torsdag 23. august 2018

Nr. 10: Sigmund Voll Ådnøy og hans Facebook side «Nei til TV Visjon Norge» bare forsterker Jan Hanvolds image og posisjon i egne rekker, da de ikke taler om at han er gjengiftet som en «troende!»

Nr. 10:
Sigmund Voll Ådnøy og hans Facebook side «Nei til TV Visjon Norge» bare forsterker Jan Hanvolds image og posisjon i egne rekker, da de ikke taler om at han er gjengiftet som en «troende!»

La nå forkynnerne få tjene det som de trenger til, bare de lever moralsk og etisk rett, samt de preker etter Guds ord har alltid vært min parole.

Dette er først og fremst min personlige mening, men jeg tror også å ha Guds Ånd når jeg skriver dette!

Ord. 29. 9 Når en vismann går i rette med en dåre, så blir dåren vred og ler, og der blir ingen ro.

Sigmund Voll Ådnøy og hans Facebook side «Nei til TV Visjon Norge gjør en heltemodig innsats, men allikevel så forfeilet og de mangler fullstendig innsikt i hva de holder på med

Hvorfor?

De som støtter Hanvold og Visjon Norge om han tar ut 2 – 3 - 4 Millioner i inntekt så er det han de ser opp til. De beundrer og mener at han har Gud «velsignet» og gjør vi det rette som han har gjort.

AT HANVOLD HEVER GOD LØNN OG DRIVER EN KOMMERSIEL/KRISTEN TV KANAL, Å KRISTISERE HAM FOR DETTE ER SOM Å KASTE VANN PÅ GÅSA!

Ja, da skal vi også lykkes som han. Derfor er Sigmund Voll Ådnøy og hans Facebook side «Nei til TV Visjon Norge bare med og forsterker Hanvolds image innad i Visjon Norge.

Det er ikke med penger Hanvold sitter fast, men først og fremst i moral. Dernest har han en tvilsom lære i det meste ellers. Hvorfor ikke ta opp dette?

Her evner ikke Sigmund Voll Ådnøy å imøtegå Hanvold, hvorfor? Han er ikke kommet ut selv fra Babylon tror jeg, han sitter fast «der inne?!»

Dette gjør vi på den Himmelske blogg og gjennom de andre kanalene vi i Smyrna Oslo har. Derfor også den formidable gjennomslagskraften for det budskapet vi vil ha frem, og forkynner!

Jeg åpnet med dette sitatet fra Salomo: «Når en vismann går i rette med en dåre, så blir dåren vred og ler».


Når jeg går i rette med Hanvold blir han rasende, og tar igjen i verste ordelag.

Hvorfor er det slik? Jeg forkynner der skoene trykker, mens Sigmund Voll Ådnøy og hans Facebook side «Nei til TV Visjon Norge» bare påpeker symptomene. Og samtidig, de forsterker Hanvolds image som «vellykket» og at han evner å sende 24 timers TV. Prosjektet til Sigmund Voll Ådnøy og hans Facebook side «Nei til TV Visjon Norge» er bare dødfødt er jeg stygt redd for?!

Se her for hva jeg forkynner og tar opp angående «Pastor» og den falske profet Jan Hanvold:
Visjon Norge er en åndelig svinesti!

Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».

http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html


Pastor Jan Hanvold i sammen med sin 3. og foreløpige siste kone som etter Guds ord er hans horekvinne og han er en som driver hor og samtidig driver med vranglære og manipulering i Jesu navn, snakk om hykleri og en ulv i fåreklær.Den store skjøgen (som uten tvil Visjon Norge og mye av den såkalte pinse\karismatiske kristendommen vi ser i dag er en del av) har å gjøre med en materialistisk, pengebegjærlig og egoistisk luksus og nytelsesholdning. Hva sier skriften om nytelse og rikdom? Dette er å dyrke denne verdens gud istedenfor å være fornøyd med det man har og får, så man kan lære å bli takknemlig av hjertet istedenfor å vente på å få mer, og t.o.m. kreve materiell velsignelse og overflod av «Gud». Det blir nesten blasfemisk og holde på slik i vår del av verden når størsteparten av menneskene ikke en gang får nok mat for dagen i andre deler av verden.
For Jesus var det ingen enkel korsvei og død, men han har gjort det enkelt for oss å komme til korset. Det er nok for oss, resten blir opp til Herren å velsigne oss etter vår trang.
Jak.2,5: "Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? 6 Men I har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene"?
Åp.18,1: Derefter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden blev oplyst av hans herlighet, 2 og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl; 3 for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Gud kaller kristne vekk fra en slik karusell av denne verdens rikdom og nytelser. - Åp.18,4: "Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager".

Hva Herren talte til meg om Visjon Norge

Jeg har fulgt litt med på Visjon Norge siden de begynte med sendinger for noen år siden. Men det siste året har jeg konsekvent sluttet å se og høre på alt som har med Visjon Norge å gjøre, og de siste artiklene her på bloggen om Visjon Norge har ikke jeg skrevet men andre. Eneste gangen jeg så på Visjon Norge var for noen uker siden under Brandon Spikers møte da etter sterk oppfordring fra en søster i Herren som absolutt ville at jeg skulle se og gi en kommentar. http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-326-brandon-spiker-en-avlegger-av.html
Jeg spurte senere Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».

