fredag 31. august 2018

Nr. 99: Tør noen å stille opp på Visjon Norge? Det er et ormerede, det kan bli med livet som innsats? Siste som er død der nå er Anfinn Skaaheim altfor tidlig!

Nr. 99:
Tør noen å stille opp på Visjon Norge? Det er et ormerede, det kan bli med livet som innsats? Siste som er død der nå er Anfinn Skaaheim altfor tidlig!

Hvis du ikke tror på at Gud råder over liv og død, så ikke les dette.

Bilde av Anfinn Skaaheim som døde altfor tidlig, der de hadde sendinger hver tirsdag ved Normisjonen. Jan Hanvold lever i åpenbar synd, som styrer Visjon Norge. Her blir demonene i tusenvis tiltrukket. Ville ikke for all verdens penger, rikdom og makt gått inn på Visjon Norge. Ikke sikkert at jeg hadde kommet fra dette ormerede med livet i behold.


Skriften sier om Jan Hanvold:

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Skriften sier at det skal komme mengdevis med onde ånder tilbake hvis en ikke følger Herren etter en er blitt omvendt. Hanvold hadde en mengder av dem før frelsen.

Nå lever han som en ekteskapsbryter, vranglærer og er en falsk profet. Nå er hele hans virksomhet som et ormerede, som en bolig for de urene ånder.
At mennesker blir da inntatt av de samme åndsmaktene, det er sikkert og visst.

Skrev noe om dette i noe artikkler, les selv her:

 Nr. 1430:


Evangelist Jimmy Swaggart fikk det fra Gud at Kathryn Kuhlman kom til å dø en tidlig død, kun 69 år da hun var ulydig imot Gud. Etter hva broder Jimmy sier, så var det en åpenbaring han fikk. Han som selv da var en ukjent Evangelist, fikk det fra Herren. Hun reiste bl.a. ned til Paven og ble velsignet av ham. Dette var direkte imot Guds ord, da Guds ord sier at ingen skal vi kalle Far. Bilde av Kathryn Kuhlman og Paven som nok ble besjelet av onde Åndsmakter. Men hos Jan Hanvold er det annerledes, der har de fri tilgang da han lever i hor!
Kathryn Kuhlman sa bl.a. til Paven at vi to har samme Ånd. Rett etterpå var hun død. Min søster som ikke er en personlig kristen, fikk mareritt etter hun hadde vært i Peters kirken, og det er nok ikke uten grunn da det ligger døde paver overalt i den kirke.


Jan Hanvold lever i åpenbar synd, er åpenbart en falsk profet. Og Guds ord omtaler han som en trollmann da han ikke vil bøye seg for skriften.
Må dør de som «fluer» rundt ham, det synes jeg ikke er underlig. Emanuel Minos, den falske mannen med 1930 talestemmen som lurte andre. Stifteren av partiet de kristne Terje Simonsen døde så alt for tidlig midt i femtiårene, etter han begynte å samarbeide med Jan Hanvold.

Nå, siste som døde var TV ansiktet og Israel-vennen Anne Marie Gravdahl. Det betyr null og niks å være posetiv til Israel, hvis en samarbeider med en horkarl som Jan Hanvold. Stakkars mennesker, dette er galskap å samarbeide med en mann som Jan Hanvold!

Jeg ville aldri samarbeidet med Jan Hanvold for all verdens med penger, det er drepen!

