søndag 9. september 2018

Nr. 131: Spottet og syndet «Evangelist» Jørn Strand den Hellige Ånd da han kalte den Himmelske blogg for Djevelens blogg, og mente at det som står skrevet der er i fra Helvete? Ja, sier skriften!

Nr. 2292:
Spottet og syndet «Evangelist» Jørn Strand den Hellige Ånd da han kalte den Himmelske blogg for Djevelens blogg, og mente at det som står skrevet der er i fra Helvete? Ja, sier skriften!

Her er videosnutten der jeg advarer imot Strand.
Evangelist Jørn Strand holdt en tale på Visjon Norge 29. august 2018 der han hevdet følgende påstander.

Bildet av Satan som Jørn Strand åpenbart tilhører og tjener, og hans likesinnede.
Hentet i fra nettstedet Søkelys:

Evangelist Jørn Strand som har blitt omtalt negativt flere ganger på nettsidene til «bibellæreren og evangelist» Jan Kåre Christensen holdt nylig en tale på Visjon Norge, hvor han gikk svært hardt ut mot Christensens «himmelske blogg» som han omtalte som «djevelens blogg». Det var tirsdag 28 august at den kjente predikanten som står bak virksomheten «himmelekspressen» som holder til i Froland gikk i strupene på dem som bruker internett til å spre bebreidelser og sladder.” Du kan lyve på internett, folk gjør det mot meg, de har skrevet at himmelekspressen fører folk til fortapelsen, det er forstyrra forskrudde mennesker der ute. De er bare fulle av bebreidelse, full av oppgulp fra helvete,» sa evangelisten med klar adresse til en ikke navngitt blogger.
” Du kan lyve på internett, folk gjør det mot meg, de har skrevet at himmelekspressen fører folk til fortapelsen, det er forstyrra forskrudde mennesker der ute. De er bare fulle av bebreidelse, full av oppgulp fra helvete,» sa evangelisten og la til:” de kaller det til og med himmelske blogg” –en djevelens blogg spør du meg, når det bare er bebreidelse og å henge ut mennesker som Torp og andre. «Du må dra dem inn for retten og rettsapparatet for å få noe inn mellom øra på dem. Internett er blitt et ynglested for sladder og bebreidelser mot mennesker som er oppriktige i sin tro og det er fritt frem for hver dåre og tåpelighet,» sa evangelisten og fortsatte: «Det er nå fritt frem for å mene hva som helst om hvem som helst og du må dra dem innfor retten for å stoppe dem, og vi er også på gang med det når det gjelder visse blogger her nå. Nå er det like før det er kroken på døra,» sa evangelisten og la til et halleluja. Men halleluja for Jesus, Han er en god Gud. -Nå har dette holdt på i så mange åe. Og vi har ikke brydd oss, vi skjønner jo galskapen med en gang,» sa Jørn Strand og la til et halleluja.  «-Og du som ikke har hørt om det. Fortsett med det. Det er uthengelse av folk som har giftet seg, skilt seg og giftet seg på ny,» sa evangelisten som ser frem til de nye reglene og retningslinjene som etterhvert vil komme.
I blogginnleggene rettes det til dels sterk kritikk mot Jørn Strand som ifølge Christensen «er selve prototypen» på en kjødelig kristen. Den negative omtalen av Jørn Strand som man finner på Christensens blogger er ikke engang i nærheten av den som er blitt rettet mot Jan Hanvold og Jan Aage Torp, og det er lite sannsynlig at påtalemyndigheten vil gripe fatt på grunnlag av det som er skrevet om Jørn Strand på Christensens blogger. Imidlertid har evangelist Jørn Strand tidligere truet Christensen med anmeldelse og gjengitt fra «djevelens blogg»: «Ble oppringt her for noen dager av en særs gretten mann som beordret, truet og gav klare instrukser at jeg ville bli politianmeldt nå på onsdag 12. november. Dette er nå 2. gang jeg visstnok skal oppleve dette i løpet av 2. mnd. Strand var særs amper, egentlig sint og brautede da han ringte. Og fikk klar beskjed om at han ikke godtok hva jeg hadde skrevet. Men fjernet jeg alt innen onsdag var alt greit allikevel. Men så fikk jeg ny melding, da var ikke alt greit om jeg fjernet alt, det var disse bildene som også var på bloggen som han skulle ha penger for.» I det samme blogginnlegget gjengir Christensen fra eposten fra evangelist Strand hvor han ble truet med anmeldelse og vi siterer: «Hei Jan. Sender deg en skriftlig melding og ber deg konkret slette alle artikler på din blogger vedrørende meg og min tjeneste. Anser de som trakassering og usaklig personforfølgelse. Om ikke innleggene er slettet innen en uke vil forholdet bli politianmeldt. Mvh. Jørn Strand. Christensen selv svarer slikt: «Du får sende på mail hvis det er mer du anser for trakassering. Og si ifra hvis du anmelder meg slik jeg får anmeldt deg for falske anklager. Det har jeg gjort med Torp. Gjør det samme med deg da alt jeg skriver er i samsvar med Guds ord. Det rolp du holder på med er klovneri mer enn noe annet,»
(sitat slutt).