Jeg har tenkt litt på dette hva som egentlig menes med dette. La oss ta for oss noen punkter.

1.) 1. Kor. 13. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Det hjelper ikke alt hva vi gjør for Jesus (overfor Gud), men hvem vi er (Gud kjenner hjerter og nyrer). Det er himmelvid forskjell på å gjøre og å være. En robot kan gjøre mye av det samme som vi mennesker gjør, men aldri å bli et menneske. En kan ha all tro og t.o.m. brenne og gi sitt legeme, men allikevel gå fortapt og oppleve Guds dom. Gjerninger frelser aldri og viser aldri til fulle hvem vi er. Det er hvem vi er som person som viser hvem vi er og hva vi står for. Forskjellen her er mange ganger enorm! Og det er når vi selv må ta de vanskelige valgene som går imot vårt eget kjød som egentlig viser hvem vi er, ikke på alle de områdene vi «seirer» og «mestrer». Her har Hanvold og Visjon Norge falt igjennom totalt da de bl. a tillater gjengifte over en lav sko og står for den svermeriske Trosbevegelseslæren, og dens forkynnelse og teologi!

2.) Menigheten i Efesus fikk høre Jesu lovord da de avslørte slike falske apostler som i dag står for det samme som Jan Hanvold, Ulf Ekman, Åge Åleskjær m. fl.

Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere; 3 og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett.

Det er underlig at de falske apostler kaller seg for apostler både i dag og for 2000 år siden, dette er nok ikke et tilfeldig sammentreff men de samme demonene som virket i de falske apostler i fordums dager virker fremdeles i dag. Det får meg til å tenke på hva som skjedde under A. A. Allens møter i USA når han drev ut demoner av en religiøs og ikke pånyfødt person under et møte. Det var om jeg ikke husker feil at vedkommende hadde de samme demonene i seg som Saulus hadde som senere ble Paulus. Vedkommende sa at han hadde en legion dvs. si ca. 6000 demoner. Lurer på hvor mange som virker i dag blant de falske apostler, det er nok ikke få. La deg aldri lure av store smil og veltalenhet, var det noen som kunne tale før han ble frelst så var det Paulus. Hanvold og Visjon Norge er under demonisk påvirkning, det ser du på deres væremåte, de omgår sannheten alltid og de manipulerer og lurer lettlurte troende. De er som Apostelen Peter sier oppøvd. De er «flinke» til å manipulere og bruke ord, alt for å «åndeliggjøre» deres egne kjødelige og egoistiske handlinger. At ikke flere ser det kommer av at det er også åndsmakter fra Satan som står bak og de kan forblinde.

2. Kor. 4. 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.


Et annet eks.:
3.) En husmor\husfar tilberedte en lekker gryterett av mange gode og velsmakende råvarer. Men det var noe hun\han ikke hadde vært oppmerksom på. Blant alle de gode ingrediensene var én enkel giftig sopp, som verken kunne sees eller smakes. Det var kommet gift i gryten og alle som spiste av maten ble alvorlig syke eller døde.
Parallelt til dette sier Paulus: “Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig.” 1. Kor. 5, 6-7.
Den minste lille synd, som vi ikke vil slippe og ikke ber om tilgivelse for og omvender oss i fra, vil som surdeigen gjennomsyre hele vårt liv med Gud og ta vår fred med Jesus bort. Er vi ikke omhyggelige med å unngå å slippe noe urent inn i vårt sinn - onde tanker, misunnelse, selvopptatthet, gjengifte eller fremmed lære, som ikke stemmer med Bibelen - da får vi lett “gift i gryten” og blir åndelig syke. Det er slik forkynnelsen som kommer ut i fra Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold virker. Det er selvfølgelig en del bra, men allikevel er det som en surdeig da Hanvold er uren og lever i synd, driver med vranglære og Trosbevegelsen teologi, er arrogant og selvsentrert, manipulerende og pengekjær. Derfor advarer jeg også på det sterkeste imot ham, hans virksomhet og Visjon Norge. Da Hanvold lever i synd og har er vranglærer i sin teologi og forkynnelse, så vil det gjennomsyre alt det han ellers står for og gjør av gode ting.

4.) Hanvold står for Trosbevegelsens forkynnelse, det er underlig og uforståelig for meg at denne vranglære som dette er blir nesten totalt oversett. T.o.m. Normisjonen samarbeider med ham, Syvendags Adventister og Evangelisenteret og andre. Er de helt bedøvet og skjønner ingenting? De forkynnerne som han inviterer, ikke minst fra USA er renspikka Trosbevegelse mennesker, og ingen legger merke til det? Å samarbeide med Hanvold er å åpne opp for demoner og fremmed lære!

1. Tim. 4. 1. Men ved ånden blir det klart tilkjennegitt at i de siste tider skal noen forlate troen og holde seg til forførende ånder og demoniske læresetninger.

5.) Gjengifte over en lav sko, som flere andre i dag bedriver som f. eks Evangelisenteret. Det er selvfølgelig ille med et samlivsbrudd, for alle impliserte parter. Men de som ikke evner og vil skikke sitt eget hus, de skal aldri under noen omstendigheter ha en plattformtjeneste, men trekke seg ut og tilbake. De skal kort og greit tre ut av tjenesten. Men hos Visjon Norge ser det nesten ut som om en må både godta alt her da Hanvold selv lever som en som har buken til gud på det seksuelle med å være gift og skilt flere ganger, tragisk! Når skal David Østby og alle andre som gladelig går inn og samarbeide med en slik åndelig kjeltring og falsk profet som Hanvold reagere og ta avstand? Eller er de blitt så avstumpet at alt går igjennom nåløyet? Jeg er flau og forferdet på deres vegne som Arvid Bentsen og alle andre som samarbeider med Hanvold, må Gud forbarme seg over dem og de må våkne opp før det er for sent!

