mandag 10. september 2018

Nr. 133: Jørn Strand er en parasitt på Kristi legeme!


Nr. 133:
Jørn Strand er en parasitt på Kristi legeme!

Så lenge Strand lever i den forestillingen at jeg og den Himmelske blogg er fra Satan/helvete finnes det ikke noen tilgivelse for Strand.

Men omvender han seg, så «letter» Satan og hans Ånd, og Gud og hans Ånd kommer til.

Strand lever i en tilstand av å stå Satan imot. Han synder da, imot Ånden ved å hevde at det som er fra Gud, er dra Satan/helvete!

Spott mot Den Hellige Ånd er ikke først og fremst tale om en eller flere syndige handlinger, men det gjelder en stilling en inntar. En vil ikke la seg påvirke av Den Hellige Ånd til å ta imot Jesus, Guds ord, korreks og omvendelse.
Bilde av «Evangelist» Jørn Strand som tørker og tørker, men får ikke tørket bort sine synder før han går i seg selv og ber om tilgivelse og nåde over sine mange og stygge synder!
Jørn Strand er en parasitt på Kristi legeme.

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...