mandag 27. august 2018

Nr. 17: Visjon Norge oppfordrer å gi en hel månedslønn, du kan bruke kredittkortet om så er!

Nr. 17:
Visjon Norge oppfordrer å gi en hel månedslønn, du kan bruke kredittkortet om så er!

Geir Apold er en falsk profet, løgner og mega kjeltring som støtter opp om sin "læremester" den falske profeten Jan HanvoldJeg har omtrent ikke sett på Visjon Norge de siste årene, men har kjent i det siste at jeg skal se på litt og har kommentert noe. Kommer her med foreløpig siste artikkel om denne høyst merkverdige og syke TV kanalen som seiler under falsk flagg med å gi seg ut for å være en kristen TV-kanal, men det er så langt bort fra sannheten det går an å komme.

Jeg hørte på Visjon Norge, et reprise program fra dagen i forveien onsdag 8\2-12- Der Geir Apold intervjuet denne eplekjekke Brandon Spiker. Nå var det som før penger og atter mer penger. Denne Spiker brukte nå illustrasjoner fra den gamle pakt og om det gamle Israel. Når vi som troende fulgte dette, så kunne vi påvente oss Guds enorme velsignelse og Visjon Norge dine penger. Dette er selvfølgelig ikke noe annet en triks som en tryllekunstner bruker, bare dette er med ord og en tryllekunstner bruker ting. Og dette er også demonisk og inspirert fra avgrunnen da en bruker GT og de gamle testamentets forordninger inn i den nye pakt. Det er løgn fordi Gud velsigner ingen som støtter Visjon Norge med penger tilbake fordi de er lydige, da det er Satan som står bak denne kanalen, ingen andre!

Hadde Gud stått bak denne kanalen, så hadde en aldri behøvd å holde på slik de gjør med å tigge, mase, befale, smiske og gjøre absolutt alt for å få inn penger, helst mye penger da hele Visjon N orge eret enormt pengesluk. Fatter ikke at gjenfødte mennesker – hvis de er gjenfødt? må støtte en slik pervers og en kanal som ligger til de grader i mørke som Visjon Norge både på radio, TV og ellers.

Geir Apold, Brandon Spiker og alle andre er verre en Hanvold nesten og det skal mye til. Avleggere blir som regel de verste. Hele Visjon Norge er en syk stab med en syk leder på toppen. Da snakk om åndelig og moralsk, en må være vel forrykt å tro på noe slikt? Dette er galskap som hele media Visjon Norge står for, jeg tar 110 % avstand fra hele kanalen, alt er et bedrag selv om de har sine gode sider som å hjelpe fattige i Moldova og støtte Israel. Dette er bare skalkeskjul for alt det Sataniske de ellers står for, her er det en gjeng med ulver i fåreklær som er opprørere til Jesus og Guds ord.

http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-326-brandon-spiker-en-avlegger-av.html

Matt. 23. 15 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er!

De som følger Hanvold og blir hans disipler blir faktisk likeså ille om ikke enda verre enn far selv. Geir Apold smiler for øre til øre men mørke rår i ham. Han oppfordrer alle, selv vanskeligstilte, minstepensjonister og alle som sluker Visjon Norges pillråtne forkynnelse og pillråtne innsamlingsmetoder til å gå på kritta for om mulig å betale en mnd. innkomst til den perverse TV kanalen som er et falsum fra a til å. Hvor er Emanuel Minos, David Østby, Norvalds Yri, Arvid Bentzen, Lise Karlsen og alle ande så villig ellers stiller opp på denne kvalmende og manipulerende TV kanalen? Hvor der de? Det er sikker tusenvis som tror på dette, de tror på det Emanuel Minos sier og det som Geir Apold sier, de tror på alt. De har rovdyr naturen i seg som spiser alt, ingenting blir luket bort, er det Guds barn og lysets barns som holder på slik? Aldri i livet, aldri, aldri!
Det er da vitterlig bevist at enslige og andre støtter dette uten å tenke gjennom hva de holder på med + alle andre som støtter dette.

TV Visjon Norges innsamlingsmetoder er farlige, stygge, løgnaktige og ugudelige!