6.) Hanvold banner offentlig på lufta og det blir godtatt. Jeg forstår ikke at ikke Emanuel Minos, Norvald Yri og alle andre reagerer mot Hanvolds primitive og stygge ordbruk, også offentlig? Jeg vil ikke gjengi alt jeg har hørt ham si, det er under et lavmål. Men tenk, banne og ikke kunne snakke normalt og godt norsk og hele kristen Norge godtar dette direkte eller indirekte, dette er for meg en gåte. For meg er en person som banner en som ikke er i vater med seg selv og Gud som er den som står han nærmest.

Her en artikkel om banning: http://www.sprakrad.no/Toppmeny/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/2004/Spraaknytt_2004_3_4/Banning/
7.) Hanvold fordømmer andre. Jeg har selv hørt Hanvold sagt flere ganger de mest ekstreme dommer over alle andre bortsett fra seg selv. Han, en mega kjeltring og bedrager, hever seg over alle andre. Hvem er dette? ……………. uten tvil må det vel være uten at jeg kan gi ham den diagnosen da jeg ikke er lege, men for meg er han det og derfor advarer jeg imot ham også. Edin Løvås skrev en bok om maktmenneske i menigheten, da traff han spikeren på hode. En gang skrek Hanvold ut på eteren her i Oslo på 107.7 følgende: «Til Helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet». Tror nok vi ikke vet hvilke manipulerende krefter som er i sving i enkelte mennesker vi har å gjøre med? En ulv i fåreklær og manipulator vær du sikker!

8.) Hanvolds Israels engasjement og annet er positivt, men det er også her den største og farligste forførelsen ligger. Hadde alt det Hanvold sto for vært bare negativt, da hadde det ikke vært vanskelig å avsløre ham, selv for Emanuel Minos? Men når vi ser på det negative med Hanvold og Visjon Norge, da burde vi alle vite at vi har med å gjøre en falsk profet som Jesus skulle få virke i endetiden på en spesiell måte (Matt. 24.11).

9.) Hanvolds pengeinnsamlingsmetoder er og forblir en løgn og en kjeltring verdig! Dette er manipulering, løgn og virkelig bondefangeri. Tenk, love på Guds vegne når en gir og «sår» inn til ham skal Gud velsigne etc. Gud selv står så langt borte fra den kanalene det er mulig, han selv sa til meg at det var: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!». Da å love på Guds vegne uansett at Gud skal gi deg mer en det du gir til ham, da en sår inn. Det er og forblir en mega løgn og kjeltringsstreker av verste sort, hvor dum og lettlurt skal en bli? Den pinse\karismatiske forførelse er en større og verre løgn en både kommunisten og annet bedrag! De fornekter Gud, men her er det noen som påstår at de er i Guds sted og gir en til dem, så skal han velsigne dem med overflod tilbake, spesielt hvis en gir et større beløp og en gir fast store beløp. Hvor Satanisk og styrt av sitt eget kjød kan en bli i «Guds tjeneste»?!

10.) Hanvold og Visjon Norge stjeler fra alle andre troende. Ved å støtte Hanvold så støtter man en kanal som er helt ute på jorde, og som er som et stort mega penge sluk. Når en hører sendingene så dreier det seg om «sjelers» frelse og penger og atter penger. Hvordan kan dette være Gud? Gud sier om seg selv at han eier alt sølvet og gullet, skal en da mase og tigge og love på Guds vegne time opp og time ned om det samme? Er Gud dum eller hører han ikke? Det er klart at en kan nevne slike ting, men ikke på denne måten. Det er sykt, kvalmende og manipulerende, ikke noe annet.

11.) Hanvold lever super godt på det som han har bygget opp og når han sier at han ikke får all lønn fra Visjon Norge er det å omgå sannheten. Det er gjennom de pengene han har tatt ut på Visjon Norge og som han har investert andre plasser at han lever godt selv om kanalen skulle gå dukken. Han er ingen dumming når det gjelder penger, kvinnfolk og makt. Der forsyner han seg. Er dette kristent og har han noe med Gud å gjøre? Jeg ser kun en person som står bak hele Visjon Norge og det er Satan, ingen andre!

12.) Gjengifte blant forkynnere er og forblir et klart brudd på Guds ord. Å tillate gjengiftede Pastorer, Apostler og andre som forkynnere er å spille russisk rullet. Det kan selvfølgelig gå godt, men vil før eller siden lede deg inn på et villspor! Det er nå så mange gjengiftede forkynnere, at jeg fatter og forstår ikke at langt flere enn meg reagerer på dette, også kjente forkynnere både her i Norge, Scandinavia og eller ute i hele verden. Som Peter Ljunggren, Ray McCauley + en haug med andre. De lever alle direkte i opprør mot Herren og hans ord.

