søndag 9. september 2018

Nr. 126: Gjøgler, Evangelist, sanger og moromann Jørn Strand er en hykler!

Nr. 126:
Gjøgler, Evangelist, sanger og moromann Jørn Strand er en hykler!

Matt. 23. 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Derfor skal I gjøre og holde alt det de byder eder; men efter deres gjerninger skal I ikke gjøre. For de sier det, men de gjør det ikke.

Her er noen beskrivelser om Jørn Strand fra hans egen hjemmeside Himmelekspressen: «Pernille og Jørn Strand er et evangelistpar som brenner for å nå ut til ufrelste mennesker med evangeliet. Dette gjør de ved å arrangere gatemøter med Himmelekspressen, holde teltmøte kampanjer, eller ved tradisjonelle vekkelsesmøter i den lokale menighet. De har sin tilhørighet i Pinsebevegelsen, og står tilknyttet pinsemenigheten Filadelfia Vennesla.


Jørn Strand var i ti år en tungt belastet rusmisbruker, men ble fullstendig løst og fri etter et kraftig møte med Gud. Han har skrevet mange sanger, og har etter hvert gitt ut fire CD plater. Den kanskje mest kjente av hans sanger er “Er det rart at jeg er glad”. I dag reiser han på full tid som sanger og evangelist, og sprer evangeliet på en humoristisk og forfriskende måte».

Fra Wikipedia om hykler: «Hykleri er inntrykk av å ha en bestemt tro, holdning, verdier, følelser, kvalitet eller standard som du ikke har. Eksempler på hykleri: Noen foreldre forbyr et barn å røyke sigaretter, fordi det er usunt, men foreldrene røyker selv sigaretter. Et annet eksempel: Når en forelder sier: "Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør" da det er hykleri. Hykleri har en karakter av feighet og elendighet. Hykleri er i denne forstand et uttrykk for en frykt for konsekvensene av å uttrykke sin sanne stilling, etc. Aktiv hykleri kan være en generelt mangelfull dekning personlig umodenhet, der naturlig uttrykk for psykologi kalles passiv aggresjon. Passiv aggresjon består i at den ikke kommuniserer sin sanne stilling osv når situasjonen setter scenen for det, fordi du ikke kan eller tør. Det hykleri er at heller enn å si noe annet, typisk det som virker mest gunstig situasjon».

Da vi bodde på Vestlandet ble jeg litt kjent med Jørn Strand da han også bodde der noen år. Vi gav bl. a. hvis jeg husker rett noen klær til hans barn som arvet fra våre barn. Og så traff jeg han igjen sommeren 2009 mener jeg. Da hadde han liksom begynt å forkynne mer radikalt om bl. a. skilsmisse og gjengifte. Og han gav meg en CD om dette emne, og den CD`en var ikke så aller verst. Men samtidig var han ikke bare avertert på Visjon Norge, men han prekte der også. Da jeg hadde noe kontakt med ham påpekt jeg hulheten og hykleri med å preke en ting, som var bibelsk og riktig. Men etterleve noe annet.Det jeg sa var at det var hykleri å preke imot skilsmisse og gjengifte og samtidig stille opp på Visjon Norge. Da fikk jeg passet påskrevet av ham at jeg ikke hadde sosiale antenner og annet som var mye verre en dette, det var rene utskjellingen og mye verre! Og jeg svarte pent igjen men han oppførte seg som en vulgær bajas, noe som også det viste seg at han er i ettertid.

Kontakten ble bryt

Etter dette har vi ikke hatt noe med hverandre å gjøre, fordi jeg sa rett ut at hvis en preker imot gjengifte og samarbeider med slike som er gjengiftet. Som her «Pastor» Jan Hanvold så hykler en!

Umoden og en kverulant

Vil herved advare imot Jørn Strand, ikke ha noe med ham å gjøre. Han er umoden og en kverulant. Men dessverre så er det fritt leide for slike i Guds menighet i dag, ikke minst i den pinsekarismatiske forgreiningen av kristenheten. Tragisk men sant. Det hele kommer av umodenhet og at personen aldri er blitt fostret inn i en tjeneste. En kan ha en tjeneste, men det er noe helt annet å bli fostret inn i en tjeneste. Det er det som er mangelvare i dag. Skriften sier klart at en skal vede seg i fra slike personer som Jørn Strand og Himmelekspressen som preker en ting. Og som etterlever noe helt annet da de går inn og samarbeider åpent og fritt med de som lever i hor og driver på som bl. a. Visjon Norge. Herved er du advart!

2. Tim. 3. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra. Titus 3. 10 Et menneske som gir sig av med vranglære, skal du vise fra dig, efterat du har formant ham én gang og én gang til, 11 for du vet at han er forvendt og synder, dømt av sig selv. Hykler fra The Free Dictionary: «person som er falsk, skinnhellig person».

Da jeg avslørte Jørn Strand`s hykleri ble han aggressiv og vulgær tilbake. Det kommer av lavt selvbilde, kjødelighet og umodenhet. Derfor er min klare oppfordring, hold deg langt unna denne mannen og hans virksomhet. Det er hykleri det han driver på med. Kunne ha skrevet så mye, mye mer om dette emne.

Fariseerne på Jesu tid var hykleri

Har allerede sitert fra Matteus i begynnelsen av denne artikkelen om Fariseerne. De lærte rett om det meste, men etterlevde det på ingen som helst måte. Jørn Strand lærte rett om ekteskapet og skilsmisse og gjengifte, men har samarbeidet og godtok dem samme dagen og tiden de som han prekte imot. Dette er og forblir hykleri å lære en ting, og praktisere noe helt annet uansett grunn!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-378-sang-evangelist-albert-anensen.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-167-visjon-norge-er-det-en-kanal-vi.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...