søndag 9. september 2018

Nr. 117: Demoniske krefter styrer, leder og manipulerer de kristne slik at de ikke ser Guds ord tydelig og klart!

Nr. 117:
Demoniske krefter styrer, leder og manipulerer de kristne slik at de ikke ser Guds ord tydelig og klart!

For de aller fleste er slike tanker, forkynnelse og undervisning jeg kommer med helt fremmed. Men slik var også den forkynnelsen til Jesus og Apostlene. Derfor er jeg i godt selskap hvis jeg bringer noe nytt, annerledes og som i første omgang virker uforståelig, hinsides og bortenfor alt som er normen og vanlig å høre.

Bilde av den falske profet Jan Hanvold som lever 100 % imot Guds ord. 
Hvordan Satan «finter» ut og villeder de troende i homodebatten.

Her er det veldig mye å gripe fatt i. Men det er virkelig ille at en ikke først klargjøre hvem dette dreier seg om før en setter i gang en debatt. Hvis det gjelder de ikke troende som lever ut sine lyster, enten som homo, transe, lesbe eller i mange utenom ekteskapelige forbindelser så har vi som troende egentlig ingenting med dette å gjøre.

Troende kan advare imot de ufrelste synder hvis det blir som en parentes og ikke tar hovedfokus bort som er å formidle Kristus til verden. Og hvis de troende har rent mel selv i posen, noe som de dessverre ikke har.

Skriften sier at de ugudelige (de som ikke tror på Jesus som Guds sonoffer og Guds offerlam). De skal ikke være med i Guds menighet. Kun Jesus troende mennesker. Dette er på ingen som helst måte blitt klarlagt av noen i denne debatten. Det er kun mot og for homoseksuelle. Men en ikke troende som er homo, lesbe, bifil eller heteroseksuell skal ikke være med i Guds menighet, uansett!

Menigheten er kun for de troende, men de kan stort sett operer som de selv vil, for det er alltid nok nåde for dem å få. Tragisk!

Troende mennesker trives og lever ikke i synd, med andre ord er hele denne homodebatten oppkonstruert, ødeleggende og manipulasjon fra den ondes side.

Verdens barn skiller, gifter seg igjen og lever ut sine lyster og kjødelige behov akkurat som på Noahs og Lots tid. Dette har skriften sagt oss på forhånd. Men den kristne, han lever etter Guds ord, og elsker det. Han lever ikke som han selv lyster og verdens barn gjør. Men her blir det hele snudd på hode, og en vet ikke hva som er hva. Derfor er det om å gjøre å skape en oversikt og forståelse om hva som er hva. Her kommer ti punkter som er viktig å ta med seg på veien:

1.) De ikke troende lever og vandrer i mørke om de er hetro, bifile, homoer eller lesber. Ikke troende mennesker lever og vandrer i mørke.

2.) De ikke troende kardinal synd er at de ikke tror på Jesus. Alt annet er underordnet og har egentlig ikke noe med evangeliet å gjøre.

3.) Under vise omstendigheter så kan vi som troende advare imot spesifikke synder. Men i dagens åndsklima og med den lave standarden på de troende er det noe vi bør prøve å unngå da det drar fokuset bort i fra evangeliet.

4.) Den troende lever og vandrer i lyset. Derfor er ekteskapet livslangt for han. Gjengifte er utelukket og leve på en annen måte er også utelukket.

5.) Troende som ikke vil innrette seg etter Guds ord, skal først bli advart på tomanns hånd.

6.) Troende som ikke vil innrette seg etter Guds ord skal dernest bli stil offentlig til ansvar i menigheten.

7.) Vil de ikke da la seg advare skal de bli støtt ut.

8.) Fokuset på spesifikke synder til ufrelste er å bomme på målet stort sett. Vi skal kun peke på Jesus til dem og holde frem Guds ti bud som vi alle har bryt et eller flere av. Har du bryt et av Guds bud, har du bryt dem alle skier skriften. Alle er dermed skyldige inn forbi Gud, ikke bare homser og lesber.

9.) Troende mennesker som vil leve i synd, de kan vi ta frem fra skriften hva Guds ord sier om spesifikke synder.

10.) Standarden for hvordan vi skal leve, er dypest sett kun aktuell for troende mennesker som tror på bibelen og innretter seg etter Guds ord.

Sluttkommentar:

Slik jeg ser det, så er det mest elementære blitt vanskelig da demoniske krefter styrer, leder og manipulerer de kristne slik at de ikke ser Guds ord tydelig og klart!

Dette burde ikke være vanskelig? Slik jeg ser det, så er det langt viktigere å fokusere på gjengifte og synder som i dag er blitt tillatt og akseptert blant de troende. Men dette er ikke akseptert og tillatt for troende ut i fra hva det nye testamente lærer og underviser om. La oss ha dette klinkende klart!

Hvis du mener at jeg har en gjerning, oppgave og tjeneste. Så fremfor alt be for meg, min tjeneste, familie og Smyrna Oslo. Dernest støtt opp om virksomheten med å komme på møtene og være med å bygge opp en menighet her i Oslo by.

Dernest, støtt oss også økonomisk.

Se her: Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...