Det står veldig mye at ulydighet imot Herren, det både gjør at livet ditt blir forkortet. I verste konsekvens, mister enn livet i Gud.
2 Krøn. 16. 1. I det seks og trettiende år av Asas regjering drog Israels konge Baesa op mot Juda og bygget festningsverker i Rama for å hindre enhver fra å dra fra eller til Judas konge Asa.  2 Da tok Asa sølv og gull ut av skattkammerne i Herrens hus og kongens hus og sendte det til kongen i Syria Benhadad, som bodde i Damaskus, med de ord: 3 Mellem mig og dig er det jo et forbund, som det var mellem min far og din far. Her sender jeg dig sølv og gull; bryt nu ditt forbund med Baesa, Israels konge, så han må dra bort fra mig!  4 Benhadad lød kong Asa og sendte sine hærførere mot Israels byer, og de inntok Ijon og Dan og Abel-Ma'im og alle forrådshusene i Naftalis byer.  5 Da Baesa hørte dette, holdt han op med å bygge festningsverker i Rama og opgav dette arbeid.  6 Men kong Asa tok hele Juda med sig, og de førte bort stenene og tømmeret som Baesa hadde brukt til festningsarbeidet i Rama, og bygget med det Geba og Mispa om til festninger.  7 På den tid kom seeren Hanani til Judas konge Asa og sa til ham: Fordi du satte din lit til kongen i Syria og ikke til Herren din Gud, derfor er syrerkongens hær sloppet ut av dine hender.  8 Var ikke etioperne og libyerne en stor hær med stridsvogner og hestfolk i stor mengde? Men fordi du dengang satte din lit til Herren, gav han dem i din hånd.  9 For Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham. Du har båret dig uforstandig at i dette; for fra nu av skal du alltid ha krig. 10 Men Asa harmedes på seeren og satte ham i fangehuset; så vred var han på ham for dette. På samme tid for han også hårdt frem mot andre av folket. 11 Hvad som er å fortelle om Asa, både i hans første og i hans senere dager, det er opskrevet i boken om Judas og Israels konger. 12 I sin regjerings ni og trettiende år blev Asa syk i føttene, og hans sykdom blev verre og verre; men endog i sin sykdom søkte han ikke Herren, men bare lægene. 13 Og Asa la sig til hvile hos sine fedre og døde i sin regjerings en og firtiende år. 14 De begravde ham i det gravsted som han hadde latt hugge ut for sig i Davids stad, og la ham på et leie som var fylt med krydderier av forskjellige slag, tillaget slik som det gjøres av dem som lager salve; og de brente et veldig bål til ære for ham.

Kompromiss i Guds menighet fører aldri frem. Vi ser at Jan Hanvold passer perfekt på hva de troende vil ha i dag.

De surmuler med en gang de får høre sannheten, men slik som Hanvold. Som lever konstant etter sine egne følelser, han elsker kristenfolket i dag da de er så lave i Ånden.
Å reise til Israel og støtte Israel frelser ikke ei flue, det er kun troen på Jesus. Og leve etter Guds bud. Det er ikke en egen frelse for de som er positive til Israel, kun de som tar imot frelsen i Kristus Jesus og lever i samsvar med Guds ord vil bli frelst!
Joh.e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.
Jan Hanvold er ikke mer frelst enn mannen på månen, hans støtte til Moldova frelser hverken han eller ei flue!
Matt. 7. 14 for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.
Synden skaper død, og forkorter livene til de som går på den veien.
Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Ord. 10. 27 Herrens frykt forlenger livet, men de ugudeliges år forkortes. 28 De rettferdige har glede i vente, men de ugudeliges håp blir til intet. 29 Herrens vei er en fast borg for den ustraffelige, men den er ødeleggelse for dem som gjør urett. 30 De rettferdige skal aldri rokkes, men de ugudelige skal ikke få bo landet. 31 Den rettferdiges munn bærer visdoms frukt, men den falske tunge skal skjæres av. 32 Den rettferdiges leber forstår hvad der er til behag, men de ugudeliges munn er bare falskhet.
Jan Hanvold er som en «suge-kopp» på de onde ånder da han lever i hor, er en ekteskapsbryter og lovovertreder. Å ha noe med Jan Hanvold og Visjon Norge å gjøre, er å utsette seg selv for den aller største fare og de onde åndsmaktene gir en makt og fritt spillerom!

Sluttkommentar:

Evangelist Jimmy Swaggart fikk det fra Gud at Kathryn Kuhlman kom til å dø en tidlig død, kun 69 år da hun var ulydig imot Gud. Etter hva broder Jimmy sier, så var det en åpenbaring han fikk. Han som selv da var en ukjent Evangelist, fikk det fra Herren. Hun reiste bl.a. ned til Paven og ble velsignet av ham. Dette var direkte imot Guds ord, da Guds ord sier følgende.
Matt. 23. 8 Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre.  9 Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. 10 Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus.
Her er noen andre artikkler jeg har skrevet om dette emnet:
Skrevet mandag 3. februar, 2014. Ikke lenge etterpå er Minos død, da jeg advarte alle og enhver å ha noe med Visjon Norge og Jan Kåre Hanvold å gjøre!