13.) Denne livsstil som kristen virker uanstendig og støtende på «normale» mennesker. Hanvold og mange sier at de virker til frelse for mange, noe jeg ikke tror på. Hanvolds virksomhet og måten han presenterer det kristne budskapet på, virker mot sin hensikt. Det er en stor svakhet at såpass mange som har levd et liv i rus før de ble frelst kommer så fort opp og frem i Guds menighet, spesielt innforbi de pinse\karismatiske kretser. Vi skal bli åndelig fostret og istandsatt før vi går inn i en tjeneste for Herren. Å være forkynner er et embete, som en skal være skikket og istandsatt til.

2. Tim. 2. 02 Det du har hørt av meg blant mange vitner, skal du overlevere til trofaste mennesker, til dem som er verdige, og du skal undervise andre også.

14.) Jeg vil avslutte med hva Gud sa til meg angående Visjon Norge og Jan Hanvold, som jeg er den virkelige sannheten om nevnte kanal, mann og virksomhet.
Jeg spurte da Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!». Det tror jeg også er det rette svaret og hvordan skal en forholde seg overfor en slik virksomhet der en riktignok elsker Gud men en elsker seg selv og lystene sine høyere? Skriften er klar.

2. Tim. 3. 01 Dette skal du vite: I de siste dager skal det komme vanskelige tider. 02 Menneskene skal bli egenkjære, pengekjære, skrythalser, stolte, blasfemiske, ulydige mot foreldrene, utakknemlige og fulle av ondskap.
03 De skal være uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalerske, mangle selvkontroll, og de skal være voldelige og uten kjærlighet til det som er godt.
04 De er forrederske, oppfarende, stolte og de skal elske sine lyster høyere en de elsker Gud.
05 De har en tilsynelatende gudsfrykt, men de avviser dens kraft. Selv skal du holde deg borte fra slike som dem.

Skriftens ord er klar, hold deg borte fra slike. Hold deg borte fra Visjon Norge, ikke støtt dem økonomisk, ikke still opp på deres sendinger eller på noen måte ta del i deres onde gjerninger slik at du ikke skal komme under samme dom, det er snakk om din og andres frelse og å få full lønn en dag.

2. Joh. 10 Hvis det kommer noen til dere som ikke fører denne læren, skal dere ikke ta imot ham i deres hus, og ikke ønske ham velkommen.
11 For den som hilser ham velkommen, tar del i hans onde gjerninger.

Å støtte Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge er å støtte en ulv i fåreklær og en vil også få hans «lønn» og dom! Eller har Satan forblindet ditt hjerte og dine øyne slik at du ikke evner og ønsker å se sannheten? Dette jeg her skriver om burde være enkelt å forstå utfra skriften og dens advarsler, å avsløre Hanvold og Visjon Norge er slik jeg ser det ganske åpenbart, eller?

15.) Enhver som er født på nytt burde ha klart og evnet å avslørt og tatt avstand fra denne virksomheten da det står i Guds ord at mine får hører min røst sa Jesus.

Joh. e. 10. 01 “Denne sannhet sier jeg: Han som ikke går gjennom porten inn i sauekveet, men vil komme over på et annet sted, er en tyv og en røver.
02 Han som går inn gjennom porten, er sauenes gjeter.
03 Portvokteren åpner selv porten for de sauene som hører hans røst, og han kaller selv sauene med navn og leder dem frem.
04 Når han fører frem de sauene som tilhører ham, går han foran dem, og de følger etter ham fordi de kjenner hans røst.
05 Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, fordi de ikke kjenner røsten til den fremmede.”

Jeg hørte Jesus stemme når han sa følgende om Visjon Norge og «Pastor Jan Hanvold»:

Jeg spurte senere Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».

16.) Ut fra GT så var svinene et urent dyr og de som kom i kontakt med det urene dyret ble selv urene da dyret var urent. Slik er det også med Visjon Norge og «Pastor» Jan Hanvold. Hanvold er uren på det åndelige og moralske område. Han har pengekaos og konkurs, havarerte ekteskap bak seg, men har «lykkes» nå med å klart å manipulere og lure så mange lettlurte troende til å støtte seg og sin virksomhet. Bibelen snakker også om urene dyr, i tiden rett før Jesu andre komme, i Åpenbaringen. Den snakker om urene fugler f.eks......i åpenbaringsboken, dette er tiden rett før Jesus kommer tilbake, den bruker også frosker, som symbol på urenhet.....
Hanvold er som en gris på det åndelige og moralske område, alle som kommer i kontakt med et slikt urent «dyr» vil bli like uren som det dyret etter Moseloven. Slik er det i dag også, da åndelig sett.

3. Mosebok 11. og svinet, for det har vel klover og har klovene kløvd helt igjennem, men det tygger ikke drøv, det skal være urent for eder. 8 Av disse dyrs kjøtt skal I ikke ete, og ved deres døde kropper skal I ikke røre; de skal være urene for eder.
43 Gjør ikke eder selv vederstyggelige ved noget sådant kryp, og la eder ikke smitte ved dem, så I blir urene.

Dyret (les Jan Hanvold) er urent. Og alle som kommer i kontakt med svinet, er urene fordi svinet er urent! Dette lærte Moseloven, i dag kan vi spise svin da dette var forbilder og eksempler på det åndelige og moralske som vi i dag lever i og under. Avstå fra slike åndelige «svin» og du holder deg selv ren og du blir bevart i Kristus Jesus.

