torsdag 30. august 2018

Nr. 66: Abortpresten Ludvig Nessa vil på TV Visjon Norge for å advare Jan Hanvold og andre imot gjengifte!

Nr. 66:
Abortpresten Ludvig Nessa vil på TV Visjon Norge for å advare Jan Hanvold og andre imot gjengifte!

I følge Kjell Andersen fra Kristiansand som driver nettstedet Sokelys.com (Søkelys) så skal Abortpresten Ludvig Nessa vil på TV Visjon Norge for å advare Jan Hanvold og andre imot gjengifte. Andersen sier bl.a.: «Jeg snakket med Nessa om akkurat dette, og når kirkeårets tekster berører temaet (gjengifte) vil selvfølgelig Nessa legge fram hva Guds ord sier om saken».

Videre sier en begeistret Andersen, som fremstår som både forført og naiv følgende: «Etter at Jan Hanvold kastet ut Livets Ord fra Visjon Norge da Ulf Ekman konverterte til den katolske kirke tidligere i år har kanalen som både er elsket og hatet sendt forskjellige program i den sendetiden kjetteren Ekman opprinnelig hadde. Det var også denne sendetiden Jan Hanvold lovet Ludvig Nessa og dersom ting ikke skjærer seg vil kanalen fra september måned begynne å sende gudstjenester fra Karmel. Dermed vil Ludvig Nessa få mulighet til å nå betraktelig flere mennesker med sin kompromissløse forkynnelse av Guds Ord».

Bilde av Dr. Rodney Howard Browne som ble utestengt på Visjon Norge siden 2011 da han forkynte imot Hanvolds mange skilsmisser og påfølgende gjengifte. Ludvig Nessa må nok belage seg på samme behandling hvis han skal gå på Hanvolds TV kanal for å forkynne imot gjengifte. Spennende blir det å se om han lever opp til det som Andersen sier han skal gjøre.http://blog.janchristensen.net/2014/05/nr-807-dr-rodney-howard-browne.html

Her fra disputt mellom meg og Herr Andersen:

Meg: Kjell Andersen du skriver: Jan Kåre Christensen. Du vet nøyaktig at jeg mener gjengifte er et brudd på Guds vilje, du vet godt at vi med rette formaner troende som vandrer i synd til å vende om fra sin vei og gjøre bot. Den samme regel gjelder også ikketroende eller ufrelste, også de må advares om at synd fører til evig død, mens omvendelse og tro fører til evig liv. Svar: Men er det ikke en himmelvid forskjell på troende og ikke troende? Troende skal leve etter det kristne budskapet, mens ikke troende kan du håpe på at de vil leve som gode mennesker, noe de svært sjelden evner å gjøre fullt ut da de ikke er født på nytt. Du skriver: Når det gjelder Visjon Norge kan jeg ikke se at Hanvolds livsstil og teologi (som jeg mener er feil) -skal være til hinder for at man skal kunne bruke hans kanal til å nå ut med et sant evangelium. Så lenge som det ikke legges bånd på forkynnelsen tror jeg faktisk at mediet kan brukes selv om halve staben der lever i konflikt med Guds bud. Svar: Den som går inn på Hanvolds kanal forplikter seg å fortie Guds ord, ikke minst med hensyn til gjengifte. Hvis ikke så blir en boikottet. Dette er selvfølgelig en uskreven lov. Du skriver videre: Imidlertid ville jeg ikke i forkynnelsen stikke under en stol hva jeg mener er rett og galt også om gjengifte. Jeg gjentar: Tiden er nå kommet til å legge ned din blogg eller slette alle innlegg hvor du navngir bestemte personer. Svar: Vik bak meg Satan sa Jesus og jeg vil si det samme! Kjell skriver: En ting som slår meg, er at du ser ut til å skåne Nardus sekten fra din kritikk om gjengifte. En rekke sentrale forkynnere også i Nardus er skilt og gift igjen. Jeg kunne også ha nevnt navn. Svar: Kjenner ikke så godt lengre til Nardus bevegelsen. Den er ikke mer enn andre, derfor at du omtaler Nardus som en sekt er ikke bra hvis du mener f.eks. at de andre kristne bevegelser ikke er sekter. For meg er alle kristne bevegelser sekter da ingen lengre bygger på Guds ord. Hvem andre en Jon Welo er gjengiftet som forkynner Guds ord der? Vet ikke om flere om det sikker er det, hvem da? Mvh Jan K