Nr. 765:
Emanuel Minos syk – ønsker forbønn av trollmannen Pastor Jan Hanvold!

Simoen trollmannen`s onde Åndener som bodde i ham og tilsvarende onde Ånder lever og er tilstede også her i Norge. En som har de eller tilsvarende onde Åndene er uten tvil den såkalte Pastor og grunnlegger for Visjon Norge, Pastor Jan Hanvold.

Dette skriver Hanvold på sin Facebook siden:

Emanuel ringte meg igår, å ba om forbønn for seg selv. Og hans sykdom var nok nå kom som et stor belastning for Åse. Derfor fikk hun et drypp å er nå lagt inn på sykehus til sjekk. Når vi lager en bønnering og omfavner dem i forbønn i Jesu navn, forventer vi at gud reiser opp den syke. Og det er en nød på mitt hjerte at deres liv må forlenges. Ganske enkelt fordi de er en fakkel for Jesus i vår tid.

Be for vår kjære søster Åse Minos som har fått et drypp. Vi løfter våre kjære venner opp i bønn. Og ber at Herren må legge 15 år til deres alder. De er jo veldig avhengig av hverandre da Åse både er sjåfør og sekretær for Emanuel Minos. Vi trenger denne høvdingen fortsatt iblant oss. (sitat slutt).

1 Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Ville ikke for all verdens penger hatt forbønn av en slik horebukk, demonbesatt og uren person som Jan Hanvold. At kona til Emanuel Minos får et drypp er ikke til å undres over, det er smittsomt med disse Åndsmaktene som blir overført fra Hanvold og til de som kommer i kontakt med en slik Ånds innfiltrert og demonbesatt person.

Fly for ditt livs skyld tror jeg budskapet til Minos er, ikke stå i ledertog og ønsk forbønn fra en person som aldri kan eller er i stand til å hjelpe noen som ikke har klart å hjelpe seg selv engang. Bare til å ture frem i synd og annet er Hanvold i stand til.

Hva skjer når slike Åndemaneren, Spiritist eller uren person som Hanvold «ber» for deg?

Han er selv kontrollert av Satan. Det som skjer er at sykdommen gjerne forlater deg et sted, slik at det ser ut som noe positivt skjer, så dykker den opp flere andre steder. Gjerne i de personene som de som du ber for og er i kontakt med. Slik som her får kona til Minos er drypp. Alt på grunn av at Minos åpner seg opp for de onde Åndene gjennom den demonbesatte Hanvold.

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Minos og andre rundt ham kan bare forvente å bli syv ganger verre enn det var med dem når de søker kontakt med en slik trollmann og Åndemaner som Hanvold. Det står om slike som ham flere plasser i Guds ord. Bl.a her:

2 Tim 3:13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

Hva vil det si å kverve synet?

Her er en ordforklaring: Slike som kverver synet på folk De som får folk til å vike bort fra en god og kristen måte og tenke på.

King James står det: seducers. Det betyr å lure.

Hanvold prøver å fremstå som noe han ikke er. Virkeligheten om Hanvold er at han er en falsk profet og en trollmann som Barjesus eller Elymas.

Ap.gj. 13. 6 Efterat de nu hadde vandret gjennem hele øen like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet, en jøde ved navn Barjesus, 7 som var hos landshøvdingen Sergius Paulus, en forstandig mann. Denne kalte Barnabas og Saulus til sig og bad om å få høre Guds ord. 8 Men Elymas, trollmannen for således uttydes hans navn stod dem imot og søkte å vende landshøvdingen bort fra troen. 9 Da blev Saulus, som også kaltes Paulus, fylt av den Hellige Ånd, og han så skarpt på ham og sa: 10 Du som er full av all svik og all ondskap, du djevelens barn, all rettferdighets fiende! vil du ikke holde op med å forvende Herrens rette veier? 11 Og nu, se, Herrens hånd er over dig, og du skal bli blind og til en tid ikke se solen. Og straks falt det skodde og mørke over ham, og han gikk omkring og søkte efter nogen som kunde lede ham ved hånden.

