mandag 27. august 2018

Nr. 22: Dr. og Evangelist Emanuel Minos og alle andre som stiller på på VN hos horkarl Jan Hanvold er under demonisk påvirkning og åpner opp for det blant de troende i Norge og ellers!

Nr. 22:
Dr. og Evangelist Emanuel Minos og alle andre som stiller på på VN hos horkarl Jan Hanvold er under demonisk påvirkning og åpner opp for det blant de troende i Norge og ellers!

1. Tim. 4. 1. Men ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer.

Demoner påvirker alle mennesker, spesielt de som er religøse men som ikke lever i samsvar med Guds ord. Satan er religøs. Kong Saul fikk først stiftet kjenneskap til Satan og hans demoner etter han ble en frafallen Konge. Før det var han ukjent med dette.Onde ånder påvirker oss, spesielt de som avviker fra Guds vei etter å ha lært sannheten å kjenne

1. Sam. 16. 14 Men Herrens Ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. 15 Da sa Sauls tjenere til ham: Vi ser at en ond ånd fra Gud forferder dig. 16 Herre, byd bare dine tjenere som står for ditt ansikt, å opsøke en mann som er kyndig i å spille på harpe. Når da en ond ånd fra Gud kommer over dig, skal han spille på sin harpe; da vil det bli bedre med dig. 17 Da sa Saul til sine tjenere: Ja, finn mig en mann som spiller godt, og før ham hit til mig! 18 En av de unge menn svarte og sa: Jeg har sett en sønn av betlehemitten Isai som er kyndig i å spille, en djerv mann og en stridsmann, god til å tale for sig og en vakker mann, og Herren er med ham. 19 Da sendte Saul bud til Isai og lot si: Send hit til mig din sønn David, han som er med småfeet! 20 Så tok Isai et asen, som han lesste brød på, og en skinnsekk med vin og et kje og sendte det med sin sønn David til Saul. 21 Således kom David til Saul, og han blev i hans tjeneste; og Saul fikk ham meget kjær, og han blev hans våbensvenn.

En drøm om Pastor og TV-Visjon Norges grunnleger og leder Jan Hanvold

Jeg har alltid vært imot Jan Hanvold fra første gang jeg hørte ham i Filadelfia Bergen i 1983. Da var han ekstrem og ikke troverdig. Det har fulgt ham siden, om han er blitt skilt og gjengiftet flere ganger siden da. Om han har vært misjoner i østblokklandene og vært gift der borte også. Og gjengiftet her i Norge etterpå, så langt jeg vet er han skilt og gjengift for 3. gang som Pastor og misjonær. Han står for den ekstreme og ubibelske trosforkynnelsen som er en forførelse. Men han har på tross av dette opplevd en fremgang og tilslutning som forundrer og gjør meg lei. At de som stiller opp for ham, og med ham, går i Satans tjeneste som Hanvold gjør, er jeg overbevist om.

Drømmen!

Her for 2-3 år siden gav Herren meg en drøm angående Hanvold som jeg vil skrive noe om. Da drømte jeg at jeg fikk se Hanvold fra innsiden. Da var han en hest som red i skumringen. kroppen hans var som en hest, mens han selv med hode var som et menneske. Han var en hybrid, halvt menneske og halvt demon. Hesten står for styrke, og hans menneskelighet for at han forfører og later til å være en helt annen person enn den han er. Han er innspirert og styrt av demoner viste Gud meg. Derfor alle de ekteskapene, pengekjærhet og enorme sexappetitt. Hans pengegriskhet og storhet i seg selv. Han er som skriften sier, et sjelelig eller kjødelig menneske, ikke noe annet. En åndelig hybrid. Jeg ba til Herren om å få denne drømmen en gang til. Da svarte Herren meg at det ville jeg ikke få da det var flere innen VN og de menneskene som sogner til der som sto på valg om de ville bryte opp og følge Herren eller bli værende der og stå med Hanvold.

En åndelig Hybrid

Fra Wikipedia: En hybrid er per definisjon et avkom etter to ulike arter. I henhold til definisjonen på en art vil en hybrid ha «nedsatt fittness», det vil si at det vil ha mindre sjanse til å klare seg enn ublandede individer av foreldreartene. Problemet med å bestemme hva som er bastarder og hva som er hybrider er at «art» ikke er en fastsatt kategori. Det finnes alle varianter av overgangen mellom underarter og arter. Hva som er en hybrid og hva som er en bastard blir derfor i noen grad et skjønsspørsmål.Jeg fikk i drømmen som Herren gav meg se Hanvold med overkroppen som seg selv men ellers hele kroppen som en hest. Han er en åndelig hybrid. Der han er et menneske som bekjenner Jesu navn men lever og tror som Satan ønsker og vil!

At Emanuel Minos og andre stiller opp både på kanalen hans og i sammen med Hanvold. Da er de med å sprer det Hanvold står for og reprensenterer. Det er ille at de gjør det, om det er mange eller få. Alle som går med Hanvold og er med på VN er med å legemiterer for synden og hva Satan står for. Det er ekstra ille at det er såkalte troende mennesker som lar seg villede til dette.

Slektsforbannelse over Hanvold?