Hva er det Strand egentlig kommer av anklager overfor meg og den Himmelske blogg?

1.)  Den Himmelske blogg er Djevelens blogg. Strand sier følgende:
”de kaller det til og med himmelske blogg” –en djevelens blogg spør du meg, når det bare er bebreidelse og å henge ut mennesker som Torp og andre.

2.)  Det som blir skrevet og talt på den Himmelske blogg er fra Helvete.
Strand sier følgende:
«De er bare fulle av bebreidelse, full av oppgulp fra helvete,» sa evangelisten.

3.)  Vi lyver og taler usant.
Strand sier følgende:
” Du kan lyve på internett, folk gjør det mot meg, de har skrevet at himmelekspressen fører folk til fortapelsen,»

4.)  Vi er forskrudde og ikke tilregnelige mennesker.
«Forstyrra forskrudde mennesker der ute.»

5.)  Vi bruker internett kun for å sverte andre, vi misbruker nettet.
Strand sier følgende:
” Du kan lyve på internett, folk gjør det mot meg, de har skrevet at himmelekspressen fører folk til fortapelsen, det er forstyrra forskrudde mennesker der ute. De er bare fulle av bebreidelse, full av oppgulp fra Helvete.»

Hva er sannheten om dette gjøgler, Evangelist, sanger og moromann Jørn Strand vræler og skråler ut av seg som en mann som en kunne trodd kom i fra et sinnssykehus?

1.)  Stand påstår at den Himmelske blogg er Djevelens blogg.

Nå savnet jeg begrunnelse på Strand sine påstander. Men vi er annerledes enn Strand. Her fra en kommentar om dette fra nettstedet Søkelys:
Gjengifte har ikke noe å gjøre på en plattform hvor Gudsfrykten i positiv forstand, skal være gjeldende.

-Hvorfor har ikke DHÅ påpekt for Hr. Strand og andre «fremstående» predikanter i Norge å finne det Sanne Guds Ord? Det er mange «jesuser», men kun ÉN Herre Jesus Kristus.
Det er mange bibler, men kun én Bibel som er innblåst av Gud den Allmektige. Rart det der…Hvis Norge har hatt en sann bibel i 100 år, hvor i all verden er frukten????
Da Hans Nielsen Hauge levde, hadde han en Sann Bibel, da var det frukt etter hans arbeid og stor forfølgelse for hans tro. I dag med bibler som er bygget på tuklingen på slutten av 1800-tallet av Westcott og Hort i spissen, er det slik det er. Djevelen jobber iherdig i kulissene for å få «ordet» og newage lære smeltet sammen, slik at barrierene mellom religionene rives ned, og den kommende verdensbibelen kan bli en realitet. Det skjer så gradvis med et ord utelatt her og et annet ord tillagt der, at folk for det ikke med seg – dette er en langsiktig plan, og du verden som den har fått fotfeste i hele den vestlige verden.
Over til Hr. Strand.
Hvis han syntes han på Himmelbloggen sier så mye gale, hvorfor da legge seg på «samme nivå»? Her blir det dobbeltmoral.

Jeg forlot teltet, og utenfor traff jeg noen fantastiske mennesker som trengte et Ord talt i rett tid, for å ta en rett beslutning – noe som i ettertid har vist seg å være helt rett.
Og den tiende praten….herlighet – hvem vil leve i den gamle pakt når vi er fri fra loven?
Hvis ikke Herren Jesus Kristus selv besørger en tjeneste er det bare et menneskeverk. Det er lov å ha litt selvinnsikt og våge å gå i seg selv.
Hørt i USA på 50-tallet:
– «I want to be rich!»
– «Let me start a ministry!»
…er nok noe i det der, derfor kommer vreden frem når man pirker i «levebrødet» til disse «forkynnerne», som ikke preker annet enn ren forvirring.»