For Apostelen Paulus møtte en del magikere, det må vi også forvente å møte i dag. Der dessverre Minos er forblindet og må bære omkostningene for det, akkurat som de som følger Minos får syv onder verre enn ham over og i seg. Da Minos får disse ting gjennom Hanvold og alle andre magikere han oppsøker og søker kontakt med.

 Nr. 435:
Mannen som døde som Ananias og hans kone Saffira!


Mannen dette her gjelder vil forbli anonym, men dette skriver jeg oss alle til lærdom, advarsel og for å ta oss selv i vare slik at dette ikke skal skje med oss. Vi alle står i fare for å falle ut av nåden og komme under Guds dom eller Guds tuktende hånd!

Ap.gj. 5. 1. En mann som het Ananias og hans kone Saffira solgte en eiendom. 2 Men han stakk til side en del av pengene, og kona visste om det. Så kom han og la resten foran apostlenes føtter. 3 Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt? 4 Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.» 5 Da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og alle som hørte det, ble grepet av stor frykt. 6 Noen unge menn kom og svøpte inn den døde. Så bar de ham bort og gravla ham. 7 Omkring tre timer senere kom kona hans inn uten å vite om det som hadde skjedd. 8 Peter spurte henne: «Var dette alt dere fikk for jordstykket?» Hun svarte: «Ja, dette er alt.» 9 Da sa Peter til henne: «Hvordan kunne dere bli enige om å sette Herrens Ånd på prøve? Hør skrittene utenfor døren. Nå kommer de som har gravlagt mannen din; de skal bære ut deg også.» 10 Straks ség hun sammen ved føttene hans og døde. De unge mennene kom inn og fant henne død, og de bar henne ut og gravla henne ved siden av mannen. 11 Men hele menigheten og alle som hørte om det, ble grepet av frykt.


Pastor David Wilkerson døde også en for tidlig død, han var ved sin fulle helbred. Det kan være at Gud tok ham hjem før tiden? Gud styrer over liv og død, ingen andre!

Skriften taler om at Gud er både god og streng!

Rom. 11.a 22 Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet.

Dette som jeg her skal berette skjedde på av 1980-tallet. Det er vanskelig å beskrive alt, da det blir for detaljert og personfokusert. Noe jeg ikke ønsker her da nevnte person er død i dag. I min ungdomstid etter jeg ble frelst og åndsdøpt, så var jeg i sammen med 2 kjødelige brødre som også var mine åndelige brødre omtrent hver dag i fra 1983 til 1986 mer eller mindre. Vi hadde et utmerket åndelig fellesskap og vi fungerte som en åndelig enhet. Men så kom det en person inn her som splittet oss og svertet meg. Han var gjengiftet som troende, men med «lovlig» grunn da han ble frelst så ble han forkastet av sin kone. Nok om det. Men han førte et renkespill imot oss og spesielt meg. Jeg kjenne at det han holdt på med var demonisk og urent. Og jeg sa det til ham, men han hadde fått makt og innflytelse over disse mine to tidligere beste venner og åndelige brødre. Trist! Men til slutt så gikk han så langt at jeg sa til min kone – noe jeg aldri har gjort før eller siden – at han kommer til å dø som Ananias og hans kone Saffira!

Det som skjedde etter jeg hadde uttalt disse ordene var at han døde innen 1 uke etterpå. Dette kan min kone bekrefte. Vi fikk dødsannonsen tilsendt av min mor som da bodde på Karmøy der dette skjedde. Jeg hadde flyttet til Oslo og giftet meg der i 87\88. Er Gud den samme? Ja, men ikke bare når det gjelder helbredelse, men også ved å tillate enkelte både å bli syke og å dø, selv om de er troende, hvis de er ulydige og står den levende Gud imot.

1. Kor. 11. 30 Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. 31 Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt.