2. Tim. 2. 20 I et stort hus er det ikke bare gjenstander av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen brukes til høyverdige formål, andre til uverdige.
21 Men hvis noen renser seg, blir han et redskap for det som er høyverdig — helliggjort og nyttig for sin overherre og forberedt til all god gjerning.

Det er ved selv borte fra slike forkynnere og forkynnelse, og holde seg til de som lever i pakt med Guds og som preker i samsvar med Guds ord. At vi blir et kar og en troende til ære for vår Gud og for våre Herre og frelser Jesus Kristus!

17.)Enkelte påstår at det er jeg som er negativ og kontroversiell, men det er helt feil å si noe sånt, det er disse som påstår at de står for Guds ord og forkynner noe helt annet både med sitt levesett og i sin forkynnelse enn det Bibelen klart sier som er det. Også de som samarbeider med slike står da for dette. Kristenfolket i dag har beveget seg så mye fra Guds ord at det er skremmende, nå skal målet hellige midlet istedenfor at vi skal være et hellig folk for Gud som Bibelen oppfordrer til.

Rom. 16. 17 Nå formaner jeg dere, brødre, om å være på vakt mot slike som skaper splittele blant dere og legger snublestener i veien for den forkynnelsen dere er opplærd i. Avvis dem!
18 Slike som dem slaver ikke for Herren Jesus Kristus, men for sitt eget magemål. Med glatt tale og smiger forfører de den troskyldiges hjerte.
19 Men deres lydighet går det gjetord om over alt, og derfor gleder jeg meg på deres vegne over det! For jeg vil at dere skal være smarte i godhet og naive i ondskap
20 Fredens Gud skal knuse Satan under sine føtter i hast. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere! Amen.
21 Timoteus, min medarbeider, og Lukius, Jason og Sosipater, mine landsmenn, hilser dere.
22 Jeg, Tertius, som har skrevet ned dette skrivet, hilser dere i Herren.
23 Gaius, min vert, han som er verten for hele menigheten, sender sine hilsener. Erastus, bykassereren, hilser dere sammen med Kvartus, en bror.
24 [Herren Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen.]
25 Lovet være ham som har maktet å styrke dere gjennom budskapet og min forkynnelse om Jesus Kristus ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra de tidligste tider, men som nå er blitt åpenbart.
26 For gjennom profetenes skrifter og tidernes befalinger fra Guds er det kunngjort for alle, for alle folkeslag skal komme til lydighet gjennom tro.
27 Ham, den eneste vise Gud, tilhører æren i tider — ved Jesus Kristus! Amen.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-167-visjon-norge-er-det-en-kanal-vi.html
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

Nr. 599:
Bibelsk råd og veiledning til Inger og Jan Hanvold og deres støttespillere. Da de burde og skulle gjøre da de ikke lever som rette ektefolk etter Guds ord!

Hei!

Du skriver om Pastor Jan Hanvold og hans nye flamme som han har barn med Inger Hanevold. Er enig med deg at de ikke er bibelsk gift, men hva mener du de to skulle gjøre og de som støtter dem, hva bør de gjøre når de først er blitt villedet og forført?

Agnar P

Her er «samboer-paret» Jan og Inger Hanvold avbildet. Skriften sier at de lever i et ugyldig ekteskap etter Guds ord og dermed er det eneste utvei hvis de skal leve i samsvar med bibelen å bryte opp og starte et nytt liv på hver sin kant. Inger Hanvold er egentlig fri, men jeg vil ikke anbefale henne å gifte seg på nytt da hennes brøde er meget stor og stygg i Herrens øyne!http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html

Inger og Jan Hanvold lever pr. bibelens defensjon i et somboerskap og ikke i et bibelsk ekteskap. Skriften taler om at horkarler og horer ikke har adgang og skal arve Guds rike. Ekteparet er et ekteskap som er og forblir urent, de lever i synd og driver hor. Slike skal vi vende oss bort i fra og ikke ta del i deres onde gjerning.