Når en snakker om tienden som er et GT prinsipp som det er et NT prinsipp er det å gjøre det samme som syvendags Adventistene og andre sekter gjør, de drar inn fremmed lære! De snakker om såing og høsting, noe som også er et falsum fra a til å. Jeg tror på å gi, men å forvente alltid å få materiell velsignelse tilbake er totalt fremmed for Guds ord. Vi får igjen, men på hele andre måter en det vi gir. Vi kan gi til Guds sak og få igjen med velsignelse i ekteskapet, famille og på mange andre områder og måter. Vi investerer i vår himmelske «bank» og der får vi igjen med renter her på jorden men i evigheten vil vi få igjen med renters renter. Da vil det være snakk om å få igjen materielt i himmelen, men her på jorden får vi igjen etter som Herren ser det er best og mest tjenlig for oss.

Hanvold vrir seg alltid unna, han kan dette, han er opplært sier Apostelen Peter om de falske profeter som Hanvold er uten tvil!

Hanvold kan prate, tie og manipulere, han er nå mye mer dreven og demonisk enn han var på 80-tallet, han har lært uten tvil. Men disse dauhodene som Emanuel Minos og alle andre blir jeg mer og mer forundret over som går i tospann med denne galskapen, for det er det dette er, det har ingenting med Jesus og evangeliet. Gud sier ikke noe i sitt ord og noe helt annet gjennom Visjon Norge og Hanvold? Selvfølgelig ikke! Hvor lurt, for å ikke si lettlurt skal en bli før det hele skal og må gå opp for en? Dette er fjernere fra evangelisk kristendom enn Mormonene og alle andre til sammen. Det er og forblir en manipulering, falskneri og et Satans bedrag fra a til å iscenesatt av Hanvold og han har «lært» opp sine disipler gjennom Brandon Spiker som er en renspikka Toronto forførelse mann. Geir Apold er så rar og utenforbi at det eneste han evner å gjøre er å smile fra øre til øre og komme opp med noe gult som er demonisk inspirert som f. eks å tape kontoen for å gi, ja har en ikke penger på sin egen konto skal en bruke kredittkort, hør selv på sendingen som gikk ut tirsdag kveld 7.2.2012, jeg hørte reprisen dagen etter og ble kvalmen, slått ut og sint. Sint at dette blir nå allment akseptert som noe som er kristent, men er så langt borte fra evangeliet som det er overhode mulig å komme, det er som sagt en måte å sko seg selv og sine nærmeste i Jesu navn, det er de som lever i lovløshet som hele den pinse\karismatiske bevegelse er snart fullt opp med som Jesus selv skal avvise på den dagen de skal stå fremforbi ham står det i grunnteksten i Bergprekenen.

Matt. 7. 23. Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.

Det som hele Visjon Norge og med «Pastor» Jan Hanvold i spissen er som et åndelig møkkahjem, det gir seg ut for å være en kristen TV og media kanalen, men det er så langt fra sannheten det er mulig å komme. Visjon Norge er en kanal opprettet av Satan for å prøve de troende, hvem de vil tjene eller følge. Mørke eller livet, satan eller Gud eller livet eller dødens vei. Hva velger du? Svaret må du selv ta og jeg håper på gjør følgende. Tar 100 % avstand i fra Visjon Norge og all den søpla de serverer ønsker jeg ikke min verste fiende da dette leder rett i gapet på Satan og det vil bli den utgangen som han ønsker da hele kanalen, medieimperiet og røkla er styrt av ham og ham alene!

2. Tim. 2. 25 så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten 26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

Her en artikkel hentet fra nettet:

JESUS VELTET PENGEVEKSLERNES BORD

AV JAN LILLEBY

Hva er det som gjør at all den falsklæren vi kan se innen kristenheten i dag, har kunnet utbre seg så vidt og bredt? Hva er det som gjør at falske spiritistiske healere, som misbruker Jesu navn til egen vinning og til å lure desperate syke mennesker inn i sitt garn, kan holde på med dette år ut og år inn? Svaret er enkelt: Penger. Mye penger.