1. Pet. 1. 18 for I vet at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, blev løskjøpt fra eders dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, 19 men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam,

Hanvold har en helt ekstrem fremtredning der han sjeller ut, latterliggjør andre og opphøyer alltid seg selv (hvis han innrømmer egne feil er det fordi at de er "glemt"). Han er slik jeg ser det en meget autoritær person som uten skrupler og evne og vilje til å se eget ståsted. Han er det jeg vil kalle for maktmenneske, narsissistisk personlighetsforstyrrelse og sex og penge-gal! Rett og slett en ulv i fåreklær. Bakrunnen for å bli slik ligger i at han aldri har vært fri i Kristus og sikker hatt mye vanskeligheter i livet på flere plan. Harmoni, indre ro og balanse er det han mangler fremfor noe annet. Skulle vært inntressant å kjenne slekta hans både i nåtid og ikke minst i fortid. Det er noe som ligger der i mørke som gjør ham til å være slik vulgær og uten evne til selvinnsikt, mannen er alt annet en Kristus lik og lever et liv med Gud. Han er desverre flink til å manipulere og få folk til å gi penger med de mest ustekulerte og frekke metoder. Bruker alt for å få tak i penger som han aldri får nok av. Hanvold har egentlig aldri vært fri og en sann troende. Hele hans liv og virke har vært i lovløshet og i selvdigging!

Matt. 7. 21 Langt fra alle som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i det kommende rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!

Hva skal en gjøre?

Jeg vet Hanvold selv har sagt at det er det mange som har advart ham og andre i hans virksomhet. Da er det kun en ting andre troende må og skal gjøre. Det er å vende seg bort i fra ham og hans virksomhet. Aldri ha noe med hans virksomhet å gjøre, har du noe med ham, så bryt kontakten.

2. Tim. 3. 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

Hvis du ikke tar 100 % avstand i fra Hanvold, Visjon Norge og hva han står for blir du medskyldig, det vil du vel ikke?

2. Joh. b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Vil skrive mer om demoners aktivitet og alt hva de står for senere. Men Hanvold er den ondes fremste og sikker en av de farligste representant her i Norge?! Ved å stille opp på hans kanal og i hans virksomhet er du med å åpner opp for Satan. Derfor er det min klare oppfordring og anbefaling, vend deg bort i fra ham og hans forføreriske og bedrageriske virksomhet.

Så sier Herren!

Jeg tør å komme med den påstånden om jeg ikke er noen gammel testamentelig profet. Dette jeg her skriver ligger det et så sier Herren bak. Dette har Herren talt til meg, stadfestet og det er med 100 % sikkerhet jeg vet at Hanvold ikke representerer Gud men Satan akkurat som Kong Saul gjorde det da han ble en frafallen Konge som hadde veket av fra Herrens vei og de onde ånder plaget, infiltrerte og styrte ham. Til slutt gikk han til en spåkone og fikk kontakt med åndeverden for deretter å bli drept. Hanvold er levende død og de som går med ham er i ferd med å komme under hans dom og hans onde ånders påvirkning!

Hanvolds endelikt!

Jeg vet ikke hva Hanvolds endelikt blir. Men de som går meg ham i dag vil nok før eller siden smake også hva det vil å gå med en frafallen og forført menneske som er under den ondes styrelse. De som gikk med Kong Saul som hans sønn Jonatan som var en Herrens tjener fikk til slutt oppleve ikke Kong Davids ophøyelse med Kong Sauls død og dom. Ta deg selv i vare og tenk deg godt om. Søk Gud i bønn og innvielse og vend deg i fra Visjon Norge og Hanvold før det blir og er for sent for deg. Emaneul Minos og andre er ikke noe forbilde, de minner meg om Jonatan som en gang var gode men som ikke tok vare på sin mulighet og vil ende som Jonatan hvis de ikke omvender seg før det er for sent!

1. Joh. b. 5. 18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.

Det er ingenting som gjør at også religøse mennesker kan være sterkt påvirket og innfiltrert av åndsmakter!

Her fra mine bibelkommentarer Markus evangeliet 1. 23 Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope: Her var det en fast møtegjenger som gjorde tilkjenne hva som egentlig bodde i hans hjerte. Han hadde sittet der før og mange hilste på ham og han hilste tilbake. Men det var først når Jesus kom inn i synagogen at åndene i denne mann kom frem. Slik er det også i dag, det er først når lyset fra himmelen begynner å åpenbare seg at Satan blir avslørt. 24 «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» Dypest sett så hadde Jesus skapt denne demonene som han nå sto ansikt til ansikt med. Vi leser i Kol.1. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. Men denne demonen kjente også ham igjen. 25 Men Jesus truet ånden og sa: «Ti stille og far ut av ham!» Her tar Jesus autoritet og tillater denne ikke lengre å gi seg til kjenne. Det hadde vært nok av de som hadde blitt blendet av denne annonseringen her: Jesus fra Nasaret? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» 26 Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham. Selv overfor Jesus ga han seg ikke. Den ville ikke ut fordi den trivdes der den var. Var en fast møtegjenger men ble aldri avslørt før Jesus kom. Det er nok av demoner som trives i religiøse møter fordi de vet de aldri vil bli avslørt, før Lyset fra himmelen kommer. 27 Alle ble forferdet; de snakket i munnen på hverandre og sa: «Hva er dette? En ny lære – og med myndighet! Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham.» Fariseerne og de skriftlærde spilte egentlig på lag med Satan og demoner. Det gjør også de religiøse i dag. Hvordan vet en det? Legg merke til at tom åpenbar synd som gjengifte, statsstøtte etc. blir det aldri noen virkelige konsekvenser av blant de troende. De smiler og sier, det er ikke bra, men de tar aldri et oppgjør med synden som igjen gjør at demonene får fritt leide inn i menigheten og blant de troende.

Relaterte linker:  
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hanl http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...