torsdag 30. august 2018

Nr. 78: Jan Hanvold og Visjon Norge har en falsk og forførende Israel støtte. Samt de fordreier budskapet slik at de lurer godtroende mennesker til å støtte seg!

Nr. 78:
Jan Hanvold og Visjon Norge har en falsk og forførende Israel støtte. Samt de fordreier budskapet slik at de lurer godtroende mennesker til å støtte seg!

Hanvold oppfordrer til å feiret løvhyttefesten som peker frem imot tusenårsriket – fredriket! Men Hanvold har utelukket seg selv til å være med der da han lever i hor og er etter Guds ord defensjon en ekteskapsbryter eller horkarl.
Bilde av Jan Hanvold.


 

Kan en veldig kjærlighet til Israel erstatte at Hanvold lever i synd?

Er det slik at hvis en gjør noe «veldig» godt, så overskygger det dette som er negativt? Skriften sier følgende:

Jakob 2. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle. 11 For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter. 12 Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov! 13 For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har gjort barmhjertighet; men barmhjertighet roser sig mot dommen.

Hanvold driver hor, og fordømmer andre, ikke minst de homoseksuelle og muslimer. Skriften: «For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle».

Hanvold er da skyldig i å bryte alle Guds bud, og er på vei imot fortapelsen.

Selv da blir han akseptert, han «forsvarer» Israel og ellers gjør så mye «godt»!

Slik lurer en mange i dag, men dette er bare et Satans triks på å lure, ja rundlure Guds folk i denne tiden!

Sluttkommentar:
Hanvold og andre «Israel» venner feirer løvhyttefesten. Men hva hjelper det når de ikke har rent mel i posen, da vil de ikke få være med når det som løvhyttefesten peker frem imot skje. Det er tusenårsriket – fredsrike – med Jesus, Israel og menigheten i sentrum!

Å være en «Israel» venn, uten å være venn med han som er verdens beste venn Jesus er dypest sett fånyttes, ingen kommer til himmelen uten gjennom Jesus.

Ingen Israelitter, hedninger eller hvem det nå måtte være blir frelst uten å gå gjennom døra som er Kristus Jesus.

Hanvold har hoppet over et annet sted, kanskje han ikke bare har hoppet over alene? Da Inger som har innledet et forhold til ham er medskyldig og alle andre som støtter ham på en eller annen måte! Du er vel ikke der kjære venn? Hvis du er det, så omvende deg og kutt Hanvold og Visjon Norge ut helt og holden!

http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-104-skal-israel-rebygge-templet.html
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...