Matt.21, 12-13:
"Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker, og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule."
I det vanlige profane forretningsliv er det allment godkjent praksis at enhver kan lovlig selge og kjøpe. For å være selger med egen virksomhet, må man registrere seg i registeret for slik virksomhet i Brønnøysund. Er omsetningen over en viss årlig sum, skal man også melde firmaet inn i registeret for momsplikt. I all sin normalitet går det hele ut på at den som selger en vare/tjeneste, må også etter lov om kjøp stille garantier, og møte kunders forespørsler når det viser seg at enkelte varer/tjenester har feil og mangler. Kunden har da eventuelt et krav om fri reparasjon, eller å få utlevert ny tilsvarende vare. Han kan også under gitte forutsetninger kreve hele handelen omgjort. Den gyldne regel er: Den som har kjøpt og betalt for en vare eventuelt en tjeneste skal ha den varen eller tjenesten slik den ble frembudt, uten noen innskrenkninger av noe slag. Det man har betalt for, det skal man ha. Men i Guds menighet finner vi andre forutsetninger. En person som kommer til et møte der det er forhåndsannonsert at det skal bli "bedt for syke" - kan i alminnelighet ikke kreve noen erstatning dersom bønner til Gud ikke blir besvart. Gud er Gud. Han lar seg heller ikke kjøpe eller han tar heller ikke imot "bestilling". I iallfall ikke nå i nådens tidshusholdning. I vår tid kan vi be til Gud, som kristne, og vi kan håpe på at et bønnesvar kommer i den forutsetning vi opprinnelig ba om. For eksempel en økonomisk hjelp, eller om helbredelse fra sykdom. Men Gud har i vår tid ikke gitt ut garantier om noe "pengene tilbake"-opplegg. Eller noen forhåndsgaranti om at den som ber om helbredelse alltid vil få dette. Derfor vet vi at dermed har ikke Gud autorisert noe menneske på jorden i dag som kan utrope slike vilkår. Men allikevel blir dette gjort - og det i ganske stor skala. Dersom Jesus skulle vært her i egen person i våre dager, og tatt runden gjennom de forskjellige kristne virksomheter, så hadde det blitt mange piskeslag, og svært mange pengeveksler-bord hadde blitt veltet i guddommelig raseri! Jesus hadde begynt med de største og rikeste lapsepredikantene først, og strippet dem rene for stjålne midler. Fratatt dem enhver myndighet til å tale eller agere i hans navn, og avstengt hele pengesirkuset på dagen! Jesus hadde ropt de samme ordene til dem, offentlig, som spekulantene i templet fikk høre:

"Dere driver en røverhule!" Jeg vet selvsagt at episoden med Jesus i templet også, og kanskje først og fremst dreide seg om vanhelligelsen av selve templet. Han sa ikke til disse pengevekslerne at de nødvendigvis svindlet - men stilt opp mot at de misbrukte Guds tempel til egen vinning, i stedet for å bruke det til å tilbe Gud Jehova, så sammenlignet han all virksomheten der med en røverhule. Et sted der tyver og ransmenn samlet sine ting, som de urettmessig hadde tatt fra folk langs veiene.

PAULUS SINE PROFETIER OM VÅRE DAGERS PENGEVEKSLERE

Ikke bare Jesus hadde noe å si vedrørende misbruk av hellige ting. Paulus fikk åpenbaring om tilstandene i menigheten slik det skulle bli mot endens tid, tiden før Jesu gjenkomst - og sikkert tenkte apostelen også i den sammenheng like mye på tiden før opprykkelsen av menigheten (1.Tes.4ff) - og skrev i 2. Tim.3, 1-9:"Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende..."

