onsdag 29. august 2018

Nr. 62: ”BORTVEKET ER HERLIGHETEN….” –

Nr. 62:
 ”BORTVEKET ER HERLIGHETEN….” –

Eva Nilssen

Artikkelforfatteren mener at Pastor Jan Hanvolds tjeneste at herligheten og nærværet ikke er tilstede i møtene hans, i tråd med Eli og sønnene hans; nemlig pga synd!
… sa presten Eli’s svigerdatter idet hun døde under en for tidlig fødsel etter beskjeden om at hennes svigerfar Eli og ektemann Pinehas med broren Hofni var omkommet.. Hun rakk så vidt å gi den nyfødte gutten navnet IKABOD (som betyr ingen herlighet) – samtidig som hun sa: Bortveket er herligheten fra Israel, for Guds ark er tatt. Arken i GT var forenlig med det følbare Guds nærvær. Se 1.Samuelsbok 4;19-22. Hele kap er verd å lese og i kap.2 ser vi at Eli’s sønner’s synd var stor for Herrens åsyn . 1.Sam.2;12,17. De ringeaktet blant annet det som andre kom for å ofre til Herren. Det står at de var onde menn og kjente ikke Herren. Eli, deres far og prest – hindret dem heller ikke. Enda han var prest i Israel. Og Gud sendte en av sine menn for å irettesette dem for deres synd, og fortelle dem om konsekvensene. Det gikk som han hadde sagt. (1. Sam.2;30-35). La oss ikke glemme at Gud Herren ikke har forandret seg. Det har Han selv sagt. Hans syn på synd og situasjoner er den samme også idag – men vi har fått NÅDE og TILGIVELSE ved Hans Sønn Jesu Kristi Blod når vi angrer, omvender oss og søker å gjøre og leve etter Hans Ord og vilje. Han vil stadig tale, lede og velsigne hvert enkelt menneske som lever i , med og for Hans Ord og vilje. Av et oppriktig hjerte. ”Svikefullt er hjertet – mer enn noe annet. (Jer.17;9-10) – derfor har vi fått Den Hellige Ånd – vår hjelper, vår veileder og vår talsmann. Hør Ham. Så vi kan unngå vårt eget hjertets mulige svik..

Jeg ser her paralleller til vår tid og våre menigheter i fortellingen om Eli og sønnene hans.. Filistrene, Israels fiender, hadde stjålet Guds ark. Nærværet var borte på grunn av synd. Eli’s manglende inngripen ifm synd i Guds hus, syns jeg er et godt bilde på dagens generelle menighetsliv. Noe som også stadfestes i 4.Mos.25;4 om å ta lederne først.. (som jeg før har sagt ifm NT’s lys). Videre i Esekiel 34;v.1-12,og v.15-22. Gud vil dømme både mellom får og får, mellom værer og bukker (lederne) samt mellom de fete og de magre fårene. Jeg sier: ”Sela” – noe å tenke på.. Siden den siste artikkel jeg så på Himmelbloggen nå, så var Jan Hanvold nok en gang nevnt og avbildet og vil jeg gjerne flette inn han og Visjon Norge i sammenhengen her. Vi lever i ”de siste tider av den siste tid”, og de siste tider skal bli vanskelig sa Jesus. Vi er der nå. (”THIS.. is THAT” som disiplene sa om pinseilden! ). Det jeg vil si om det, er at Gud ikke angrer verken sine nådegaver eller kall. Derfor er det fullt mulig å operere i sitt kjøtt og ikke i Ånd. Rom.11;29 og gjerne 2.Tim.2;13 også! Nemlig at om vi er troløse så forblir Han trofast.. For Han kan ikke fornekte seg selv. Hanvold er født med et business-talent. Det kan ingen være i tvil om. Jeg tror personlig at talenter er noe vi er født med og at nådegaver er gaver vi får etter frelsen alt etter som. Hanvold har heller ikke ”begravet sitt talent” men tvert imot så” driver han handel med det” slik Jesus har sagt vi skal gjøre i Matt.25;14-29. (Altfor mange har begravd sine talenter eller opplevd at andre har” lagt steiner på talentet deres” – om jeg kan si det slik – sånn at det ikke kom til sin rett i dette livet. Dessverre. ). Derfor kan Hanvold fortsette som han gjør.. Men personlig opplever jeg at herligheten og nærværet ikke er tilstede i møtene hans, i tråd med Eli og sønnene hans; nemlig pga synd. Og det er i tråd med det Jan Kåre skriver om Bibelens budskap om krav til dagens ”presteskap”, altså menighetenes lederskap som er hyrdene (pastorer) og eldste.