Dette er selvfølgelig uvant undervisning for de fleste. Men for meg er det ikke det. Og etter hvert som Gud åpenbarer seg, så vil vi også se at Gud t.o.m. lar enkelte dø. Dette har skjedde både under den gamle og den nye pakt! Her er det ingen forskjell. Derfor er det så om å gjøre å leve i lyset og alltid ha en å fri adgang innforbi Gud. Det får en ved bl.a. å alltid ha alt i lyset og vandre i overstemmelse med Guds ord, alltid! Denne personen dette gjelder var en troende som ikke vandret i kjærlighet. Han hadde psykopatiske trekk og ville ikke andre godt, til slutt ble det for mye, også for Gud, ikke bare meg. Og han ble fjernet fra jorden ved en tidlig død. Hva velger du og jeg? Å vandre i lyset eller mørke? For en troende er det med katastrofale følger å vandre og leve i mørket, før eller siden.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 2. 18 Skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse: Tyatira er navnet på den moderne Tyrkisk byen Akhisar. Det ligger lengst vest i Tyrkia, sør for Istanbul. Det er 80 km fra Middelhavet. Her møter vi den samme Jesus som i det første kapitelet. Han presenterer seg som Guds Sønn og med Guddommelige egenskaper. 19 Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger har overgått dine første! Her var det ikke mangel på gjerninger og aktivitet; dine siste gjerninger har overgått dine første. Og Jesus så veldig mye positivt og godt; din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. 20 Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jesabel holde på, hun som kaller seg profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Her er et meget vanskelig skriftsted å tolke. Her er det en kvinne som holder på med; som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Og hun kalte og anså seg å være en Profet. Men er dette en kvinne eller en åndelig retning i menigheten? Slik jeg ser det så er det aller mest en åndelig retning i menigheten. Men at det er noen som selvfølgelig lar seg bli brukt til å ligne Jesabel og være fylt av den samme Sataniske Ånd som hun var. 21 Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv. Her ser vi igjen at Jesus har hatt tålmodighet med sin menighet, og det har han alltid. Men tålmodigheten er ikke for alltid. Selv etter mange muligheter vil ikke disse menneskene omvende seg fra sitt horeliv. 22 Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som driver ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor nød, dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger; Nå skulle menigheten få igjen for sin utroskap og horeliv, din synd skal finne deg sier Moseloven og det gjelder også i NT. Dommen skal i særdeleshet ramme dem som åpner opp for dette i sitt liv. 23 og barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder enhver av dere etter det han har gjort. Det som også er dypt tragisk er at dommen også vil ramme deres barn; barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Våre liv er eksempler for de som barn som Gud har gitt oss. Vi lever aldri bare for oss selv, men også våre omgivelser. Herren gransker våre motiver og hjerter. Og vi vil få igjen for hvordan vi lever. Gal. 6. 7 La dere ikke føre vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8 Den som sår i sitt eget kjøtt og blod, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. 9 La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. 24 Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne lære og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere vil jeg si: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere. Men ikke hele menigheten er villfaren. Det er de som er tro. Men de andre er opptatt med et dypere liv men kommer lengre og lengre bort i fra sannheten. Satans dybder er den virkelighet de omgir seg med om de selv måtte si de skulle kjenne Guds dybder. 2. Tim. 3. m7 og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne. 25 Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Er en kommet inn i Guds vilje med sitt liv og opplever kristenlivet rikt så er det ganger en skal senke skuldrene og la være å gjøre ting også. Budskapet som de trofaste i menigheten får er vakkert; Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. 26 Den som seirer og til det siste holder fast på de gjerninger jeg vil dere skal gjøre, ham vil jeg gi makt over folkene. Her kommer den Herre Jesus inn på hva de trofaste og seirende har i vente. Vi som troende skal under 1000-åresriket ha og få makt over folkene. 2. Tim. 2. 12 Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. 27 Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses. Jesu styre under 1000-årsriket vil også ha elementer i seg som viser at ikke alle mennesker er født på nytt. Det står om Jesus; med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses. Salme 72. 1. Gud, overlat din dom til kongen, gi kongesønnen rettferd fra deg! 2 Så skal han dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett. 3 Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet. 4 Måtte kongen hjelpe de vergeløse i folket til å få sin rett. Han skal berge de fattige og knuse den som undertrykker andre. 28 Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Alt makt som Sønnen har er mottatt fra Faderen og menighetens makt er gitt av Jesus. Rett før solen står opp. Kan du se den på østhimmelen. Morgenstjernen er lett å få øye på. Det er Venus, den stjernen som lyser klarest av alle stjerner. Derfor ble den også av de gamle vekterne kalt "den klare morgenstjerne". Og jeg vil gi ham morgenstjerne er å få og ha Jesus i evig eie. Han er som morgenstjernen. Når alle andre stjerner er sluknet lyser han for evig og alltid! 29 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Igjen får menigheten beskjed om det samme som de andre; den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Å lytte og etterleve det er av avgjørende betydning. Om en bygger sitt liv på sand eller fjell. Korah gjør opprør mot Moses 4. Mosebok, kapittel 15 til 18

