torsdag 30. august 2018

Nr. 79: Å la Hanvold, Torp eller andre som lever i synd be for deg eller be for dem advarer Guds ord på det sterkeste at vi skal bli delaktig i!


Nr. 79:
Å la Hanvold, Torp eller andre som lever i synd be for deg eller be for dem advarer Guds ord på det sterkeste at vi skal bli delaktig i!

Jeg har skrevet noen artikkler som dette med håndspåleggelse, forbønn og annet ting rundt dette emne. http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-765-emanuel-minos-syk-nsker-forbnn.html

Jeg ønsker Jan Hanvold "god bedring"! Og det er da underlig at en slik stor «tros-mann» skal være syk? Etter deres tro og teologi skal en være frisk som en fisk fra en blir født til en dør, der 120 år er ingen umulighet å oppnå! Alt med Hanvold er sludder, tøv og bedrag fra begynnelse til slutt! Den som tror og forsvarer slik mann og en slik TV kanal viser bare at en fører og farer vill!Mitt ønske for Hanvold, Torp og alle andre som lever i synd. Det er at de skal omvende seg og leve singel, slik de lever rett for Gud og kan bli helbredet!

Og jeg har aldri i hele mitt liv utalt en forbannelse over noen mennesker, ei heller Hanvold. Vi velger selv om vi skal være velsignet eller forbannet. Hører vi på Herren vår Guds røst, lyder ham, da er og blir vi velsignet. Men hører vi, men ikke gjør, da er vi under forbannelse. Det er noe vi selv velger!


Jeg er da ikke «glad» eller «trist» for om Hanvold er frisk, syk eller hva han nå er. Jeg ønsker alt godt for ham og alle mennesker, men lever vi i synd, da venter fortapelse. Lever vi rett og har tatt imot Kristus Jesus, ja, da venter himmelen. Vi velger selv våre liv om vi er velsignet eller forbannet!

(Se 5 Mosebok og Jakob 1). 


Men å be for Hanvold er nok ikke til det «beste» for ham. For gjennom befalinger vil åndsmaktene gå rundt i kroppen. Og det vil gjøre mer skade. Eneste utvei for Hanvold er dypest sett en utfrielse og renselse i Jesu blod. Blir fylt av Guds Ånd og begynne en vandring med Herren i renhet, bønn, innvielse, Guds ord, og som singel!


Det forundrer meg virkelig hvor lite kunnskap en har om dette med struktur, renhet og åndelige lover. Og håndspåleggelse, forbønn og bli delaktig i andres synder.

Akkurat som er samfunn må være regulert av lover og regler, for at ting skal fungere. Slik er det også i menigheten. På mange måter kan en si det slik at Hanvold, Torp og andre tar seg til rette i samfunnet på bekostning av andre. Trenger de brød og har ikke penger, så tar de. Vil de kjøre uten lappen, så kjører de. Jesus og apostlene advarte imot slike på det sterkeste da de skaper både splittelse og forårsaker ødeleggelse og kaos.

Bilde viser Ebola sykepleiere. Ebola smittede er som Hanvold, Torp og andre som lever i synd som "ønsker" å være kristne og å forkynnere, men ikke lever og lærer i samsvar med Guds ord.
 

Jeg har som sagt skrevet om dette før, og fått en del tilbakemeldinger. Men det virker som mange ikke skjønner alvoret med at den som lever i hor er med å «tjener ved bordene» hvilken ødeleggelse det forårsaker?

Ebola er en smittsom sykdom som er som en epidemi. Vi leser om lignede tilfeller i Guds ord om bl.a. spedalskhet. Den kan stoppes ved at en selv er ekstremt beskyttet. Slik kan vi som kristne også ved la synden ikke få påvirke oss. Vi har flere hjelpemidler der Jesu blod og holde Guds bud som det sikreste vi har å i vår «overlevelse-drakt».

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 12. 11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden.
Alle mennesker til enhver tid i fortid, nåtid og fremtid vil vinne seier hvis en går frem som skriften anviser. Her er ”formelen” til seier til enhver tid; de har seiret over ham i kraft av Lammets.

12 Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.»

Satan er en slagen fiende og alle som følger ham likeså. Nå vet han at han har meget kort tid igjen og setter max inn på å gjøre sine ødeleggende og destruktive gjerninger.
(sitat slutt).

Hanvold, Torp og alle andre har samme type smitte med og på seg som Ebola pasienter har. Da ikke fysisk, men åndelig sett. Derfor er det om å gjøre å isolere disse og holde oss på avstand i fra dem. Dette lærer også skriften mange, mange plasser. Her er et eksempel:

Rom. 16. 17 Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde. 20 Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!

Legg merke til at de fører vill de som ikke tar dette på alvor. Vi vet at det var flere snille mennesker som skulle hjelpe andre som ikke hadde dekket seg godt nok til som fikk ebola. Har du dekket deg godt nok til? Og holder du deg unna disse? Ikke spis engang sammen med dem sier skriften. Hold deg unna eller du vil bli smittet. Og da kan det være for sent.

Sluttkommentar:

Vi skal ikke be for disse, og de skal ikke be for oss. Begge deler er like feil og kan få katastrofale følger for oss alle.

1.)  Vi skal ikke be for dem da de lever som åndelig døde og de må først gå i seg selv. Derfor sier skriften at vi ikke skal be for dem da de har gjort synd til døden.

