Men mangel på sunn og sann åndelig modenhet er en vesentlig årsak. Det er såpasset mange som er skilt og gjengift innforbi alle menigheter i dag at en ikke vil ta opp dette team selv om gjengifte mennesker eller de som er gift med en gjengift lever i synd etter Guds ord. Og verden har fått så stort og omfattende innpass blant de troende at det er ikke lengre forskjell på de kristen og verden, tragisk men sant!

Sluttkommentar:

Det er de som angriper meg, men hvem angriper de? Gud. Det er de som støtter meg, hvem støtter de? Ikke meg, men Gud og hans ord. Jeg er ikke redd for å høre disse kvalmende Pinse Karismatikerne komme med sitt oppgulp, de går ikke med Gud, men Satan. De er inntatt av en rus der de gjør den ondes vilje, dette til advarsel og rettledning.

2 Tim. 2. 25b om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten 26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

Min konklusjon er følgende, ikke minst p.g.a. den nødstid vi lever i dag: å Tillatte gjengifte eller at troende gifter seg med fraskilte er å åpne opp direkte for kjødets gjerning og demonen, selv om en bekjenner Jesus navn. Det hjelper ingen ting, absolutt ingenting hvis vi ikke følger Jesus og lar Guds ord være vår rettledning. Det er nok av de som sier at Gud har talt, Gud har vist meg, jeg har drømt osv. Men la alltid Guds ord få veilede deg, og oss. Skal vi nå himmelen en dag? Få full lønn? Bli bevart og stående etter å ha overvunnet alt? Da må vi knuse slike typer som Hanvold da han er oppreist av Satan, og ikke Gud. La de menneskene som lever etter Guds ord og underviser andre deretter, være rettesnor for deg kjære venn. Støtt de i forbønn og ved økonomisk hjelp, og Gud velsigner deg, vær du sikker!

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-hvordan-kunne-det-ga-sa-grnt.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-603-hva-jarle-haugland-daglig-leder.html http://janchristensen.net/master_lene_solvang.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...