Når Israel en dag kom inn i landet sitt, skulle de, hver gang de ofret et dyr, blande olje med mel som matoffer, og ta noe vin som drikkeoffer, og dette skulle ofres samtidig med dyret. Og mengden av mel, olje og vin, ble fastsatt etter hvilket dyr som skulle ofres. ( Kan være forhistorisk bilde på Nattverden, den som Jesus åt sammen med læresveinene sine, før han selv ble ofret) De fremmede som kom til Israel for å bosette seg der, skulle følge skikkene og lovene i Israel til punkt og prikke. For en lov og en rett gjaldt både for de fremmede og dem selv. Så skulle de bake en kake av det første melet de lagde og gi det som gave til Herren. De fikk instrukser om hvorledes de skulle få tilgivelse for synd som ble gjort i vanvare, og for synd som var gjort med overlegg. Og straffene Gud fastsatte for synder med overlegg, kunne være meget strenge. For eksempel ble en mann som hadde brutt Sabbatshvilen, straffet med steining. Og for at de nå ikke skulle glemme Guds bud og å holde seg til hans regler, sydde de blå snorer med dusker på klærne sine (påminningsdusker) Men så skjedde det en dag at Korah, Levis oldebarn, tok med seg 250 høvdinger fra Rådet, og reiste seg mot Moses og Aron og sa:" Dere tar dere altfor mye til rette, i og med at hver person i denne menigheten er hellig. For Herren er midt iblant oss alle. Hvorfor skal da absolutt dere opphøye dere over Herrens forsamling?" Men i det Moses hørte hva Korah hadde å komme med av anklager, falt han ned på sitt ansikt, og sa til Korah og flokken hans:" I morgen tidlig skal Herren sannelig gi til kjenne hvem som tilhører Ham, og hvem det er som er hellig. Den Han da utvelger seg, vil Han la komme nær inntil seg. Derfor skal dere da ta dere ildpanner og legge røkelse på, fremfor Herrens ansikt, og så skal Herren vise dere hvem Han har utvalgt seg! Og jeg sier til dere, Levis sønner: Er det for lite for dere at Israels Gud har skilt dere ut fra menigheten og ført dere nær inntil seg til å utføre arbeidet i tabernaklet? Hvorfor er det da nødvendig for dere å søke prestetjenesten i tillegg? Og hva er det så med Aron dere er så misfornøyde med? Husk at det som dere nå gjør, er at dere samler dere imot Herren! Og Moses sendte bud på Eliabs sønner, Datan og Abiram som hadde slått seg sammen med Korah, men de ville ikke komme til Moses, for de sa:" Du har ført oss opp fra Egypt for å la oss dø her i ørkenen, og så holder du fast på å være hersker over oss, og du forblinder vårt folk." Da ble Moses vred, og han ropte til Herren:" Du må ikke se til dette folkets offer, for ikke så mye som et esel har jeg tatt ifra dem, og ikke har jeg skadet dem heller. «Så sa han til Korah:" I morgen