Andersen: Svar: 1 Gjengifte er i strid med Guds bud og dermed synd både for gjenfødte og ugjenfødte. Dette bør være en del av forkynnelsen. Etter mitt syn er alle forpliktet til å leve etter Guds bud, kristne som ikke kristne. 2. Hvis jeg ble tilbudt sendetid på Visjon Norge vil jeg ha forkynt at gjengifte er i strid med Guds bud og ord. Jeg snakket med Nessa om akkurat dette, og når kirkeårets tekster berører temaet vil selvfølgelig Nessa legge fram hva Guds ord sier om saken. 3. Ditt tredje svar vitner om en feil holdning fra din side som du bør gjennomtenke av hensyn til de som rammes. 4. Nardus, flere forkynnere enn han du nevner er skilt og gift igjen. En av de litt yngre forkynner brødrene der fant seg vist ei “frikirke-dame” som hustru nr 2. Jeg vil ikke nevne navn.. Også flere av sektens eldstebrødre er skilt og gift igjen, og dermed er det forplantet ned på “grasrot-nivået” i sekten.

Meg: Svar: 1 Gjengifte er i strid med Guds bud og dermed synd både for gjenfødte og ugjenfødte. Dette bør være en del av forkynnelsen. Etter mitt syn er alle forpliktet til å leve etter Guds bud, kristne som ikke kristne. Svar: ekteskapet som intuisjon er for alle mennesker, men for hedninger flest er det «normalt» å bryte Gods lov. Det ligger en nærmest. Kristne som skille seg, har ikke tillatelse til å gifte seg på nytt, da de er lyset og dagens barn. 2. Hvis jeg ble tilbudt sendetid på Visjon Norge vil jeg ha forkynt at gjengifte er i strid med Guds bud og ord. Jeg snakket med Nessa om akkurat dette, og når kirkeårets tekster berører temaet vil selvfølgelig Nessa legge fram hva Guds ord sier om saken. Dette tror jeg ikke. Selv Hanvolds mentor og store forbilde Rodney Howard Browne ble stengt ute da han forkynte imot gjengifte. Med andre ord, Nessa kommer til å oppleve det samme hvis han tar dette tema opp og belyser det ut i fra Guds ord. Hanvold har selv sagt på Radio her i Oslo; «Til Helvete med alle dem som ikke godtar at jeg er ganger!». 3. Ditt tredje svar vitner om en feil holdning fra din side som du bør gjennomtenke av hensyn til de som rammes. Jesus sa til Peter det samme jeg sier til deg, du har ikke sans for det som hører Gud til, men mennesker. Forkynnere er forbilder og det er dobbel synd for dem å gifte seg på nytt eller gifte seg med en fraskilt. 4. Nardus, flere forkynnere enn han du nevner er skilt og gift igjen. En av de litt yngre forkynner brødrene der fant seg vist ei “frikirke-dame” som hustru nr 2. Jeg vil ikke nevne navn.. Også flere av sektens eldstebrødre er skilt og gift igjen, og dermed er det forplantet ned på “grasrot-nivået” i sekten. Hvem var han yngre? Var det sønn av Rydland? Tenkte jeg skulle skrive en artikkel om Jon Welo, kjenner du til ham?

Andersen: Jeg vet hvem disse er. Jeg syntes du skulle skrive en artikkel på prinsipielt grunnlag. Fortelle verden hva Bibelen lærer, men ikke nevne et eneste navn da du rammer først personen (paret) du vil “refse”. I tillegg rammer du personenens foreldre, søsken, slekt, -og verst av alt. Du rammer barna. Barn kan være utrolig sårbare. Ikke særlig morro for en 10 åring å høre at “din pappa er en horebukk” som ikke kan styre sine drifter. Jeg syntes du skal avpersonifisere sakene du skriver om synd blant kristne= slette alle blogginnlegg hvor du forteller alle at “Per eller Marianne er horer og horebukker. Jeg vet hvem Welo er, men også han har barn som du må ta hensyn til. Derfor mener jeg det er fundamentalt galt å omtale folk med navn og bilde i en slik sammenheng. Lag gjerne flammende innlegg mot gjengifte på prinsipielt grunnlag. Da sårer du ikke barn og uskyldige… Jeg har allerede hørt om barn som er blitt mobbet fordi deres pappa er blitt hengt ut med navn og bilde i din blogg, men hva gjør du dersom en 10-12 åring blir så mobbet på grunn av din “Se og Hør” metode at gutt eller jentungen tar sitt eget liv? Slikt skjer på grunn av mobbing…og jeg tror Gud da vil holde deg ansvarlig.. Til ditt andre svar: Dersom Hanvold kaster ut Nessa fordi han preker over kirkeårets tekst som inneholder avsnittet om gjengifte, har vi litt av en sak. Da sensurerer Hanvold forkynnelsen.