Jeg har ingen problemer med å trekke paralleller her til mye av dagens utidige pengemas også, på kristne TV både i USA og nå også her.. Det er lov å spørre seg selv, Gud og disse lederne om hvordan pengene brukes. På rett vis, eller om de ”stikker gaflene sine i vårt offerkjøtt i sine gryter” .. ”Sela”. Når Israel vandret i ørkenen og de fikk manna fra himmelen så står det at den som samlet mye skulle dele med den som samlet lite og de skulle sanke kun for hver dag og bare sanke dobbelt på sabbaten.. Se 2.Mos.16;16-23. Se også 2.Kor 8;12-15!! Om dette. Jeg har bodd i USA i mine yngre år. Og jobbet der. Etter jeg ble født på nytt og vokste fortere enn menighetens ledere forstod den gangen, så vendte jeg mine øyne til amerikanske TV-ministries og har vært på mange mange av deres konferanser og deltatt i diverse ”salvelser” og ”få-den-samme-salvelse-som-jeg-har” køer.. De siste 10 årene har jeg hatt adgang til et dusin amerikanske kristne TV-kanaler som bl.a. TBN, Church-channel, JC-TV (for ungdom, som Hanvold nå forhandler om å få inn her, og den er med rockemusikk og mye annet og for oss ukjent pr dd.) og INI og Word channel i tillegg til Gospel channel og nå også beskjedne kanal 10 i tillegg til Visjon Norge. I tillegg diverse katolske og adventist-ministries kanaler.. Jeg nevner det bare fordi at den som leser dette skal vite at jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har også vært ”partner” med noen av disse og Herren TILLOT meg å gå inn i det for deretter å lede meg helskinnet ut av det igjen med en mengde dyrekjøpte erfaringer som bekrefter Skriften og avslører bedraget. Dette kommer nå inn i våre stuer via Visjon Norge. PRØV derfor ALT – og hold fast ved det gode. For øvrig er kristne TV-program beregnet på vantro og ikke kristne. Troende” skal ikke holde seg bort fra sine egne forsamlinger som noen har for vane” Hebr.10;25! . Og om vi fortsetter å lese vers 26 og 27 også så taler det tydelig om at vi umulig kan fortsette å synde etter at vi har lært sannheten å kjenne! For da er det ikke lenger noe offer tilbake for våre synder og de kan umulig omvendes til fornyelse, siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg, og gjør han offentlig til spott. i Hebr.6;4-6. Les selv. La oss derfor gi akt på Skriften så vi kan bli stående i dommen!

Jeg kan også peke på Saul og Samuel som eksempel her. I 1. Sam.10;10 kommer Herrens Ånd over Saul på Samuels ord. Men i kap.19;22-24 profeterte Saul samtidig som han kledde seg naken, hvilket er en ugudelig handling og uforenlig med Den Hellige Ånd. Fordi vi kan lese i kapitlene imellom her at Saul var ulydig mot Herrens Ord og en ond ånd (16;14) fra Herren forferdet han. Han profeterte da han kom i samfunn med de salvede Samuel og David ved Rama men da manifesterte også den onde ånden seg ved at han kledde seg naken. Jeg skal ikke komme mer inn på dette her og nå, men la meg si med Samuel i 15;22-23 at v.22: ”Har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer, lydhørhet er bedre enn fettet av værer.” (Min kommentar er at fettet av værer kan brukes som et bilde på salvelsen og vi ser i så fall at lydighet er viktigere for Gud fordi det er vårt personlige valg og villighet, mens salvelsen er noe Han selv har gitt til oss). Videre i v.23a: ”For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og trass er som avgudsdyrkelse……………”

Til slutt et siste eksempel som bidrar til å hindre Guds Ånd, nærvær og manifestasjoner iblant oss – nemlig når en Herrens tjener begynner å ta seg til rette selv og innta embeder i Herrens hus som de ikke er salvet og innsatt av Herren selv til å gjøre, nemlig slik som kong Ussia gjorde i 2.Krøn.26;3-21 nemlig å true seg inn til en prestetjeneste da han var innsatt og salvet til konge og ikke til prest. V.16:” Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret.” Da ble han spedalsk på pannen (v20-21) som representerer tankelivet vårt – og ble derfor utelukket fra Guds hus. ”Sela” sier jeg.. (tenk på det).

Relaterte linker:  
http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-374-undergrunns-kirken-i-norge-hva.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-326-brandon-spiker-en-avlegger-av.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-347-visjon-norge-oppfordrer-gi-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-390-hvorfor-det-er-pakrevd-i-henhold.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...