skal du og hele flokken din komme frem for Herrens ansikt sammen med Aron. Og dere skal bringe med dere ildpannene deres." Og slik skjedde det, at neste morgen tok hver av dem med seg sine ildpanner og la ild og røkelse på dem, og de stilte de seg opp ved døren til Åpenbaringsteltet. Herrens herlighet viste seg for hele menigheten. Men Gud sa til Moses og Aron:" Skill dere ut fra denne menigheten, så Jeg kan fortære den på et øyeblikk. Da bad Moses at Gud måtte spare menigheten fordi det bare var en mann som hadde startet dette opprøret. Og derfor sparte Gud menigheten. Men Han bad dem likevel om å komme seg bort fra området hvor Korah, Datan og Abiram bodde, for Gud ville utslette både dem og hele deres hus. Og noe senere kom så disse tre mennene ut i teltåpningene sine sammen med sine familier. Og Moses ropte nå til folket:" Ved dette skal dere kjenne at Herren har sendt meg for å gjøre alle disse gjerningene, og at det ikke har kommet fra mitt eget hjerte. For hvis disse menn dør på samme måte som er vanlig blant mennesker, da har Herren ikke sendt meg. Men hvis Herren gjør noe som ikke før har hendt. Nemlig at jorden lukker opp sitt gap og sluker dem med alle deres, så de farer levende ned i dødsriket, da vet alle at disse menn har foraktet Herren." Og med det samme han hadde sagt dette, revnet jorden under dem. Den lukket opp sitt gap og slukte Korahs menn og hele deres boliger, og de for levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden skjulte dem, og de omkom og ble utryddet av menigheten. Og hele Israels menighet som stod rundt dem, rømte da de hørte skrikene deres, for de var redde at jorden skulle sluke dem også. Så sendte Gud ild fra himmelen og fortærte de 250 mennene som hadde holdt med Korah. Presten Eleasar tok så ildkarene som disse mennene hadde båret fremfor Herren, og brukte dem på den måten som Herren hadde fastsatt at de skulle brukes. For ingen andre enn de fra Arons ætt hadde lov til å brenne røkelse for Herrens Åsyn. Dagen etter denne hendelsen med Korah, anklaget folket Moses for det som hadde skjedd med Korah, Datan og Abiram, og dermed ble Guds harme på ny opptent. Og vreden gikk dermed ut fra Herrens Åsyn så 14 700 mann døde, foruten for de som døde for Korahs skyld. Og Aron stilte seg mellom de levende og de døde, og gjorde soning for folket så hjemsøkelsen imot dem stanset. Så ble Arons kall til prestetjenesten stadfestet. For av alle de tretten staver som Gud bad dem komme frem med, en for hver stamme, pluss Levis stammes, så var det Arons stav, for Levis hus, som spirte og skjøt knopper, og den hadde til og med ferdige mandler på seg. Dette var tegnet på Arons utvelgelse som prest.