Profetens Esras råd til de ulydige var klart, det var å skille seg fra de «ekteskap» som var inngått som var «ugyldige». Han rev dem t.o.m. i håret og befalte dem å skille seg for å leve enslige og oppdra barn uten en far som ikke var den rette ektemann. Gud har ikke forandret seg, skriften sier i Hebreerbevet 13 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Esra 10. Mens nu Esras lå gråtende på jorden foran Guds hus og bad og bekjente, samlet det sig om ham en meget stor skare av Israels folk, både menn og kvinner og barn; for folket gråt sårt. 2 Da tok Sekanja, Jehiels sønn, av Olams barn, til orde og sa til Esras: Vi har båret oss troløst at mot vår Gud og tatt fremmede kvinner av de andre folk her i landet til hustruer; men ennu er det håp for Israel i denne sak. 3 Så la oss nu gjøre en pakt med vår Gud om å skille oss med alle disse kvinner og deres barn, således som Herren vil det og de menn som har ærefrykt for vår Guds bud, og la oss gå frem efter loven! 4 Stå op! For det er du som må sørge for dette, og vi skal hjelpe dig; vær frimodig og sett det i verk! 5 Da stod Esras op og lot de øverste prester og levitter og hele Israels høvdinger sverge at de vilde gjøre som sagt var; og de svor på det. 6 Så gikk Esras bort fra plassen foran Guds hus og inn i Johanans, Eljasibs sønns kammer. Og da han var kommet dit, kunde han hverken ete eller drikke, så dypt sørget han over de hjemkomnes utroskap. 7 Derefter lot de utrope i Juda og Jerusalem til alle de hjemkomne at de skulde samles i Jerusalem, 8 og om det var nogen som ikke kom innen tre dager, således som høvdingene og de eldste hadde fastsatt, skulde alt hans gods bannlyses, og han selv utelukkes fra de hjemkomnes menighet. 9 Så samledes alle Judas og Benjamins menn i Jerusalem innen de tre dager; det var den tyvende dag i den niende måned. Alt folket satt på plassen ved Guds hus og skalv både for sakens skyld og for regnbygene. 10 Da stod presten Esras op og sa til dem: I har båret eder troløst at og tatt fremmede kvinner til hustruer, og dermed har I øket Israels skyld. 11 Så bekjenn det nu for Herren, eders fedres Gud, og gjør hans vilje! Skill eder fra de andre folk her i landet og fra de fremmede kvinner! 12 Da svarte hele folket og sa med høi røst: Ja, som du har sagt, så er vi skyldige å gjøre. 13 Men folket er tallrikt, og det er nu regntid, så vi ikke er i stand til å stå her ute, og dette er et arbeid som ikke kan utføres på en dag eller to; for det er mange av oss som har syndet i denne sak. 14 La derfor våre høvdinger stå frem for hele folket, og la alle dem i våre byer som har tatt fremmede kvinner til hustruer, møte til fastsatte tider sammen med de eldste og dommerne i hver by, til vi får vendt vår Guds brennende vrede bort fra oss, og denne sak er avgjort. 15 Bare Jonatan, Asaels sønn, og Jahseja, Tikvas sønn, satte sig imot dette, og Mesullam og levitten Sabbetai støttet dem. 16 De hjemkomne gjorde da som sagt var, og valgte presten Esras og nogen menn som var overhoder for sine familier, og som alle var nevnt ved navn, og de trådte sammen på den første dag i den tiende måned for å granske saken, 17 og de blev ferdig med alle de menn som hadde tatt fremmede kvinner til hustruer, til den første dag i den første måned. 18 Blandt prestenes sønner fant de nogen som hadde tatt fremmede kvinner til hustruer; det var: av Josvas, Josadaks sønns sønner og hans brødre: Ma'aseja og Elieser og Jarib og Gedalja; 19 de gav sin hånd på at de vilde skille sig fra sine hustruer og ofre en vær av hjorden som skyldoffer for den skyld de hadde pådradd sig. 44 Alle disse hadde tatt fremmede kvinner til hustruer, og blandt dem var det nogen som hadde fått barn.

Nehemja 13. 25 Jeg gikk i rette med dem og forbannet dem, ja, nogen av dem slo jeg og rev dem i håret; jeg lot dem sverge ved Gud og sa: I skal ikke gi eders døtre til deres sønner eller ta nogen av deres døtre til hustruer for eders sønner eller for eder selv. 26 Var det ikke med sådant Israels konge Salomo forsyndet sig? Iblandt de mange folk var det ingen konge som han, og han var elsket av sin Gud, og Gud satte ham til konge over hele Israel; men endog ham forførte de fremmede kvinner til synd. 27 Og eder skulde det være tillatt å gjøre denne store ondskap og vise troløshet mot vår Gud ved å ta fremmede kvinner til hustruer! (sitat slutt).

Dette var et betimelig og det kreves et klart svar som nok går langt på utsiden av hva som blir praktisert og etterlevd i dag. Ønsker å sette opp ti (10) punkter som en vei ut for dette kraftig forførte og villedet paret.

1.) Det må ligge en klar bekjennelse, syndserkjennelse bak en omvendelse skal de komme ut av sitt horeri.

Jan Hanvold har flere ganger bekjent at han har syndet og har forvoldt ektespasbrudd. Men han har ikke gjort noe med det. Det hjelper ingenting å bekjenne sin synd hvis en ikke omvender seg. Men at det er en syndserkjennelse, det er første steg i riktig retning. Men så er det å begynne å gå veien som fører til livet. Smal er den port, men bred er den vei som fører til fortapelse sier Jesus i Bergprekenen.

2.) De kan aldri under noen omstendighet dele felles bo og ekteseng da Hanvold er fraskilt og Inge Hanvold er da «gift» med en fraskilt og er under samme dom som ham.

Dette er egentlig ikke så ekstremt. På misjonsmarken som Norske og andre misjonerer har praktisert når det er flerkoneri, så har mannen hatt en kone og forsørget de andre. Det samme kan Jan Hanvold gjøre. Leve enslig eller forlike seg med sin første kone. Og forsørge Inger og barna med barnebidrag som er helt vanlig i Norge. Vi trenger ikke å gjøre det vanskeligere enn det er!

3.) Omvendelse her må bli at de ikke bare bekjenner det som synd. Men at de begynner et nytt liv på hver sin kant da de lever i dag i hor etter hva Guds ord sier og det vil de gjøre så lenge de lever i sammen.

