fredag 31. august 2018

Nr. 101: Gjengifte er i dag den aller «verste» synd i Guds menighet, da det er den synden som blir akseptert uten noen sier i fra!

Nr. 101:
Gjengifte er i dag den aller «verste» synd i Guds menighet, da det er den synden som blir akseptert uten noen sier i fra!

Jeg har skrevet en del om Jan Hanvold, fordi han er en frontfigur blant de troende som gjør at Satan og hans demoner får fritt leide inn i Guds menighet og blant de troende. Hvorfor?
Fordi Jan Kaare Hanvold er etter Guds ord en ekteskapsbryter, horkarl og som ikke skal arve Guds rike!


Den virkelige sannheten, er at Jan Hanvold er motsatt enn det han gir seg ut for å være! Han er 120 % en ektefødt falsk profet!

Men hva skriften sier, det er det eneste som er avgjørende.

Skriften sier veldig klart at for troende, så er ekteskapet noe som var livet ut!
Til den andre dør, og først da er det ikke hor for kristne å gifte seg på nytt.
Gifter en seg på nytt mens den andre ektefellen lever – eller med en som er fraskilt, så driver enn hor. Og er en ekteskapsbryter og horkarl/horkvinne!

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Her er det ingen «smutthull»! Ekteskapet varer livet ut, giftet du deg på nytt eller med en fraskilt er du en horkarl eller horkvinne sier skriften!

Seksuelle synder er også de syndene som i Guds ord blir omtalt som de som griper mest inn i vår personlighet og i vårt åndelige liv. Derfor vil Satan og de onde åndsmaktene at gjengifte skal florere i Guds menighet. Da han demoene legal rett å fremdeles styre Guds menighet.

1 Kor. 6. 15 Vet I ikke at eders legemer er Kristi lemmer? skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Langt derifra! 16 Eller vet I ikke at den som holder sig til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. 17 Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham. 18 Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. 19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til? 20 for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legeme!

Her står det igjen og igjen, fly seksuelle synder, fremfor alt gjengifte da dette er å synde imot sitt eget legeme!

Satan har legal rett å styre og lede Guds menighet. Hvis vi åpner opp for gjengifte som Guds menighet har gjort i dag, så gir vi Satan og de onde åndsmaktene fritt leide i Guds menighet og blant oss troende!

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Er gjengifte så ille? Gi visa korte med koden til en tyv. Det er da ikke så ille? Med da har du egentlig gitt en tyv «legal» rett til å tape deg for alle pengene på kontoen din. Slik er det egentlig Guds menighet i dag gjør med å åpne opp for gjengifte. Satan og hans demoner har vi gitt visa korte med koden, han vil bare tape oss for all det han kan. Han gir ikke noen noe «nåde! Han vil ta absolutt alt i fra oss, og han «sparer» ingen!

Jeg skrev i overskriften følgende: «Gjengifte er i dag den aller «verste» synd i Guds menighet, da det er den synden som blir akseptert uten noen sier i fra!»

Vi vet at det som er aller verst, er det vi ikke vet noe om, men er truende.
La meg ta et eksempel, et tragisk eksempel. Kona mi sin bror var veldig kvalmende, og legene var sikre på at det var kreft. Men hvilken kreft? Dette sjekket de ut i flere år, men fant ikke ut av det. Så kom det en svart lege som kjente igjen symptomene med en gang, og gav den riktig diagnose i løpet av en time.

Dessverre så var dette for sent, men det som andre hadde holdt på i løpet av lang tid med mange prøver og maskiner, fant en mann ut av i løpet av noen strakser. Han kjente det hele igjen, fra før av!

Jeg merker og kjenner igjen at så lenge det er «lov» og det blir forsvart at gjengifte er allright. Ikke minst blant lederskapet i menighetene, så vil Gud aldri sanksjonere menighetens virke som han kan, formår og vil!

Gjengifte er rett og slett synd for troende mennesker, ikke noe vi skal se gjennom fingrene med eller forsvare!

Lukas skriver: «Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første».

Vi ser det i dag, en pastor er gjengiftet. Eldstebroderen har ei datter som er gjengiftet, den andre eldstebroderen er gjengiftet. Eller som det nå heter i dag, lederrådet. Så forplanter dette seg nedover, og til slutt så er egentlig hele menigheten preget av de demoniske maktene som da er kommet over menigheten. Syv ganger verre enn det er i verden sier skriften. Da er det blitt slik at hele menigheten er under et slikt åndspress. Selv de som ikke er gjengiftet, at å gå på møter og delta i menighet samling vil sette det ut av «spill»!

Vi blir medskyldige og delaktige i dette!

Det er dette som er så trist, og alarmerende. Hvis «Pastoren» lever i hor, så blir det en motsatt «velsignelse» enn det som står i Salme 133. 1. En sang ved festreisene; av David. / Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen!  2 Det er som den gode olje på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, som flyter ned på sømmen av hans klædebon, 3 Som Hermons-dugg, som flyter ned på Sions berg; for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.
Når Hanvold og alle andre som er gjengiftet er under demonisk innflytelse på en sterk måte da han og alle andre som er gjengiftet lever i synd. Han og mange andre som er gjengiftet står i spissen, er som «hode» og alt blir da ikke velsigner, men forbannet av å stå i ledertog med ham og andre forkynnere som er gjengiftet og lever i hor.

Sluttkommentar:

Jeg vet at dette oppleves som hard for mange, for det er så få som forkynner den virkelige sannheten. Men vil du vite den virkelige sannheten? Følg med på den Himmelske blogg, og støtte meg og den tjenesten som Gud har gitt meg. Da blir du ikke forbannet er jeg overbevist om, men velsigner, mektig velsignet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...