Riktignok kan dette anvendes på hele verden. Det er slik samfunnet har utviklet seg i moderne tid. Et strebersamfunn, der mye vil ha mer. Det gjelder å holde tritt - en må for all del ikke tillate at naboen har en høyere luksusstandard enn oss! Statusjaget er så inngrodd at ingen legger merke til dette jaget lenger. Det er bare der, og har blitt en vanlig del av de fleste menneskers hverdag. Men når det samme sniker seg inn i kristen virksomhet, og antar proporsjoner, det er da en virkelig må rope varsko` her. Sikkert finnes mye av denne griske ånd og pengekjærlighet i vårt land, både i og utenfor menighetene. Men i USA, dessverre, er det så himmelropende skakkjørt at skandaler står i kø for å komme i hovedoppslagene i media. Naive godtroende norske pastorer og predikanter har i mange år kommet inn i den uvanen at de nesten skriver ut "blankosjekker" til predikanter fra utlandet, så sant de er amerikanske og har en verdensomspennende "Miracle Ministy" og kan skryte av store menneskemasser på sine møter. Det er på tide med et nytt varsko, for det ser ut som om Paulus sine profetier og oppfyllelsen av dem, blir mer omfattende enn noen hadde kunnet forestille seg. Selv om det er profetert at det skal bli slik og slik, så ligger det allikevel implisitt i dette: En må advare mot trenden, og ta avstand fra det. Jeg tror ikke Paulus mente at kristne bare skulle sitte stilltiende og apatiske og se at hans profetier ble sanne. Det var ment som en advarsel, - noe vi må jobbe imot. En Satans trend. Jeg regner med at de fleste lesere forstår at denne artikkel ikke er rettet mot det man kan kalle en normal kristen virksomhet. Alle oppegående mennesker forstår vel at penger er viktig innen all kristen virksomhet. Offerkurven må få gå uhindret mellom våre benkerader uten å bli mistenkeliggjort som "utnyttelse" av godtroende. Pastoren og menighetens arbeidere må ha sin lønn månedlig. Strømregninga og andre driftsutgifter vedrørende eie eller leie av lokaliteter skal dekkes, og så videre. Dette er helt legitim virksomhet. Paulus, som advarte mot den kraftige utglidningen som skulle komme i våre dager, han var den som også lærte at den som forkynner Guds ord, skal ha krav på å kunne leve av dette. Altså en lønningspose. Arbeideren er sin lønn verdt, sa han. Så vi har altså en normal økonomisk virksomhet innen gudgitte rammer for dette. Men det Paulus advarte imot, var den vanvittige falske og svindelaktige utnyttelsen av godtroende kristne som skulle komme. Og det er dette vi ser værsting-eksempler på i USA. Men trender har ofte begynt i USA, og etter noen år kommer hitover og inntar vår kultur enten vi vil eller ikke. Det er allerede innsneket seg en predikantkultur i norsk og skandinavisk kristenhet der en i de fleste ting har modell fra USA og de store verdenskjente navnene. Benny Hinn, Oral Roberts, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Morris Cerullo...you name it...navner står i kø. Man tar modell etter deres troslære, deres healing-virksomhet enten den er falsk eller ekte, deres ytre luksusliv: Neste ledd i spiralen er at man ønsker seg privat jet, slik som Pat Robertson og Benny Hinn. Hvem vet? Predikanter bygger, lik de griske forsikringsselskapene, svære palasslignende kirkebygg og menighetslokaler, for penger som er truet inn fra kristne via en kombinasjon av forkynnelse av "tiende-plikt" (som er falsklære!) og å stadig pøse på med store pengekampanjer i storpredikantenes TV-sendinger. Det holder ikke med en vanlig normal standard på tingene - nei, det skal være ren oppvisning. En skal vise opp prakten og "suksessen" slik at de godtroende kristne bidragsyterne, som ofte er helt alminnelige og ofte også dårlig stilte mennesker, kan se hvor store og flotte og "velsignet av Gud" deres kristne idoler er. Det hele er et skammens sirkus. Hovedskylda for denne gale utglidningen vi ser i vår tid må legges på storpredikantene selv. Men det må også i rettferdighetens navn sies at uten godtroende rundhåndete kristne og deres mange hundre millioner av dollars i kollektpotten, så kunne ikke disse rike lapsepredikantene drive sitt trossirkus. Folk vil ha underholdning, og action og atter action. Det får de - så det monner, men det er dem selv som betaler sirkuset, og på kjøpet får de slengt over seg så mye okkult spiritistisk falsklære de noensinne kunne forestille seg. Hvor vil jeg hen med dette? Ikke noe annet enn det Paulus ville, tror jeg: Å demme opp for galskapen, og heller konsentrere oss om å forkynne nådeevangeliet for enkeltmennesket. Det blir vekkelse av dette, lenge før en kan regne med vekkelse gjennom den falske lapseforkynnelsen som de fleste pinsekarismatikere i dag driver! Nådeevangeliet er ikke egnet som gudsrikekristning av nasjoner. Det er for enkeltmennesket.