Veien ut for dem begge er å starte på nytt på hver sin kant da de lever i hor etter hva Guds ord sier. Da gjør de det rette og vil få en god samvittighet og fred med Gud. De vil ha mulighet for å nå Himmel landet, slik de nå lever så lever de i synd og er på vei mot fortapelsen, begge to da Inger har innledet et forhold til en person som tilhører en annen. Skriften sier å gifte seg med en fraskilt er å drive eller å leve i hor ved flere anledninger.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

4.) Sexuelle synder tiltrekker seg også åndsmakter og vi må regne med at begge to er besjelet om de ikke er inntatt av åndsmakter derfor burde de innledet de nye steg med faste og bønn.

Seksuelle synder er ødeleggende, selv når uheldige virkninger ikke synes med det samme. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,18. ”Hold dere borte fra hor! All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.” Hva utgjør ofte første skritt mot seksuelle synder? Det står i Bibelen, Matteus 5,28. ”Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.” Bibelen forbyr seksuell omgang med fraskilte som er det samme som å drive en form for prostitusjon. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,15.16. ”Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Vil du da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Det må ikke skje! Eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, blir ett legeme med henne? Det er sagt: ”De to skal være ett”.”

Dette har også pågått over tid, derfor trengs det her noen som går inn og kjemper striden med dem. Det er akkurat slik når noen har lagt på seg for mane kilo. Så trengs det tid for å bli kvitt dem. På samme måte er det her. De er så sterkt og stygt inntatt av urene åndsmakter som de to er blitt. Vil de mer og mer bli inntatt av dem før de omvender seg og bryter opp. Utfrielsen her er uten tvil noe som ikke vil skje på minuttet eller noen sekunder. De trenger å komme tilbake til Gud. Og komme inn i en et liv med legedom, gjennopprettelse og i sammen med andre troende for å bli fri. Så sier også Guds ord at menneske er slikt skadet etter slike feilgrep og synd, at det vil ta tid for å bli fri – virkelig fri! Vi har ikke bare å gjøre med kjød her, men også Ånd da Hanvold er blitt inntatt og besjelet av urene åndsmakter. Akkurat som Todd Bentley, Jan Åge Torp og andre som er gjengiftet som troende.

5.) De trenger hjelp av andre troende i begynnelse på en spesiell måte.

Nå har Inger og Jan Hanvold kommet over på Satans territorium med sine liv som alle andre troende også gjør hvis de gifter seg på nytt mens den første ektefellen lever eller en gifter seg med en fraskilt. At forkynnere og Pastorer gjør det er dobbelt så ille da de er et mønster og forbilde for de andre troende. Skulle Inger skille seg fra Jan eller motsatt, så er det en ting som er sikkert. De trenger hjelp, støtte og forbønn for å gå til et slikt skritt, det er det ingen tvil om.

6.) Det hadde vært naturlig at de hadde også søkt hjelp hos Advokat og ellers forskjellige samfunns institusjoner for å fordele ungene og bo.

Vi er ikke av denne verden som troende, men vi er i denne verden. Så lenge vi er her til «huse» må vi innrette oss etter samfunnet og de forordningen som er der. Derfor ville det vært også rett og naturlig at de hadde søkt råd og veiledning hos Advokat, Kommunen og skole for at de skal legge til rette at de kan begynne åp fungere på hver sin kant, selv om de har felles barn.

7.) Da de har påført seg selv og de ungene så mye smerte vil jeg si at begge to bør leve enslig resten av livet om Inger Hanvold egentlig kan gifte seg da ekteskapet med Jan Hanvold aldri har vært et gyldig ekteskap innforbi Gud.

De har begge to vært ansvarlig for at mange tusener er blitt bedratt og forført, ikke minst gjennom den livstilen de har hatt. Derfor er det noe med å ikke bare omvende seg og begynne på nytt. Men å «sone» for sin brøde, og gjøre rett og skjell for seg etterpå. Derfor vil jeg ikke råde noen av dem egentlig et nytt forhold om enn Inger Hanvold har «rett» til å gifte seg på nytt da hun egentlig kun har vært samboer med Jan Hanvold, ikke bibelsk gift. Skriften lærer klart at Hanvold skulle ha levd alene eller forlike seg med sin første og rette kone, nr. 1. i rekken:

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

8.) Hanvold som er mann har et ekstra ansvar. Selv etter omvendelse så er han aldri mer skikket til å stå på en talerstol da han har tatt seg selv slik til rette.

Kong Ussia ble spedalsk resten av sitt liv, slik vil jeg også betrakte Hanvold. Han er spedalsk ved å leve i synd på en slik ekstrem måte. Jan Hanvold og ikke minst Inger kan en se med letthet at de er enten demon besatte eller sterkt besjelet at urene åndsmakter

9.) Jan Hanvold har et ekstra stort ansvar heg da han er både man og forkynner. Han er den som har hovedansvaret for det hele.

Kardinalen her er uten tvil Jan Hanvold som er mann og forkynner. At han gir seg slikt hen til sitt eget kjød vitner om en mann med et meget stort ego og som ikke tar itu med sitt eget kjød og dyrker sin egen buk og lyster.

Fra mine bibelkommentar Filipenser brevet 3. 17 Ha meg som forbilde, dere også, og se på dem som følger det eksempel vi har gitt dere. Paulus store forbilde var Kristus. Men det er noe å ha et forbilde, men noe annet å leve opp til det. Paulus evnet det med sin beslutning og ved Åndens hjelp. Hadde Paulus fortsatt med å følge forskrifter og anordninger hadde det ledet inn i hat, intoleranse og parti sinn. Men Jesu kjærlighet hadde smeltet hans hjerte etter han møtte sin Frelser på vei til Damaskus (Ap.gj.9.). Jesu kjærlighet hadde gjort Paulus til en etterfølger og en kunne også ha ham til forbilde.