Meg: Kjell kan du svare meg på følgende. Hanvolds store forbilde og mentor inntil for 2-3 år siden var Dr. Rodney Howard Browne som ble utestengt på Visjon Norge siden 2011 da han forkynte imot Hanvolds mange skilsmisser og påfølgende gjengifte!

Andersen: Jan Kåre. Vi kjenner ikke hele historien tenker jeg. I de kretser er det jo mye rart og det var vel en forholdsvis fortrolig relasjon mellom Browne og Hanvold. I andre tilfeller snakker man om et profesjonelt leieforhold av sendetid hvor Hanvold helt klart slipper til mye forkynnelse han ikke er enig i. Selv adventistene er jo på tv visjon Norge, og jeg antar at Hanvold er dypt uenig i mye av det som forkynnes av adventistene. Jeg gav Nessa det råd, gå gjennom de dørene som åpner seg, men gå ikke på kompromiss med hva du forkynner. Han var enig i det og vi konkluderte at så lenge Hanvold ikke legger seg opp i budskapet så er det bare å kjøre på. Dersom han stenger døra fordi Nessa forkynner hva tekstene sier er det en helt annen situasjon.

Meg: Du svarer ikke. Alltid unnvikende overfor grisen Hanvold. Hva synes du at han har stengt Rodney Howard Browne? Tror du at Ludvig Nessa vil bli bedre behandlet hvis han forkynner imot gjengifte?

Andersen: Som jeg har skrevet mange ganger før, jeg kan ikke se at bibelen forsvarer noen former for gjengifte, verken blant gjenfødte eller ugjenfødte. Jeg ser ingen hensikt i å blinke ut navngitte personer. Jeg syntes det er bra at Rodney Howard Browne er stengt ute. Hans forkynnelse og stil har jeg liten sans for. Men grunnlaget han er kastet ut på syntes jeg ikke holder mål dersom det er den eneste grunnen da. Siden Browne har “profetert” over Hanvolds skjegg og at disse to har vært nære åndsfrender i forhold til fremgangsteologien aner jeg at Hanvold har noe personlig i mot Browne som stikker dypere enn en forretningsmessig avtale. Disse to har vært buddies og delt plattform og spådd gode dager over hverandres hue, og dersom noe da skjærer seg blir det ofte verre enn dersom man utelukkende forholder seg til en “deal” om sendetid. På ditt spørsmål gjenstår det jo å se hva som skjer når det eventuelt blir en realitet, men jeg tviler på at Hanvold legger seg veldig bort i forkynnelsen som blir spilt inn i et lokale utenfor visjon Norges tv studier.

Meg: Når på året kommer det om skilsmisse og gjengifte? 1-2 mnd. etterpå for Nessa sparken garantert hvis det blir publisitet om dette. Og det er ikke sikker han får begynt engang hvis han leser min blogg eller din som der tar opp at L Nessa skal tale imot gjengifte. Jeg kjenner disse uskrevne reglene, de er verre en de ti bud! For meg så fremstår du som temmelig naiv og lite reflektert angående dette emne. For Hanvold betyr evangeliet 0 % og hans underliv 100 %! Nessa levetid på Visjon Norge kommer til å bli meget kort hvis han forkynner imot den “store” Høvdingen! Hanvold sa det rett ut her på radio i Oslo. Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet. Nessa overlever ikke lenge på visjon Norge. Jan K

Andersen: Den tid den sorg Jan K. Viktig å ikke ta sorgene på forskudd.

Meg: Hanvold er den største kjeltringen jeg har sett på kristenfronten, og han lurer nok snart deg også enda mer trill rundt!

Sluttkommentar:

Noen tror på Julenissen og andre troll, Hanvold er også er troll. Å tro at den store Høvding Hanvold skal godta forkynnelse om gjengifte at ekteskapet skal vare livet ut. Hanvold svaret og boikotter alle som går imot ham, slik må også Ludvig Nessa regne med hvis han ønsker å forkynne Guds ord angående skilsmisse og gjengifte!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...