Her sier Mrs. Watchman følgende:
«Jeg har selv vært på Himmel og Hav på Tromøya – etter 10 min ut i Jørn Strands tale og flåserier, opplevde JEG at DHÅ sa: «Sirkus»
Jeg forlot teltet, og utenfor traff jeg noen fantastiske mennesker som trengte et Ord talt i rett tid, for å ta en rett beslutning – noe som i ettertid har vist seg å være helt rett.»

At Strand angriper meg slik, er nok fordi han selv står for «Sirkus».
Som jeg har påpekt for flere år siden.

2.)  Strand påstår at jeg er full av bebreidelse og full av oppgulp fra helvete.

Her en kraftig påstand uten begrunnelse. Jeg er ikke full av bebreidelse, men jeg påpeker bare hva Guds ord sier.

3.)  Strand påstår du kan lyve på internett, folk gjør det mot meg, de har skrevet at himmelekspressen fører folk til fortapelsen.

Sannheten er at Jørn Strand har allerede dømt seg selv med den oppførselen og åndelige ståsted han står på. Det er som det er skrevet om ham i det innlegget jeg gjengav.

Jørn Strand har tydeligvis ikke Guds Sanne Ord å forholde seg til. Guds Ord sier virkelig at en som forkynner Ordet skal være én kvinnes mann, m.m
Gjengifte har ikke noe å gjøre på en plattform hvor Gudsfrykten i positiv forstand, skal være gjeldende.

-Hvorfor har ikke DHÅ påpekt for Hr. Strand og andre «fremstående» predikanter i Norge å finne det Sanne Guds Ord? Det er mange «jesuser», men kun ÉN Herre Jesus Kristus.

Den som den Hellige Ånd «lyver» til er Strand og likesinnede som tror de tjener Gud, men i virkeligheten ikke gjør det. Skriften sier om slike at de er levende døde og er som skyer uten vann, de er fortapelsens barn åpenbart.

4.)  Strand påstår at jeg og likesinnede er «forstyrra forskrudde mennesker.»

Faktumet er at her beskriver Jørn Strand seg selv og alle andre som stiller opp på Visjon Norge.
De tror som fariseerne og de skriftlærde at de selv er seende, men de går rundt og hater. At de ikke er klar over at de er åndelige blinde og forførte som menigheten i Laodikea.

Skriften sier om slike, de kverner eller ødelegger det åndelige synet på andre. Da de selv er forført. Det er det som også er så ille med slike forkynnere som Jørn Strand, Jan Aage Torp, Jan Hanvold, Kenneth Copeland, Benny Hinn og andre såkalte pinse/karismatiske forkynnere. Er at de både selv farer vill, og fører andre vill!

Når vedkommende som skrev på nettstedet Søkelys skrev han følgende:
«Hvis ikke Herren Jesus Kristus selv besørger en tjeneste er det bare et menneskeverk. Det er lov å ha litt selvinnsikt og våge å gå i seg selv.»

Han skriver så godt, «det er lov å ha litt selvinnsikt og våge å gå i seg selv.»

Det er akkurat det som disse mennesker er blottet for, evne til å gå i seg selv og ha selvinnsikt. Hadde de virkelig sett seg selv i speilet, så hadde de blitt så skremt at de hadde ropte om nåde, frelse og renselse, og ikke minst, omvendelse!

5.)  Stand påstår at vi bruker internett kun for å sverte andre, vi misbruker nettet.

Bare fordi vi advarer imot ham, og andre forførere i tiden. Den som misbruker både tid, penger og mennesker er Strand og likesinnede. F.eks. har så vidt jeg vet Visjon Norge et buskjett på 90 Millioner kroner. Med andre ord, her blir egentlig 90 Millioner kroner brukt for å opprettholde en falsk virksomhet. Slik kunne jeg ha fortsatt, hvor vil denne galskapen ende?

Er så glad for min egen del at dette har jeg advart imot. At Strand tar slik på vei viser bare at noe må ha truffet ham.

Det er åpenbart at Jørn Strand syndet imot den Hellige Ånd ved flere anledninger her, mannen er levende død og åpenbart i mørke med sitt liv og tjeneste. Det han holder på med holder overhode ikke mål, han trenger å omvende seg. Be om renselse på nytt i Jesu blod og Guds ord slik at hans samvittighet kan bli frisk igjen, noe den ikke er i dag når en kan lire slike ting ut av seg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...