onsdag 29. august 2018

Nr. 63: Når Antikrist kommer, vil han bli tatt imot, også av såkalt bekjennende og evangeliske troende når en går god for, forsvarer og støtter Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold!

Nr. 63:
Når Antikrist kommer, vil han bli tatt imot, også av såkalt bekjennende og evangeliske troende når en går god for, forsvarer og støtter Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold!

Når Antikrist og den Falske profet står frem vil deres Ånd har forberedt grunn og mulighet for at de blir tatt imot med «åpne» armer! Illustrasjonsbilde viser en Lysets engel, en budbærer som har sveket sitt kall og oppdrag, akkurat som Visjon Norge og Hanevold. For meg så ser det ut som det eneste som kan stoppe Visjon Norge og Hanvold er en rystelse fra Gud da han har klart å lure, manipulere og forføre såpass mange at han er blitt en maktfaktor i kristen Norge, selv om han er ingen sann troende men en falsk profet, en ulv i fåreklær: http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-375-vekkelse-eller-rystelse-hva-kan.htmlAntikrist er en person, men han Ånd er virksom i dag for å forberede hans ankomst til verden!

1 Joh. b. 4. 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

Antikrist Ånd er allerede i verden. Den Ånd må virke veldig sterkt i Pastor Jan Hanvold som lever og forkynner stikk i strid med Guds ord, på mange vesentlige og helt essensielle punkter i troen. Det er på denne måten at Antikrist selv vil bli mottatt, hyllet og hilst velkommen.

Apostelen Paulus var klar over dette:

2 Tess. 2. 3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, 4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. 5 Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder? 6 Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Legg merke til at Antikrist vil sette seg i Templet i Jerusalem, være «Jøde-vennlig». Men allikevel hate sannheten, akkurat som Hanvold. Hanvold er på mange måter et forbilde her, han innretter seg ikke selv etter Guds ord, men er Israel og Jødevennlig, tilsynelatende. Hva han er, det viser han ved å ta seg selv til rette, leve akkurat som det passer ham selv og kjødet sitt. Han har Antikristens Ånd, ikke Guds ånd da Guds Ånd alltid leder i samsvar med Guds ord.

Menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll, det er sannheten som Satan vil ha fjernet slik at de kan ta imot hans Sønn Antikrist. Hanvold som har Antikristens Ånd, er med å åpner opp for dette. Det gjør alle som på en eller annen måte støtter ham eller går god for ham. De blir medskyldige i hans ondegjerning som TV og hans arbeid er da han ikke er en sann kristne noe han viser med å ikke leve i samsvar med skriften og ved å føre frem den ubibelske herlighets teologien sin.

Er det så viktig å «tyte» på dette, er det ikke nok å holde frem Guds ord?

Egentlig jo. Men når Guds folk ikke skjønner eller vil skjønne hva Herren taler om i sitt eget ord. Da må en advare, rettlede og vise vei.

Hvem er de «normale» kristne her?

Pastor Hanvold klarer å sko seg selv og nesten bygge et lite imperium sett i Norsk målestokk. Men hvem er han og hva står han for? Det er det alle må spørre seg selv. Og hvem er jeg, og hvilke verdier står jeg for? Jeg og Hanvold er på mange måter rake motsetninger, da får enhver gjøre opp sin mening hvem en skal støtte og stå opp for, valget er ditt kjære venn!

Det handler ikke om å være god, bedre og best, men å innrette seg etter Guds ord!

Jeg har vært en aktiv fotballspiller og konkurranse mann. Hva er viktig? Jeg sparket fotball og trente hver dag, for å bli best. Men det hadde ikke hjulpet noen verdens ting å bli god, eller best uten at jeg hadde holdt meg etter fotball reglene når jeg sparket. Hva gjør Hanvold? Setter dem til side, lagger «nye» regler, og på den måten så passer han inn blant de kristne her i Norge. Dette er juks og bedrag, slik går ikke an. Men hva gjør mange andre troende? De innretter seg etter Guds ord, får de vanskeligheter så søker de Herren. Og skulle alltid gå på tverke, hva gjør enn da? Lar Guds ord fremdeles være rettesnor for liv og lære.

Sal 119:105 Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti. Sal 18:3 Herren er min klippe og min festning og min frelser; min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. Sal 138:2 Jeg vil kaste mig ned foran ditt hellige tempel, og jeg vil prise ditt navn for din miskunnhets og din trofasthets skyld; for du har gjort ditt ord herlig, mere enn alt ditt navn.

Er Guds folk slik forblindet de var på 1500 tallet?

Reformasjonen hadde også sin «misjon» overfor den katolske kirka. En fikk en «konkurrent» som åpent tørt og var i stand til å si den imot. Det er så enormt viktig med slike røster, eller så går det helt gærnt! Hanvold er smart nok til å holde de ute som opponerer imot ham, men slipper alle til som ikke det gjør. Snakk om styresett, eller hva? Får høre det rareste, men Hanvold er egentlig en lysets engel, en som gir seg ut for å være noe han ikke er. Han er ingen sann kristen, men han er en falsk profet etter hva skriften lærer, en ulv i fåreklær!

Sluttkommentar: Det står i Guds ord om enn vesentlig forskjell på Israels barn og Moses:

Sal 103:7 Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn.

Israels så bare på det ytre, men Moses kjente Herren, og da hans veier. For meg så ser det ut som at Gud må på en eller annen måte fjerne Hanvold, da det er så mange som byrde og skulle vist bedre som stiller opp og støtter denne kanalen. Men skriften sier at vi ikke skal være som hest og mylder.

Sal 32:9 Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

Vi vet at en må legge bissel i munnen til hest og muldyr, men da blir en rettledet gjennom smerte, ikke ved å følge sin forstand. Slik er mange troende, om ikke de aller fleste. Om noe arbeid ser ut som det lykkes, eller noe ser ut som det mislykkes er av helt underordnet betydning. Men stemmer det vi holder på med skriften? Lærer vi i henhold til skriften? Lever vi i henhold til skriften? Det er slike spørsmål enn må lære seg og være villig til å spørre både seg selv og andre! Det hjelper ikke å være en god pølsemaker hvis en skal bake boller. Og det hjelper ikke å være en god baker hvis en skal lage pølser? I dag blir alt som en stor lapskaus, alt blir grått og farlig. Vil minne på det verset som menigheten i Laodikea fikk:

Åp 3:18 Så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se!

Øyensalve mangler menigheten i Laodikea, det er akkurat det som menigheten i dag mangler, å få sitt hjerte opplyste øyne åpne. Har vi fått noe inn på øye så vet jeg noe som hjelper med enn noe annet, det er å få vann, rennende vann inn på øyet. Det rennende vannet er Guds ord og Guds Ånd. Det er da Guds ord og Guds Ånd begynner å gjøre sin gjerning på oss alle, at Guds ord og Guds Ånd begynner å forvandle oss, sette oss i frihet og vi ser ting akkurat som Gud ser tingene. Da overser vi ikke synd, men går i rette med synd. Da overser vi ikke vranglære, men lar alltid Guds ord får korrigere oss og ha størst betydning i våre liv!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-585-visjon-norge-og-pastor-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-483-er-pastor-jan-hanvold-antikrist.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-284-hananja-vis-vis-jeremias.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-vart-land-30-07-2008.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-583-evangelist-benny-hinn-gift-pa.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...