NOEN GRELLE EKSEMPLER

Jeg siterer fra en artikkel av M.H. Reynolds Jr., følgende om Oral Roberts og hans sønn Richard Roberts. Roberts er jo selve "pappa" til alle karismatiske ledere i den vestlige verden:
(Fra 1997) "Det er utrolig at Oral Roberts, som blir betraktet som far til dem alle (de karism. lederne) - fremdeles makter å klemme penger ut av godtroende kristne, selv etter at hans hovedprosjekt,- som han påstod at Gud hadde bedt ham starte, gikk konkurs. Hans seneste pengeinnsamling hvor også sønnen Richard Roberts deltar, drives på den måten at de kristne bidragsyterne loves en "dobbel porsjon salvelse" til alle som sender pengegaver under aksjonen. Roberts` rundskriv i brevlig form med bønn om penger, lover at denne salvelsen "skal bryte åket av synd, sykdom, plager, frykt, fattigdom, demoner, tvil, mismot, depresjoner - alt og alle ting som går Gud imot." Hvilken bedragersk svindel! Grunnen til at sanne troende støtter slike karismatiske ledere, er fordi de ikke har evnen til å avsløre ånden i det, og dette gjør igjen at Satan og hans "Lysets engler" klarer å skjule sin virkelige identitet og sine hensikter."
Denne gimmicken til Roberts-familien i Tulsa, kan du gange opp med flere hundre, hvoriblant Benny Hinn, Kenneth Copeland, Morris Cerullo, og en rekke andre "pengepredikanter" leder toget. Når ikke trusselen fra predikantene om at Gud regner de kristne som tyver dersom de ikke gir tiende til dem, bringer nok penger i kassa - så kommer de kvartalsvisse og årvisse "nødinnsamlingene" i brevsform og opprop over deres vidtrekkende TV-kanaler. Da blir det ikke lenger fremsatt trusler om "å miste velsignelsen" slik de sier når de truer vedrørende tiende, men istedet kommer fagre, ubibelske , falske løfter om "dobble velsignelser" hvis de gir til profeten akkurat nå. De tilbyr, tro det eller ikke - i likhet med pavekirken i middelalderen, syndsforlatelse "når pengene i kisten klinger"! Det er gudsbespottelse av verste sort! Det er ikke måte på hva Gud skal gjøre for de som gir penger til super-predikantene (så de kan opprettholde sin gull-og-glitter standard og lapseliv!) - da skal alle demoner fly bort, alle plager skal forsvinne - inkludert fattigdom. Ja, du leste riktig fra sitatet ovenfor. I det virkelige liv er det slik at den som gir bort alle sine penger til slike Jesus-svindlere, de blir fattige. Hadde de latt være å la seg lure av disse pengeinnsamlings-ekspertene, som har gjort menigheter til en røverhule, så hadde de hatt råd til salt i maten også for dagen i morgen.
Neste gang du får tiggerbrev der en kan mistenke at det spilles på din godtroenhet, så send melding tilbake: Selg det dere eier og gi til de fattige! Selg menighetspalasset og betal gjelda med dette! Da tenker jeg pipa får en annen lyd. De står gjerne på talerstolene og presser kristne til å få en kunstig dårlig samvittighet ved å henvise til Apg. 2 - der vi leser at menigheten solgte alt de eide. Det er bare det at den sleipe predikanten unnlater å opplyse tilhørerne om at av denne kassen gikk det UT penger hakk i hæl, til de samme som hadde gitt dem! Det ble brukt en slik felleskasse for at det skulle bli en rettferdig utdeling med like mye til alle! Dessuten så gjelder ikke denne ordning i nådetiden. I vår tid ber Paulus om at den velstående og rike skal gi AV sin rikdom. Ikke gi bort sin rikdom. Og vi er løst fra tiende-plikt.
Leser du min artikkel om "Benny Hinns fall", vil du se at han har drevet og driver svindel med kristne giveres midler. Han er nå under etterforsking for å ha sendt nesten 350 millioner dollar inn i en hvitvasking i Dallas. Penger som er samlet inn fra de dumme godtroende amerikanske underholdningsyke kristne. Nå får de til pass for seg. Når man er så slepphendt med pengene, så får man regne med svinn! Hinn bor i en luksusbolig av gigantdimensjoner, kjøpt/bygget for 7 millioner dollar. Cirka 50 mill. kroner! De skammer seg ikke over å vise opp hva de bruker kjempesummene til!
Det ser ut for meg som om disse svindlerne er drevet av umoralske havesyke-demoner på nær sagt alle områder: De skal leve et overdådig luksusliv som er en hån mot vanlige kristne som går på jobb hver dag og sliter for å få endene til å møtes, de bygger kjempelokaler eller kjøper allerede eksisterende slike til kirkebygg, slik at de kan prange seg med "hvor mye Gud har velsignet meg", --- "se hvor Gud har salvet min tjeneste", (og dumme norske enfoldige Ola-Dunk predikanter har slike lapser som forbilder! Gud fri og bevare oss!).