1.     Joh. b. 5. 16 Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham og slik gi ham liv – så sant han ikke er av dem som synder til døden. Det finnes synd som fører til død, men jeg taler ikke om bønn for den. 17 All urett er synd, men ikke all synd fører til død.

Synd til døden er f.eks. at en som kristen lever som homoseksuell, er gjengiftet, lever med en fraskilt etc.

2.)  Å la slike personer og det miljøet de beveger seg i er det russisk rullet å la de og andre fra det miljøet be for deg og dine behov. De er som et medium for urene og demoniske åndsmakter, de er farlige for våre åndsliv. Den ånd og de som de representerer det vil bli overført i fra dem og til oss. Da gjennom forbønn og håndspåleggelse. Dette vil jeg advare deg imot på det sterkeste å ta del i.

Hva hadde du gjort hvis du hadde møtt noe som var smittet med Ebola? Du hadde omfavnet og støttet dem. De er så snille og flinke etc.
Dette kunne en gjort hadde en ikke vist bedre. Det er slik Guds folk opptrer overfor disse «Ebola-smittede» kristne forkynnere som har latt «sin egen mage» styre alt. Mage i Guds ord står for våre lyster og naturlige behov som de har gitt etter for med katastrofale følger der alt snart er tillatt innforbi de kristne rekker. Menigheten er blitt som verden og verden er blitt menigheten.

Klagesangen 1. 9 ט Urenheten syntes på kappen,
          hun tenkte ikke det skulle ende slik.
          Dypt sank hun,
          ingen trøstet henne.
           Herre, se min nød,
          fienden triumferer!
         
    10 י Fienden grep
          etter skattene hennes.
          Hun så folkeslagene
          gå inn i helligdommen,
          de du nektet å komme
          inn i din menighet.

Legg merke til hva det står: «Urenheten syntes på kappen, de du nektet å komme inn i din menighet».

De du nektet å komme inn i Guds menighet var de uomskårne. Og hvem er uomskårne i dag?

Rom. 2. 28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.

Det er den som er blitt omskåret på hjerte og som følger Guds ord og Jesus i et og alt!

Dette gjør ikke Hanvold, Torp og alle andre som er gjengiftet som troende. Men de som elsker Herren, de lever i samsvar med skriften. Det er kjennetegnet på de som er troende og omskåret på hjerte, de følger Guds ord og Jesu bud. De som ikke er omskåret på hjerte, de følger ikke Guds ord. Det passer ikke for dem!
Forskjellen på en sann kristen og en som ikke har bryllupskledningen på. Det er hvordan en stiller seg overfor Guds ord og Jesu bud!

Leser nå på Hanvolds Facebook side: «Selv sitter jeg å fryder meg over livet, å at både Geir Apold og jeg har overlevd dette sykdoms attakket, denne uka. Vi har begge fått blokkert noen hjerteårer. Dette skjer på samme tid, ser jeg som et åndelig attakk ifra djevelen. Vi står i en åndelig krig».

Hanvold har helt rett, dette var et åndelig attakk ifra djevelen sier Hanvold.
Her er djevelen på innsiden av Hanvold og hans «ebola-sykdom» smitter så sterkt at hans nærmeste medarbeider går ned for telling i sammen med sin åndelige far og demonene har den fulle og hele råderett da de er ikke Guds tjenere, men Satans tjenere. Lar du deg ikke advare nå og dette går opp for deg, så tror jeg «toget» er gått for deg!?

Hanvold advarer imot Halloween. Og når han skriver om dette, men vi setter inn hans navn isdenfor Halloween. Da får vi «fasiten» for hans liv og tjeneste:

Dette skriver Hanvold: «på den djevelske demoniske Halloween dagen. Hvor en dyrker djevelen og døden. Dessverre skjønner ikke folk at de påkaller demonisk innflytelse over sitt liv. Ved å leke med denne okkulte verden».

Omskrevet blir det dette: «på den djevelske demoniske Hanvold og Visjon Norge. Hvor en dyrker djevelen, sex og penger. Dessverre skjønner ikke folk at de påkaller demonisk innflytelse over sitt liv. Ved å leke med denne okkulte verden».

Bedre enn det Hanvold selv sier det som virkelige kjenner til den onde og okkulte verden gjennom et liv i synd og opprør mot Herren. Som en Norsk og moderen Nimrod, det er Hanvold og alle hans etterfølgere.

1 Mosebok 10. 8 Kusj ble far til Nimrod. Han var den første som ble mektig på jorden.  9 Han ble en mektig jeger for Herrens ansikt. Derfor heter det: «Som Nimrod, en mektig jeger for Herrens ansikt.»

I den Norske bibelen står det for Herrens ansikt. Dette er feil oversettelse som så mange andre plasser i den Norske bibelen. I grunnteksten står det imot Herrens åsyn. Nimrod sto Gud imot og var frekk og freidig. Slik er også Hanvold og Co. De burde og skulle trukket seg langt, langt tilbake. Men de vil stå fremst og øverst, det vitner om at de er som en Norsk og moderene Nimrod!
Et annet navn på Nimrod var også Merodack som betyr den store rebell (Mered=rebell og Dack= Den eller den store. (Nimrod betyr opprøreren).

Det er akkurat hva disse gjengifede og andre syndere er, de er opprører imot Gud som Nimrod var det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...