18 Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. Det er en smerte over å se at andre troende kommer til kort, gjerne gang etter gang. Vi er et legeme, når et lem lider og har det vondt smitter det over på alle andre. Salme 119. 158 Jeg ser med avsky på de troløse, som ikke gir akt på ditt ord. Det er dessverre fremdeles ”Judaser” som går blant de troende, som ikke har bryllups kledning på. Men vi må skille mellom villeder og de som blir villedet. Og mellom bedragere og de som det mislykkes for.

19 De ender i fortapelsen, de har magen til gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting. Det viser dessverre gang på gang at det er så altfor mange som tar så lett på alt. Gud er rik nok for alle men en må åpne seg opp og slippe han inn. Når fornøyelse og kjødets gjerninger får slå rot selv i den troendes hjerte og sinn. Da kan og vil en gå fortapt hvis en ikke omvender seg igjen (Esekiel 33).

20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Vi er på pilegrims reise her, det himmelske løfteslandet venter. Vi har en borgerrett her ned, men det er midlertidig og ikke vår egentlige borgerrett. Det er det nye Jerusalem og i Himmelen vi har vær borgerrett. Vi venter på Jesus men han venter på at Gud vår Far skal si til Sønnen; dra og hent dem. Hvilken dag det må bli.

21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Etter syndefallet kom død, sykdom og forgjengelighet inn. Det skjedde ikke bare noe med vårt åndsliv som ble formørket og vårt sinn ble uopplyst for åndelige sannheter. Selv vårt legeme er ikke lagget lengre for å leve evig som var Guds tanke med oss. Derfor skal vi få et helt nytt legeme som vi skal bære i all evighet, et helt nytt. For Gud er ingenting umulig. Han som har skapt alt og som opprettholder alt skal også en dag forvandle alt etter sitt eget behag og til vårt beste (sitat slutt).

10.) Det er noe som er viktigere enn alt, det er å nå himmelen en dag, det nye Jerusalem.

Det som ligger i bunn for det hele er at vi alle en dag skal nå frem til det Nye Jerusalem og få bli med og funnet verdige. Vi leser om ham som kom inn til bryllupet uten å ha bryllups kledning på i Matteus 22. 2 Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. 3 Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet; men de vilde ikke komme. 4 Atter sendte han andre tjenere ut og sa: Si til de innbudne: Se, jeg har gjort i stand mitt måltid: mine okser og mitt gjø-fe er slaktet, og alt er ferdig; kom til bryllupet! 5 Men de brydde sig ikke om det og gikk sin vei, den ene til sin aker, den annen til sitt kjøbmannskap; 6 og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem og slo dem ihjel. 7 Men kongen blev harm, og sendte sine krigshærer ut og drepte disse manndrapere og satte ild på deres by. 8 Derefter sier han til sine tjenere: Bryllupet er vel ferdig, men de innbudne var det ikke verd; 9 gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllups så mange I finner! 10 Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset blev fullt av gjester. 11 Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklædning på. 12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde. 13 Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel. 14 For mange er kalt, men få er utvalgt.

Jesus spør Inger og Jan Hanvold og alle andre som er fraskilt og gift som troende eller gift med en fraskilt som en kristne følgende: «Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på?». Det hjelper ingenting å være «godkjent» av kristen Norge da en ikke har bryllupsklædning på! At slike personer får komme frem vitner om at vi lever mitt i frafalls og Laodikea tider her i vårt kjære Norge!

Sluttkommentar: Nå har jeg gått igjen følgende spørsmål: Du skriver om Pastor Jan Hanvold og hans nye flamme som han har barn med Inger Hanevold. Er enig med deg at de ikke er bibelsk gift, men hva mener du de to skulle gjøre og de som støtter dem, hva bør de gjøre når de først er blitt villedet og forført? Agnar P Har fått svar på alt bortsett fra dette: «hva mener du de to skulle gjøre og de som støtter dem?». Alle som støtter Visjon Norge og tilvarende virksomheter får del i deres synd og åndsmaktene vil begynne å virke på den enkelte. Vi skal ikke engang slike urene og synd belastete mennesker som Jan og Inger Hanvold engang be for oss da deres Ånd fra Satan vil bli «overført» til den og de som kommer i kontakt med dem. Jeg ville ikke uansett for enhver pris latt slike personer som overnevnte bedt og lagt hendene på meg. Fått en slik ond Ånd ville jeg ikke for all verdens penger, mak eller annerkjennelse!

1Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Litt utdrag fra en artikkel jeg skrev for noen få år siden: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Er du medskyldig?

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.

Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!

Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem ikke lever i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.

De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.

Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige.

Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!

Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Enno i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen? Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup». Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier.

Relaterte linker:  

http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-189-falske-profeter-eller-sverter-vi.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-512-det-er-forskjell-pa-demonisk.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-401-det-er-narsissistisk-og-falsks.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-396-evangelist-og-dr-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-det-er-kun-i-jan-age-torps-liv.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-360-jeg-angrer-ingenting-ikke-minst.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-361-jan-age-torp-skjnner-ikke-og-vil.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-254-er-emanuel-minos-og-co-ved-sine.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-239gjengifte-er-som-en-prvestein-pa.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=EkteskapetIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...