søndag 9. september 2018

Nr. 121: Min sympati går til de homoseksuelle, ikke til Hanvold, Nordvik, Torp og andre som er gjengiftet som kristne!

Nr. 121:
Min sympati går til de homoseksuelle, ikke til Hanvold, Nordvik, Torp og andre som er gjengiftet som kristne!

Vil i noen korte stikkordspreget punkter argumentere for at det å leve som homoseksuell eller gjengift, gift en fraskilt eller leve ut et lesbisk forhold er su\ynd ut i fra skriften. Og synd er synd, ikke mer eller mindre.

Bilde av Jan Hanvold som fordømmer de homoseksuelle mer enn noen andre, men som selv er skilt og gjengift tre ganger som kristen. Snakk om være en som lever et dobbel moralene nedverdigende, simpelt, ekkelt, stygt og manipulerende liv. Ha meg som forbilde sier Paulus, tenk å ha en slik ekkel type som et forbilde? Da kan en si som menigheten i Laodikea: «Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se».1.) Vi skal advare imot all synd, og ikke sette den ene synden opp imot den andre!

2.) Vi skal ikke frita noen typer synd, men overdrive andre. All synd skal advares imot på lik linje.

3.) Vi skal selv være fri, for å kunne advare imot synd. Det er den verste form for dobbelt moral er å selv leve i synd. F.eks. å være gjengift og å advare imot f.eks. homoseksuelle og lesber.

4.) Jeg gjentar, det er ingen som skal fritas for å ikke bli advart imot! Det heter f.eks. ikke at dette er en tapt sakt. Guds ord er gyldig i all evighet og for alltid!

5.) Det er de kristne vi skal advare, formane og rettlede. Ikke verdens mennesker. Det er de som ønsker og vil være kristne, men som ikke lever etter bibelens ord som vi skal snakke til rette, ikke verdens mennesker!

6.) For mer er det like stor synd ut i fra Guds ord å være en som lever ut SINE LYSTER OM EN ER HOMOSEKULLE, FRASKILT, LESBISK, GIFT MED EN FRASKILT ELLER HVILKEN SYND DET ER.

7.) Fortapelsen er overfylt med mennesker som trodde de var på vei til himmelen, men som allikevel gikk fortapt. De første i den «køen» er jeg overbevist er dagnes «kristne» som tillatter gjengifte av troende over en både lav og høy «sko»!

8.) Og hvem er det som er homoseksuelle og kristne? Er det ledere i menighetene? I kirken. På TV kanaler som Visjon Norge og andre som skal være evangeliske? Hele Evangelisenteret flommer over av mennesker som er gjengiftet – som kristne. Hele den Pinse Karismatiske bevegelse flommer over av gjengiftede kristne

9.) Hvor er de homoseksuelle? De får ikke komme engang inn i kirkegangen. Og vel og bra er det. Hvor pågår kampen? Eller burde ha pågått? Det er å angripe de gjengiftede kristen og få de ut av menigheten!

10.) De som er gjengiftede – som jeg kjenner. De er både pastorer, hyrder, apostler, profeter, Tv grunder og jeg vet ikke hva. Det virkelige problemet for menigheten og kirken i Norge er alle som er skilt og gjengift som troende, eller gift med en fraskilt!

Sluttkommentar:

Jeg mener at Øyvind Benestad og likesinnede er virkelige hyklere som taler imot homoseksuelle, men ikke gjengifte. Det som veier tyngre ut i fra Guds ord er å tale imot gjengifte, og dernest tale også imot homoseksuelle. Men Benestad er som de religiøse på Jesu tid, fariseerne og de skriftlærde. Overdriver en ting, som er viktig. Men det som er aller viktigst, å forkynne imot gjengifte, det unnlater en! Matt 23:23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...