mandag 27. august 2018

Nr. 20: Hanvold blir kalt for president av Norvald Yri – men Hanvold er Satans fremste representant her i Norge i dag 2012!

Nr. 20:
Hanvold blir kalt for president av Norvald Yri – men Hanvold er Satans fremste representant her i Norge i dag 2012!

Denne mega kjeltringen og falske profet Jan Hanvold blir beundret og beæret av andre litt mindre mega kjeltringer og som har slått seg inn på Bileams vei!
Offentlige tv-profeter i Norge og i verden ellers opptrer som mega kjeltringer hva moral og pengeinnsamling angår. Her i Norge vil den falske tv-profeten ha fjernet sosialismen slik at han kan få mer penger av forførte og godtroende som er blitt lurt trill rundt av ham og de onde åndsmaktene som går med ham!

Nå dukket pastoren opp på diskusjonsforumet på Dagen og den siste landeplagen var sosialistene som han ville avskaffe. Her skriver han selv: «Hele det norske folk, burde forstå at Herland setter fingeren på de mørke sidene av det norske demodiktaturet der eliten trer nedover hodene på folk hva de skal mene, tro og tenke. Lenge nok har sosialistene styrt og hjernevasket folket, hva som er politisk korrekt. Slik at vi blir kvitt den siste landeplagen, sosialismen».

Hvorfor skriver denne slik han gjør? For at kristenfolket skal få det lettere og få mer penger mellom hendene og gi han enda mer. Hvordan kan noen støtte en slik manipulerende predikant og som taler ut om sine intime lyster og sine behov i så måte og pengegnåling som aldri tar slutt?

Hvordan kan en som Emanuel Minos støtte opp om denne, er han i ferd må å bli «Norges farligste mann» innenfor kristenrekkene?

Det som jeg opplever så forstummende og ille er at snart hele kristenfolkets ledere som har tillitt går god for denne mega kjeltringen og falske profeten, dette advarer jeg på det sterkeste imot og Minos og alle likesinnede har ved sin opptreden og feighet slått inn på Bileams vei og er i ferd med å få samme dom over seg som Hanvold. Det er ikke bare det, men de som følger Minos og Co. De kommer inn under samme dom som Minos og Co. er under.

Matt. 15. 14 La dem fare! de er blinde veiledere for blinde; men når en blind leder en blind, faller de begge i grøften.

Hanvold er en mann uten skrupler, samvittighet og ligner på Jan Åge Torp.

Skriften sier at vi ikke engang skal ete i sammen med slike horkarler og maktmennesker. Hvorfor profilerer Vårt Land, Dagen og mange andre kristne aviser slike? Det er å gå Satans ærend, de vet ikke hva de holder på med.

1. Kor. 5. men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham.

Vi som troende skal støte ut slike «forkynnere» som ikke er det!

Synde på nåden!

Vi kan komme til Jesus med alt, men vi skal bli forvandlet. Ikke synde på nåden, dette gjør Jan Åge Torp, Jan Hanvold og alle andre som lever som gjengiftede. Forkynnere av Guds ord står i en meget spesiell stilling og har et overordnet ansvar i livet sitt, ikke minst som et forbilde for fårene. Forkynnere og andre som står i ledende stillinger som kristen bør straks tre ut av dette embete da en forringer og forkludrer og fører med seg forvirring og åpner opp for mørkets makter ved å holde fram i sin synd. I følge skriften har en ingen rett til å være en forkynner som gjengiftet etter skilsmisse. Slik er det bare. Og det må vi forholde oss til ellers blir vi ulydige og trassige barn av Gud. Vi går fra å være lysets barn til å bli mørkets barn.
Er en gjengiftet etter skilsmisse som troende, hva skal en da gjøre? Man må gjøre opp, ikke bare bekjenne synden. Da kan man ikke leve i sammen med den «nye» ektefellen, da lever en i hor. Hanvold er et forbilde i det motsatte av hva Skriften tillater, han har latt sine lyster få styre hemningsfritt, lever nå med kone nr. 3, og maser til stadighet om innsamling av penger og enda mer penger, og misbruker sin makt overfor sine tilhengere. Han er det som Guds ord sier er en falsk profet. Jesu ord er å gå bort for ikke å synde mer, her får en lov å ture frem, med andre lederes «velsignelse», dette er protestantismen på sitt aller verste! Selv katolikkene holder ikke på slik som dette. Lovene deres sier at dersom en ikke klarer å holde seg innenfor kyskhetsløftet, får en ikke lov å være en prest. Nå må en også ta med i denne sammenhengen at det innenfor det katolske systemet er ubibelsk i forhold til ekteskapet med en tvang om at en skal leve som enslig. Gud sier at han skapte kvinnen til mannen, for det var ikke godt for mannen å være alene som det står skrevet.