De skryter av kjempemøter, kjempe TV-kanaler, jo større jo bedre. Men gransker vi selve innholdet i deres liv og lære, og hva de virkelig står for - så er bildet helt annerledes. Da sitter vi igjen med en gjeng falskprofeter, falske apostler, løgnere, bedragere, horkarler, sjarlataner, storskrytere, trollmenn, okkultister, perverse homoseksuelle predikanter er avslørt blant dem (Roberts Liardon og flere), mennesker som kynisk utnytter desperate syke og døende kristne og lurer av dem kjempesummer samlet, lurer dem til å ta inn spiritistiske okkulte helbredelseskrefter fra djevelens underverden, og av hvilke Benny Hinn foreløpig er på verdenstoppen - nå også som narko-gangster og narkomisbruker. En kar som jeg, via at en leser av min webside sendte en kopi av min artikkel om Hinn til "Magazinet", klarer å lure redaktør Selbekk så til de grader, at Selbekk karakteriserer min artikkel og bevisførsel der som tøv og usant. Magazinet, "alle kristnes avis" i Norge og Sverige, skjuler bevisst Benny Hinns svindel og falskneri, og - slik det nå ser ut - gidder ikke engang å gjøre vanlig undersøkende hverdagsjournalistikk. Hva er det man skal med slike redaktører folkens? Istedet for å sjekke opp Hinns grove forbrytelser mot enfoldige kristne (Ulf Ekman er jo en som samarbeider med Hinn), så setter Selbekk heller inn i siste nummer av nettutgaven en liten forsidereportasje som skryter av Hinn idet han samler 1,5 mill. mennesker til healing campanje i India. På nettet kan leserne skaffe seg opplysninger om denne kampanjen som "Magazinet" skryter av: Flere seriøse kristne ledere i India, deriblant flere lutherske biskoper og andre, nektet å motta eller å støtte dette korstoget nettopp på grunn av narko-saken og Hinns svindel. Indiske kristne er bedre orientert enn norske, ganske enkelt fordi "Magazinet" bevisst dekker slike som f.eks. Benny Hinn. De fatter rett og slett ikke at Hinn er en vaskeekte Jesus-svindler i stor stil.

En venn og kollega av meg, emailet meg forleden og fortalte at han hadde sendt en 10 min. videoklipp i avspillbart format til redaktør Selbekk i Magazinet, med håp om at han ville ta seg bryet med å sjekke dette. Det skal bli spennende å se om Selbekk kan begynne å reagere på de illevarslende signalene som alt har gått som en orkan i den amerikanske kristenheten og i vanlige nyhetsmedia der borte.

Her er enda en dose med sunn paulinsk advarsel:
"..overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige.
...uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, ...svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, - som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse. Som Jannes og Jambres (Satans trollmenn) stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke ha mer framgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle
SLIK DET OGSÅ GIKK MED DE TO JEG NEVNTE (Jannes og Jambres)"

Takk Gud for den utrolig sterke visdommen vi har fått gjennom den åpenbaring av Kristus som kom ved Paulus! Hva er det apostelen sier om endetiden? Han avslører at det skal komme okkulte menn som fremstiller seg som kristne, og som lik Jannes og Jambres vil drive forførelse ved sine okkulte sataniske krefter. De er fordervet i sitt sinn (korrupte, j.fr. Hinn) og holder ikke mål i troen. Kristenheten kaller dem feilaktig for trospredikanter, men Paulus forutså at disse svikerne og skamflekkene ikke holder mål, de har ikke den frelsende nådetroen. Hvis man ikke holder mål i den sammenheng Paulus her taler, i troen, da er disse svindlerne fortapt og går til helvete. Er det ikke Paulus også som sier at tyver, horkarler, drankere, trollmenn og baktalere ikke skal arve det himmelske Guds rike vi skal hjem til? Hvis en healer-predikant i likhet med David Yongi Cho, Benny Hinn, John Arnott, Kenneth Copeland og flere andre - drives av okkulte spiritistiske krefter, noe det helt klart også gjør, så går de fortapt. De er ikke kristne - og slike samarbeider Livets Ord i Uppsala med, og tilsvarende samarbeide foregår med flere andre trosmenigheter, ja også pinsemenigheter i Norge og Skandinavia.
Paulus har en løsning, og som vi kristne bør være med å skyve på: Deres framgang skal stoppe. Og deres dårskap (dumhet, overmot, falskhet) skal bli åpenbar for alle.

DETTE BETYR AT DET ER GUDS FULLE VILJE Å AVSLØRE SVINDLERNE, ENTEN DE ER MANGE ELLER FÅ! BE OM AT GUD SKAL TA DEM ALLE AV BANEN, SLIK AT IKKE KRISTNE GODTROENDE MENNESKER SKAL FORSATT BLI FORFØRT!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-335-falske-profeter-na-rett-inn-i.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...