I den apostoliske tid rådet der et vidunderlig samfunnsliv blant de frelste.

Vekkelse var det ikke bare høst og vinter, men Herren la hver dag den som lot seg frelse til menigheten. Tallet som på pinsedag nevnes med omlag tre tusen, vokste straks til omlag fem tusen menn og hertil kommer så alle kvinner og barn. Kjærlighetslivet var på sine høyder og derfor var de snille og gode mot hverandre, så de utenfor kunne si: "Se, hvor de elsker hverandre." De ventet på (at) Jesus snart skulle komme igjen, og det var vel meget derfor de solgte sine eiendommer og la verdiene for apostlenes føtter så de fattige også kunne nyte godt av deres gods, mens de i fellesskap ventet på Jesus. Partier og slike ting som der i våre dager er så meget av, er helt fremmed for den tid, men det gjorde sitt inntog senere, og bragte megen elendighet og forvirring med seg. Men mot dette herlige kjærlighetssamfunn er det satan retter sine våpen på en meget listig måte. Vi bør endelig være våkne for satans list. Ananias og Saffira hadde som de andre lovet Herren at også de skulle selge sin eiendom, og gi alt til apostlenes administrasjon, men her var det satan seiret så der kom fusk og svik med i handlingen. Selvfølgelig tenkte de begge det var kapital som var lett og skjule, men alt som ikke er av lyset vil før eller senere komme for dagen. Noen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til doms, mens hos andre følger de etter. All skjult og uerkjent synd vil følge hvert menneske som skyggen. Da Ananias kom med pengene kjente Peter klart i sin ånd at her var fusk og svik med i spillet og sa derfor: Ananias, hvorfor har satan fylte ditt hjerte at du skulle lyve for den Helligånd og stikke noe av akerens verdi til side? Var den ikke din så lenge du hadde den? Og var den ikke i din makt da den ble solgt? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løyet for mennesker men for Gud. Men da Ananias hørte disse ord falt han død om. Det var nok tre spennende timer for Saffira som ventet han skulle komme hjem og fortelle hvordan fusket gikk, men han kom ikke og derfor gikk hun selv til Peter, men den samme synd bragte døden også over henne. Syndens lønn er døden. Den dreper samfunnslivet med Gud og de frelste. Den har drept og dreper mangt et legeme i ung alder, og den har i seg evig død og dom. Intet i verden skulle vi Guds folk være så redd som synden. Vi må avsky den i alle dens skikkelser. Gå av vegen for ondt, sier Peter. Det synes være en hård dom disse syndere fikk, men tenk om Peter hadde latt det passere uten videre, så hadde det nok snart kommet for dagen. Hvert syndig frø som får leve udømt, bringer alltid rik frukt til død og ødeleggelse. Nå kom det stor frykt over alle som hørte det. Hadde det fått passere, hadde det blitt misnøye og misunnelse hos de som hadde gitt alt og dertil ett eksempel til dårlig etterfølgelse. Se hvordan Paulus i Ef. 5, 8-12 formaner Guds folk. Vandre som lysets barn, for lysets frukter ter seg i all godhet, rettferdighet og sannhet, i det I prøver hva der er velbehagelig for Herren, og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. La ikke ditt motto være: Hvor nær kan jeg gå verden, men hvor langt kan jeg komme fra den. Det var da Peter varmet seg sammen med verden han sverget på at han ikke kjente Jesus. Det finnes dem som mener at et Guds barn ikke kan synde fordi det har fått Guds natur. Jeg har selv engang hørt en predikant si fra talerstolen, at etter Gud dømte synden på Golgata har han siden ikke sett synd, så om et menneske banner eller ber, er for Gud akkurat det samme. Det er et evangelium fra selve helvete. Her har på denne jord bare vært en syndfri; nemlig Jesus Kristus. Synd var ikke i ham. Hver enkelt troende har fremdeles den adamittiske natur i seg, og det er over denne vi skal ha seier. Den som sier han ikke har synd han dårer seg selv, sier Johannes. Skyldfri er vi i det fullkomne offer som Gud bragte for oss i sin sønn på Golgata, men se det er noe ganske annet. Den eneste måte vi kan få seier over det gamle menneske på er å leve i ydmyk selverkjennelse og dømme synd som synd og gi plass for den Helligånd i våre hjerter. Slik levet de gamle seiershelte, og det er ingen annen veg lagt for oss. Jeg takker Gud for den frelse jeg fikk erfare for over tredve år siden og for å være bevart i nåden til idag, men det er en dyp bedrøvelse i mitt hjerte over at Jesus ikke har fått sitt bilde tydeligere i meg alle disse år. Det er jo ikke i det ytre fotografi vi skal ligne ham, men i karakter, i kjærlighet og alt det den har i seg. Materialet er dårlig, men Mesteren dugelig. Paulus' ord i Fil. 1, 6: Han som begynte en god gjerning i eder vil fullføre den til Jesu Kristi dag, gir trøst til mitt hjerte. Må så Herren hjelpe oss alle i det nye år i tjenesten i Hans rike. Både vi som tjener i forkynnergjerningen såvel som enhver annen der tjener hver i sitt kall.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2011/04/nr-127-david-wilkerson-dde-tragisk-var.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-282-dde-david-wilkerson-fr-tiden.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristi-etterfoolgelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Du-er-funnet-og-veiet-at-du-er-for-lett http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hverIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...