Når en påpeker synden blant oss troende så møter en motbør og hardhet.

Min erfaring er at disse falske profetene i tiden skjuler seg under begreper som tilgivelse, kjærlighet, nåde og annet. Disse ordene blir misbrukt til deres egen undergang. Vi må aldri glemme at til alle Guds løfter er det knyttet betingelser. Det som Hanvold, Minos, Østby og co holder på med, representerer hovmod og mangel på sann åndelig grensesetting! Det er ikke bare barn som trenger å ha grenser i livet sitt gjennom oppdragelsen, det er noe som følger med oss gjennom hele livet i alle livets forhold. Ikke minst også i det kristne livet trenger vi stadig og bli tuktet og formant og påminnet om den rette vei å vandre på.

Trafikkregler – det gjelder på alle områder i livet

Her fra mine bibelkommentarer Titus brev 2. 11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.
Her kommer bibelens store hovedsannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus. Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle.
12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,
Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste?
Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem.
Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde. Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er. (sitat slutt).

Trafikkregler og Guds forordninger er gitt oss for å kunne regulere og for at vi skal kunne leve og fungere både selv og i sammen med andre. Guds forordninger er ikke mot oss, men for oss. Når en påpeker dette til disse falske kristne, for det er det de er, får en høre alt mulig rart, men slik var det tidligere og slik er det i dag. De oppfører seg som noen bortskjemte unger som egentlig er umulige å ha med å gjøre, disse fortapelsen barn!
Jesus hater dagens protestantiske kristendom som er uten moral, integritet og selvinnsikt.

Jesus nevnte gang etter gang at han ville ha moral og etterfølgelse av de som trodde på ham. Den moralen han krever og vil ha, den finner vi ikke i nye reformasjoner, drømmer og åpenbaring, men i Guds ord og i særdeleshet i det nye testamente! Rom,6:15 Hvad da? skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra! 16 vet I ikke at når I byr eder frem for nogen som tjenere til lydighet, da er I også tjenere under den som I så lyder, enten det er under synden til død eller under lydigheten til rettferdighet? 17 Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til! 18 Men idet I er blitt frigjort fra synden, er I trådt i rettferdighetens tjeneste.

Begynn å tenke selv og si i fra

Gud vil at alle mennesker lærer ham å kjenne, derfor lær deg å følge din egen samvittighet og overbevisning, så sant dette stemmer med Guds ord or ordning. Jeg vet at mange som f. eks ser på Visjon Norge får dårlig samvittighet og gir til den Djevelske kanalen. Det er å støtte opp om Satan og ikke Gud. Tek gjennom dette kjære venn før du sender dine neste penger der, Gud velsigne deg og dine. Prøve heller å støtte Smyrna Oslo og min tjeneste, du skal se at det har større betydning en du selv aner, Gud er bare god uansett og trofast, det er jeg glad for! Han har den hele og fulle kontrollen, men han vil også gi mer av seg selv til oss slik at vi kan og vil oppleve hans storhet og velsignelse!

Du ikke skal få synd på dig for hans skyld

3. Mosebok 19. 17 Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal irettesette din næste, forat du ikke skal få synd på dig for hans skyld.

Alle som støtter opp om slike personer som Jan Åge Torp, Jan Hanvold og alle andre som lever i synd og ønsker å være forkynnere, de vil erfare å få synd på seg selv og samme dom. De blir delaktige i alt det som vedkommende står for. Støtt heller opp om de forkynnerne som lever rent og holder seg til Guds ord selv om andre mener de er loviske, Gud velsigne deg til å gjøre Guds vilje i sammen med alle andre!

2. Joh. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Tenk deg om, ikke støtt opp om de som ikke lever etter Guds ord og som taler Guds ord rett!

De «gamle» har ikke alltid rett!

Nordmenn og veldig mange mennesker ellers er slik innstilt at det alltid er andre som skal ordne opp for dem, tenke for dem og være deres sikkerhet. Men ethvert menneske er ansvarlig for seg selv. Hver og en må prøve seg selv og spørre seg selv om hvilken vei en vandrer på, som David må vi be, se Gud om jeg vandrer på fortapelsens vei led meg på evighetens vei.

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profethttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hverhttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...